11

Het nieuwe interview op de site zegt wel veel over de Bende Haemers en hun opdrachtgevers, ook het gesprek met Etienne Delhuvenne is interessant. Haemers heeft zich duidelijk laten misbruiken door zijn opdrachtgevers. Eigenlijk moest hij beter weten en nooit VDB mogen ontvoeren. Patrik dacht dat ze hem opnieuw uit de shit zouden helpen maar niets was minder waar.

Hij dacht dat hij onschendbaar was met zijn connecties maar uiteindelijk hebben zij hem het vuile werk laten opknappen en hem veel beloofd maar toen hij in problemen zat hebben ze hem de rug toe gedraaid. Vooral die Vander Elst speelt een vuile rol denk ik. Met geld was hij te manipuleren daar hebben ze op in gespeeld. Vader Haemers denkt nog altijd dat zijn zoon vermoord is en ik kan hem geen ongelijk geven.

Dat is zowat hetzelfde wat ikzelf ervan denk. Dat Haemers dacht dat hij onschendbaar was moet wel een feit zijn geweest, ik herinner me nog levendig de beelden van een van de media aandacht genietende Haemers terwijl hij terug werd gebracht vanuit Zuid Amerika.

In de zelfmoord van Haemers heb ik persoonlijk nooit kunnen geloven. Iemand die dronken een nachtje word opgepakt (of voor wat voor reden dan ook), word volgens het protocol van alles ontdaan waarmee hij zichzelf wat zou kunnen aandoen. Haemers echter zou er in slagen zich te verhangen aan zijn radiator met de kabel van zijn stereo, dit terwijl hij als ik me correct herinner op een speciale vleugel vertoefde (als enige 'ter dood' veroordeelde aldaar), met continu toezicht. Tja ...

13

En ook nog als je nu in zijn plaats zou zijn, je kan op een assisen proces nog heel veel vertellen, heel veel geheimen zouden daar verteld kunnen worden. Stel dat hij (en wat zou was) veel wist dan gaan ze hem ofwel vermoord hebben ofwel hem een nieuw leven gegeven hebben. Waar is het geld naartoe waar enkel Achille en Patrik aankon? Achille wou het gaan innen en de rekening was al leeg gemaakt. Men heeft enkel de soldaten in de bende Haemers aangepakt, men had veel dieper kunnen graven maar dat mocht niet.

En nog iets, in zijn plaats, als je al die miljoenen hebt, ga je je dan ophangen? Ik wil gerust 10 jaar van mijn leven geven voor 60 miljoen dollar. Als gangster weet je dat je in de bak kan vliegen en de profs bereiden zich er op voor, genoeg geld opzij zetten voor als het gebeurd. Het is natuurlijk niet de eerste die hem ophangt maar ik vindt het een raar verhaal eigenlijk, toch als je zo'n kapitaal bezit.

Ik ken ook mensen die serieus aan dat spul gehangen hebben en ook gezeten hebben, na een paar weken ben je echt wel terug de oude hoor. Je bent misschien in begin wat depri maar dat slijt wel. Zeker na 4 jaar, belachelijk eigenlijk. Onmogelijk zelfmoord. Zou hij anders zou met ontsnappingsplannen bezig geweest zijn? Hij zal ontgoocheld geweest zijn dat ze hem niet komen halen zijn maar zich zelf van het leven beroven geloof ik niet, hij wist ook wel dat hij nog van het leven zou kunnen genieten. Moord is de meest logische redenering en de 2de een nieuw leven (al is dat mss ver gezocht, maar je weet nooit hé).

Opnieuw ben ik met veel akkoord van wat je schrijft Renne. Dat Haemers nog zou leven en een 2de leven begonnen is ergens, houd ik echter uitgesloten, niet dat het niet zou zijn mogelijk geweest van hem "te doen verdwijnen", wat is trouwens nog onmogelijk in dit gehele dossier? En bovendien heeft bv. de CIA al sterkere toeren uitgehaald, onmogelijk of onuitvoerbaar was het dus zeker niet. Echter zoals ik eerder aanhaalde geloof ik totaal niet dat dit van de kwestie is, ik beschrijf even mijn redenering:

Haemers wist zoals je aanhaalde, veel, hij achtte zich ook onschendbaar (hij was het quasi ook lange tijd) op zijn moment van arrestatie, maar al gauw moest hij ontdekken dat hij inderdaad de rug was toegedraaid door zijn beschermheren, en dat zal hem ongetwijfeld zwaar hebben verbitterd.  Volgens mij zou hij op het proces gaan wraak nemen door zijn verhaal te doen, de gehele feiten op tafel te gooien, met de gedachte, als ik kan barsten, kunnen jullie dat voor mijn part allemaal! Zoals je zelf aanhaalde, kondigde Haemers ook aan om te gaan praten op het proces. Iets wat uiteraard nooit mocht gebeuren, en dat deed het dan ook niet.

Haemers moest worden bijgeschreven (zoals al anderen eerder, en waarschijnlijk ook later) op het lijstje van diegenen waarvan men zeker was dat ze NOOIT zouden praten, namelijk de doden. Daarom heb ik de optie van een "herlocatie" van Haemers nooit kunnen aannemen, al was het indien ze het hadden gewild en onder andere omstandigheden, zeker geen probleem geweest indien je het mij vraagt. Niet dat ik je mening wil ontnemen hoor Renne, daar heb ik alle respect voor, ik wou enkel mijn redenering aan je duidelijk maken, en zo samen "de Bende" bediscussiëren.

Reckie's Son wrote:

maar al gauw moest hij ontdekken dat hij inderdaad de rug was toegedraaid door zijn beschermheren

Dat was niet het geval. Zijn beschermheren konden niets meer doen omdat de operatie die heeft Haemers in Brazilië gevonden, echt top secret was (met alleen twee rijkswachters, Van Brussel en De Jonghe). En bovendien was het de Franse en Nederlandse politie die hebben heel veel ontdekt. Bende lid Bajrami heel snel gearresteerd was in Frankrijk, bij voorbeeld, omdat de telefoon van zijn vriendin (die woonde in Nederland) afgeluisterd was door de Nederlandse politie.

swansongunsung wrote:

Dat was niet het geval. Zijn beschermheren konden niets meer doen omdat de operatie die heeft Haemers in Brazilië gevonden, echt top secret was (met alleen twee rijswachters, Van Brussel en De Jonghe).

Ik denk dat ik me verkeerd heb uitgedrukt, ik bedoelde niet dat zijn beschermheren hem al op zijn moment van arrestatie de rug hadden toegekeert, die arrestatie hadden ze inderdaad niet kunnen verhinderen. Pas later na een hele poos in de gevangenis te hebben gezeten (zonder dat er "mirakels" gebeurden) zal hij volgens mij tot die (naar mijn mening) terechte conclusie komen.

Soms stel ik me de vraag of Tyack en haar omgeving zelf niet achter de moord op Haemers zit. Stel dat ze al samen was met Poitier, en men haar kunnen verzekeren heeft dat ze vroeg of laat het geld van bv. overval op post zou krijgen. Ik vind het toch maar vreemd. Zelfmoord Haemers, nadien ook nog zijn broer (Eric Haemers) die verongelukt. En zij was blijkbaar goeie vriendjes met De Bonvoisin. In hoeverre ging dat. Ze was een ex-prostituee. Denk niet dat ze er voor zou terugdeinzen haar lichaam te gebruiken, om iets gedaan te krijgen.

In dat wereldje van adel en bourgeoisie liepen er toch wat perverte mannetjes rond. Velen onder hen zouden uit hun zieke gedachtenwereld het bv. normaal vinden dat ze ongestraft blijven als ze een minderjarige op een sexfeest verkrachten. Want het is voor hen maar "gewoon werkvolk". Ze vinden dat ze boven hen staan, en dus ook alles mogen doen met het plebs. Net zoals in de middeleeuwen.

Ik heb ook nog altijd mijn twijfels bij de zelfmoord van Haemers. Dood is hij wel, maar waarschijnlijk gezelfmoord. Mooi in scene gezet.

En kort na de dood van Patrick, verongelukte Eric Haemers zich toevallig.

20

club_le-happy-few wrote:

En kort na de dood van Patrick, verongelukte Eric Haemers zich toevallig.

In het dossier Haemers zit er veel betrokkenheid van personen met hoge functie, boven- en onderwereld. Maar ze hebben alleen de onderwereld aangepakt, alé het onderzoek naar die ontvoering is een mooi voorbeeld. Bij de Bende van Nijvel is er ook sprake en het staat zo goed als vast dat er banden waren met zowel onder als bovenwereld. Men zoekt het altijd beneden terwijl de hoge pieten er buiten blijven.