1

Forumleden die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij een Vereniging Zonder Winstoogmerk kunnen zich hierna melden.

De bedoeling is om een collectief te vormen waarin van gedachte kan gewisseld worden over de stand van het onderzoek in zake de Bende van Nijvel. Latere ontwikkelingen zullen hier vermeld worden.

Leo

2

Ik meld me dus als eerste aan voor medewerking.

3

Mijn belangstelling is alvast aanwezig en waarvoor trouwens mijn dank voor uw initiatief, Leo.

4

Tru Dat wrote:

Om te starten kunnen jullie misschien beter een feitelijke vereniging oprichten. Voordelen: Het is gratis en er moet niets gepubliceerd worden. Daardoor kennen enkel de leden mekaar en blijf je verder anoniem. Je kan dan in een later stadium als alles goed verloopt alsnog een vzw oprichten met behoud van dezelfde structuur. Dat kost om te starten geen centen en veel minder rompslomp.

Bossi wrote:

Onderschat het risico niet van een feitelijke vereniging, Tru Dat. Een vzw heeft rechtspersoonlijkheid. Het Hof van Beroep te Gent heeft een arrest geveld ivm een feitelijke vereniging. Met een feitelijke vereniging stort je u meteen in een avontuur. Dit wens ik toch wel even te onderstrepen.

Ten tweede zou ik al het voorstel willen formuleren om eventueel eerst te overleggen met enkele bereidwillige forumgebruikers ivm hun visie en standpunten. Vervolgens dan eventueel een vergadering te beleggen met enkele advocaten van de burgerlijke partijen van de slachtoffers en nabestaanden. Hun advies in te winnen en in welke mate de vzw naar hun mening en oordeel ondersteunend de activiteiten optimaal kunnen ontplooien. Met haast en spoed een vzw oprichten wens ik wel de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Niet alleen voor mezelf, ook naar derden toe.

coconut wrote:

Tru Dat, Bossi verwijst denk ik naar het vonnis betreffende de carnavalisten van Aalst ... en zo komen wij weer bij het thema.

Ter info » lirias.kuleuven.be

5

Fijn dat het vzw topic er is. Met dank aan Leo, Bossi, Coconut en uiteraard Ben die deze site en topic mogelijk maakt. Ik wens jullie alle succes toe. Info betreffende een vzw kan je vinden op justitie.be. We helpen waar we kunnen.

6

Bedankt voor de medewerking, Tru Dat.

coconut, heb ondertussen uw gegevens doorgekregen van Ben en zal u één dezer contacteren. Eveneens bedankt voor de medewerking!

Alvorens een VZW op te richten zou ik initiatiefnemers toch op het hart willen drukken om de gevolgen zeer goed in te schatten en zeker ook naar een advocaat te gaan.

Betreffende feitelijke vereniging of VZW heeft het wel degelijk zin om eerst een feitelijke vereniging op te richten. Deze dient bijvoorbeeld niet eens formeel "opgericht" te worden, vandaar "feitelijk".

Het nadeel van de feitelijke vereniging, namelijk het ontbreken van een rechtspersoonlijkheid, speelt pas wanneer men van plan is om rechtshandelingen te stellen, dat betekent huren, kopen, personeel aannemen, enzovoort. Laat jullie daarom niet zomaar afschrikken door het aangehaalde arrest betreffende de carnavalsgroep. Je aansprakelijkheid kan inderdaad in het gedrang komen maar dat kan altijd, en je hebt normaliter ook een verzekeringsdekking. Lees het arrest of het hierboven gepost artikel even door en je zult begrijpen waarom de leden van de carnavalsgroep exact is overkomen wat hen is overkomen.

Een Vzw oprichten brengt echt wel wat last mee. De werking is daarnaast ook verplicht geregeld. Dit kan redelijk verstikkend werken voor een juist opgerichte vereniging die nog geen eigen dynamisme heeft. Zo moet je bijvoorbeeld onmiddellijk een raad van bestuur gaan kiezen terwijl je elkaar nog helemaal niet kent. De VZW-wet telt meer dan 60 artikelen, lees hem even door om te begrijpen wat je moet regelen zonder elkaar goed te kennen.

Daarnaast treedt je ook uit de anonimiteit. Zodra je je kenbaar maakt is het goed mogelijk dat jullie persoonlijk worden overspoeld met tips en constant gebeld worden bijvoorbeeld.

Ik zou daarom de initiatiefnemers op het hart willen drukken om zich goed te bezinnen eer ze beginnen en ook een advocaat te raadplegen.

Los daarvan vind ik het een zeer nobel initiatief. Op dit forum is inderdaad heel wat informatie terug te vinden en een hoop van jullie heeft volgens mij bijvoorbeeld veel meer dossierkennis dan heel wat advocaten. Indien de zaken bedachtzaam worden aangepakt kan dit initiatief zeker tot iets vruchtbaars leiden.

Poseur, heel erg bedankt voor de aandacht, de goede raad,de bekommernis. Voorlopig kan ik alleen voor mezelf spreken. Heb enige ervaring als zaakvoerder en mede oprichter van een vzw, wat niet wil zeggen dat ik geen fouten zal maken en of de nodige tijd heb. De anonimiteit is een ander paar mouwen. Heb geen zin om met mijn naam in kranten of waar dan ook te komen. Maar daar zijn we nog lang niet. We tasten af en moeten inderdaad elkaar eerst leren kennen. Ondertussen heb ik in snel tempo een paar posts van jou gelezen en dan denk ik, we hebben jou nodig.

Zou je het zien zitten naar een eerste vergadering te komen? Zie ook dat je net als ik af en toe drukke periodes hebt. Ik kan maar proberen he, sorry dat ik zo direct ben.

9

Mooie bijdrage Poseur. In die zin had ik de feitelijke vereniging ook gepost op het topic een mening niks meer en niks minder. Bedankt voor uw bijdrage.

Gewoon even een paar gedachten en vragen die ik me stel over dit initiatief. De vzw wil een collectief zijn van mensen die van gedachten willen wisselen over het bendeonderzoek. Dat is dit forum toch al?

Nu, ik snap dat een vzw haar discussie niet in de openbaarheid zal voeren. Maar willen we dat wel? Nog minder transparantie?

Hoopt de vzw op deze manier dan tips over de bende binnen te krijgen? Wat doet ze dan daarmee? Tips horen bij de speurders thuis. Ze voor jezelf houden is tamelijk nutteloos, want een vzw kan niemand opsporen en heeft ook geen toegang tot het dossier, zodat ze de waarde van een tip nooit voor honderd procent kan inschatten.

Je moet tips dus eigenlijk wel doorgeven, zoals ook de advocaten van de slachtoffers dat doen (voor zover we weten). Wat is dan de meerwaarde van de vzw?

Kortom, wat is het doel van de vzw? En in welk opzicht verschilt dat doel van de doelen van bestaande partijen (speurders, slachtoffers, forums)? Uit de discussie in het andere topic werd mij nog niet duidelijk wat zo'n vzw werkelijk kan toevoegen.

Ik zit het hier niet op voorhand af te breken, hè. Het is alleen nogal vaag.