Bendeslachtoffer David Van De Steen: “Zitten er oud-rijkswachters op het onderzoek?”

“Ik vraag me af hoeveel oud-rijkswachters er nu op het onderzoek zitten. Is dit een opkuisactie? ” Dat zegt slachtoffer David Van De Steen in een reactie op het nieuws dat het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel niet langer gelooft dat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky de “Reus” van de Bende was. Het spoor naar Bonkoffsky en de rijkswacht wordt wel nog onderzocht.

“Mijn geloof in justitie en gerecht is totaal verdwenen”, zegt Van De Steen wiens ouders en zus werden doodgeschoten bij de laatste Bende-overval op de Delhaize van Aalst op zaterdagavond 9 november 1985. Hijzelf geraakte gewond en lag maanden in het ziekenhuis.

“Het stond al op een heel laag pitje maar vandaag is het weg. Iedereen rond mij zegt dat het weer een doofpot is. Ik vraag me af hoe dit allemaal kan in dit land."

Meer » Nieuws

82

En David Van De Steen staat niet alleen om zijn geloof in het gerecht en justitie te verliezen! Sinds de bijna openbare inmenging en manipulaties van "hogerhand" in het Bende van Nijvel-drama is zowat iedere nuchter denkende Belg het geloof in rechtvaardigheid kwijt en vraagt om de gerechtelijkheid waarop hij recht heeft! We leven in de 21ste eeuw, niet meer in de wetteloze middeleeuwen!

83

De laatste generatie van jongste ex-rijkswachters is nu ergens eind de 30 jaar. Deze hebben zelfs de aanslagen van de Bende van Nijvel nooit echt bewust meegemaakt als bijvoorbeeld kind/puber/volwassene. Op een onderzoek zoals dit van de Bende van Nijvel zullen er niet al te veel "onervaren" (pas afgestudeerde) speurders gezet worden. De kans dat er in dit team ex-rijkswachters zitten, dat lijkt mij behoorlijk groot. Ik vind dat je deze ook niet allemaal over dezelfde kam mag scheren. De overgrote meerderheid neemt zijn job wel met de nodige ernst denk ik. Het zijn slechts een paar enkelingen die gans de boel kunnen verkloten of een volledige groep in een slecht daglicht kunnen stellen (het spreekwoord van de rotte appel) en dat hoeven daarom zeker geen ex-rijkswachters te zijn.

Dat David Van de Steen de aandacht blijft vestigen op het Bende van Nijvel dossier met af en toe een beetje druk, dat is een goeie zaak. Zo lang het thema onder de aandacht gebracht blijft worden en het blijft de media halen en er over gesproken wordt, is het scenario van "het stilletjes laten uitdoven tot er niemand meer interesse in heeft" niet van toepassing. Ooit zal dit wel gebeuren als de zaak nooit opgelost zou worden, al zal dit zeker niet voor de eerstkomende 10 jaar zijn. Dat er ook veel interesse is rond deze zaak door een generatie welke de aanslagen van de Bende van Nijvel niet of niet bewust hebben meegemaakt, dat is ook zeer positief.

Non semper ea sunt quae videntur

84

In een heel ver verleden was ik er van overtuigd dat in Aalst een van de Bendeleden een vrouw was. Ik werd eventjes voor zot verklaard en begon dan ook aan mijn herrinnering te twijfelen, het was voor mij de derde in rij die binnenkwam. Ik durf dit totaal niet hard maken maar ergens zit dat silhouet in mijn geheugen.

Aalst was een hele combinatie, vele getuigenissen en verdachten, ieder met zijn waarheid en herinnering. Ergens zit deze gedachte in het dossier, het stamt van juist na de feiten. Nu zoveel jaar later vraag ik me af of ik fantaseerde of er toch waarheid in zat? 1 Haemers, 2 De Staerke, 3 de vrouw 4 een kleine dikke met bakkebaarden, directeur herkent Libert. Dan was er nog de parking waar Dauphin en Elnikoff herkend werden, alsook werden ze gezien als verkenners van de Parkdreef. Elnikoff bezat een Taunus ingeschreven op naam van zijn vrouw of ex-vrouw.

85

Door wie werden Dauphin en Elnikoff dan herkend?

86

Eerst door de joggers, ze vertelden over een kreupele en herkende Dauphin zonder dat ze wisten dat hij kreupel was op de foto’s. Elkinoff werd ook herkend door de joggers alsook zijn auto. Later op de parking nog eens door getuigen, waar zijn al deze getuigenissen? Mondjesmaat hoor je deze in Aalst passeren door de jaren heen met nog zoveel andere.

87

Dus als ik het goed begrijp zijn de joggers en de andere getuigen naar het politiebureau van Aalst gegaan en hebben ze daar aan de hand van voorgelegde foto’s beide heren herkend?

88

Dit is allemaal laat jaren '90 onderzocht, niet onmiddellijk. Zo rap waren ze niet. Hiervoor lagen alle dossiers op de zolder van de paardenstallen te Brussel.

89

Straf en wat die (vrouw) betreft HIPA kan je nu nog iets van dat silhouette herinneren? Klein-groot, dik-dun, blond, vermomming?

90

Die joggers hadden toch De Staerke herkend?