Philippe De Staerke haalt zijn Facebook profiel ofline vlak voor lancering boek Het Rattenkwartier. Na mijn persmededelingen waarin de link naar zijn Facebook stond kreeg hij vervelende vragen van journalisten over zijn contact met familie Tinck.

172

Net gecheckt. Z'n facebookcontacten kan je nog allemaal bekijken. Vooral vrouwen.

173

Op zich niet veel belletjes die rinkelen, behalve quidouce natuurlijk - en toch wel opvallend: ook een belangrijk lid van de WOODS (dossier Van Hees), nl. Alex Vreven.

Dat profiel zou ik niet al te serieus nemen. big_smile

175

Welk profiel en waarom niet?

Dan lijkt het profiel van echtgenote LDS me heel wat interessanter. De naam van L. wordt trouwens nooit vernoemd maar wel zijn bijnaam, ik vermoed toch dat hij het is die met haar op de foto staat? Ook nog nageslacht van Beckers, een Pulci, ...

Er is in april een schietpartij geweest in Tollembeek tussen zigeuners (waar ook echtgenote LDS tegenwoordig woont, alsnog een andere zigeunerfamilie). Wel de jongere generatie ... maar nogmaals het bewijs dat ze goed vertrouwd zijn met het pajottenland en taalgrens-regio.

Vijf schoten gelost - verdachten opgepakt na traceren enkelband

Een familieruzie is dinsdagochtend ontaard in een schietpartij op de Herhout in Tollembeek. De broer van de bewoonster kwam met enkele kompanen ter plaatse. Na wat over en weer geroep werden er door de aangekomen kerels schoten afgevuurd waarbij de vriend van de zus werd geraakt. De wagen kon in Schepdaal onderschept worden na het traceren van de enkelband van één van de inzittenden.

De N495-gewestweg die Edingen met Viane verbindt, was dinsdagochtend, ter hoogte van het kruispunt met de Pijpestraat (N249), het toneel van een meedogenloze schietpartij. Kort voor 9 uur stopte er een wagen aan de woning met daarin verschillende inzittenden, onder wie ook de broer van de bewoonster. Die broer zou overigens op de eerste verdieping van de woning wonen. Het zou om een zigeunerfamilie gaan. Zo'n twee minuten lang was er getoeter te horen, gevolgd door geroep en gescheld. Wat er zich precies afspeelde of waarover de discussie ging is niet duidelijk.

Plots nam één van de inzittenden een handvuurwapen en vuurde verschillende keren kogels af. Er zouden zeker vijf schoten gelost zijn. Bij het laatste schot werd de vriend van de vrouw geraakt in de bovenarm, terwijl hij zich verschool achter de wagen van zijn vriendin die voor de woning geparkeerd stond. De amokmakers sprongen nadien terug in hun wagen en vertrokken met een rotvaart. Er ontstond nadien nog een discussie tussen vrouw en haar vriend waarna ze de hulpdiensten belde. De man werd onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De wagen met de inzittenden kon niet veel later makkelijk ingerekend worden in Schepdaal. De broer van de vrouw draagt immers een enkelband en via het gps-systeem konden de vluchtende mannen snel getraceerd worden. Ze werden opgepakt en verhoord. Het was gisteren nog niet duidelijk wie welke rol speelde tijdens de ruzie en of er mensen voorgeleid werden bij de onderzoeksrechter. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat daar woensdag meer duidelijkheid over zal zijn. De betrokken familie zou gekend zijn bij de politiediensten.

Het technisch labo van de federale politie kwam in de voormiddag al ter plaatse voor een sporenopname ter plaatse. De wagen van de vrouw werd getakeld. In de namiddag kwam ook nog een wapendeskundige de plaats delict onderzoeken. Tijdens de vaststellingen was de Herhout ter hoogte van de woning enkele uren lang volledig versperd waardoor het verkeer diende om te reiden via Bever. Dat zorgde voor geen verkeershinder.

Bron » www.hln.be

177

Het blijft mij toch verbazen, de redelijk rechtstreekse links tussen de zigeunerclans, sommige Borains, een heel reeks para's en ... de Woods. Daarbij ook nog Tinck en we raken hier misschien aan iets belangrijks. Je zou de volgende hypothetische schakelreactie kunnen vermoeden: SDRA > para's en stay behind-officieren > borains > zigeuners (+Tinck)

Het staat vast dat bepaalde militairen nogal geïnteresseerd waren in extreem-rechtse figuren uit de Borinage.

Misschien moet Ben maar eens recente foto van Léon De Staerke voorleggen aan getuigen zoals David VDS. 

Dat profiel van Philippe De Staerke is volgens mij niet echt ... ofwel gewoon om enkel nieuwsgierigen te misleiden. Of wel is hij in de pornobranche gestapt.

Waar ik de laatste tijd meer en meer van uitga - puur intuïtief op basis van de gekende gegevens van het Bendedossier maar zonder enige bewijslast - over heel het gedoe rond en de ruzie binnen de bende De Staerke of de Bende van Baasrode is het volgende:

De bende De Staerke ging voor het geld. Daarvoor overviel deze bende postkantoren of postwagens of brak 's nachts in in warenhuizen om er sigaretten en alcohol te stelen. Ook zette ze een zwendel in gestolen of valse cheques op het getouw. Bij de overvallen moest de buit dus serieus geld opbrengen. Ofwel door het geld rechtstreeks af te pakken van de postmannen, ofwel door de sigaretten en alcohol op de zwarte markt te verkopen. Op sloefen sigaretten en alcoholflessen staan immers geen nummers of herkenningstekens op waardoor nooit kan aangetoond worden dat ze gestolen werden in winkel X. Ook de zwendel met de cheques had als doel om geld op te brengen.

Om deze overvallen mogelijk te maken hadden de De Staerkes logischerwijze auto’s en wapens nodig. De auto’s om van en naar de plek van misdaad te rijden. De wapens om te imponeren, de afgifte van het geld af te dwingen en in uitzonderlijk geval zich bij een vlucht te kunnen verdedigen. De Bende van Nijvel gebruikte de wapens echter om opzettelijk te doden of te verwonden nog vóóraleer ze een warenhuis binnengingen. Dat is op zich al een enorm verschil in modus operandi.

We weten dat sommige leden of kompanen van de Bende De Staerke bij hun verhoren in 1986 melding gemaakt hebben van een ruzie binnen de bende. Zie hiervoor de verklaring van o.a. Van Esbroek. We weten ook dat sommige familieleden of kompanen van de Bende De Staerke verklaard hebben dat De Staerke wapens in een Samsonite-koffer gestoken heeft en deze koffer gaan begraven is in een bos. Volgens die verklaringen zou dat allemaal gebeurd zijn in de aanloop of net na de overval op de Delhaize in Aalst. Volgens Van Esbroek vond de ruzie plaats een paar dagen na de overvallen op de Delhaize van Eigenbrakel en Overijse. Hij maakte daarbij de link naar het doodschieten van vrouwen en kinderen. Volgens Van Esbroek zou die ruzie daarmee te maken hebben. Maar is dat wel zo? Kan het niet anders verlopen zijn of kan er niet nog een andere logischere verklaring zijn?

De activiteiten van de Bende van Baasrode beginnen eigenlijk pas op gang te komen wanneer Philippe De Staerke gevlucht is uit de gevangenis van Doornik in de nacht van 16 op 17 september 1983. De meeste overvallen en inbraken van deze bende gebeuren dus in 1984 tot september 1985. Wel plegen ze nog één nachtelijke inbraak in de Delhaize van Lokeren die hen finaal de das omdoet. Waar ik toe wil komen is het feit dat in 1984 en de eerste jaarhelft van 1985 de bende van Baasrode op volle toeren draait en ze nog steeds vrij spel heeft. Maar op 25 september 1985 heeft een overval plaats op het postkantoor van Vorst. Het is mij nog altijd niet duidelijke geworden of dit nu wel of niet een overval is geweest van De Staerke. Op zich zou dit nl. heel wat kunnen verklaren.

Stel nu eens dat De Staerke achter die overval in Vorst zat dan had hij daar wel een probleem. Eén van de kompanen had daar nl. een 9 mm achtergelaten in één van de vluchtauto’s. Ik kan mij dan ook perfect voorstellen dat toen De Staerke dit te weten is gekomen hij wel razend kwaad moet geweest zijn. Ze reden tot dan toe immers een foutloos parcours af en het geld stroomde met elke overval zomaar binnen. De overval in Vorst had nog maar eens negen miljoen (!) Belgische frank opgeleverd. Met die ene overval in Vorst werd dus meer buit gepakt dan met alle overvallen van de Bende van Nijvel samen, die na drie jaar en tientallen overvallen maar amper zes miljoen bij elkaar gesprokkeld heeft.

Met het gevonden wapen in Vorst had de politie nu echter iets concreets in handen om de daders op te sporen. Zelfs wanneer er niet met dat wapen werd geschoten in Vorst. Op dat wapen konden nl. vingerafdrukken gezeten hebben. Ook kon de politie nu aan de hand van de kentekens van dat wapen trachten om de oorsprong van het wapen in kaart te brengen wat dan ook weer naar de daders zou kunnen leiden. Het feit dat een wapen vergeten werd in een vluchtauto is voor de daders een zware slag en dus een héél zware fout van de dader die dat wapen achtergelaten heeft. Het is dan ook heel logisch dat dit voor serieuze strubbelingen en discussies moet geleid hebben tussen de bendeleden. Meteen moet immers ook nog de vraag gerezen hebben van wat ze nu verder moesten doen. Je zit daar dan namelijk als bende met het risico op een nakende ontmaskering door de politie. De bende moest dan ook beslissen of ze verder overvallen gingen plegen of er al dan niet tijdelijk mee stoppen. Het zal er dus zeker wel gestoven hebben aangezien het ook om hun broodwinning ging.

Zou in dat geval De Staerke het aangedurfd hebben om voort te doen en dan slechts twee dagen later een dubbele overval gaan plegen zijn in Overijse en Eigenbrakel en daarbij in het wilde weg zomaar acht personen neergeknald hebben? Ik denk eerder dat ze zich koest gehouden hebben en zich zoveel mogelijk ontdaan hebben van alle mogelijke bewijsmateriaal. En dan komen we tot het verhaal van de Samsonite-koffer. Stel dus dat De Staerke de overval in Vorst gepleegd heeft en er na de fikse ruzie beslist is geweest om alle wapens tijdelijk te verstoppen dan is dat een mogelijke verklaring voor het verstoppen van de Samsonite-koffer. Het zou in elk geval ook passen in de tijdslijn. Maar na het maandenlang niets doen blijft het bij sommigen kriebelen en gaan er een paar leden ’s nachts inbreken in de Delhaize van Lokeren. Zie daarbij ook de verklaring van Van Esbroeck: "Er hing 's nachts spanning in de lucht en het gevaar om omver geschoten te worden bij een inbraak was zeker niet denkbeeldig", gaf Van Esbroeck toe. "Wij zijn toch doorgegaan. Het antwoord hierop is simpel: wij waren verplicht te werken uit geldgebrek."

In Lokeren maken ze echter opnieuw een fout die hen deze keer heel zuur opbrengt en het oprollen van heel de bende oplevert. Aangezien deze nachtelijke inbraak slechts één maand na de feiten in Aalst gebeurd is en de daders van Aalst nog niet gevonden waren moeten op dat ogenblik in Dendermonde alle lichten op rood gestaan hebben. De net opgepakte daders van Lokeren werden dan ook zwaar aan de tand gevoeld. Die daders panikeren – want ze willen absoluut niets te maken hebben met de moordpartijen van de Bende van Nijvel – en biechten dan ook snel de namen van hun kompanen op en geven een aantal van hun overvallen en inbraken aan. Ook Karafilis en Salesse zitten met de schrik en geven een aantal feiten onmiddellijk toe. Vermoedelijk maken een aantal leden van de Bende De Staerke van de gelegenheid gebruik om een aantal openstaande schulden af te rekenen (fout van achterlaten wapen of het niet mogen profiteren van een bepaalde buit) en leggen ze belastende verklaringen af tegen hun kompanen en hun mogelijke betrokkenheid bij de Bende van Nijvel en de het spel is vertrokken. De overval in Vorst hebben ze misschien wel doelbewust verzwegen om het geld van de buit niet kwijt te spelen.

Zoals ik al geschreven heb staat of valt bovenstaande stelling af van het feit of de daders van de overval in Vorst ooit opgespoord werden en of De Staerke achter deze overval zat. Heeft er iemand van jullie daar al iets over kunnen achterhalen? Graag had ik eens jullie mening over bovenstaande hypothese gehoord. Welke argumenten pro of contra deze hypothese hebben jullie hierover? Ben ik maar aan het fantaseren en sla ik de bal compleet mis of denken jullie er hetzelfde over? Laat het maar weten. Het is door met elkaar te discussiëren en te debatteren dat we de mist over dit dossier wat kunnen optrekken.

Philippe De Staerke - bijnaam: Johnny - wordt op 26 augustus 1957 geboren. Hij groeit op in een zigeunergezin dat naar verscheidene rommelmarkten trekt waar ze probeert om wat prullen te verkopen. Al gauw maakt De Staerke deel uit van het Brusselse misdaadmilieu. In de jaren zeventig neemt hij dienst in het Franse vreemdelingenlegioen. Kennissen noemen hem Johnny en hij raakte snel bekend als de broer van de bekende misdadiger Léon De Staerke, die wordt in de jaren zeventig berucht omwille van enkele zware diefstallen en krijgt de bijnaam Le Petit Léon. Philippe komt pas in de jaren 80 op de voorgrond.

Philippe De Staerke heeft financiële belangen in enkele nachtclubs, zoals Sleepy Lagoon. Deze privé-clubs zijn een thuishaven voor verscheidene misdadigers, corrupte zakenmannen en politici. Naast een aandeel in nachtclubs handelt De Staerke ook in drugs. In Brussel zijn er straten waarvan de drugsdistributie volledig in handen is van De Staerke. Bijvoorbeeld de Charleroisesteenweg die uitkomt op de Louizalaan, de plaats waar onder meer gangster Patrick Haemers een nachtclub uitbaat in dienst van z'n vader Achille Haemers.

Huurmoord afgeblazen

Patrick Haemers gaat zichzelf ook regelmatig 'bevoorraden' op de Charleroisesteenweg, tot grote ergernis van zijn broer Eric Haemers. In 1981 komt het bijna tot een dodelijke confrontatie tussen Philippe De Staerke en Eric Haemers. De laatste kan niet meer aanzien hoe zijn broer Patrick ten onder gaat aan de drugs van De Staerke. Eric rijdt naar de snackbar waar Patrick z'n drugs koopt en schiet er de ramen stuk. De Staerke reageert furieus en biedt mensen geld aan om Eric te vermoorden.

Zo ver komt het niet. De twee mannen komen na de tussenkomst van een bemiddelaar samen en besluiten de strijdbijl te begraven. Begin jaren 80 pleegt De Staerke ook enkele overvallen en zware diefstallen. Op 8 december 1982 wordt hij in Antwerpen schuldig bevonden aan diefstal. Hij gaat de gevangenis in en op 16 december 1983 [foutje: dat was op 16 september 1983] weet hij te ontsnappen. Er is die dag een staking van de bewakers en dus wordt het bewaken van de cellen in de gevangenis overgenomen door tien mannen van de Rijkswacht. Dit lijkt voor één van de gedetineerden een uitgelezen moment om een gat in de muur te maken.

Rond kwart voor acht 's avonds ontsnappen maar liefst 39 gedetineerden uit de gevangenis van Doornik. Eén van hen is dus Philippe De Staerke. De ontsnapping wordt al gauw de ontsnapping van de eeuw genoemd. Er wordt een grote zoekactie georganiseerd, maar De Staerke wordt niet teruggevonden. Hij is ondertussen al tot in Brussel geraakt en met behulp van zijn vriend Léopold Van Esbroeck vindt hij uiteindelijk een schuilplaats.

Twintig jaar cel

Pas zo'n zes maanden later wordt De Staerke opnieuw gearresteerd. Hij wordt opnieuw opgesloten en zit de rest van z'n straf uit. Op 13 maart 1985 krijgt hij echter penitentiair verlof. De Staerke verlaat de gevangenis en komt niet meer terug. Ditmaal probeert hij langer dan zes maanden uit de handen van de politie te blijven en dus richt hij een nieuwe bende op, die bekend wordt onder de naam de Bende van Baasrode.

Op 6 maart 1986 wordt De Staerke door het parket van Dendermonde gearresteerd. Hij wordt verdacht lid van de Bende van Baasrode en de Bende van Nijvel te zijn. Andere leden zijn reeds opgepakt, maar de arrestatie van Johnny De Staerke is het echte einde van de bende. Op 15 juni 1987 start het proces rond De Staerke en hij wordt veroordeeld tot 20 jaar. Op 12 juli 2001 wordt Philippe De Staerke vervroegd vrijgelaten. Later krijgt hij een schadevergoeding toegewezen.

Bron: Panorama.nl | 14 maart 2017