1 (edited by Koen 22-03-2009 03:22)

Des te meer men zich verdiept in de misdaden rondom de Bende van Nijvel, des te meer het mij overkomt dat 'motieven' en het 'zoeken naar motieven' niet bepaald bevorderlijk zijn voor het zoeken naar de waarheid, noch naar de uitvoerders toe, noch naar tussenpersonen toe, noch naar de opdrachtgevers toe.

In denk dat in eender gerechtelijk onderzoek motieven zolang het onderzoek loopt,vooral verwarring zaaien en zelfs gemakkelijk kunnen leiden tot valse beschuldigingen.

Getuigenverklaringen (bv. robotfoto's) maar vooral materiële bewijsstukken bieden veel meer zekerheid. Als men daarnaar kijkt, ziet men tal van quasi-zekerheden of zelfs zekerheden, niet op basis van één feit, maar als tal van materiële bewijsstukken, aangevuld door getuigenverklaringen, in de richting wijzen van bepaalde personen en groepen. Of zoals Dhr. Londers in de parlementair Fortis-commissie, toch de hoogste magistraat van het land, het treffend verwoordde; een samenloop van aanwijzingen in een bepaalde richting maakt vaak een juridisch perfect aanvaard bewijsmiddel uit. Spijtig dat gerechtelijke onderzoekers niet meer gebruikmaken van statistische bewijsvoering, maar dit geheel ter zijde...

Ik stel ook vast dat sinds ik het forum een beetje ben beginnen volgen nu al méér dan een jaar geleden, vooral de materiële bewijsstukken en onafhankelijke getuigenverklaringen als geheel op vaste ondergrond blijven staan. Wat motieven betreft, omdat die zo onstabiel zijn, en ben ik zelf vaak van mening veranderd, en dat is denk ik, de aard van motieven, kunnen aanvullend werken t.a.v. materiële bewijsstukken en onafhankelijke getuigenverklaringen, maar zijn op zichzelf per definitie duister, als was het maar door de aard van de menselijke psyche.

Hoeveel doet een individu niet in het dagelijks leven waar hij achteraf geen verklaring voor heeft! Uiteraard bedoel ik hier niet in de criminele sfeer. In het geval van gewone mensen, hoeveel doen wij niet op basis van emoties, instinct, geloof... waar wij dan achteraf vaak een logische verklaring aan geven, of anders gezegd: het hart heeft z'n redenen die het verstand niet kent.

Maar volgens mij komt dat overdreven belang voor de motieven de daders wel héél goed uit, hoe méér onzekerheid, hoe liever. En dan te bedenken dat mogelijkerwijze een aantal daders mee hebben gedraaid in het onderzoek, en misschien wel verantwoordelijk zijn voor een aantal motieven die nergens toe leiden.

Men ziet dat ook vaak in processen, de bewijzen zijn overweldigend, hetzij materiële bewijsstukken, hetzij onafhankelijke getuigenverklaringen, hetzij beiden, en dan weten de advocaten héél goed, dat zij vooral niet moeten spelen op de meest standvastige elementen, daar zullen zij wijselijk over zwijgen. Zij zullen zich concentreren op het aanbrengen van valselijke motieven en het in diskrediet brengen van getuigen. Want materiële bewijsstukken bieden nog altijd een stuk méér zekerheid dan zelfs onafhankelijke getuigenverklaringen!

Dus samengevat:

  • Meest juridische zekerheid biedend en dus grootste bewijskracht: Materiële bewijsstukken en/of aanverwanten;

  • Minste juridische zekerheid biedend en dus beperkte bewijskracht, louter ter aanvulling: Motieven en/of aanverwanten;

  • Tussenin: Onafhankelijke getuigenverklaringen.

Ik kan je helemaal volgen met je standpunt doch mag je niet vergeten dat 95% van de forum gebruikers geen exact overzicht heeft van wat er zich echt heeft afgespeeld die bewuste periode. De andere 5% willen of kunnen niet spreken en als ze het wel doen dan is het om een rookgordijn te creëren.

Mocht het nu een open dossier geweest zijn, dat we konden analyseren en doornemen, zouden de conclusies van ons allen misschien totaal anders zijn. Wat we nu doen is zoeken naar een logisch patroon en dit volgens ieders eigen logische redenering wat resulteert in dat er verschillende pistes naar boven gehaald worden. Zelfs achter de grootste onlogische situatie schuilt een logische redenering. Onze logische benadering van deze gebeurtenissen is dan ook gebaseerd op de zo weinig vrijgegeven data van de onderzoekers en betrokkenen en ik denk dat deze data er ook nooit van zijn leven zal komen omdat ze die doofpot liever gesloten willen houden.

Nu mag ik wel zeggen dat ik mijn mening in verloop van tijd nog niet veranderd heb, wetende dat niet ieder van ons mijn logica en visie deelt en dat is maar goed zo... anders hadden we geen forum wink

Wat ik alleszins positief vindt aan dit forum is dat er tot nu toe nog niemand geprobeerd heeft ons onze logica in een andere vage richting te duwen wanneer we te dicht bij een hekel punt belande zoals in de MSN group indertijd. Gelukkig viel dat toen meestal meteen op wanneer iemand dit probeerde te doen en werd die achterdeur van gissingen en dwaalsporen vrijwel direct gesloten voor die persoon/personen in kwestie door andere leden van de group en dit door de betrokkene te confronteren met de zo weinig beschikbare bekende feiten.

3

Koen wrote:

In denk dat in eender gerechtelijk onderzoek motieven zolang het onderzoek loopt,vooral verwarring  zaaien en zelfs gemakkelijk kunnen leiden tot valse beschuldigingen.

Volgens mij is het vinden van het motief, juist de manier om een doorbraak te forceren in een onderzoek. Je mag ook niet de fout maken om alle feiten van de Bende te koppelen aan één motief. Op die manier loopt het natuurlijk snel dood.

Koen wrote:

Spijtig dat gerechtelijke onderzoekers niet meer gebruikmaken van statistische bewijsvoering, maar dit geheel ter zijde...

Omdat zo'n onderzoek enkel uitmondt in een hypothese en met een hypothese kan je niet naar een rechtbank stappen.

Koen wrote:

Wat motieven betreft, omdat die zo onstabiel zijn, en ben ik zelf vaak van mening veranderd, (...)

Daarvoor zou ik graag even terug verwijzen naar wat ik hierboven zei : je kan de feiten van de bende niet koppelen aan één motief. Elke overval of moord had zijn eigen reden. Het is net daardoor dat het zoeken naar allemaal aparte motieven zo moeilijk is in dit dossier, maar daarom niet minder belangrijk. Ik heb ooit een topic gestart waarbij ik bij elk feit een motief wou plaatsen » De feiten en hun motief.

Ik weet niet of ik gelijk heb natuurlijk maar het leek me wel interessant om elk feit eens apart te bekijken in plaats van alle daden van de bende bv. te koppelen aan de Roze Balletten of afpersing.

mdanielsUK wrote:

Mocht het nu een open dossier geweest zijn, dat we konden analyseren en doornemen, zouden de conclusies van ons allen misschien totaal anders zijn.

Volledig mee eens. Teksten die hier verschijnen komen uit boeken of kranten en de conclusies zijn hierop gebaseerd. De onderzoekers geven enkele de essentiële informatie vrij en het is zelfs niet duidelijk of die altijd juist is (het is ook al zo lang geleden). Kijk bijvoorbeeld naar de reconstructie : zeer mooi gemaakt, mooie muziek, ontroerend en interessante getuigenissen, maar waar zijn alle andere getuigen?

Onze conclusies zullen altijd gebaseerd zijn op informatie die niet altijd klopt.  Een recent voorbeeld: In het interview met Catherine Van Camp zegt zij dat er niets mis was met hun boekhouding. Als je dan het eindverslag van de Bendecommissie leest, staat daar exact het tegenovergesteld. Dan stel je je de vraag wie er gelijk heeft en waarom één van de twee liegt.

mdanielsUK wrote:

Wat ik alleszins positief vindt aan dit forum is dat er tot nu toe nog niemand geprobeerd heeft ons onze logica in een andere vage richting te duwen wanneer we te dicht bij een hekel punt belande zoals in de MSN group indertijd.

Ik heb dat forum ook heel lang gevolgd maar nooit dat gevoel gehad. Het is lang geleden, maar heb je daar toevallig nog voorbeelden van?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4 (edited by club_le-happy-few 08-07-2010 20:03)

Een schimmenspel... Maar je mag zeker niet de macht van loges (politici, magistratuur), religie en de (Koude) Oorlog onderschatten. Vaak zijn deze dingen met elkaar verweven, en het doel heiligt vaak de middelen.

Net zoals men de Amerikaanse bevolking blaasjes wijst maakt over de gevaren van terrorisme. Mensen bang maken = mensen die opstandig werden tegenover hun land, worden terug patriottistisch, gaan terug bij het leger (leve de wapenindustrie), ...

5

Ben wrote:

Daarvoor zou ik graag even terug verwijzen naar wat ik hierboven zei : je kan de feiten van de bende niet koppelen aan één motief. Elke overval of moord had zijn eigen reden. Het is net daardoor dat het zoeken naar allemaal aparte motieven zo moeilijk is in dit dossier, maar daarom niet minder belangrijk. Ik heb ooit een topic gestart waarbij ik bij elk feit een motief wou plaatsen » De feiten en hun motief.

Ben, bestaat het topic 'De feiten en hun motief' nog? De link werkt niet meer...