Ja, staat op de volgende ledenlijst van WNP.

22

Merovinger wrote:

Ja, staat op de volgende ledenlijst van WNP.

Staat dit dan fout in dit document of bestond WNP al voor Latinus terug kwam uit Chili? Wat dan wil zeggen dat Latinus niet de oprichter was van WNP.

In het boek van Victor Massart staat ook een tijdlijn. Ik haal er nog deze data uit: 

Begin 1980: Latinus richt een eerste organisatie op (Delta Noord) die nadien zal uitgroeien tot het WNP.

2 juli 1982: Sectie B2/C maakt een rapport dat het bestaan onthult van het magazine Althing. 

11 augustus 1982: Commissaris Massart maakt een nota gericht aan Jean Van Gorp. In deze nota wordt melding gemaakt van het feit dat Latinus PV's en rapporten van de rijkswacht over Garot in bezit heeft. Massart vraagt om Latinus te schaduwen. Deze vraag blijft zonder gevolg. 

25 november 1982: Latinus kondigt het einde van samenwerking met de Staatsveiligheid aan.

1 januari 1983: Oprichting van de geheime afdeling SSP, onder leiding van Christian Smets.

5 oktober 1983: Op het kabinet van Jean Gol wordt een officiële versie gemaakt over de infiltratie van Smets binnen WNP.

2 februari 1984: Victor Massart maakt aan de rijkswacht melding over de mogelijkheid dat er binnen WNP "dodelijke botsingen" (d'affrontements meurtrier) zijn. OR Lyna krijgt hierover een PV. 

30 april 1984: begrafenis van Latinus.

17 september 1984: Victor Massart wordt toegewezen aan GIA.

2 oktober 1984: eerste bomaanslag van de CCC.

16 december 1985: arrestatie van 4 CCC-leden in Namen.

11 februari 1987: bezoek van de koning aan de Staatsveiligheid. Het personeel krijgt de boodschap om niet in het gebouw rond te wandelen en de koning niet te ontmoeten.

18 mei 1987: Confrontatie tussen Kausse en Smets tijdens het Pastorale-proces. 

4 juni 1987: Mutatie van Joseph Kausse naar Buitenlandse Zaken. Zijn kaart van de Staatsveiligheid en dienstmedaille worden hem afgenomen.

Midden-maart 1989: De nummer 2 van de Staatsveiligheid - Jacques De Vlieghere - wordt tot directeur-generaal van het gevangeniswezen benoemd.

4 april 1989: Albert Raes krijgt een hoge Marokkaanse onderscheiding.

4 juni 1990: ontslag van Albert Raes en schorsing van Christian Smets

Juni 1996: Smets begint terug te werken bij de Staatsveiligheid.

13 juni 1996: Start Tweede Bendecommissie.

15 juli 1997: Einde van de verhoren van de Tweede Bendecommissie.

Edit: data toegevoegd aan de algemene tijdlijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Aangezien meerdere WNP'ers in dienst waren van de firma Wackenhut kan het ook interessant zijn om de volgende informatie toe te voegen aan de tijdlijn:

Per Koninklijk Besluit van 11 augustus 1980 kreeg de firma Wackenhut voor de laatste maal een uitzondering op de wetgeving inzake privémilities  en werd voor de laatste keer aan Wackenhut de toelating toegekend om in België bewakingsdiensten uit te voeren. Deze toelating werd na de geldigheidstermijn van het Koninklijk Besluit niet meer verlengd en verviel dus op 1 juni 1981.

24

Ok, toegevoegd aan de tijdlijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Deze kunnen nog toegevoegd worden aan de WNP-tijdlijn:

  • Januari 1985: in het kader van het onderzoek van de (zelf)moord van Latinus geeft onderzoeksrechter Schlicker opdracht aan de BOB van Waver om onderzoek te voeren over de relatie tussen de WNP-militanten en agenten van de Staatsveiligheid, alsook over de eventuele betrokkenheid van geheime diensten o.a. de Mossad. Bepaalde van deze opdrachten werden nadien echter ingetrokken.

  • Februari 1985: Schlicker beslist om Pinon te ondervragen en om een huiszoeking te voeren bij de ex-vrouw van Pinon, Josiane Jeuniaux (maitresse van Christian Smets). Schlicker ziet echter af van deze geplande handelingen nadat procureur Deprêtre hem 'mondelinge uitleg' gegeven heeft over het dossier Pinon en verwijdert de opdrachtdocumenten uit het dossier.

26

De data zijn toegevoegd aan de tijdlijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

27

Zonet een aantal nieuwe data toegevoegd aan de tijdlijn (alle data zijn uit 1983):

  • In de nacht van 3 maart breken leden van een jeugdbende in één of meer dienstwagens - die geparkeerd stonden in haar gebouwen aan de Meeûssquare - van de Staatsveiligheid in. Deze interne info verschijnt op 18 maart in het magazine Nouvel Europe Magazine (zie de tijdlijn voor dit artikel).

  • 12 maart: Benoît de Bonvoisin maakt via Le Soir bekend dat hij nieuwe stappen gaat nemen tegen de Staatsveiligheid. Baron de Bonvoisin legt klacht neer tegen Albert Raes, verschillende ambtenaren, oud-minister Philippe Moureaux, tegen senator Serge Moureaux en andere. (Zijn klacht is ook gericht tegen Christian Smets, maar dat maakt hij niet publiek bekend.)

  • 20 september: Het eerste artikel van René Haquin over WNP verschijnt in Le Soir. Het grote publiek maakt op deze manier voor de eerste keer kennis met deze geheime organisatie.

  • November: Begin november stelt de Liga voor de Rechten van de Mens een dossier op met 'Negen vragen aan de minister van Justitie over de zaak WNP'.

  • 2 december: Op 2 december legt Serge Moureaux in een interpellatie nauwkeurig uit dat het verschijnsel WNP de logische voortzetting is van wat er in de periode 1976-80 in en achter het Front de la Jeunesse tot ontwikkeling kwam. Serge Moureaux wijst ook met nadruk op het feit dat zowel het parlement als Justitie in 1980-81 nooit zijn doorgestoten tot de hogere leiding van het Front de la Jeunesse, tot de medeplichtigen in leger- en politiekringen, tot de werkelijke rol van figuren zoals Lecerf. Hij stelde aan minister van Justitie pertinente vragen over de betrokkenheid van een deel van de Brusselse magistratuur waarop minister Gol geen antwoord gaf maar die de minister evenmin weerlegde, integendeel zelfs.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

28

Ben wrote:
Merovinger wrote:

Hierbij nog een paar data van begin lidmaatschap WNP:

  • 1 februari 1981: Philippe Bataille en Geert Keymeulen

Ben je zeker van deze datum? Want in februari zat Latinus nog in Chili en bestond WNP nog niet.

Latinus heeft Westland national socialistische ordnung (WNSO) - beter bekend onder de naam WNP - reeds in november 1979 opgericht als radicale groepering binnen het Front de la Jeunesse. WNP bestond dus al voordat Latinus naar Chili vertrok. Ik heb dit ook gecorrigeerd in de tijdlijn.

En nog twee andere data toegevoegd:

  • 23 oktober 1983: Paul Latinus dient klacht in vanwege doodsbedreigingen.

  • 16 oktober 1986: Procureur des Konings Deprêtre van het parket van Nijvel geeft volgende verklaring over het motief van de Bende van Nijvel: "c’est l’argent. C’est le mobile, ce sont des gangsters. Ce sont des prédateurs."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube