Precies zeno en Clevor Trevor. Het is allicht een grote fout geweest zich tot die "inzichten/onderzoekingen/etc te beperken of daar enkel op te focussen. Ik denk dat dit kwam door deels onwetendheid (nooit voordien waren er zo een bloedige overvallen op warenhuizen en winkels) en waarschijnlijk ook door het ontbreken van kennis en middelen (het waren nog andere tijden hoor). En ja, het zou allemaal wel eens eenvoudiger kunnen liggen (en dat heb ik al vaker geschreven) dan werd gedacht! Helaas is het zoals zeno stelt kwasie te laat want... inderdaad de spaghetti is niet te ontwarren na zolang tijd zonder enige schot in de zaak.

142

Ja luk paard zo is dat. De boeken zijn al lang toe maar tegenover de bevolking mag met dat niet toegeven. Laat Koen Geens maar brallen dat het tot en proces komt. Een proces tegen wie? Tegen mannen die 1.5 meter onder de grond liggen? Stel dat morgen De Staerke spreekt en hij namen noemt zoals Haemers, Bouhouche, Mendez, Pilarski, Sliman, Podevyn, Louvaert, Vandeuren, Becker, Elnikoff, Verdeyen, Cocu, Van Cutsem enz. enz. Dan vraag ik me toch af hoe dat kan bewezen worden en zoja zijn we dan gesust? Blij met en dooie mus. In deze materie is het moeilijk maar ik moet toegeven dat leden die inderdaad deze aanslagen op hun palmares hebben geschreven (wie het ook mag zijn) slimmer en beter geïnformeerd waren dan onze ordediensten. Zij hebben de strijd gewonnen; punt andere lijn. Wat er nu nog rest is een achterhoede-gevecht tussen mensen die denken hun blazoen te kunnen oppoetsen. Misschien is het toch maar beter om de speurders die tot op de dag van vandaag actief zijn in dit dossier, in te zetten met de problemen die zich vandaag stellen. Soms moet je de bladzijde kunnen omslaan; beter dan te blijven dabben in een moeras van ‘tegen beter weten in …’.

143

CleverTrevor wrote:

Ik heb er niet meer informatie over, maar ik houd het voor zeer waarschijnlijk dat de bende diverse andere feiten heeft gepleegd die niet op het officiële lijstje staan omdat er niet bij werd geschoten en ze dus niet ballistisch gelinkt werden. Er waren in die periode andere hold-ups, ook op warenhuizen, die nooit zijn opgelost.

Ik ben even in mijn archieven gaan duiken omdat ik mij een overval meende te herinneren in Nederland. Misschien ver gezocht, maar ik wens het u toch niet te onthouden. Hierbij verwijs ik naar de plenaire vergaderingen van dinsdag 22 mei 1990. In verband met de overval in Nederland citeer ik de heer Mahieu:

"Ik keer terug tot de realiteit. Ik wens de collega's op te wijzen dat op maandag 14 mei, nauwelijks een week geleden, een filiaal van de Albert Heynen-keten in de Pastoor Bruggemanlaan te Oosterbeek, nabij Arnhem in Nederland, werd overvallen. Een banaal feit, zult u zeggen. Een overval zoals een andere, ware het niet dat de Telegraaf van 15 mei signaleerde dat de recherchebijstandsteun Gelderland dit feit signaleerde als "uniek in zijn gruwelijkheid".

Twee mensen werden ongenadig afgemaakt en een derde persoon werd zeer zwaar gewond. Aandachtige speurders stelden beangstigend vast dat de overval van Oosterbeek zoveel punten van gelijkenis vertoont met de methodiek van de bende van Nijvel, namelijk het gebruik van de Riotgun, een Volkswagen, Golf als vluchtwagen, een supermarkt als doelwit, het ontbreken van enige buit en het aangewende grenzeloze geweld."

» www.volkskrant.nl | www.volkskrant.nl

Dat is een bekende overval. Wel opgelost. Leek in meer opzichten op een overval van de Bende van Nijvel. Twee doden en een zwaargewonde, en zelfs geen enkele buit. Daders gebruikten een riotgun. Zelfs een miljoen tipgeld leverde niks op. Duurde meer dan twee jaar voordat ze de daders op het spoor kwamen. De hoofddader was een "blonde reus", maar die is gepakt: Appie A., een Nederlander met een cocaïneverslaving. Was 24 in 1990, dus waarschijnlijk te jong voor de Bende van Nijvel. Hier is een reportage »  YouTube

Dit was niet "onze" bende, mogen we aannemen, maar het geeft aan dat zulke bloedige hold-ups gepleegd door "gewone" criminelen, hoewel zeldzaam, ook geen volledige uitzondering zijn.

145

Dit was niet "onze" bende, mogen we aannemen, maar het geeft aan dat zulke bloedige hold-ups gepleegd door "gewone" criminelen, hoewel zeldzaam, ook geen volledige uitzondering zijn.

En laten we eerlijk zijn en elkaar geen rad voor de ogen draaien: ook al veel eerder in het bestaan van de mensheid zijn er al zo een roversbendes aan het werk geweest. Ik noem geen voorbeelden maar wie googled en/of wat van geschiedenis weet zal dit zeker te weten komen/weten. En jawel, we kunnen zelfs heel ver terug in de tijd gaan. Dàt zulk een bloedige overvallen nog niet eerder in ons land gebeurden kan zijn ... maar de geschiedenis toont dus echt wel dat het zeker eerder en elders al gebeurde!

147

Er zijn 2 eerstelijns getuigen, de directeur van de supermarkt en de dokter die aan de wijnafdeling stond, die zeggen dat er schoten waren (meervoud) voordat de daders in de supermarkt kwamen. De schoten voor het binnengaan zijn naar de klant op de parking en het rode busje. Het busje is bij aankomst van de daders beschoten geweest, niet alleen bij aankomst er is in 3 fasen of op 3 momenten op het busje geschoten ook bij het naar buiten gaan. Er is 8 keer op dit busje gevuurd door 2/3 verschillende daders met 2 wapens in verschillende fases.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

148

the end, waarop baseer jij deze theorie? En waarom zou Djurovski Jr. dit dan nergens vermelden?

Ik heb net nog eens het hele topic doorgelezen en ik vind het vooral frappant dat er nergens een consensus te vinden is over wanneer de Djurovski's nu precies beschoten werden. Als zelfs dat niet vastligt, wat moeten we dan nog van de rest van het 'onderzoek' verwachten ...

Misschien eerst beschoten bij binnengaan, en hebben de daders nadien nog beweging gezien in de camionette en zijn ze teruggekeerd? Stel dat je tijdens overval in wagen zit op de parking, wat doe je dan in volle paniek. Je bukken en hopen dat ze niet voorbijkomen, je moment uitkiezen om proberen te vluchten ... Als ik het goed voor heb is men David komen zoeken in de Delhaize? Misschien omdat ze hun gezicht gezien hebben. Zowel Djurovski als David zijn overtuigd dat ze weten wie op hen geschoten heeft.

150

Een intrigerend verhaal van forumlid Deach bij onze Waalse vrienden. Zijn moeder kwam vlak na de feiten tegelijk met politie en ambulances toe in de Delhaize. Alsook de moeder van één van de kassiersters. Deze 2 dames waren kennissen. Toen de kassierster haar verhaal deed aan haar moeder, heeft deze laatste geëist dat ze er nooit mee zou buitenkomen. Ze werd trouwens nooit ondervraagd. Wat was haar verhaal? Ze had één van de daders herkend als zijnde een man die dikwijls om brood kwam in de Delhaize...