81

the end wrote:

Plus er is blijkbaar niemand al iets opgevallen over Adam. Hij komt immers voor in een heel merkwaardig gezelschap in de periode voor '85. Dat ik kritisch naar zijn verklaringen kijk is met terechte redenen.

Leg uit the end, ben zeer benieuwd.

Wel P-51, graag hoor. Maar voorlopig kan ik het niet, trouwens het is in feite ook niet aan mij. Wat wel heel merkwaardig is, en dit gaat over een andere persoon op die lijst, dat die persoon op een officieel document voorkomt i.v.m. schietoefeningen, riot guns, steengroeves ... militairen en volgens volgens Bultot. U verstaat wel een heel merkwaardige samenloop.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
the end wrote:

Merovinger, in je post staat ook waarom de snor en niet opstaat.

Euh, eerlijk gezegd ik lees ik nergens in mijn post waarom de snor niet op de robotfoto 18 staat. Er staat (en deze tekst komt wellicht uit het boek van Dupont):

“Volgens de jogger gaat het om Bultot, ondanks het feit dat de man een naar beneden gekrulde snor droeg en lang gegolfd haar, wellicht een pruik.”

Wat ik dus lees is dat de getuige er van overtuigd is dat hij Bultot heeft gezien aan de Colruyt in Nijvel, zelfs al komt de beschrijving niet overeen met Bultot (omdat de getuige van oordeel is dat de man een pruik en (valse?) snor droeg). Ook het lang gegolfd haar komt niet terug op de robotfoto 18. De robotfoto 18 toont iemand met korte krullen en een baard.

Maar eigenlijk is het nog veel simpeler dan dat. De jogger heeft zich in 1987 aangemeld bij de politie, nadat hij een foto van Jean Bultot in de krant heeft gezien. Waarom zou er dan in godsnaam een robotfoto opgemaakt geweest zijn van de man die de jogger meent gezien te hebben. De jogger had de man nl. al geïdentificeerd, dus was er toch geen robotfoto nodig na zijn getuigenis! Dat verhaal van die jogger is op zijn minst zeer vreemd.

the end wrote:

En als volgens jullie nr. 18 van aan de Diable zou zijn dan hebben jullie waarschijnlijk een verklaring welke getuige aan de basis ligt van deze robotfoto?

Er zijn meerdere getuigen geweest van de schietpartij aan de Diable. Er zijn de drie politieagenten van Eigenbrakel (hoofdbrigadier Bernier, inspecteur Ruys en agent Lemal) die in de Golf zaten en beschoten werden door het kruisvuur. En er zijn op zijn minst nog twee getuigen: een klant en de pooier van de Diable. Daarnaast is er nog sprake van een buurtbewoner die naar buiten gekomen is bij het horen van de schoten. In totaal zouden er dus zes mensen de daders kunnen gezien hebben.

the end wrote:

Erbij als jullie 'geloven' dat nr. 18 van een getuige van de Diable is uit '83, dan zullen jullie ook een verklaring hebben waarom deze robotfoto juist 'niet' bij de andere staat uit die periode van '86. Het feit dat hij er niet tussen staat maar wel bij deze van '97 heeft er misschien mee te maken dat die getuige pas na '86 met zijn verklaringen gekomen is.

Het feit is dat op de tv-beelden van het schema van de CWB robotfoto 18 bij de feiten aan de Diable staat. Of de foto al dan niet betrekking heeft op één van de daders van de schietpartij aan de Diable kan ik niet oordelen want ik werk niet op de CWB. Ik zie gewoon wat er op het schema staat maar het schema kan fout zijn. Doch neem ik aan dat de CWB wel een reden zal hebben om die robotfoto 18 onder te brengen bij de feiten aan de Diable.

Het is niet omdat de robotfoto 18 pas in 1997 openbaar gemaakt werd, dat deze robotfoto al niet kort na de feiten in 1983 werd opgesteld. Zo zijn er nog heel wat robotfoto’s die de CWB pas vele jaren later openbaar gemaakt heeft. En er zijn ook heel wat robotofoto's die de CWB zelfs nog nooit openbaar gemaakt heeft. Zie de topic van Boemerang en de onlangs op tv-beelden opgemerkte tekening van een dader in Eigenbrakel.

84

the end wrote:

Wel P-51, graag hoor. Maar voorlopig kan ik het niet, trouwens het is in feite ook niet aan mij. Wat wel heel merkwaardig is, en dit gaat over een andere persoon op die lijst, dat die persoon op een officieel document voorkomt i.v.m. schietoefeningen, riot guns, steengroeves ... militairen en volgens volgens Bultot. U verstaat wel een heel merkwaardige samenloop.

Dit lijkt een beetje de rode draad te zijn van laatste tijd: "ik weet wie maar ik ga het niet zeggen, verder zeg ik nog wat gegevens er over waar ze mogelijk niets mee zijn en die laat blijken dat ik een enorme daderkennis heb, maar ik zeg niets specifiek en vervolgens hou ik mijn mond".

the end wrote:

trouwens het is in feite ook niet aan mij.

Door de mentaliteit van "het is niet aan mij om..." blijven ongetwijfeld veel getuigen zwijgen. Met zo'n berichten raakt niemand geen stap verder.

Non semper ea sunt quae videntur

85

De getuigen ... wie weet eigenlijk wat we effectief niet weten. De getuigen ... ik hoop dat ze vroeg of laat toch de moed vinden om (terug)  hun verhaal te doen. Moeten ze - wat mij betreft - niet persé via dit forum doen. Via de moderator is voor mij ook oké. smile Maar van dat halfslachtig gedoe heb ik intussen ook wel genoeg. Zelfverklaarde insiders en mustangs: het matcht niet echt. wink

the end wrote:

Plus er is blijkbaar niemand al iets opgevallen over Adam. Hij komt immers voor in een heel merkwaardig gezelschap in de periode voor '85. Dat ik kritisch naar zijn verklaringen kijk is met terechte redenen.

Omdat je hier wat in de ether smijt en dan zwijgt in alle talen zal ik een voorzetje geven; X1?

coconut  wrote:

Ga ook op zoek naar weggepromoveerde, ontslagen of zelfs veroordeelde onderzoekrechters, procureurs, ... enfin iedereen die te maken heeft met justitie of rijkswacht etc. en vraag u af waarom. (Herinner u in dat verband onderzoeksrechter Guy Jespers en wat hem overkomen is.)

Coconut, wat is Jespers overkomen volgens jou?

Lode Jaere wrote:
coconut  wrote:

Ga ook op zoek naar weggepromoveerde, ontslagen of zelfs veroordeelde onderzoekrechters, procureurs, ... enfin iedereen die te maken heeft met justitie of rijkswacht etc. en vraag u af waarom. (Herinner u in dat verband onderzoeksrechter Guy Jespers en wat hem overkomen is.)

Coconut, wat is Jespers overkomen volgens jou?

Een citaat uit een artikel door Henk Ruigrok en Willem Vergeer in het Algemeen Dagblad van 21 10 1978 geeft een hint ivm een verklaring.

"Belangrijk om te weten is dat Guy Jespers een belangrijke kandidaat was voor de post van procureur des konings voordat hij de zaak-Eeklo ging onderzoeken. Volgens zijn vrouw Ghyslaine bracht de toenmalige minister van justitie Herman Vanderpoortere (lees Vanderpoorten) haar man persoonlijk op de hoogte van de ophanden zijnde promotie. Als een donderslag bij heldere hemel slaat het bericht in bij de familie Jespers dat Victor Brecout is benoemd tot procureur des konings. Wat is de reden voor die abrupte koerswijziging?  Waren een of meer ministers en/of andere notabelen die zich vermaakten in de sleutelclub, in paniek geraakt over Jespers' justitiële belangstelling voor hun doen en laten ?  En is daarna de machtige invloed aangewend om die benoeming onder de tafel te werken? Zou Jespers als procureur des konings niet bijna onaantastbaar zijn en volledig in staat een zorgvuldig opgebouwde ministerscarrière te verwoesten?

Guy Jespers zelf zou de antwoorden kunnen geven. Ook zijn vrouw weet wie er uiteindelijk verantwoordelijk voor is geweest dat de fel begeerde functie aan de neus van haar echtgenoot voorbij is gegaan. Maar beiden weigeren daarover hun mond open te doen."

Uiteraard wordt met Victor Brecout eigenlijk Victor Bricout bedoeld.

Misschien was het enkel het feit dat Piro eind 1996 al die hem zo bekende tronies op tv zag dat hem deed besluiten om de families aan te spreken. Dat klinkt aannemelijk, tot de speurders in Neufchâteau bij Belgacom laten nakijken met wie hij in de laatste maanden van zijn leven telefoneerde. Op de lijst van de met de telefoon in L'Arche de Noë gevoerde gesprekken springt één datum in het oog: 12 augustus 1996. Tussen 13.28 en 13.37 uur, in een tijdsbestek van 9 minuten, zijn er vijf telefoontjes gepleegd naar de rijkswacht, de stadspolitie en - drie keer - de gerechtelijke politie in Charleroi. Al deze oproepen staan vermeld in het pv 101.010 uit het dossier-Dutroux.

Bron » Nieuws

Ik weet dat ik moet oppassen met PV's uit de zaak Dutroux; ik vermeld ze toch maar. Volgens mij moest deze man dood omdat hij te veel wist ivm Nihoul/Dutroux/Bende ... maar vooral voor de rol van de rijkswacht daarin. Het is maar een persoonlijke veronderstelling he.