811

Vandaag een verhaal in Het Nieuwsblad van de broer dat hij voor 100% zeker is dat Christiaan Bonkoffsky bij de Bende van Nijvel was. Ze komen te dicht bij de waarheid! Deze zaak stinkt niet naar een doofpot maar naar buffelstront!

812

“Chris zat honderd procent zeker bij de Bende van Nijvel”

“Waarom zou ik liegen over de rol van mijn broer? Waarom zou ik mijn dochters zoveel ellende bezorgen en mijn eigen leven overhoop gooien door met de bekentenis van Chris naar de speurders te stappen?” De familie van Chris Bonkoffsky reageert voor het eerst op de recente twijfel bij het gerecht.

“Bij ons is er nul twijfel”, zegt zijn broer P. (59) in een interview met onze zusterkrant Het Nieuwsblad. “Chris was bloednuchter toen hij zei dat hij bij de Bende had gezeten.” Ook bij zijn ex-vriendin en gewezen schoonzus ging hij subtiel te biecht, blijkt nu.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

https://i62.servimg.com/u/f62/11/22/12/24/christ10.png

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

813

Merovinger wrote:

Collega's, we beginnen met de vragen gericht tot de minister van Justitie, die echter zullen worden beantwoord door vice-eersteminister Peeters.

01 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "het Bendeonderzoek" (nr. P2778)

Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de voorbije herfst werd het dossier van de Bende van Nijvel opnieuw van onder het stof gehaald. "Naar jaarlijkse gewoonte", hoort men de slachtoffers dan zeggen. Deze keer leek het echter anders. Door een aantal onthullingen in de media, onder andere over wie de reus zou zijn, kreeg het dossier opnieuw de aandacht die het verdient, werd het federaal parket ingeschakeld en werd het aantal speurders opgetrokken van 3 naar 26.

Nu blijkt echter dat het spoor naar de reus zo goed als doodloopt. Er wordt uitgesloten dat Christiaan Bonkoffsky, die volgens zijn broer op zijn sterfbed opbiechtte dat hij een lid van Bende van Nijvel was, effectief die reus zou zijn. Dat is verrassend nieuws waarbij iedereen opnieuw de wenkbrauwen fronst en waarbij de slachtoffers, voor wie dat toch allemaal heel emotioneel is, zich opnieuw heel veel vragen stellen.

Mijnheer de minister, ik weet dat het niet uw bevoegdheid is, maar ik hoop dat u toch terdege op onze vragen kan antwoorden. Op basis waarvan wordt Christiaan Bonkoffsky uitgesloten? Vindt men gewoonweg onvoldoende bewijs of zijn er elementen die in een andere richting wijzen?

Ik hoop, mijnheer de minister, dat minister Geens de slachtoffers daarvan op voorhand heeft ingelicht en dat hij hen opnieuw heeft uitgenodigd voor een nieuwe informatievergadering, zoals hij in het verleden al een paar keer heeft gedaan.

Heeft de minister een idee van hoeveel van die honderden tips intussen behandeld zijn en kunnen wij daarvan een stand van zaken krijgen? Kunt u ons geruststellen dat de tot nu toe gemaakte progressie in dit dossier niet voor niets is geweest en dat het onderzoek niet opnieuw begraven wordt?

Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, collega Smeyers, het antwoord dat ik u namens mijn collega, de minister van Justitie, zal geven, is opgesteld na overleg met de federale procureur.

Op de inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en het lopende gerechtelijk onderzoek ga ik niet verder in. Het nieuwe elan dat het onderzoek heeft gekregen, mag nu absoluut niet worden gehypothekeerd door het blootgeven van geheime gerechtelijke informatie. Zoals de minister van Justitie reeds vroeger heeft meegedeeld in de Kamer en in de commissie voor de Justitie, zijn er inderdaad extra middelen ingezet om dit strafdossier in al zijn aspecten zeer grondig voort te zetten.

De uitbreiding van de middelen situeert zich zowel op het vlak van de politiediensten als op het vlak van het gerecht. De beloofde uitbreiding van de speurdersequipe tot dertig voltijdse eenheden is zo goed als voltooid. Die speurders en analisten zijn volop bezig met het onderzoek. Ik doel dan op de federale politie en het Comité P.

De deskundige inzet van het federaal parket bij het gerechtelijk onderzoek is ook reeds maanden bezig. In nauwe samenwerking met de onderzoeksrechter worden een uitgebreid onderzoeksplan en gerechtsstrategie gevolgd.

De minister van Justitie benadrukt samen met de federale procureur dat het onderzoek nu de nodige sereniteit verdient. Er wordt verder hard aan gewerkt.

Collega Smeyers, ik ga er dan ook van uit dat de minister van Justitie alle informatie die hij kan en mag meedelen, op het juiste moment zal verschaffen. Sereniteit is nu absoluut nodig.

Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Iedereen hoopte dat die gouden tip over de Reus eindelijk een wake-upcall was voor Justitie en voor de politiek om dit dossier nieuw leven in te blazen en dat gebeurde ook. Het federaal parket werd ingeschakeld. Het aantal speurders werd opgetrokken naar dertig. De politie werd massaal ingeschakeld en ook het Comité P doet zijn werk.

Onze fractie hoopt dat de gemaakte progressie niet opnieuw wordt tenietgedaan en dat er niet opnieuw getalmd wordt. Uw antwoord stelt mij daarin enigszins gerust.

Mijnheer de minister, op het belfort van mijn stad Aalst, mijn burgemeester is hier ook, prijkt de leuze nec spe nec metu. Noch door hoop, noch door vrees mogen we ons laten leiden.

Soms zou men beginnen te vrezen als men hoort hoeveel mensen in dit dossier al bedreigd zijn, hoeveel mensen bang zijn om te spreken.

Ik hoop dat de minister van Justitie in een rechtstaat die naam waardig dat niet toelaat, dat hij mensen geruststelt, dat hij mensen aanspoort om tips te blijven geven. De hoop op de waarheid hebben velen en misschien de slachtoffers ook al lang opgegeven, maar Justitie mag verdorie niet toelaten dat we in dit dossier de hoop verliezen.

Het incident is gesloten.

Bron: Verslag Plenumvergadering van De Kamer nr. CRIV 54 PLEN 226 | 26 april 2018

Meer weten we daar precies niet mee! Dat is GEEN antwoord.

Een breuk aan de enkel kan evengoed een stressfracture zijn wat eigenlijk een halfslachtige breuk is. Daar kan je wel al mankend met stappen, alleen lopen is best wel pijnlijk. Ik spreek uit ondervinding.

815

Onderstaand nog een foto van Christiaan Bonkoffsky. Het vlekje op de wang zal wel eerder toeval geweest zijn (op andere fotos had hij dit niet).

https://s7.postimg.cc/lsgak5357/cb0.jpg

Non semper ea sunt quae videntur

De broer maakte een redeneerfout die evenals recente opmerkingen van Jef Vermassen de wereld op zijn kop zet. In Het Nieuwsblad zegt de broer: "Het zou de speurders sieren als ze ons zouden bewijzen dat hij niet bij de Bende zat."

Je kunt nooit niet-bewijzen dat iemand bij de Bende zat. Je kunt alleen maar bewijzen dat iemand er wel bij zat. De broer mag dan zeker zijn van zijn zaak. Toch zou Chris de eerste niet zijn die "bloednuchter" een moord bekent. Wat hij trouwens niet eens deed.

Intussen kijken we reikhalzend uit naar de volgend verdachte.

Een gedachte van mijzelf; de echte reus heeft Bonkoffsky gekend, hij liet een visserhoedje achter en deed alsof hij mankte. Ofwel werd dit hem gecommandeerd, dit om de verdachtmaking te bevorderen naar Bonkoffsky die ziek thuis was op dat moment. Mogelijks een bewust dwaalspoor. Bonkoffsky moet op dat moment een ijzersterk alibi gehad hebben moest het gerecht hem in 1985 opgepakt hebben voor verhoor. De (dwaal)sporen gaan blijkbaar in zijn richting. Hij heeft mogelijks jaren geweten dat ze hem dit wilden lappen, hij begon te drinken, en met inwendige haat geleefd.

CleverTrevor wrote:

De broer maakte een redeneerfout die evenals recente opmerkingen van Jef Vermassen de wereld op zijn kop zet. In Het Nieuwsblad zegt de broer: "Het zou de speurders sieren als ze ons zouden bewijzen dat hij niet bij de Bende zat."

Je kunt nooit niet-bewijzen dat iemand bij de Bende zat. Je kunt alleen maar bewijzen dat iemand er wel bij zat. De broer mag dan zeker zijn van zijn zaak. Toch zou Chris de eerste niet zijn die "bloednuchter" een moord bekent. Wat hij trouwens niet eens deed.

Intussen kijken we reikhalzend uit naar de volgend verdachte.

Zo is dat. En de tijden zijn ook danig veranderd. We zijn de jaren tijdens dewelke de bende actief was reeds lange voorbij en zowel politiek, gerechtelijk en politioneel zijn er nieuwe generaties werkzaam die zeker schoon schip willen maken en echt wel het stinkende best doen om de zaak alsnog op te lossen. Dus dat Christiaan-spoor zal echt wel onder de loep zijn genomen en tegen het licht gehouden. M.a.w. de speurders van nu zullen niet lichtzinnig tot hun besluit zijn gekomen. Intussen gaat het onderzoek verder en laten we hopen dat alsnog het goede spoor wordt gevonden ... gevolgd ... en de waarheid zo uiteindelijk nog aan het licht komt. Maar ik begrijp dat het spoor Christiaan niet het goede is en het dus ook verder niets aan het licht bracht.

819

Stukje van Guy Polspoel in De Afspraak van eind oktober 2017 » YouTube

Hoe noemen ze dat, spijkers met koppen slaan?

820

De inhoudelijke boodschap van het "lek" is één ding; de werking van het team onder Federaal Procureur Marianne Capelle zal hierdoor ook niet bepaald vergemakkelijkt worden, vrees ik. En erg bemoedigend voor getuigen/slachtoffers is het ook niet ...