11

Ik sluit me aan bij de bedenkingen van CleverTrevor. Niet dat iemand mijn zegen nodig heeft om een vzw op te richten maar ik zit wel met een aantal vragen (de meeste zijn hierboven al geformuleerd): waarom de noodzaak om een vzw op te richten? Wat is het doel van de vzw? Welke meerwaarde zien jullie? Wat mankeert er nu dat de oprichting van een vzw rechtvaardigt?

Ik vraag me ook af of de te investeren energie opweegt tegenover het resultaat.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Als je de VZW kan uitbouwen met voldoende leden als drukkingsgroep kan deze zeer nuttig zijn.

Tru Dat, Bossi kan ons niet vinden, hi hi. Dat begint dus al goed. Ik kan toch weer Scaramouche niet lastig vallen, die is voor mij al eens op zoek geweest naar Cobra.

Zou een digitale petitie hier op het forum met daarin opgetekend bevindingen en digitaal ondertekend? Aan te bieden aan parlement, nieuwszenders, kranten enz. Met als eis een bindend referendum.

15

Elk initiatief dient met een positieve ingesteldheid ontvangen te worden. Maar ik miste hier visie, verwachtingen... Daarom heb ik twee dagen geleden in een ander topic Bossi gevraagd ... Wat is de meerwaarde van uw vzw? Ik heb nog steeds geen antwoord gelezen.

Wat ik wel las was de verontwaardiging van Bossi en ccocnut richting - wijlen - Jean Deprêtre die ze verdenken van geknoei. Wel, dat deze beste man de boel gemanipuleerd-verziekt heeft is een feit maar daar hoef je dus geen vzw meer voor op te richten want hij is al lang door aardwormen verorberd. Je gaat dus enkel zijn familie treffen en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.

16

vleermuisje1971 wrote:

Zou een digitale petitie hier op het forum met daarin opgetekend bevindingen en digitaal ondertekend? Aan te bieden aan parlement, nieuwszenders, kranten enz. Met als eis een bindend referendum.

Een digitale petitie kan ook iets betekenen. Maar dat brengt ook een hoop werk mee. Dan heeft Ben nog meer werk dus moet Ben akkoord zijn. Dan moet er op de een of andere manier overleg zijn met de slachtoffers. Dan moet je de media vragen mee te doen alsook via sociale media. Je hebt minimaal 40.000 handtekeningen nodig om iets op de politieke agenda te krijgen ivm een burgerlijke petitie. Welke gedachtengang heeft Ben betreffende een petitie?

17

Ik schiet zo'n ideeën zeker niet af maar je zou eens moeten weten hoeveel tijd, energie en mankracht het kost om 10.000 handtekeningen op te halen, laat staan 40.000. Je hebt vrijwilligers nodig die de straat op trekken, je moet publiciteit maken, je moet in de media komen, je moet een organisatie op poten zetten, ... En het belangrijkste: je moet weten wat je wilt bereiken en vragen met je petitie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

vzw De Bende van Nijvel

... ik kijk er naar uit!

19

Poseur wrote:

Alvorens een VZW op te richten zou ik initiatiefnemers toch op het hart willen drukken om de gevolgen zeer goed in te schatten en zeker ook naar een advocaat te gaan.

Betreffende feitelijke vereniging of VZW heeft het wel degelijk zin om eerst een feitelijke vereniging op te richten. Deze dient bijvoorbeeld niet eens formeel "opgericht" te worden, vandaar "feitelijk".

Het nadeel van de feitelijke vereniging, namelijk het ontbreken van een rechtspersoonlijkheid, speelt pas wanneer men van plan is om rechtshandelingen te stellen, dat betekent huren, kopen, personeel aannemen, enzovoort. Laat jullie daarom niet zomaar afschrikken door het aangehaalde arrest betreffende de carnavalsgroep. Je aansprakelijkheid kan inderdaad in het gedrang komen maar dat kan altijd, en je hebt normaliter ook een verzekeringsdekking. Lees het arrest of het hierboven gepost artikel even door en je zult begrijpen waarom de leden van de carnavalsgroep exact is overkomen wat hen is overkomen.

Een Vzw oprichten brengt echt wel wat last mee. De werking is daarnaast ook verplicht geregeld. Dit kan redelijk verstikkend werken voor een juist opgerichte vereniging die nog geen eigen dynamisme heeft. Zo moet je bijvoorbeeld onmiddellijk een raad van bestuur gaan kiezen terwijl je elkaar nog helemaal niet kent. De VZW-wet telt meer dan 60 artikelen, lees hem even door om te begrijpen wat je moet regelen zonder elkaar goed te kennen.

Daarnaast treedt je ook uit de anonimiteit. Zodra je je kenbaar maakt is het goed mogelijk dat jullie persoonlijk worden overspoeld met tips en constant gebeld worden bijvoorbeeld.

Ik zou daarom de initiatiefnemers op het hart willen drukken om zich goed te bezinnen eer ze beginnen en ook een advocaat te raadplegen.

Los daarvan vind ik het een zeer nobel initiatief. Op dit forum is inderdaad heel wat informatie terug te vinden en een hoop van jullie heeft volgens mij bijvoorbeeld veel meer dossierkennis dan heel wat advocaten. Indien de zaken bedachtzaam worden aangepakt kan dit initiatief zeker tot iets vruchtbaars leiden.

Bedankt voor uw bijdrage wat mijn bijzondere aandacht genoot.

Ik verwijs naar coconut zijn bijdrage alwaar ik opmerk dat we al één punt gemeen hebben en blijkbaar ook enige ervaring in delen. Namelijk in het oprichten van een vzw.

De zaken dienen inderdaad goed voorbereid en bedachtzaam te worden aangewend. Dat het forum recentelijk is opgevolgd, zou de aanzet geweest zijn dat één van mijn berichten is afgeprint/gekopieerd ivm mijn opmerkingen naar de houding en de werkwijze van een Procureur Generaal en dat de weg naar een partijbureau heeft gevonden.

Zoals ik hedenmorgen meedeelde, dat mij dit ten zeerste verheugd dat er aandacht zou geschonken worden en dat er ook verantwoordelijken zullen aangeduid worden die in gebreke blijven om hun onderschikten ter orde te roepen wanneer zij hun voorrang van rechtsmacht, mijn inzien, te pas en te onpas misbruiken. Het verkondigen van onderzoeksdaden die toebehoren aan het geheim van een gerechtelijk onderzoek doet regelrecht afbreuk aan een democratische rechtstaat. Het optimaal waarborgen van slachtoffers, nabestaanden en zelfs onderzoekers hun ambtsverrichtingen, is echter niet vatbaar voor enige betwisting maar een aanrijking van enige rechtszekerheid.

Ik het verleden heeft men trouwens al meer dan voldoende blijk gegeven dat men het niet nauw neemt met de scheiding der machten. In het Bende van Nijvel-dossier zijn de feiten legio waar men tot alle misprijzen de betrokken slachtoffers en nabestaanden onrechten heeft toegeworpen. Ik vermoed dat we op geen enkele nadelige erkentennis van deze weerloze burgerlijke partijen kunnen doorstoten.

Vanuit mijn oprechte bezorgdheid om de integriteit van mensenlevens, heb ik op dit forum eerlijkheidshalve de aandacht gevestigd op personen en organisaties die, onder de dekmantel justitie, politie en veiligheid, in werkelijkheid heel wat minder nobele doelstellingen nastreven.

Zoals met grote zekerheid te verwachten, zal mij dit niet door een aantal betrokken instanties in dank worden afgenomen. In plaats van zich te bezinnen over de slachtoffers, burgers, Substituten, onderzoeksrechters en sommige politieambtenaren hun bezorgdheden en kritieken, vonden ze het veeleer aangewezen om zich, vanuit laag bij de grondse emoties, en daarbij geenszins gestoord door ook maar enig rechtvaardigheidsgevoel, op te stellen als hun vijanden.

Uitgerekend de houding van dergelijke lieden bij justitie en andere overheidsinstellingen overtuigt mij er meer dan ooit van om strijdvaardig op te komen voor de veiligheid van mijn medemens, mijn echtgenote, mijn kinderen en kleinkinderen.

In één van mijn voorgaande berichten heb ik het al reeds geschreven. Ik ben van nature niet vlug bang, maar ik geef het eerlijk toe: in België ben ik bang voor een confrontatie met justitie en andere overheidsinstellingen die aantonen welk zootje zij maken in één der zwaarste naoorlogse dossiers in onze Belgische geschiedenis. Welke verdachte wendingen houdingen zij aannemen om de waarheid te verdoezelen om gans het dossier met de mantel der liefde toe te dekken zonder één verantwoordelijke te willen vatten. En dat is niet normaal.

Ik sluit onder geen enkele beding uit, dat zulke barbaarse laffelijke misdaden voor herhaling vatbaar zijn. De optimale zekerheid en waarborg is voor mij tot op heden nog altijd zoek, dat wij vanaf dat ogenblik kunnen rekenen op een rechtvaardig en eerlijk rechtssysteem.

20

Een van de pijlers van justitie is dat justitie er niet is om de waarheid te achterhalen maar wel datgene dat bewezen kan worden. Daar loopt het flagrant fout. Van eerlijk en rechtvaardig kan met dergelijke stelling geen sprake zijn.