431

zenga wrote:

Laat het nu net zijn nabestaanden zijn die hem beschuldigen en het naar buiten gebracht hebben ...

Daar lijkt het wel op, dat is juist, wat betreft de getuigenissen van z'n broer. Wat betreft z'n ex en/of z'n vriendin, zijn dat getuigenissen die in de media zijn ontstaan of zitten ze echt in de dossiers? Ik weet het ook niet maar ben wel geneigd hem het voordeel van de twijfel toe te kennen tot er onomstotelijk bewijs is. Per slot van rekening, zoals hier ook al dikwijls aangehaald, doden kunnen niet meer spreken en terwijl alle aandacht nu naar deze man gaat, ontstaat een nieuwe tunnelvisie.

432

Volgens mij bestaat er een soort pact : een bepaald crimineel milieu met tentakels in politie, gerecht en advocatuur wordt sinds jaar en dag ongemoeid gelaten. In ruil wordt er geen bloed vergoten. Het bendegeheim is het chantagemiddel dat het pact garandeert. Wordt het pact toch af en toe geschonden, dan wordt Bonkoffsky uit de kast gehaald voor een paar moorden, politiemannen, ouderlingen, kinderen, hoe schokkender, hoe beter.

Te gek voor woorden? Mogelijk, maar dan moet je met een betere verklaring komen voor het feit dat de identiteit van de reus sinds meer dan twintig jaar bekend is, maar zonder gevolg blijft. Zie bv. de Panaroma-reportage van 1995, waar sprake is van vier bronnen die dezelfde identiteit bevestigen.

433

Bedoelen/Noemen de vier bronnen Bonkoffsky? Zo ja, waar komt die kennis vandaan?

434

Bekijk de Panorama-reportage, in de laatste minuut is sprake van meerdere onafhankelijke bronnen die elkaar bevestigen. Een naam wordt uiteraard niet genoemd. Maar van Bonkoffsky weten we dat hij al sinds 1990 in het dossier staat.

Anyhow, dit is echt mijn allerlaatste post hier, want het is nu echt wel zonneklaar dat elke discussie over mogelijke betrokkenheid van motorclubs hier taboe is.

Fimpje van de Franse site van jaren terug. Draagt de reus een sjaal of masker, en heeft de reus een raar loopje » YouTube

Nu na het zien van het filmpje terugkomende op de hinkende reus. Terecht gevraagd waar komt dat verhaal vandaan. Nu dat kan natuurlijk alleen komen van de aanwezige die deze laffe daad hebben overleefd. Meest waarschijnlijk uit de getuigenis van Djuroski.

Misschien heeft de getuigenis over het hinken te maken met zijn nogal verwijfde tred.

437

Alaaf alaaf of hij had een pintje teveel op.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

438

Merovinger wrote:

Neen Bonkoffsky heeft dat misschien wel gezegd tegen zijn broer maar vergeet niet dat die man ondertussen ziek was, zwaar alcoholieker en een carnavalist. Dus altijd klaar voor een (wansmakelijke) grap?

CleverTrevor wrote:

Het moet niet eens een grap zijn geweest. Mensen met een zeer ernstige leveraandoening als gevolg van drankmisbruik kunnen, juist op nuchtere momenten, last krijgen van geheugenstoornissen en andere vormen van verwardheid. Ze kunnen dan, zonder het zelf te beseffen, gaan fantaseren. Daar is ook op Internet best wat documentatie over te vinden. In mijn eigen familiekring heb ik een gelijkaardig verschijnsel ooit meegemaakt, al ging die fantasie gelukkig niet over de Bende van Nijvel.

Ik ben nog volop bezig met lezen maar ik wou al wel even reageren op deze punten. Wat Merovinger en CleverTrevor hier aanhalen klopt. Een gevolg van overmatig drankgebruik is het syndroom van Korsakov. Hieronder wat informatie over dit syndroom:

Het syndroom van Korsakov, ook wel de ziekte van Korsakov genoemd, is een blijvende geheugenstoornis die voornamelijk veroorzaakt wordt door vitamine B1-tekort, meestal het gevolg van het te weinig gevarieerd eten bij chronisch alcoholmisbruik. Het kenmerkt zich door desoriëntatie, vooral in tijd, stoornissen in met name het kortetermijngeheugen en confabulaties. Daarnaast treden vaak polyneuritis en andere lichamelijke klachten op die kenmerkend zijn voor chronisch alcoholisme.

(...)

Het syndroom van Wernicke is een acute fase die vaak voorafgaat aan het ontstaan van de aandoening van Korsakov. De patiënt is dan totaal in de war en heeft verschillende neurologische stoornissen. Lopen en oogbewegingen zijn gestoord, er is vaak sprake van lichamelijke uitputting en bewustzijnsdaling. Het is een acuut levensbedreigende situatie waarbij de patiënt gerede kans loopt te overlijden als niet direct wordt ingegrepen. Er dient zo snel mogelijk vitamine B1 worden toegediend, waarna de verdere lichamelijke conditie op peil kan worden gebracht.

Van de patiënten die het syndroom van Wernicke hebben doorstaan blijkt ongeveer 60% een syndroom van Korsakov over te houden.

Behalve bij overmatig alcoholgebruik kan het syndroom van Korsakov ook voorkomen ten gevolge van ernstige ondervoeding, bijvoorbeeld bij anorexia nervosa, chronisch harddrugsgebruik, ernstige somatische ziekten zoals aids, en ook bij beriberi en hongersnood. Alcoholgebruikers zijn in de westerse wereld echter verreweg in de meerderheid. Bijzonder is dat de frequentie van ontstaan door alcoholgebruik deels cultureel bepaald lijkt te zijn: hoewel in Frankrijk excessief alcoholgebruik vaker wordt vastgesteld, is het voorkomen van het syndroom van Korsakov daar in vergelijking met Nederland minder. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Franse alcoholverslaafden langer aan een gezond eetpatroon vasthouden.

De stoornis is dus het gevolg van een hersenbeschadiging met als resultaat ernstige beperkingen op lichamelijk en psychisch gebied en daaruit voortkomende handicaps.

De belangrijkste symptomen zijn:

  • Geheugenstoornissen

  • Confabulaties (nemen af in de loop van de tijd)

  • Vervlakking van de gevoelsbeleving en zelfoverschatting

Naast bovengenoemde symptomen kunnen er diverse bijkomende symptomen optreden als gevolg van de hersenbeschadiging. Naast de neurologische/psychiatrische symptomen is er door de leefstijl vaak ook nog bijkomende lichamelijke schade door het overmatig alcoholgebruik. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, leverfunctiestoornissen, polyneuropathie en een verhoogd risico voor aandoeningen aan mond/keel/slokdarm. Maatschappelijk gezien is er vaak een situatie waarin men nog maar een klein sociaal netwerk heeft overgehouden vanwege de alcoholproblematiek die dikwijls al jaren een grote rol speelt.

Meest opvallend bij de korsakovpatiënt zijn de geheugenstoornissen (amnesie), en het nogal eens afwezig zijn van enig ziektebesef. De patiënt vergeet ook dat hij last heeft van geheugenverlies.

De amnesie valt uiteen in twee vormen: anterograde amnesie; het niet kunnen onthouden van nieuwe informatie, en retrograde amnesie; het verlies van informatie van voor het ontstaan van de hersenbeschadiging. Bij retrograde amnesie is dus informatie verloren gegaan die ooit wel aanwezig was. Retrograde amnesie neemt in de loop van de tijd meestal af, dit in tegenstelling tot anterograde amnesie.

Meestal is de ernst van het syndroom van Korsakov af te meten aan de ernst van de retrograde amnesie. Hoe meer informatie verloren is gegaan uit de tijd van voor het ontstaan van het syndroom hoe ernstiger de beperkingen en handicaps in het algemeen zijn.

Anterograde amnesie

Anterograde amnesie is wel het meest opvallende kenmerk van het syndroom van Korsakov: door problemen in het kortetermijngeheugen ontstaan inprentingstoornissen. Vanaf het begin van het ontstaan van het syndroom is de patiënt niet in staat nieuwe informatie (zowel verbaal als non-verbaal) op te nemen, of is daar sterk beperkt in, afhankelijk van de ernst van de korsakov. Hierdoor bestaat ook de kenmerkende breuk in de levenslijn van mensen met verworven hersenletsel.

Confabulaties

Patiënten die zich dingen niet kunnen herinneren hebben vaak sterk de neiging deze lacunes op te vullen door verzinselen. Korsakovpatiënten doen dit niet bewust. Ze zetten buitenstaanders soms flink op het verkeerde been doordat de verhalen overtuigend en reëel kunnen overkomen. De confabulaties nemen vaak in de loop van de tijd af.

Interferentie

Informatie van verschillende bronnen aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld de uitslag van de ene voetbalwedstrijd koppelen aan een andere.

Bron: Wikipedia

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Bedankt voor de uitgebreide omschrijving, om een goed beeld te krijgen is belangrijk om aantal zaken te onderzoeken. Hoe groot was het sociale isolement, heeft de betrokken zijn pensioen gehaald of was hij reeds afgekeurd. Dan is belangrijk om vast te stellen hoevoel procent van de alcolisten uitvallen door bovengenoemde. Volgens de WHO wordt 5,9 procent van alle sterfgevallen veroorzaakt door alcoholgebruik. Denk daarbij aan kanker en leverziekten, maar ook aan infectieziekten, diabetes, verkeersongevallen en geweld. Korsakov zeker mogelijk maar met een dikke slag om de arm

Ben wrote:

Confabulaties

Patiënten die zich dingen niet kunnen herinneren hebben vaak sterk de neiging deze lacunes op te vullen door verzinselen. Korsakovpatiënten doen dit niet bewust. Ze zetten buitenstaanders soms flink op het verkeerde been doordat de verhalen overtuigend en reëel kunnen overkomen. De confabulaties nemen vaak in de loop van de tijd af.

Interferentie

Informatie van verschillende bronnen aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld de uitslag van de ene voetbalwedstrijd koppelen aan een andere.

Goed dat je het eens aanhaalt. Vanaf het moment dat ik hoorde dat Bonkoffsky stierf door drankmisbruik, moest ik hieraan denken. Mensen die geregeld met zware alcoholisten in aanraking komen, horen wel vaker de meest bizarre fantasieën die op een geloofwaardige manier worden verteld.

Bonkoffsky is er een aantal malen op aangesproken dat hij leek op de robotfoto. Hij moest zelfs een speekselstaal afstaan. Hij heeft als rijkswachter in Aalst ongetwijfeld veel details over de overval op de Delhaize gehoord. Dat kan in zijn gedachten een eigen leven zijn gaan leiden, en voor hem waarachtige vormen hebben aangenomen.

Ik zeg niet dat het zo is. Maar de mogelijkheid is zeker aanwezig. Je kunt er helaas nog moeilijk achter komen, maar als de speurders erin slagen om zijn leven tussen 1982-1985 in kaart te brengen en er komt niks uit, dan moeten we hier toch echt rekening mee houden.