121

Op het einde van dat jaar - 1991 - werd nog onder ogen gezien of er wellicht langs ballistische weg een verbinding kon worden gelegd tussen de moord op Vandeuren - in het bijzonder een pistool dat in de buurt van zijn lijk was aangetroffen - en (wapens, gebruikt bij) de overvallen van de Bende van Nijvel. Dit onderzoek leverde echter evenmin iets positiefs op. Niettemin werd later - in het licht van nieuwe bevindingen van het Bundeskriminalamt rond bepaalde wapens van de Bende - een nieuw onderzoek nuttig geoordeeld. Maar ook deze nieuwe expertise bracht het onderzoek geen stap verder. Het liep in 1993 - net als andere deelonderzoeken - dan ook dood.

Ben: uittreksel verslag Tweede Bendecomissie

Uit dit uittreksel meen ik te kunnen opmaken dat volgens de nieuwe bevindingen van het Bundeskriminalamt wel degelijk een mogelijks verband bestond tussen het wapen gebruikt voor de moord op Vandeuren en de wapens die door de bende gebruikt werden.

122

Maanden voor zijn dood en vrijlating word een media show opgezet rond Vandeuren vanuit het buitenland. In die maanden wordt Ghislain Hinderijckx vermoord in Veurne die ook verdachte was voor Waver. Bultot speelt wederom een hoofdrol in dit stukje show. In '85 lag de huls van Waver in het brandstapeltje met het treinticket van Oostende. Beiden doden uit 1988 die iets met Waver te maken hebben vallen in de buurt van of in Oostende, toeval?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

123

In het boek van Hilde Geens wordt op blz. 56 geschreven dat Bruno Vandeuren ook wel Bruno 'Le Gitan' genoemd werd. Vervolgens wordt geschreven dat zijn vriend Thierry ook de bijnaam 'Le Gitan' had. Heb nooit kunnen vinden wie die Thierry was. Het zou kunnen dat het hier gaat over Thierry Sliman of Thierry Senterre?

124

Ik denk Thierry Dalem.

125

the end wrote:

Maanden voor zijn dood en vrijlating word een media show opgezet rond Vandeuren vanuit het buitenland. In die maanden wordt Ghislain Hinderijckx vermoord in Veurne die ook verdachte was voor Waver. Bultot speelt wederom een hoofdrol in dit stukje show. In '85 lag de huls van Waver in het brandstapeltje met het treinticket van Oostende. Beiden doden uit 1988 die iets met Waver te maken hebben vallen in de buurt van of in Oostende, toeval?

Vergeet niet dat Pilarski ook op weg was naar de kust met de wapens! Bij wie? Ghislain lag vermoord op een terrein van Aswebo in Veurne. Waarom Aswebo? Wilden ze iemand iets duidelijk maken? Iets voor de cobra's.

126

Bij de moord op Vandeuren waren er zware aanwijzingen tegen Jean Vandenabeele, die uiteindelijk bij gebrek aan bewijs is vrijgelaten. Het is onduidelijk of het moordwapen ook aan de bende gelinkt kon worden. Vandeuren en Ghislain Hinderijckx waren allebei verdachten van de overval op Dekaise. Ik ben nog altijd van mening dat het spoor rond Vandeuren en De Pomp een zeer interessant spoor is.

127

De Pomp, Vandeuren, Hinderijckx, Pilarski, extreem-rechts is zeker interessant om daarop verder te zoeken. Alsook Darville.

Niets is wat het lijkt.

128

De politie gaat er ook vandaag nog altijd van uit dat het Vandenabeele is die Vandeuren vermoord heeft, maar er zijn inderdaad slechts aanwijzingen.

129

In plaats van Vandeuren zou het een rijkswachter kunnen zijn die veel gelijkenis vertoond met Vandeuren. Werkzaam bij het SIE.

Niets is wat het lijkt.

Een Rijkswachter? Verklaar jou/dit eventjes nader zo je wenst?