31

Re: Philippe Vermeersch

Misschien zou de naam van de informant van Vermeersch wel eens voor de allergrootste verrassing kunnen zorgen, als die naam gelost wordt tenminste.

32

Re: Philippe Vermeersch

François Achten?

Re: Philippe Vermeersch

Djoop wrote:

Faroek > huiszoeking Lhost > arrestatie Philippe Vermeersch. Voor het eerst in 35 jaar valt er zowaar enige lijn te ontdekken in het onderzoek.

Als de tip kwam van een informant van Philippe Vermeersch kan je daar wel degelijk een voorstelling bij maken gezien de functie, het veld waarin Philippe Vermeersch opereerde. Dat zou dan iemand uit het drugsmilieu moeten zijn.

Lhost plaatst Philippe Vermeersch in de deltacel. Niet zo veel later gebeurt de ontdekking mbt de zakken. Toeval zeker? En nog toevalliger dat na de reportage een huiszoeking volgt bij Lhost om daarna Philippe Vermeersch te komen ondervragen.

Maar dan vraag ik mij wel af wat François Achten ertussen komt te doen. Het is maar een hersenspinsel.

Re: Philippe Vermeersch

Ex-Bendespeurder Philippe V. aangehouden

Philippe V. (61), die dinsdag werd opgepakt, is vanmiddag door onderzoeksrechter Martine Michel aangehouden op verdenking van ‘vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van een misdrijf.’ Dat vernam De Standaard.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Re: Philippe Vermeersch

In Terzake (24-01-2019) zei journalist Dirk Leestmans het volgende in zijn gesprek met Kathleen Cools:

Cools: Wie is de man die nu verhoord wordt, eigenlijk?

Leestmans: Het is een man die ondertussen al twee jaar met pensioen is, als ik me niet vergis. Hij heeft een verleden als speurder, vooral is hij bezig geweest met betrekking tot drugscriminaliteit. En hij is eigenlijk bij die cel Delta, dat is die cel die in Dendermonde onder leiding van onderzoeksrechter Troch vooral de feiten van Aalst onderzocht... Hij is in maart '86 eigenlijk bij die cel gekomen. En op een bepaald moment heeft die cel gezegd van: 'Kijk...' - ze waren eigenlijk bezig met een onderzoek naar de bende van Baasrode. De bende van Baasrode is een andere bende, die weliswaar kon gelinkt worden aan de Bende van Nijvel, maar het was een afzonderlijk onderzoek. In het kader van het onderzoek naar de Bende van Baasrode heeft men op een bepaald moment gezegd van: 'We gaan zoeken in dat kanaal Brussel-Charleroi.' In de voorbereiding daarvan heeft men contact opgenomen met de BOB van Halle - omdat die Bende van Baasrode daar ook gesitueerd was. En bij die voorbereidingsgesprekken is er iemand van de BOB van Halle, P.A. (sic), die gezegd heeft: 'Ja, maar, je moet weten dat daar al gezocht is.' En merkwaardig genoeg wisten de speurders in Dendermonde dat niet, hoewel de feiten waarvoor al gezocht was rechtstreeks verband hielden met de feiten in Aalst. Dus met andere woorden: er was al gezocht in november 1985; toen is er nauwelijks iets gevonden. En men is dan opnieuw gaan zoeken in november 1986, precies omdat - zo oordelen de speurders van de cel Delta - die eerste speurtocht zeer oppervlakkig gevoerd is geweest. En dat zou dus gebeurd zijn geweest op basis van informatie die door die BOB'er gegeven is.

Cools: Wat betekent dit nu voor de man die dan op dit moment is opgepakt? Weet je meer wat in dat speurdersteam zijn reputatie was?

Leestmans: Voor zover wij kunnen nagaan - het gaat ook over feiten van 1986, dat is dus erg lang geleden - voor zover wij kunnen nagaan, had die man een zeer goeie reputatie, een erg degelijk speurder. Wat men hem nu verwijt - en wat overigens dus al veel eerder ook al naar boven gekomen is, die kritiek - is: 'Ja, maar, op basis van wat zijn jullie nu opnieuw gaan zoeken?' En dan is er inderdaad een episode die redelijk duister is. Want die BOB'er van Halle, waarover ik het net had, die geeft die informatie niet zo, wat je eigenlijk zou verwachten van collega's onder elkaar. Neen, die man die geeft dat... hij kopieert dat PV van die eerste zoeking stiekem en hij geeft dat in een café ergens in Brussel. Erg normaal kan je dat natuurlijk niet noemen. En vandaar dat er nu nog altijd mensen zeggen van: 'Ja, maar, dat klopt niet.' En dus men vermoedt - dat is een werkhypothese - men vermoedt dat dat, ja, een soort set-up is, een soort geconstrueerd verhaal is, omdat men tegelijkertijd ook vermoedt dat de informatie zou aangereikt zijn door een informant. Als dat zo is, is dat natuurlijk heel belangrijk te weten wie die informant is, want dat zou dan impliceren dat die ook meer weet over de Bende. (...)

Merk ook op dat Leestmans het heeft over P.A. (hij zegt eerst zelfs P.H., maar verbetert zich snel). Vermoedelijk bedoelt hij F.A., maar mixt hij P.V. en F.A. door elkaar.

Jef Vermassen zei gisteren ook dit in De Afspraak (24-01-2019) tijdens zijn gesprek met Phara de Aguirre:

De Aguirre: De speurders van Dendermonde blijven er bij van: 'het lag daar al veel langer, er is gewoon niet goed genoeg gezocht in 1985.'

Vermassen: Of ze dat nu nog menen, weet ik niet, ik twijfel daaraan. Omdat op de duur worden er vragen gesteld natuurlijk. Maar in die tijd geloofde men daarin. Men geloofde ook in het team [Delta] dat dat correcte medewerkers waren, hoewel ik toch weet dat iemand van dat team in deze piste geloof gehecht heeft vroeger.

De Aguirre: En welke piste bedoelt u?

Vermassen: Awel, dat er dus via de persoon die hier de tip gegeven heeft die voorwerpen daar gegooid zijn. Maar de vraag is met welke bedoeling.

Vermassen schetst hier wat mij betreft een opvallend beeld van twijfel bij de cel Delta dat niet overeenstemt met het eendrachtig beeld dat doorgaans geschetst wordt van de Delta-speurders.

36

Re: Philippe Vermeersch

Het ontgaat blijkbaar dat een aanhouding een drukkingsmiddel kan zijn om een verklaring af te dwingen die men wenst te lezen en te horen. Het is net alsof je het zwaard hebt opgenomen in het onderzoek datzelfde zwaard tegen de Cel Delta zich keert.

Lack of a better name wrote:

Maar dan vraag ik mij wel af wat François Achten ertussen komt te doen.

Dewelke aanvankelijk bij een vroegere confrontatie ontkende. Waarbij nadien is gebleken dat Philippe Vermeersch wel degelijk de waarheid heeft gesproken. Er zijn veel zwaarwichtige redenen om aanhoudingen te verrichten die het gerechtelijk onderzoek opzettelijk hebben geboycot. Denken we even terug aan het verslag van Antwerps magistraat Snelders Nico, destijds als onderzoeksrechter.

Wat er gebeurde bij de K.I.B. te Gent, waar we niet mogen spreken van politieke inmenging en wat daar de nabestaanden slachtoffers als onrecht te beurt is gevallen. Wat mij betreft, nog nooit gezien in de Belgische Gerechtelijke geschiedenis. Voorafgaand de kabinetsbespreking bij minister van justitie Melchior Wathelet.

37

Re: Philippe Vermeersch

Bossi wrote:

Het ontgaat blijkbaar dat een aanhouding een drukkingsmiddel kan zijn om een verklaring af te dwingen die men wenst te lezen en te horen. Het is net alsof je het zwaard hebt opgenomen in het onderzoek datzelfde zwaard tegen de Cel Delta zich keert.

Ik denk dat Philippe Vermeersch gelijk heeft dat men voor de mislukking van het Bende van Nijvel-onderzoek hem als zondebok wil zien. Ik denk dat er trouwens ook veroordelingen gaan komen, maar niet in het onderzoek naar de daders. Wel in het "onderzoek naar het onderzoek", zie daarvoor ook:

  • ondervraging van Delta-cel eind geleden

  • huiszoekingen bij Lhost en nog enkele andere rijkswachters, die niet de pers gehaald hebben.

Men gaat nog een aantal oud-rijkswachters veroordelen voor manipulatie van het onderzoek volgens mij, en de conclusie zal zijn:

  • het onderzoek is gesaboteerd, daarvan hebben we de schuldigen laten veroordelen

  • door het bovenstaande kunnen we de effectieve daders niet meer vinden, sorry.

Gezicht van politie en justitie gered. half en half. wink

De in-beschuldigingstelling van P.V. voor "bendevorming" is toch wel verregaande... maar lijkt toch het bovenstaande te bewerkstelligen..

Desalnietemin, als er idd manipulatie van het onderzoek geweest is om de effectieve daders te beschermen, moeten ook deze manipuleerders vervolgd worden. Als men in Ronquieres enkel manipulatie gedaan heeft om een "forcing" in de vooruitgang van het onderzoek te bekomen, bv. op basis van illegaal verkregen bewijsmateriaal die "witgewassen" moest worden door de vondst in Ronquieres, ligt dat toch anders. Doch, het doel heiligt niet de middelen in dat geval. Dat is, als er manipulatie zou geweest zijn in Ronquieres door onderzoekers.

38

Re: Philippe Vermeersch

Aubanel wrote:

Misschien zou de naam van de informant van Vermeersch wel eens voor de allergrootste verrassing kunnen zorgen, als die naam gelost wordt tenminste.

Ik wil de pret niet bederven, maar wat als de informant anoniem was? (Dus ook anoniem voor Vermeersch.)

39

Re: Philippe Vermeersch

ele9 wrote:

Ik wil de pret niet bederven, maar wat als de informant anoniem was? (Dus ook anoniem voor Vermeersch.)

Als er een informant was, zou Vermeersch dan niet zeggen: "ja, er was een informant, maar hij/zij is anoniem"? Nu ontkent hij het bestaan van een informant.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Philippe Vermeersch

bertlagaisse wrote:

huiszoekingen bij Lhost en nog enkele andere rijkswachters, die niet de pers gehaald hebben.

Enige verduidelijking?