61

the end wrote:

Ik was gisteren blijkbaar met de verkeerde been uit het bed gestapt en erna door iets te lezen nog lange tenen gekregen ook aan de verkeerde voet. Die laatste post hier in dit topic had ik niet moeten doen.

Ik apprecieer ten volle uw eerlijkheid en draag meer respect toe voor iemand dat hiervoor durft uit te komen. Wat mij betreft, een diagonale vette streep over dat bericht.

the end wrote:

Toch wil ik iets duidelijk maken. dit is een forum over de bende van Nijvel, er is het geheim van het onderzoek, het zijn de speurders die resultaat moeten boeken. Over mezelf voor mijn eerste post heb ik me voorgesteld aan Ben in een mail, hij weet wie ik ben en waarom ik op het forum zit. Ik schrijf niet zomaar anoniem, Dit forum gaat over de bende je moet ze maar tegen gekomen hebben en je moet maar eens mensen gekend hebben die het leven gelaten hebben. En je moet maar weten dat zij weten wie je bent maar dat je zelf niet duidelijk weet wie er achter zit en dat ze bij herhaling duidelijk maken.

Gevoelsmatig merkte ik wel degelijk een achtergrond in uw bericht. Ik begrijp de ondraaglijkheid op zeker niveau.

the end wrote:

Ik kan je verzekeren David is een heel moedig man, ook de andere slachtoffers hebben door een hel gegaan. Voor sommigen is dit dossier net iets echter dan voor anderen.

Dat zal ik nooit betwisten. Noteer wel dat er al collega's, buiten hun normale verwachtingen, al stank voor dank hebben gekregen ondanks hun enorme bekommernis en inzet. Ik ben de laatste om te ontkennen dat er geen wormen in de appels zitten verwijzend naar politie en opsporingsdiensten. De eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat je soms bij thuiskomst languit op de sofa gaat liggen en nood hebt aan een 'goei stevige borrel'.

the end wrote:

Het is in die context dat dat ik hamer op dossierkennis, er is al veel meer geweten dan op het forum staat. Maar het grote probleem is met het dossier dat de kennis erover aan het verloren gaan is. Uit die veelheid van gegevens moet concrete informatie komen die naar de daders leid voor een gerechtelijk dossier. Het probleem is weer dat zonder dossier kennis de veelheid aan info het dossier juist doet verzanden.

Er is inderdaad meer bekend dan op het forum. Ik deel volledig jouw bekommernis. Voorzichtigheid is wel aangewezen met uitspraken aan personen die zich bewust en met redenen beperken aan openbare info. Om het gekende niet in rook te laten opgaan. 

the end wrote:

En bossi moest je de context weten waarin ik dit schrijf je zou aardig verschieten ook velen die in het dossier voorkomen.

Ik voel wel degelijk iets heel scherps aan. Mijnentwege steeds beschikbaar tot een persoonlijk onderhoud.

P-51 wrote:

the end, wat houd je dan tegen? Hetzelfde als wat Cobra momenteel overkomt? Het valt me op dat de grote tenoren op dit forum zich vooral in stilzwijgen hullen ... Silence may be golden maar als de waarheid zilver zou kunnen krijgen: graag! Al denk ik dat er niemand in staat is om ook maar in de buurt van Cobra te komen wat de kadering van het Bende van Nijvel-dossier betreft.

Kijk dit is nu het punt, niets houd me tegen, het is gewoon aan de speurders. En neen ik ben niet bang of achterdochtig maar ook niet op aandacht uit, heel simpel. En als je denk dat je met cobra dichter bij de bende zal komen, ik vrees ervoor, hetgeen hij echt weet heeft hij al geschreven en zoals hij nu schrijf is het zoals met de verklaringen van Libert ver kom je er niet mee. Het is aan hem om met zuivere concrete gegevens te komen waar er iets mee gedaan kan worden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

63

kenza wrote:

De bedoeling zal wel goed zijn van jullie VZW maar volgens mij gaan jullie hier niets mee bereiken. Wat ministers, burgemeesters,, advocaten, slachtoffers, journalisten, ... nog niet gelukt is waarom zou je dan met een VZW het onmogelijke kunnen realiseren? Volgens mij is de enige mogelijkheid alles openbaar maken en zo politieke druk uitoefenen, ook al maak ik mij niet veel illusies want zolang er een partij met een C in de partijnaam aan de macht is gaat er van gans het Bende van Nijvel-verhaal nul komma nul uitkomen of we vinden een getuigen die wil spreken of bv. iets materieel zoals wapens of de wagens.

De pers moet je zeker geloven. sad Zoek even het Koninklijk Besluit op betreffende 31 persoonlijke politieke benoemingen. Magistraten die de onbekwaamheid van hun ambt hebben bewezen en onbetwistbaar hun ambt hebben besmeurd. Hoef ik voorzichtig te zijn met uitspraken waar ik rekening dien te houden met sommige magistraten hun nabestaanden?

Was het niet de verplichting van deze magistraten om hun taak in eer en geweten te behartigen en rekening te houden met hun familieleden?

Voor het overige geen commentaar. Ik ben totaal aan het uitwijken...

Ik lees. ik denk na, ik doe.
Niets doen is voor ons geen optie.
Als we geen briefje van de lotto kopen dan is de zekerheid 100 procent dat we niet zullen winnen.

65

@the end : verwacht je concrete gegevens van Cobra ? Is dat niet iets voor de speurders of meer nog, de gerechtelijke instanties in dit land ? Waarom alle verantwoordelijkheid leggen bij één iemand die zijn nek durft uit te steken, wat niet kan gezegd worden van al die zelfverklaarde bendekenners, die zichzelf vooral verliezen in een kluwen van theorieën.

Dichter bij de bende dan Cobra kun je volgens mij niet komen en op dit forum heb ik nog geen enkele concrete aanduiding gevonden, geen enkele ... interessante pistes, dat wel, maar meer dan dat ook niet ...

... maar goed, ik lees dat de oprichting van een VZW nakend is : veel geluk en hopelijk ook meer succes in de zoektocht die al meer dan 30 jaren nul komma nul resultaat opgeleverd heeft.

66

Ben wrote:
LEO wrote:

De bedoeling van de VZW is om waardevolle info te verzamelen en dit te bundelen tot iets bruikbaars. Iets waarmee in de toekomst verdere stappen kunnen ondernomen worden.

Zoiets als een website dus? smile

Laat ons zeggen : zoiets als een appendix van een forum  :-).

67

Om nog even onder de ogen te brengen : De bedoeling van de VZW is niet om het raadsel van de Bende van Nijvel op te lossen ! De bedoeling is om aan te tonen met concrete gegevens dat de toenmalige magistratuur haar werk niet heeft gedaan . Om aan te tonen dat er politieke druk werd uitgeoefend op verschillende magistraten om het onderzoek in een bepaalde richting te sturen en zaken van allerlei aard te verdoezelen . Wat toen gebeurt is kan vandaag opnieuw gebeuren ! En dat willen we voorkomen !

68

De bedoeling van de VZW is niet om het raadsel van de Bende van Nijvel op te lossen ! De bedoeling is om aan te tonen met concrete gegevens dat de toenmalige magistratuur haar werk niet heeft gedaan . Om aan te tonen dat er politieke druk werd uitgeoefend op verschillende magistraten om het onderzoek in een bepaalde richting te sturen en zaken van allerlei aard te verdoezelen . Wat toen gebeurt is kan vandaag opnieuw gebeuren ! En dat willen we voorkomen !

Nu breekt mijn klomp! De bedoeling is nét wél om het raadsel van de Bende op te lossen. Alle rest is al meermaals aangetoond, daar zijn ook al twee Parlementaire Commissies over opgericht en inderdaad het is vandaag nog altijd mogelijk / gebeurt op een bepaalde manier ook nog altijd. Ik wil de namen van daders, medeplichtigen en verantwoordelijken zien.

69

@ Charly . De parlementaire commissies hadden je de namen moeten geven , maar ze zijn niet tot op het bot gegaan ! Ze hebben wijselijk bakzeil gehaald !

70

Charly wrote:

Ik wil de namen van daders, medeplichtigen en verantwoordelijken zien.

En wat kan u ervan weerhouden om ook uw verantwoordelijkheid daarin op te nemen? Wat een egocentrisch gedachtengoed van de beste stuurlui aan wal. De aanvaarding van gortigheid, onbegrip en ondankbaarheid kan wel eens abrupt zijn einde bereiken. In simpele taal dan maar? Wie het schoentje past trekt het maar aan. Twee burgers en twee onnozel abnormale flikken die in eerste instantie hun verantwoordelijkheid willen opnemen, hun vrije tijd volledig willen opofferen, concreto, zich al tussenkomsten hebben veroorloofd....Het is hier het prachtig voorbeeld van enkele gefrustreerde onbegripvolle burgers. Het is net alsof je het zwaard opneemt, datzelfde zwaard tegen je keert.

Wat een bende sukkelaars die zich dan nog durven te uitten over interne politieoorlogen terwijl men verwerpelijk en onmiskenbaar zelf  prachtig aantoont het voorbeeld te geven van een onderlinge oorlog alwaar men elkaar nog niet eens kent op een gesloten forum.

Zich nog niet eens bewust en rekenschap kunnen geven waaraan mijn ex collega Cobra is onderworpen in het verlengde van zijn uitgevoerde verhoren, onderzoeken en arrestaties in het Bende van Nijvel-dossier. Eén van de onderzoekers met een post traumatische weerslag als gevolg van het onrecht en die prachtige magistraten waarover men geen woord moge reppen omdat die eervolle prachtige begripvolle burgers nog de verdediging durven op te nemen voor hun nabestaanden.

Begrijpe godv................wie kan.

Een PdK of o.r. dat mij zou bevelen in de termen zoals u pleegt uit te drukken, beste Charly, ik zou adviseren, licht je tweeling uit je stoel, neem je waterpistool en we zullen volgen.

Zelfs met een jägermeister ter hand ben ik me wel degelijk bewust van mijn schrijven. Prachtige interventie om alsnog iemand over de rooie te krijgen. Gefeliciteerd en chapeau !! Wees u er wel degelijk van bewust dat je nog niet tot aan de enkels reikt van speurders en magistraten die oneervol en schaamteloos werden behandeld opdat de waarheid het daglicht niet mocht bereiken.

Maar blijkbaar de magistraten verdedigend die zich lieten onderwerpen door politieke opdrachten omdat ze hun taak dienden te behartigen ten gevolge hun politieke benoeming als wederzijdse dankbaarheid. De knievallen met seponering, verdwijning en vernietiging van dossiers. Om met een strik dan nog over te vliegen van onderzoeksrechter naar voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De dankbaarheid om te voldoen aan politieke opdrachten. De perfecte combinatie om drager te zijn van een toga versiert met witte pels van onschuldige geslachte Hermelijnen. De uitstraling tot het recht spreken van dierenmishandeling. Alhier eveneens de uitstraling van menselijke afgeslachte slachtoffers die voor betrokkene ondergeschikt waren.