21

Re: Willy Acke

Bedankt voor de link. Miste nog een deel.

22

Re: Willy Acke

Onderstaand het rouwkaartje van Willy Acke destijds. Om de privacy van de nabestaanden te behouden heb ik hun namen onleesbaar gemaakt.

https://image.ibb.co/emuuFy/DWA2.jpg

Non semper ea sunt quae videntur

23

Re: Willy Acke

Als forum schieten we hier grondig tekort, de nota's zijn moeilijk toegankelijk, veel afkortingen, niet altijd even leesbaar en zelfs voor wie het dossier goed kent, lang niet altijd makkelijk te duiden. Het zou nochtans geen onoverkomelijke collectieve inspanning zijn om ze volledig te 'digitaliseren' of om minstens een lijst te maken van de vaak gebruikte afkortingen en hun betekenis. Vrijwilligers die hieraan willen meewerken?

Re: Willy Acke

Trojan wrote:

Als forum schieten we hier grondig tekort, de nota's zijn moeilijk toegankelijk, veel afkortingen, niet altijd even leesbaar en zelfs voor wie het dossier goed kent, lang niet altijd makkelijk te duiden. Het zou nochtans geen onoverkomelijke collectieve inspanning zijn om ze volledig te 'digitaliseren' of om minstens een lijst te maken van de vaak gebruikte afkortingen en hun betekenis. Vrijwilligers die hieraan willen meewerken?

https://preview.ibb.co/gQXYcU/P1.jpg

Dit is een poging om de eerste pagina van de notities leesbaar te maken - de meeste schrijffouten heb ik overgenomen (enkel kontakt heb ik blijkbaar onbewust 'gemoderniseerd'). Alle pijltjes en strepen (en kerstboomsymbolen) staan op de correcte plaats.

Het heeft redelijk lang geduurd voor ik alles gecodeerd had, want het is soms echt zeer onleesbaar. Enkel van het woord 'weet' (na het getal 1988 op de vijfde regel tekst) ben ik niet 100% zeker. Wie wel weet wat er daar zou moeten staan, mag het altijd laten weten.

Ik ga proberen de overige 51 (!) pagina's ook te ontcijferen, maar ik beloof niet dat het voor meteen zal zijn.

Re: Willy Acke

patrick111: Proficiat en dank u.

26

Re: Willy Acke

Beste, ik las eerst "werd gezocht", maar denk eerder dat het "uren gezocht" is, misschien heeft hij uren gezocht naar telefoonnummer van Gilbert Dupont?

Re: Willy Acke

Ik heb inmiddels 3/4 van de nota's al een eerste keer 'ontcijferd' en ik ga binnenkort eens nadenken hoe ik ze op een efficiënte en overzichtelijke manier kan delen met het forum. Er zijn bepaalde passages die omwille van mijn gebrek aan kennis en/of doordat ze zeer onduidelijk (of fout) geschreven zijn gewoon Chinees zijn. Het zou interessant zijn als we met zijn allen eens naar de twijfelgevallen konden kijken om zo misschien tot nieuwe inzichten te komen. Ik heb bepaalde kribbels van Acke al eens aan enkele vrienden voorgelegd en soms zien zij dingen die ik niet zie en vice versa. Het is soms zeer vanzelfsprekend, en toch zie je het niet. Misschien zijn er hier wel dokters of apothekers die wat vertrouwder zijn met gekribbel. smile

Hoe meer je leest, hoe vertrouwder je raakt met bepaalde schrijfwijzes, letters en afkortingen. (Zo maakt Acke het cirkeltje van de o zelden af, waardoor het er vaak als een u uitziet.) Om die reden ben ik er nu persoonlijk redelijk van overtuigd dat er 'weet' staat. Wat 'weet gezocht' in deze context dan zou betekenen, weet ik niet. Merk ook op dat er een vraagteken staat (dat heb ik niet geplaatst, maar heb ik van Acke overgenomen). Vraagt Acke zich misschien af of Lekeu weet dat hij gezocht wordt? Geen idee. Misschien is het toch 'uren' zoals jij zegt.

Re: Willy Acke

Ben wrote:

Willy Acke wordt omschreven als de ziel van de Delta-cel. "Een gedreven, getormenteerd man, een kettingroker. Zijn kantoor hing vol posters van gedichten over 'de onrust in mij'. Hij heeft zich ongelooflijk vastgebeten."

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

Eventjes hierop terugkomend: Dit zegt wel heel veel volgens mij. Het feit dat er vele gedichten hingen over "onrust in mij" kan duiden op een zekere worsteling van de man... en ik bedoel dat hij eigenlijk door een en ander meer leed dan gewoon en dus eigenlijk misschien meer doemdenker was dan we denken. Hij hoefde dit daarom niet uit te spreken en meer zelfs dit goed verborgen hebben kunnen houden voor iedereen!

Het is zoals iemand die gedichten schrijft of leest of songteksten schrijft of beluistert over zelfmoord, of innerlijke strijd, of over de zogenaamde demonen in het hoofd, onrust in het hoofd, etc. Het kan duiden op enig suïcidaal gevoelen/denken mijns inziens en dus zou ik met al wat hij tijdens zijn "werk" meemaakte er durven van uitgaan dat hij daar onder leed, onrustig was, en dus is zelfmoord niet uitgesloten!

Het bovenstaande wat ik aanhaalde ivm gedichten en songteksten etc is vaker voor gekomen hoor. En ja, gedreven, getormenteerd en de teksten, het zijn kenmerkende dingen en vaker vastgesteld bij mensen die zelfmoord pleegden. En ja, het kan iedereen met verstomming slaan want het kan zeer goed verborgen gehouden worden, doch zal steeds wel iets wijzen op de innerlijke strijd. In dit geval kunnen dat dus de gedichten etc zijn.

Re: Willy Acke

Ik heb die nota's van Willy Acke eens op Google Drive gezet; voor sommigen wellicht gemakkelijker om te downloaden of/en te bekijken (er kan ook goed ingezoomd worden). Je vindt ze hier » drive.google.com

PS; prima voorstel en initiatief van Trojan en Patrick111 om die nota's te digitaliseren in leesbare vorm.

Re: Willy Acke

Wie is WB? Steeds komt de zin in de notities voor 'zegt niets over WB'.