Topic: Getuige X2

In het beroemde dossier X's, praat X2 (politiemedewerker) niet alleen over kinderen, maar ook over het onderzoek naar de Bende van Nijvel te Nijvel. Zij heeft de volgende informatie gegeven:

"Quelques jours plus tard elle apprend dans la presse la découverte à Mons d’un taximan assassiné. Ce dossier a été joint au dossiers Brabant Wallon. Suite a ses déclarations à la presse le PR Deprêtre a subi des pressions et s’est mit à rédiger lui-même ses rapports. On le menaçait de débrancher les appareils qui tenait sa fille en vie à Bordet. Anne-Sophie Deprêtre étudiait à LLN de même que Dassonville Carine une amie de X2."

Intimidatie van Deprêtre, via zijn dochter? Is dit mogelijk?

2

Re: Getuige X2

Naast Regina Louf [X1] en Nathalie W waren er nog vijf anderen. Hoewel slechts een handvol speurders, magistraten en journalisten weten wie ze zijn, geldt de noemer "de X'en" in de ogen van een groot deel van de publieke opinie als een synoniem voor rariteitenkabinet. Alle zeven meenden ze dat de zaak-Dutroux de tijd rijp had gemaakt om met tot dan toe diep gewantrouwde politiemannen over hun verleden te praten. "We hadden eigenlijk maar een ding met elkaar gemeen", zegt getuige X4. "We wilden anoniem blijven, in het belang van onszelf en onze naasten die vaak nog geen fractie afwisten van ons verleden."

Elk groot strafonderzoek bestaat grotendeels uit getuigenissen. In elk onderzoek waar het vermoeden bestaat dat het mikpunt een gevaarlijke bende is waarvan nog enkele leden vrij rondlopen, duiken er anonieme getuigen op. Komt het tot arrestaties, dan krijgen de verdachten immers toegang tot het gerechtelijke dossier en kan de getuige gevaar lopen. Elk groot strafrechtelijk onderzoek heeft z'n As, z'n B's of z'n X'en. Om een nog op te helderen reden is op zeker ogenblik echter beslist dat het in de zaak-Dutroux anders moest, dat er in deze zaak geen plaats was voor getuigen.

Dat wist X2 niet toen ze op een goede dag tijdens een vergadering met aan het parket van Neufchâteau verbonden politiemensen hoorde praten over X1. "Ze kromp in elkaar", herinnert een van de aanwezigen zich. X2 werkt voor een politiedienst en was betrokken bij een deel Waals Brabantse vrouw stond bekend als opgewekt. "Het is de stomste beslissing van mijn leven geweest", zegt ze later. Ze sprak met eerste wachtmeester Michel Clippe, die ze goed kende. Hij overhaalde haar. Procureur Bourlet was een van de weinigen die wist wie X2 was en hoe ze in die rol was verzeild geraakt.

Haar eerste inbreng in het onderzoek vindt plaats op 6 november 1996. Ze rijdt die dag met twee speurders naar Knokke en wijst er enkele villa's en hotels aan waar ze in het begin van de jaren tachtig aanwezig zegt te zijn geweest tijdens seksfuiven. X2 kwam daar niet als het willoze kind dat haar lotgenote X1 blijkbaar was, eerder als toeschouwster, meegebracht door een volwassene. Het kan niet helemaal dezelfde wereld zijn geweest. Slechts één van de door X2 aangewezen plekken, een villa, komt tevens voor in de getuigenis van X1.

Het milieu waarin ze de daders situeert, doet daar anders wel sterk aan denken. Haar 'minnaar', een veel oudere man, had haar overtuigd - soms met argumenten, soms met brute fysieke kracht - dat dit "zo hoorde". Ze keek toe hoe enkele topbankiers en magistraten in Knokke de stress van zich af neukten. Een van hen was O., een van de machtigste mensen van België, die ook in het relaas van X1 een prominente rol speelde. Te oordelen aan hoe X2 het zich herinnert, speelde het zich niet alleen af in de geheime geborchten van goed bewaakte villa's. Er was zo'n feest, weet ze nog, waar zowat iedereen binnenkon die ervan afwist en tweeduizend frank wou neertellen. De enige voorwaarde was dat je iemand meebracht.

In de loop van de elf verhoren ontrolt zich de film van hoe België in de jaren tachtig blijkbaar is bestuurd. Ons kent ons. Tal van de door haar genoemde namen keren terug in andere getuigenissen. Van advocaat W, waar Jean-Paul Raemaekers over sprak, tot een van de hoofdonderzoekers in het oude dossier-Van Hees en de in opspraak gekomen Brusselse substituut Claude Leroy. Ook Michel Nihoul heeft ze een paar keer gezien - al aanzag ze hem nog als een van de meest minzame van al die mensen. Voorts waren er die GP'er die in het Neufcháteau-onderzoek actief was, enkele toppolitici en een Bekende Vlaming.

X2 vindt van zichzelf dat ze "maar weinig gezien" heeft. Slechts enkele keren was ze ooggetuige van gebeurtenissen waarover ze zich achteraf grote vragen stelde. Het meisje van vijftien of zestien dat tijdens een orgie in een kasteel "naar de SM-kamer" werd meegetroond en nooit meer werd teruggezien.' Eva. X2 had haar al meermaals ontmoet in het circuit. Eva sprak met haar vaak over vreselijke dingen die gebeurden op het domein van een adellijke dame in het Brusselse. Jonge kinderen waren er tijdens dit soort gelegenheden bijna altijd, zegt ze. Niemand wist waar ze vandaan kwamen, en niemand stelde zich daar ook vragen bij.

De band tussen X2 en haar ondervragers is niet zo emotioneel als tussen adjudant De Baets en X1. Met hoofdondervrager Christian Pirard kan ze goed opschieten, met zijn collega Luc Delmartino iets minder. "Ik weet het niet, die vent leek mij behoorlijk geobsedeerd", zegt ze later. "Ik vertelde iets over de penis van een dader en was al over iets anders bezig toen hij weer tussenkwam: hoe lang was die penis precies? Ik toonde het met mijn vingers. Hij vroeg of ik zeker was, haalde er een meetlat bij. Voor hem leek het wel een spelletje." 

Naar analogie met de andere X-getuigen wordt eind maart een psycholoog aangetrokken die bijstand zal verlenen tijdens de verhoren. Het draait erop uit dat zij de psy moet zitten opbeuren. De man is depressief geworden van wat hij heeft gehoord. X2 heeft niet alles zelf gezien, vertelt zaken die ze tijdens de feesten gehoord heeft van andere meisjes. Ze heeft, zegt ze, "maar" vier jaar in dat milieu gezeten, van 1984 tot 1988. Tijdens een bijeenkomst van deze lui in een kasteel in de Ardennen hoorde ze in het park vreemde kreten van kinderen. "Het was verschrikkelijk, het was onbeschrijfelijk", zegt ze. Uit de toespelingen die ze hoorde maken, deduceerde ze dat het hier ging om een jacht op kinderen.

Zonder enige zekerheid te hebben dat 'Eva' de echte naam kan geweest zijn, gaan de speurders van de antenne-Neufchâteau in het rijksarchief op zoek naar in de jaren tachtig overleden kinderen die die voornaam droegen. Lange lijsten van Eva's laten veel mogelijkheden open, maar leveren nooit iets op. Halfweg de maand mei zet X2 elke medewerking aan het onderzoek stop. Ze wil niet meer worden verhoord. De directe aanleiding is dat de oversten van Michel Clippe hebben ontdekt dat hij en X2 hun onderlinge contacten niet hebben onderbroken.

"Achteraf is dan in de pers geschreven dat ik zijn minnares was, dat hij mijn ondervragingen leidde", zegt X2. "Dikke bullshit. Hij heeft me nooit verhoord, hij heeft zelfs nooit iets te maken gehad met de verificaties van mijn verklaringen. Hij was een vriend die ik al lang kende. Ik had zijn morele steun nodig. Toen ik zag hoeveel moeilijkheden hij kreeg, en hoe mijn eigen dossier evolueerde, heb ik besloten om ermee te stoppen. In elk geval zag je toen al heel duidelijk dat die mensen rond De Baets collectief met hun koppen tegen de muur aan het lopen waren. Ze hadden geen schijn van kans."

Clippe wordt uit de antenne-Neufchâteau verwijderd. X2 tracht te doen alsof ze nooit X2 geweest is. Het is vooral op grond van haar getuigenis dat Bourlet begin 1997 heeft verklaard dat het onderzoek in de zaak-Dutroux "een werk van jaren" kan worden. Niemand heeft de speurders een scherper inzicht bezorgd in het onmogelijke van de missie waarmee ze zichzelf hebben belast dan zij. Ze kent het politie- en justitiewereldje door en door, getuigt over hoe het onderzoek naar de Bende van Nijvel vakkundig werd verknald, hoe men de gerechtelijke realiteit steeds verder weg deed evolueren van de echte. "En dat gebeurde hier opnieuw", blikt X2 terug. "De enige vraag die mij vandaag in dat verband nog bezighoudt, is hoe ik toen zo naïef kon zijn. Je m'en fous. Het was zo voorspelbaar."

Bron: De X-dossiers: wat België niet mocht weten over de zaak Dutroux | Annemie Bulté, Douglas De Coninck en Marie-Jeanne Van Heeswyck

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Getuige X2

Verhoor met getuige X2 over de Bende van Nijvel:

Audition de X2 - Brabant Wallon

Elle a fréquenté dans les années 80 une bande de jeunes de Nivelles dont L. Philippe (Le Snoous), F. Philippe, P. Bernard, P. Jehanne, P. Françoise, P. Camille, P. Juliette, L. Laurent et son frère, B. Eric, M. Philippe, M. François, B. Pascal, H. Anne, Jesus, P. Jean-Paul, B. Etienne, B. Muriel, T. Damien, S. Eric, V. Kurt, M. Manuel, Fils du Notaire M., N. Jijacli, Catherine et Françoise. Chef de bande = un des P., F. Philippe et B. Pascal.

[Ter info: in het originele document staan de volledige achternamen, ik heb beslist om ze af te korten.]

Un carrossier italien leur prêtait voitures et armes. La bande a fréquenté avant les tueries du Brabant Wallon la région de Wavre, un club de tir à Seneffe [zie ook dit topic over een zoekactie in Seneffe » Forum] - tir sous les ponts d'autoroute et dans ancienne papeterie de Genval et à l'ancien circuit de Nivelles et au bois d'Hall. Une fille des 4 vents = D. Nadine qui sortait avec Daniel S. qui est devenue prostituée à BXL.

En 1983: soirée au café Telephone à Lillois. On lui demande de ramener des gens qui n'ont pas de permis. L. lui demande de ne pas prendre la chaussée de Bxl mais elle le fait. Lors du deuxième trajet elle constate la présence d'une Mercedes blanche ou grise et d'une autre voiture à la pompe à essence du Colruyt. A son retour vers 01.30 heures la Mercedes est toujours là. Le lendemain elle apprends l'attaque du Colruyt. Elle pense que la Mercedes est utilisée par des gens qui fréquentent le PSC. Le dossier du Colruyt est traité par Bernard Glimes, Denis Patrick, Haulotte Luc (PJ) et PR Deprêtre.

Le dossier de la champignonière a été transmis à Nivelles bien qu'il n'y ait apparement aucun lien avec les dossiers du Brabant Wallon. Le PR établi des similitudes entre la bande de jeune de Nivelles et la bande de jeunes de la champignonière. Lors de la transmission du dossier champignonière elle voit Marnette pour la première fois. Un des enquêteurs de ce dossier est Stevens Joël un ancien de la PJ Nivelles. Glimes et Marnette ne s'entendait pas. Dans un rapport sur la champignonière on parle de Jesus et d'une voiture avec un aigle sur le capot - on parle aussi de lieux et cafés qu'elle a fréquenté. Elle connaît l'italien et le boiteux qui roule avec ce type de voiture. Le carrossier italien avait une Ford Transam avec un aigle sur le capot. C. faisait faire l'entretien de ses véhicule chez cet italien. C. connaissait bien la patron de l'auberge des Trois Canards.

Les docteurs M. et L. fréquentent cette auberge. Le patron de l'auberge a été tué - on a parlé à l'époque d’un réglement de comptes. C. faisait aussi entretenir sa voiture au garage de Wauthier-Braines où un autre assassinat a été commis. Ce dossier a été traité par Bertyrand Patrick et Denis et le JI Schlicker. Deux attaques quasi simultanées de grandes surfaces: selon PJ il devait y avoir deux bandes.

Le Gd Costa a établi qu'un itinéraire plus rapide aurait permis à une seule bande de faire les deux attaques (en passant par des lieux fréquentés par la bande de Nivelles). En 85/86 tous les dossiers Brabant Wallon sont transférés à la cellule Jumet de même que la dossier champignonière. Contacts réguliers entre Marnette et Bertrand pour les dossiers. Jamais de liaison établie entre les auteurs du Brabant Wallon et la bande de Nivelles. Aucune analyse ballistique pour comparaison.

Lors d'une soirée au Dolo elle surprend une conversation relative à un taximan qu'il faut éliminer. Quelques jours plus tard elle apprend dans la presse la découverte à Mons d'un taximan assassiné. Ce dossier a été joint au dossiers Brabant Wallon. [Zie » Feiten]

Suite a ses déclaration à la presse le PR Deprêtre a subi des pressions et s'est mit à rédiger lui-même ses rapports. On le menaçait de débrancher les appareils qui tenait sa fille en vie à Bordet Anne-Sophie. Deprêtre étudiait à LLN de même que Dassonville. Carine une amie de X2. Les deux familles pourraient se connaître. Dassonville a dit à X2 que Deprêtre subissait des pression vis-à-vis de sa fille Dassonville'est à l'origine du journal Euro-Police. Denis Patrick (amant de X2) est aussi menacé de mort.

Simon Marc aurait aussi subi de telles menaces de même que sa femme et sa fille Deprêtre envoyait des lettres d'amour à X2 - elle a remis ces lettres à Castiaux. X2 allait régulièrement au Dolo où elle a rencontré Bouhouche. X2 rencontre aussi la femme de Bohouche au Hilton lors d'une réunion entre Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants, De Clerck Willy, Nihoul Jean-Michel, Delvoye et Karel. X2 n'a pas participé à la réunion - elle attendait au bar.

Bouhouche n'a jamais été entendu sur le Dolo, le Hilton et les personnes qu'il connaissait. Selon Jean-Pierre Doraene le nom de Zwarts (trafiquant d'or) interviendrait dans le dossier Mendez. Castiaux et la patron des Trois Canards connaissaient Zwarts. Serge Dumont avait de bons contacts avec Doraene et le frère Mendez. Serge Dumont a été secrétaire au cabinet de Philippe Moureaux. Serge Dumont travaillait avec René Hacquin, Walter Debock et Paul Ponsaert sur les tueries. Serge Dumont fréquentait un trafiuquant d'armes lié au Mossad ou à un groupe arabe.

Un GD: Lionel Ruth fréquentait Bill, le chauffeur de Vanden Boeynants. Ils se voyaient sur la parking du motel de Drogenbos où X2 allait avec Denis Patrick. Bill avait aussi des contacts avec Zimmer. Au Dolo Bill parlait avec Bouhouche. Le Gd Amory a été exclut de la cellule Brabant Wallon suite à la découverte d'un pistolet dans de la sauce à spaghettis. La mère de Philippe L. a été la secrétaire de Schlicker quand il était avocat. Lors du déménagement de la PJ Nivelles en 87 une parties des dossiers des ballets roses ont été détruits.

Bron: Samenvatting dossier Dutroux

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Getuige X2

X2 vind ik de interessantste X-getuige. In het bijzonder ook haar verwijzing naar dr. Mahieu. De groep van jongeren is geen fictie, enkele namen heb ik kunnen traceren maar de vraag is in welke mate deze mensen te linken zijn aan de zaak Van Hees, de bendes van Eigenbrakel/Waterloo, de Woods, ...?

5

Re: Getuige X2

Ik vind X3 de interessantste getuige, omwille van de job die ze had, het specifiek verwijzen naar leden van het koningshuis en de aparte manier waarop ze behandeld geweest is door haar ondervragers na het De Baedts tijdperk. (Die zeer verschilt van de andere X-getuigen). Haar herinneringen gaan ook iets verder terug in de tijd dan de andere X-getuigen.

Re: Getuige X2

Ik heb gelezen dat de minnaar van getuige X2 een magistraat was in het hof van beroep te Brussel, K.V.H.

Re: Getuige X2

Een magistraat van het hof van beroep te Brussel die getuige X2 (zijn minnares) in contact brengt met seksfuiven met minderjarigen in een hotel in Knokke. Dat staat te lezen op het Internet. Heel heel straf! Met zo een toestanden kan er druk uitgeoefend worden op het gerecht om de zaak niet openbaar te maken natuurlijk.

Re: Getuige X2

Een tijdje geleden heb ik op dit forum een topic geöpend over de Rotary Club. Die topic werd prompt naar de prullenmand verplaatst. Tot mijn verbazing, want er worden hier tal van organisaties besproken waarvan de relevantie voor de Bende van Nijvel minstens even twijfelachtig is.

Anyhow, ik was aangenaam verrast vandaag dat X2 in haar getuigenissen ook een verwijzing maakt naar de Rotary Club (i.v.m. een zekere Castiaux die in Woluwe partouzes zou georganiseerd hebben).

9

Re: Getuige X2

Is het niet zo dat de "Rotary Club" eerder allemaal lokale afdelingen zijn die tamelijk losstaande zijn t.o.v. elkaar maar onder eenzelfde naam "gekend" zijn? Een beetje eenzelfde vergelijk als dat er een lokale-gemeentelijke-afdeling van een politieke partij frauduleus zou zijn, dat daarom niet die totale partij in gans Vlaanderen(/België) frauduleus zou zijn. (Oké, wat politieke partijen betreft is dit nu wel misschien niet het beste voorbeeld. wink)

Non semper ea sunt quae videntur

10

Re: Getuige X2

Wat heeft de Rotary Lions hier nu mee te maken? Deze mensen zetten zich in voor een goed doel!