1

De zus van Ingrid Mulder - Marie-Jeanne Mulder - werd op 9 november 1985 door de Bende van Nijvel vermoord in het Delhaize-warenhuis van Aalst.

In de Pano-reportage 'Het verdriet van Aalst' vertelt zij haar verhaal. Tijdens haar getuigenis viel me één anekdote op. Ik neem het hieronder over:

(…) "Na de begrafenis zijn die rijkswachters nog verschillende malen hier geweest. De meeste keren overdag maar ze hebben ons zelfs één keer ’s nachts uit bed gehaald met een gans arsenaal wapens. En ik woonde toen ook in een klein huisje en dan hadden ze gans die living vol met die wapens open gelegd."

Midden in de nacht?

"Ja, want ik heb de gasten uit hun bed moeten halen. We sliepen al."

Wat was de bedoeling van die wapens?

"Ze wilden zien of de jongens daar iets van herkenden. Of dat het de wapens waren die gebruikt geweest zijn."

En hoe reageerden de jongens daarop?

"Verschrikt natuurlijk. Hoe kon ik zoiets toelaten. Maar je moet dat zien in zijn context."

Dit verhaal roept een aantal vragen op:

  • Waarom moest dit verhoor uitgerekend ’s nachts gebeuren?

  • Waarom was dit zo dringend en waarom kon dit niet wachten tot de volgende dag?

  • Was dit een normale procedure om getuigen wakker te maken om wapens te herkennen?

  • Over welke wapens ging het?

  • Waar kwamen die wapens vandaan en wat is er met die wapens gebeurd?

  • Waarom dachten de speurders dat ze deze wapens konden linken aan de Bende van Nijvel?

  • Is er een verband met de mysterieuze vondst van de zakken met Bende-materiaal in Ronquières door de speurders van de Delta-cel?

Bekijk hier de volledige reportage » YouTube

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Lijkt me allesbehalve een normale gang van zaken ... Heeft zij de rijkswachters in kwestie kunnen identificeren?

3

Regelrechte intimidatie noem ik dat!

4

Ik vraag mij al lang af wie de gevonden wapens samengevoegd heeft en gedumpt. Ik dacht al een tijd dat de speurders of rijkswacht dit deed. Het is alvast mogelijk denk ik.

Ze zullen vermoedelijk niet de gebruikte Bende-wapens voorgeschoteld hebben, maar gewoon gelijkaardige wapens om te zien of de kinderen een gelijkenis zagen en misschien een bepaald type herkenden. De timing van deze ondervraging is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Totale onkunde of een bewuste aanpak om antwoorden te krijgen waar niemand iets mee is? Het is in tijden waarin iedereen in een Rijkswacht-complot gelooft populair om van het laatste uit te gaan, maar ik sluit onkunde in deze niet uit.

Je hoort in de Pano-reportage ook hoe die vrouw (Dina De Cremer, maatschappelijk werkster?) van de Rijkswacht zei dat ze vies bekeken werd omdat ze aandacht gaf aan al die kinderen. Met zo'n kinderopvang moest de Rijkswacht zich toch niet bezighouden, zeker! Ik vrees dat er weinig tact was in het machomilieu van de Rijkswacht, zeker in de jaren 1980.

6

Dat er in een onderzoek aaneensluitende diensturen dienen geklopt te worden is geen onbekend gegeven. Een spoedeisend karakter is afhankelijk van het onderzoek en de resultaten op dat ogenblik. Meestal zijn dit geen uitvoerende opdrachten ingevolge een kantschrift uitgaande een Substituut met dienst of een onderzoeksrechter. Die nachtelijke optredens zijn meestal het gevolg van dringende noodwendigheden en mondelinge telefonische opdrachten. Men is gebonden met arrestaties, verhoren, huiszoekingen, voorleidingen en eventuele aanhoudingen die een dringend karakter kunnen vormen. Spijtig dat men steeds één verhaal hoort maar dat de betrokken politieambtenaren geen wederwoord hebben dat het voor de burger wel aanvaardbaar en begrijpelijk zou maken.

Dat Fons Van Rie, Commissaris van de Gerechtelijke Politie openlijk heeft gepraat, hoeft echter geen betoog.

“Ik heb de droefste herinnering aan dat dossier. Onder meer omdat wij destijds de families van de slachtoffers niet hebben begeleid. Ik geef dat eerlijk toe: fout. Maar gewoon niemand heeft daar toen bij Delta aan gedacht, en niemand heeft er ons op gewezen. Nu zouden we dat wel doen. We hebben die mensen niet op een professionele manier opgevangen. Wij waren in 1985 dievenpakkers.”

“We zijn politiemensen en geen maatschappelijk werkers, maar nu zouden we in ons team deskundigen opnemen die voor de psychologische en sociale begeleiding van de nabestaanden kunnen zorgen, en als het moet van de speurders, want ook die kunnen kraken. Maar op het stuk van het onderzoek hebben we alles gegeven, mekaar gesteund en opgejut. Het is gebeurd dat we 's ochtends om vier uur vertrokken en pas twee dagen later van onze opdrachten thuiskwamen. Iedereen die bij Delta gewerkt heeft, mag daar fier op zijn.”

Ik meen verder toch ook te mogen verwijzen naar mevrouw Dina De Cremer, destijds sociaal assistente bij de Politie stad Aalst. Ze voelde zelf aan dat men haar arbeid niet apprecieerde ingevolge haar tussenkomsten voor de slachtoffers en nabestaanden. Op haar beurt mocht ze van haar oversten vernemen dat men haar lovenswaardige inzet storend vond voor het onderzoek, een beïnvloeding van de getuigen en collega’s. Begrijpe wie kan.

Gelukkig is daar over de jaren heen verandering in gekomen wat slachtofferbejegening betreft. Maar toch...

Ik verwijs hiervoor naar mijn bericht dd. van dinsdag 5 december » Forum

Dat de hulpverlening nog te wensen overlaat, dat het bittere noodzaak is dat het geen 09.00 tot 17.00 uur taak betreft. Dat er optimale bereikbaarheid is gewenst voor nabestaanden die er onmiddellijk nood aan hebben. Dat het voor een nabestaande zeer wenselijk kan zijn het laatste lichaamscontact met de overledene op de plaats van overlijden. Dat er hiervoor inlevingsvermogen en begrip bestaat vanwege de vaststellers op de plaats delict. Uiteraard, rekening houdende met de toonbaarheid van het overleden slachtoffer en nadat alle technische onderzoeken zijn volbracht.

Dat het echter niet gelogen is dat ik sterk de vurige hoop koester dat er een dringende mentaliteitswijziging komt bij de CWB, over de wijze van hun handelen en onmiddellijke informatie naar de nabestaanden toe. Dat eerlijkheid en openheid absoluut prioriteit mag bekomen als bewijs van begrip en medeleven naar de slachtoffers en familieleden.

Enquêteurs van het Comité P die nu ook deel uitmaken van de CWB, hebben nu meteen de gelegenheid hun voorbeeldfunctie ten dienste te stellen van politiediensten waarover zij controle en toezicht dienen te houden. Ik meen te mogen veronderstellen dat zij over voldoende middelen en wetgevingen beschikken om onduldbare tussenkomsten van derden onmiddellijk te protesteren en te bestrijden in het belang van een eerlijk en correct onderzoek waarmee ze gevat zijn. Hopelijk kan de bevolking, en de onderzoekers die het slachtoffer zijn geworden door mutaties en ontzetting in het Bende van Nijvel-onderzoek, erop rekenen dat de enquêteurs van het Comité P als ex officieren van de Rijkswacht, genadeloos en onmiddellijk zullen toeslaan op hun ex Rijkswacht collega's die onrechtvaardigheid en verduisterende praktijken hoog in het vaandel dragen dewelke onverbiddelijk bijkomende zware psychologische weerslagen vormden aan de nabestaanden.

Geen Kerstboodschap, maar een oprechte verplichting om een taak in eer en geweten te volbrengen en waarvoor men de getrouwheid aan de koning, de gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk heeft gezworen.

7

Juist verwoord Bossi, laat ons hopen dat er een nieuw elan door de rangen van de onderzoekers waait en dat eindelijk eens de puntjes op de i worden gezet, de feiten worden benoemd zoals ze zijn en dat men zonder invloed van boven af de waarheid achter dit drama kan achterhalen!