Bossi, eindelijk heb je ons dus gevonden. Had hier een lange commentaar geschreven maar vlieg altijd van de site. Kan je mij aub een mail doen? Kop op en doorgaan.

PS: je bent alweer vergeten het zaad van de witte producten op te pikken maar je zonden zijn je vergeven na zo'n dag.

22

Ben wrote:

En het belangrijkste: je moet weten wat je wilt bereiken en vragen met je petitie.

Dat is inderdaad het belangrijkste en dat wordt niet vermeld. sad

23

zeno wrote:

Wat ik wel las was de verontwaardiging van Bossi en ccocnut richting - wijlen - Jean Deprêtre die ze verdenken van geknoei. Wel, dat deze beste man de boel gemanipuleerd-verziekt heeft is een feit maar daar hoef je dus geen vzw meer voor op te richten want hij is al lang door aardwormen verorberd. Je gaat dus enkel zijn familie treffen en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.

We zitten nog met voldoende levenden die knoeien, zeno. Echt...mogelijks niet voor iedereen even duidelijk, maar het is de harde realiteit.

Coconut, ik zal morgen mijn dienst gsm nummer doorgeven aan Ben, daarop kan je me 24/24 uur bereiken. Indien voor uwentwege geen bezwaar, wil ik u ook gerust telefonisch contacteren. Ik ben fysiek en psychisch bijna einde latijn (oververmoeid). Van donderdagmorgen tot zondagnacht onafgebroken en zonder slaap van dienst geweest met nog tussentijdse berichten op het forum. En wat echt niet mocht missen... nog een vko met stoffelijke schade.

Ben wrote:

Ik schiet zo'n ideeën zeker niet af maar je zou eens moeten weten hoeveel tijd, energie en mankracht het kost om 10.000 handtekeningen op te halen, laat staan 40.000. Je hebt vrijwilligers nodig die de straat op trekken, je moet publiciteit maken, je moet in de media komen, je moet een organisatie op poten zetten, ... En het belangrijkste: je moet weten wat je wilt bereiken en vragen met je petitie.

Volledig akkoord met uw bericht, Ben. Het is echter niet mijn werkwijze die ik voor ogen heb. Coconut schiet er momenteel als een pijl vandoor en ik prijs zijn/haar inzet en ijver. Momenteel heb ik twee op rust gestelde onderzoeksrechters gecontacteerd. Met de vraag of zij eventueel bereid zijn om mee tot een vzw toe te treden en wat hun advies of raad zou zijn om de werking van de vzw te kunnen voltooien.

Mijn voorstel dat ik voor ogen heb is om als een volwaardige vzw erkend te worden dat we bij de overheidsinstanties gehoord worden en onze op en aanmerkingen of aanbevelingen kracht kunnen bij zetten. Dat we bekendheid verwerven via de media. Dat we doorslaggevende argumenten aanreiken die duidelijk aantonen dat bijkomend onderzoek vergt. Dat we een zekere slagkracht verwerven waarvan men kan uitgaan dat men deze vzw niet meer om de tuin kan leiden zoals de slachtoffers van de Bende van Nijvel dienden te ondergaan.

Ik weet dat er een mogelijkheid bestaat of moet bestaan dat een vzw inzagerecht en kopij kan bekomen van zulke dossiers. Dat er een duidelijke mentaliteitswijziging dient te komen binnen onze overheidsinstellingen, hoeft echter ook geen betoog. Dat er een soort controle komt en aanbevelingen kunnen gegeven worden vanuit de vzw.

Om het eventueel allemaal ordentelijk en gestructureerd op papier te zetten, zal ondertussen al heel wat water door de zee vloeien. Alvorens deze vzw eventueel op te starten, zullen er voorafgaandelijk toch al wat besprekingen onder de bereidwillige forumgebruikers en nadien contacten hebben moeten plaatsgrijpen met enkele advocaten en overheidsinstanties.

In normale omstandigheden moet men al terecht kunnen bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg. Dat is in eerste instantie de persoon om een onderzoeksrechter op de vingers te tikken. Ik veronderstel te mogen zeggen dat er al heel wat onderzoeksrechters de revue zijn gepasseerd die er heel duidelijk voor in aanmerking kwamen in dit dossier.

24

Bossi, bedankt voor de uiteenzetting. Nu weten we tenminste waarover we praten en kan er gebrainstormd worden.

25

Kan je mij aub een mail doen? Kop op en doorgaan.

Tuurlijk dat ik probeer door te gaan. Ik zal u binnen dit en 15 min een email doorzenden met mijn dnst gsm nummer.

coconut wrote:

PS: je bent alweer vergeten het zaad van de witte producten op te pikken maar je zonden zijn je vergeven na zo'n dag.

Ik heb me zojuist springzaad genuttigd om alsnog die email te doen toekomen.

coconut wrote:

Had hier een lange commentaar geschreven maar vlieg altijd van de site

Niet zo erg. Als je thuis maar niet buiten vliegt. smile

Schrijf eventueel uw lange berichten op kladblok of in een word document. Kopieer uw bericht en kleef (plakken) het op de plaats voor uw berichten op het forum.

Weet je wat Bossi, ik laat je wat met rust, zodat er letterlijk en figuurlijk geen accidenten meer gebeuren. Het is inderdaad een kenmerk van mij, er als een pijl vandoor schieten. Zo kennen ze mij. Geef mij morgen een baan bij justitie en ik word meteen weggepromoveerd, want daar is na 32 jaar nog altijd weinig beweging te zien en ik heb de indruk dat men dat zo wil houden.

Er moeten zelfs filmcamera's bijgehaald worden om te laten zien dat er in tegenstelling tot wat wij denken toch beweging is (ja ja, ik weet heus wel dat er uitzonderingen op die regel zijn).

Boodschap begrepen, ik wacht al is het vol ongeduld. Je bent duidelijk met de zaak bezig.

Positief nieuws, ze zijn ook in het parlement wakker geschoten. Indien ik het goed begrepen heb is dit dankzij ons op het forum hier.

Bossi wrote:

Ik weet dat er een mogelijkheid bestaat of moet bestaan dat een vzw inzagerecht en kopij kan bekomen van zulke dossiers. Dat er een duidelijke mentaliteitswijziging dient te komen binnen onze overheidsinstellingen, hoeft echter ook geen betoog. Dat er een soort controle komt en aanbevelingen kunnen gegeven worden vanuit de vzw.

Om het eventueel allemaal ordentelijk en gestructureerd op papier te zetten, zal ondertussen al heel wat water door de zee vloeien. Alvorens deze vzw eventueel op te starten, zullen er voorafgaandelijk toch al wat besprekingen onder de bereidwillige forumgebruikers en nadien contacten hebben moeten plaatsgrijpen met enkele advocaten en overheidsinstanties.

In normale omstandigheden moet men al terecht kunnen bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg. Dat is in eerste instantie de persoon om een onderzoeksrechter op de vingers te tikken. Ik veronderstel te mogen zeggen dat er al heel wat onderzoeksrechters de revue zijn gepasseerd die er heel duidelijk voor in aanmerking kwamen in dit dossier.

Een vzw die inzagerecht krijgt? Ik ben benieuwd waar u dat vandaan haalt. Je moet je in België burgerlijke partij stellen (of verdachte zijn) om inzagerecht te krijgen. Uw vzw zal dus op zijn minst zelf slachtoffer van de bende moeten zijn of slachtoffers moeten vertegenwoordigen.

De wet kan, voor zover ik weet, in bepaalde gevallen wel een uitzondering maken en anderen inzage geven, maar dit wordt dan door het openbaar ministerie beslist. Het lijkt me niet realistisch te denken dat een vzw van geïnteresseerden in de Bende van Nijvel een dergelijk inzagerecht krijgt.

Daarnaast lijkt het me onmogelijk om onderzoeksrechters op de vingers te tikken als je zelf geen toegang hebt tot het dossier.

Ik kan me verder moeilijk voorstellen dat deze vzw zoveel slagkracht zal hebben dat ze niet zoals slachtoffers om de tuin geleid kan worden, zoals u het noemt. De slachtoffers worden nota bene bijgestaan door de beste advocaten van België en deze vzw zou meer slagkracht gaan krijgen?

Ik denk dat er over deze vzw nog heel goed nagedacht moet worden vooraleer u ze opricht.

28

Volledig eens met Clever Trevor. Doe niets overhaast en let ook op ivm laster en eerroof.

29

Vanmorgen al bevestigd gekregen wat CleverTrevor hier geschreven heeft. Daarom drong ik gisteren ook aan om een verklaring te krijgen over de doelstellingen-visie van oprichters Bossi en coconut. Hun ideeën met de VZW zijn wellicht gedreven door enthousiasme waarvoor respect maar de werkelijkheid is helemaal anders.

Geen paniek, ik ben behoorlijk realistisch en mijn gedrevenheid belet mij niet met beide voeten op de grond te blijven. Bedenk dat sommige begrippen rekbaar zijn en andere niet echt voldoende gedefinieerd, wij tasten af.