1

Topic: Frans Reyniers

Frans Reyniers was een speurder in hart en nieren. Hij had bijzondere aandacht voor de bestrijding van zwaar banditisme. Dat was ook de afdeling waarin hij binnen de gerechtelijke politie bij het Brusselse parket (GPP) is opgeklommen, tot hij er in 1987 de leiding van nam.

In 1990 werd Reyniers geschorst omdat hij verdacht werd van omkoping in een dossier waarin verscheidene van zijn informanten waren opgetreden. Reyniers werd in 1996 tot drie jaar cel met uitstel veroordeeld. Deze straf viel in 1999 terug tot tien maanden omdat de omkoping uit de betichtingen geschrapt werd.

Gedurende enkele jaren trad Reyniers op als veiligheidsconsulent in het City 2-winkelcomplex in Brussel.

In mei 2012 overleed Frans Reyniers » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Frans Reyniers

De arrestatie van Philippe De Staerke in maart 1986 deed het alarm aanfloepen aan het Poelaertplein in Brussel. Tegen de tweede parlementaire onderzoekscommissie zei iemand van Delta dat de Brusselse hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie Frans Reyniers onmiddellijk belde naar Dendermonde om te vragen of hij aanwezig mocht zijn bij alle verhoren van Philippe De Staerke. Dat werd na overleg geweigerd. Hij blijft onduidelijk waarom Reyniers zoveel belangstelling had voor deze bendeverdachte.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Frans Reyniers

Halverwege de jaren '90 werd Reyniers als commissaris opgevolgd door George Marnette.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Frans Reyniers

Reyniers zou informatie over de mogelijke betrokkenheid van Papadopoulos en Philippe De Staerke bij de feiten in Wilsele en Verviers alsook de overvallen in Overijse en Aalst, in juni 1986 niet hebben doorgegeven aan de Delta-cel. Hij was trouwens goed bevriend met Sonja Camps, afkomstig uit het netwerk van Montaricourt. Er zouden volgens André Rogge foto's beschikbaar zijn bij het Brusselse gerecht van Reyniers die zijn promotie vierde bij Camps thuis, in het gezelschap van Zimmer, Marnette, Vandycke en Gilissen.

Camps zou ook bezoek gekregen hebben van Claude Leroy en Jean Gol, alsook van Robert Darville en Patrick Baudry (zie Julien De Staerke). Verder wordt gesteld dat Reyniers nogal dicht zou gestaan hebben bij Boas en mee verantwoordelijk zou zijn geweest voor het saboteren van het onderzoek naar de roze balletten. Reynier had sectiechef Marnette als vertrouwenspersoon, die drie bandopnames en de uitgeschreven versie ervan uit de zaak Pinon van het bureau van commisaris Audenaert had genomen en ze niet bij de griffie had neergelegd.

Dus met Reyniers komen we toch weer min of meer uit bij Gol en Boas... Mossad zei u?

5

Re: Frans Reyniers

De advocaat Michel Graindorge en voormalig hoofdcommissarisvan de Brusselse GP Frans Reyniers wezen me [Guy Bouten] op de rol van de CIA in de Bende van Nijvel. Van Graindorge, die ooit de verdediging van aanhangers van de extreemlinkse Rote Armee Fraktion op zich nam, verbaasde me dat niet. Maar Reyniers, bijgenaamd 'le Broussard belge' (naar de beroemde Parijse commissaris) was goed geplaatst om een genuanceerd oordeel te vellen, hoewel zijn banden met de Mossad me verontrustten, want te vaak merkte ik in het Bendedossier de schaduw van deze zeer professionele inlichtingendienst.

In 1987 beweerde Reyniers openlijk dat de Bende niets met gewoon banditisme te maken had. Hij wees toen beschuldigend naar de rijkswacht, waar volgens hem de daders en de opdrachtgevers zaten. Enkele jaren later werd de GP-commissaris aangehouden op beschuldiging van corruptie. Nam de rijkswacht wraak en betaalde hij de prijs voor zijn gedurfde standpunt?

Zijn door de wol geverfde advocaat Paul Speyer wond er geen doekjes om en stelde: "Zolang men in strafzaken te maken heeft met moord, diefstal of drugs, raakt men niet aan de benoemingen of aan de politiek, maar eenmaal op het terrein van de Bende van Nijvel voelt men meteen dat er stront aan de knikker is."

Bron: De Bende van Nijvel: verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Frans Reyniers

In 1987, toen het Bendeonderzoek nog de volle mediabelangstelling genoot, had de ambitieuze Reyniers zich opgedrongen bij de onervaren coördinator-magistraat van het Bendeonderzoek Jonckheere om de Brusselse Gerechtelijke Politie mee op te nemen in het enquêteteam. Hij meldde zich als de Belgische flik nummer één met referenties van de Bergense procureur-generaal Demanet. Reyniers kreeg van nationale coördinator Jonckheere carte blanche om enkele elementen uit te zoeken. Jonckheere verklaarde achteraf tijdens zijn getuigenis het gevoel te hebben dat Reyniers hem misbruikt had.

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Frans Reyniers

Ben wrote:

In 1990 werd Reyniers geschorst omdat hij verdacht werd van omkoping in een dossier waarin verscheidene van zijn informanten waren opgetreden.

Gerechtelijke politie onthoofd - Justitieminister Melchior Wathelet schorst in opspraak gebrachte top van Brusselse GP

Minister van Justitie Melchior Wathelet heeft drie officieren van de gerechtelijke politie voor één maand geschorst. Het gaat om hoofdcommissaris Frans Reyniers, eerst aanwezend commissaris Jean-Paul Peelos en commissaris Yves Zimmer. Vervanger van Reyniers wordt voorlopig Karel Van der Zwalm. Deze uitzonderlijke beslissing kwam er volgens de gerechtelijke instanties na een reeks van klachten met burgerlijke partijstelling en door de procureur des Konings gevorderde gerechtelijke onderzoeken, waarbij de naam van de drie geschorste officieren telkens terugkomt.

De schorsing heeft tot doel de rust binnen de gerechtelijke politie te doen terugkeren. Volgens de Brusselse procureur-generaal André Van Oudenhove is de herrie binnen de GP immers een probleem van personen.

Nochtans is hij niet van mening dat die herrie nadeel heeft berokkend aan de onderzoeken. Maar over de grond van de klachten, die de manier van werken van bepaalde GP-leden aan de kaak stellen, wil niemand zich tot dusver uitspreken. "Wij moeten afwachten wat wij de komende maand zullen vernemen. Dat zal de houding van de minister van Justitie bepalen, die zich over een gebeurlijke verlenging van de schorsingen moet uitspreken", zei de procureur-generaal.

De procureur-generaal heeft echter ook nog dossiers betreffende twee andere GP-leden aan de Justitieminister overgemaakt. Maar de elementen voor deze twee officieren zijn niet van die aard dat zij ook zouden geschorst worden.

De procureur-generaal heeft intussen het rapport ontvangen,waarin Reyniers de aantijgingen tegen hem punt per punt weerlegt. Jean-Paul Peelos, ooit Reyniers’ tuchtofficier, maar tot gisteren adjunct-overste van de 1e financiële sectie van de GP, heeft verklaard dat hij alle middelen zal gebruiken om zijn schorsing ongedaan te maken. Dat zal wellicht voor de Raad van State gebeuren, want tegen de interne ordemaatregel, die de schorsing is, bestaat geen verweer, aldus de raadsman van Peelos, meester Victor Van Aelst. Alleen Yves Zimmer, hoofd van de algemene diensten, liet nog niet weten wat hij tegen zijn schorsing wil aanbrengen.

Bron: Het Laatste Nieuws | 24 maart 1990

8

Re: Frans Reyniers

Arrestatie Reyniers brengt veel aan het rollen

De arrestatie van de Brusselse hoofdkommissaris Reyniers van de gerechtelijke politie eind vorige week, bepaalt mee het verloop van een aantal andere dossiers. Zo is het proces van de vier Limburgse bommenmakers dat reeds enkele maanden op zich laat wachten maandag "sine die" verdaagd. De beschuldigden voeren "provokatie' aan en na de aanhouding van Reyniers wil het gerecht de zaak verder uitzoeken.

Voorzitter Maffei van de rechtbank zei maandag dat het dossier "nog niet rijp' was om te worden behandeld en gepleit. Een van de redenen is dat het onderzoek in deze zaak werd verricht door Reyniers. De vier beklaagden voeren "provokatie' aan als tesis voor hun verdediging.

De zaak begon in 1985 toen industrieel Alfred Klee die in het Groothertogdom Luxemburg verblijft te kennen gaf dat hij een huis in de omgeving van Diest wenste te huren maar daarbij "toevallig' in kontakt komt met een zekere Theunis die zich tijdens het gesprek laat ontvallen dat hij iets afweet van wapenverkoop. Ook stelt hij de levering voor van artisanale bommen. Naar eigen beweren zou de industrieel toen "in paniek' zijn geraakt en in januari 1986 zijn toevlucht hebben gezocht bij leden van de Gerechtelijke Politie die hem doorzonden naar Noël Gilissen, een vertrouweling van hoofdkommissaris Reyniers.

Gilissen zou de industrieel hebben aangeraden om met de wapenhandelaars kontakt te blijven onderhouden om zodoende te achterhalen wie het brein achter de hele zaak was. Enige tijd later werd met de bende opnieuw kontakt genomen en werd een wapentransaktie voorgesteld in het "Holiday Inn"-hotel in Diegem. De GP greep in en kon - behalve de aanhouding van de bendeleden - beslag leggen op 39 artisanaal vervaardigde bommen die verpakt zaten in sirooppotten. De beklaagden in de zaak blijven erbij dat zij het slachtoffer zijn geworden van een valstrik die werd opgesteld door industrieel Alfred Klee in overleg met de vertrouwelingen van Reyniers. De vier beklaagden die maandag vrij zijn verschenen, konden na afloop van de zitting en het uitstel sine die opnieuw het justitiepaleis verlaten.

Maandag gaf het parket in Brussel weinig of geen kommentaar meer vrij bij het dossier van de aangehouden hoofdkommissaris Reyniers die vrijdag in staat van beschuldiging werd gesteld door rechter van onderzoek Bulthé en onderzoeksrechter Maes van Nijvel. Er werd alleen gezegd dat de op sekreetstelling van Reyniers zou worden opgeheven. Reyniers kreeg vanaf dat moment de kans zijn verdediging te raadplegen en te organizeren. Zelf ontkent hij nog steeds alles wat hem ten laste is gelegd.

Over de motivering van inbeschuldigingstelling door het Nijvelse parket werden geen verduidelijkingen gegeven. Door de Brusselse onderzoeksrechter werd Reyniers - die nog steeds is geschorst door minister Wathelet - beschuldigd van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken als dader of mededader bij aktiviteiten van de maatschappij Mulectro. Voorts zou het eigenlijke bevel tot aanhouding dat tegen Reyniers werd afgeleverd, stoelen op oplichterij in het raam van de betrekkingen die Reyniers met een informant zou hebben onderhouden.

Reyniers werd ook maandagmorgen nog door onderzoeksrechter Maes ondervraagd. De onderzoeksrechter van Nijvel zou van zijn onderzoek in de zaak echter worden ontheven. Beide dossiers zouden verder in Brussel worden behandeld.

Vaderlijke vermaning

Maandag geraakte overigens ook bekend dat onderzoeksrechter Maes een "vaderlijke vermaning' kreeg van eerste voorzitter Lucien Slachmuylder van het hof van beroep in Brussel daags na de huiszoekingen bij journalist René Haquin van "Le Soir". Er werd echter geen enkele sanctie getroffen. De eerste voorzitter heeft er de onderzoeksrechter aan "herinnerd' dat het voor een onderzoeksrechter niet gepast is zijn bevoegdheden te delegeren aan een rijkswachtofficier in het geval van inbeslagname van dokumenten of wanneer het om een "delikate zaak" gaat. Omdat de betrokken rijkswachtofficier niet geïnformeerd was over de precies op te zoeken dokumenten heeft hij de huiszoekingen "nogal breed' moeten doen. Het "recht op vaderlijke vermaning' is een soort van advies van een ouder aan een jonger magistraat.

Bron: De Tijd | 24 april 1990

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Frans Reyniers

Als de administratie van een instelling waar Bultot opvoeder was, verdwijnt in een brand gesticht door iemand die er door Agneesens was geplaatst, wie komt dan de vaststellingen doen? Yup, Reyniers.

Als je de kleine cirkels rond krijgt, dan misschien vroeg of laat ook de grote ...

10

Re: Frans Reyniers

Eind mei '89 vertrekt Reyniers voor een week naar een politiecongres in Israël. Zijn reisgezel? Shavit. Kort na hun terugkeer tracht men Peelos gek te verklaren.

Bron: Archief Walter De Bock