111

Verbeter me als ik fout ben maar ik meen me te herinneren dat na de overvallen in Brakel en Overijse men ‘s avonds op het nieuws zei: “de bende van Nijvel heeft opnieuw toegeslagen!” Maar we weten vandaag nog niet eens wie de bende is en de wapens in Ronquières waren nog niet gevonden. Waarom en door wie werd de term “bende van Nijvel” zo snel terug bovengehaald en in de pers gegooid? Waarom werd “de bende” bv. niet genoemd als het ging over de bloedige overvallen op geldtransporten? Dit houdt me recent toch een beetje bezig...

112

Waarschijnlijk omdat de modus operandi min of meer hetzelfde was en de daders van 82-83 nog niet gevonden waren. De pers heeft het zelf in de pers gegooid. De waardetransporten kunnen ballistisch niet gelinkt worden vandaar. Maar je hebt natuurlijk gelijk; de benaming Bende van Nijvel moet je eigenlijk niet gebruiken want het dekt geenszins de lading.

113

coconut wrote:

FReCR, met alle respect, voor een man met zoveel woorden is dit nogal simplistisch uitgedrukt.

Ik tracht me in te leven in het gemiddelde niveau van de laatste tijd zodat ik ook eens een berichtje kan plaatsen zodat dit door iedereen begrepen wordt. Ik denk dat ik daar in slaag met wisselend succes.

Met een uitspraak zoals bijvoorbeeld "corrupte rijkswachters, ze bestaan maar er is 0,0% bewijs gevonden (tot op heden) dat dit de Bende van Nijvel was (een bende corrupte rijkswachters)"... daarmee wil ik enkel maar duidelijk maken dat men misschien wel kan vermoeden dat de Bende van Nijvel bestond uit corrupte rijkswachters (of misschien niet allemaal), maar dat men daar niet mag van uit gaan dat dit een gegeven feit is. In diezelfde bewering geef ik ook duidelijk aan dat het moeilijk te ontkennen valt (want daar zijn wel bewijzen voor), dat er corrupte rijkswachters bestonden.

Ik acht de kans véél groter dat er tussen de daders een of meerdere corrupte rijkswachters zaten, dan dat er een corrupte boekhouder tussen zat. Toch kan men ook dit niet uitsluiten dus ga ik nooit de uitspraak doen dat er met absolute zekerheid geen corrupte boekhouder tussen zat.

coconut wrote:

Over 1 punt hebt u gelijk, er is nul procent bewijs dat ze tot de Bende van Nijvel behoorden. Hoeveel bewijs is er dat de Bende van Nijvel bestaat ? Of is dat een creatie van de pers ? Ik ga u waarschijnlijk verbazen door te stellen dat de Bende van Nijvel pure fantasie is.

Dat verbaast me helemaal niet. Dat er een Bende van Nijvel-feit is die gepleegd is door een of meerdere daders welke een ander Bende van Nijvel-feit ook hebben gepleegd, dat kan goed zijn en lijkt me ook niet onwaarschijnlijk. Dat alle Bende van Nijvel-feiten door dezelfde personen werden gepleegd, dat lijkt me onwaarschijnlijk. De "Bende van Nijvel" moet men volgens mij eerder zien als een verzameling van verschillende feiten waarbij men op een of andere manier een link kan leggen door een gemeenschappelijk gegeven. Daarbij moet men ook de opmerking maken dat er door de jaren heen twijfels zijn ontstaan en dat men er misschien rekening mee moet houden dat er een of meerdere linken misschien niet correct zijn.

Verder is de naam "Bende van Nijvel" gevormd door de media en al zeker niet door een zogenaamde bende die de daden hebben opgeëist onder deze naam. Het is een persoonlijke mening, maar de benaming "Bende van Nijvel" vind ik een misleidende en enorm slechte naam. Dit zou impliceren dat de bende afkomstig was van Nijvel of dat de bendeleider "Nijvel" zou heten. Vooraleer u mij verdenkt van het soms plaatsen van een ludiek bericht of een bericht waar er ergens een flauwe-humoristische opmerking in zit verwerkt om dit onderwerp niet al te zwaar beladen te maken, wil ik wel mee delen dat dit niet zo'n grote onzin is: Volgens enkele bevolkingsgegevens is de naam "Van Nijvel" een bestaande familienaam. Indien men "Bende" als voornaam zou aanvaarden is het dus theoretisch mogelijk dat er iemand "Bende Van Nijvel" op zijn paspoort kan staan hebben. Ik vraag me af wat de reactie zou zijn bij een boorddocumenten & identiteitscontrole door de politie als ze dat zien staan. Misschien, als het een ex-rijkswachter is die hedendaags bij de politie zit, zegt die wel "ah, 't is een collega, laat die maar doorrijden". Dat heeft niets met de Bende van Nijvel te maken maar is enkel maar een weetje (ivm de familienaam wink).

De Waalse benaming voor de Bende van Nijvel is mogelijks nog misleidender en slechter gekozen. Tueurs du Brabant en soms zelfs Tueurs du Brabant wallon. De meerderheid van de dodelijke slachtoffers vielen in Vlaanderen en niet in "Brabant wallon". Het eerste en het laatste feit werden zelfs niet in de huidige provincie Waals Brabant gepleegd. Het zou correcter zijn om ze volgende naam te geven: "Tueurs qui n'ont pas tué à chaque fait en Namur, Hainaut, Brabant Wallon, Brabant Flamand, Région de Bruxelles-Capitale, Flandre-Orientale et aussi un petit peu en France".

Nu ben ik er me van bewust dat dit misschien niet de meest ideale naam is om in bijvoorbeeld krantenkoppen te drukken. Daarbij stel ik voor om de volgende alternatieve benaming te gebruiken: "bende gestoorde klootzakken".

coconut wrote:

U bent zo praktisch ingesteld (en daar is absoluut niets mis mee) dat u de neiging hebt alles met cijfertjes te weerleggen.

Dat is een bewering waar ik toch wel mijn twijfels bij heb. Omdat dit niet zo makkelijk aantoonbaar is, heb ik getracht om statistieken te vinden over het aantal keer ik geneigd ben om beweringen te weerleggen met cijfertjes. Helaas heb ik deze niet gevonden en moet ik misschien toch wel rekening houden met uw bewering. Ik heb echter wel een steekproef gedaan om enige indicatie te hebben van wat de toekomst ons zal brengen. Ik heb 50 berichten van exact 1 jaar geleden bekeken en heb de opmerkelijke vaststelling gedaan dat ik toen geen enkele stelling heb trachten te weerleggen met cijfertjes en waarbij ik ook niet de neiging vertoonde om dit te doen. Als men er van uit zou gaan dat ik 1 jaar geleden geen enkele neiging vertoonde om iets met cijfertjes te weerleggen en ik vandaag volgens u de neiging heb om alles (alles = 100% dus) te weerleggen, zou dit betekenen dat ik nog voor het Bendedossier z'n verjaring kent, een stijging van neiging zal vertonen om alles te weerleggen aan de hand van meer dan 60 berichten per weerlegging van 1 bericht, met cijfertjes.

De laatste tijd ben ik ervaringsdeskundige in het bekijken van cijfertjes. Cijfertjes kunnen behoorlijk saai zijn maar kan men opvrolijken door het gebruik van bijvoorbeeld grafiekjes. Ik wil u daarom zeker het grafiekje van de evolutie van mijn bevindingen niet onthouden:

https://i.ibb.co/R78Hj2j/stat-ne.jpg

U moet dit alles uiteraard met een korreltje zout nemen. Al wens ik daar wel onmiddellijk aan toe te voegen dat volgens de cijfers over zoutconsumptie in België die ik heb vergeleken met de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van zoutconsumptie opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, blijkt dat de gemiddelde Belg teveel zout gebruikt. Opgelet dus.

Indien u nu denkt: "FreCR... steek die cijfers en statistieken voor mijn part in uw ***" ... welnu, ik kan u verzekeren dat ik absoluut niet de neiging heb om enig onderzoek uit te voeren om te controleren of deze bewering wel mogelijk is en of ik dit zou kunnen weerleggen met cijfertjes. Bij deze ben ik er althans voor mezelf van overtuigd dat de bewering dat ik de neiging heb om alles met cijfertjes te weerleggen, toch niet altijd van toepassing is.

finn wrote:

en voor die aard van misdrijven vind je in België geen 100 intelligente kandidaten he.

Nergens in eender welk bedefeit heb ik de indruk gehad dat men met een bende te maken had met opmerkelijk hoge intelligente daders. Ik zeg ook niet dat het debielen waren, maar geef een debiel een vuurwapen in zijn hand en deze is zeker niet minder gevaarlijk.

Naar mijn mening valt het helemaal niet uit te sluiten dat indien er iets als dwaalspoor in het bendedossier voor komt, dat dit dwaalspoor niet noodzakelijk hoeft aangelegd te zijn door de daders, opdrachtgevers of medeplichtigen.

A.Rodin wrote:

Verbeter me als ik fout ben maar ik meen me te herinneren dat na de overvallen in Brakel en Overijse men ‘s avonds op het nieuws zei: “ de bende van Nijvel heeft opnieuw toegeslagen!”

Omdat u vraagt om u te verbeteren, dien ik de opmerking te maken dat Brakel een gemeente is in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Voor de rest maakt u misschien wel een terechte opmerking.

Non semper ea sunt quae videntur

114

FreCR wrote:

Volgens enkele bevolkingsgegevens is de naam "Van Nijvel" een bestaande familienaam. Indien men "Bende" als voornaam zou aanvaarden is het dus theoretisch mogelijk dat er iemand "Bende Van Nijvel" op zijn paspoort kan staan hebben. Ik vraag me af wat de reactie zou zijn bij een boorddocumenten & identiteitscontrole door de politie als ze dat zien staan. Misschien, als het een ex-rijkswachter is die hedendaags bij de politie zit, zegt die wel "ah, 't is een collega, laat die maar doorrijden". Dat heeft niets met de Bende van Nijvel te maken maar is enkel maar een weetje (ivm de familienaam wink).

Geheel off-topic: 1 van mijn ouders reden in 1985 rond in een leasingwagen met de nummerplaat CCC. Dat heeft meer dan eens voor de nodige hilariteit gezorgd tijdens politiecontroles. Ik herinner mij 1 rijkswachter (of was het politie) die bij een controle naar de andere iets riep in de trand van "later maar door, 't is de ccc".

115

Hoi iedereen, leuk om te lezen dat er verscheidene invalshoeken zijn welke op zich vaak een plausibele eerste uitleg kunnen verschaffen. Net zoals sommige onder probeer ook ik de getuigenis van Joël Lhost in een mogelijke gedachtegang te laten passen.

Als we durven stellen dat hij de waarheid spreekt, wil dit in mijn mening zeggen dat er inderdaad een veel groter orgaan aan de macht was. Een instelling die afzonderlijk individu's benaderd heeft (een corrupt rijkswachter duo, gangsters etc). Je gaat mij zéker niet horen zeggen dat iedereen van de RW corrupt was, integendeel! Enkel 1 of 2 rotte appels zijn genoeg om heel wat chaos te creëren. Laten we er nog een aantal haantjes de voortes bijvoegen die de zaak zelf willen oplossen & daarom geen info prijsgeven, en we zijn goed op weg!

Je zal mij ook niet horen zeggen dat de bende van Nijvel op voorhand zo een grote impact voorzien had, en misschien is het gewoon goed gelukt omdat dit Belgiëis & wij zéker niet alle middelen ter handen hadden om zo een impact te bestrijden.

Wat ik wél geloof is dat er verscheidene partijen los van elkaar te werk gingen om zo hun acties aan 1 groter geheel toe te voegen.

  • Een diefstal om aan wapens te geraken

  • Verkenningen van de plaats delict

  • Overval zelf

Let op! Niet alles zal door dezelfde personen uitgevoerd zijn & het groter orgaan waarover ik spreek zal hun handen hiervan afgehouden hebben, maar enkel het groter geheel bekeken. En dan nog ...

Sowieso zullen er veel mensen die betrokken waren naast hun schoenen zijn gaan lopen & zelf hier en daar een paar moorden gepleegd hebben (rekening verheffen) met al dan niet de wapens of technieken die ze ondertussen geleerd hadden.

Ik ben iedereen dankbaar voor hun feedback, jullie weten er wss veel meer als ikzelf! Alleen heb ik het gevoel dat er te veel overbodige linken in het verleden gelegd werden waardoor het dossier veel te dik geworden is. Wss hebben dezelfde mensen ermee te maken, maar is niet alles in het motief van de bende uitgevoerd (wat het motief dan ook is?).

Daarom geloof ik een deel in de strategie van de spanning. Als iemand een echt bewijs kan neerleggen dat het bv iets anders was, wordt die volgens mij de eerste in België tongue lol

116

Ik begin hoe langer hoe meer te geloven in een buitenlandse opdrachtgever met medeweten van de toenmalige regeringen. Ik denk dan uiteindelijk toch aan de "strategie van de spanning" ten tijde van de koude oorlog. Wie de nota van Gen. Westmoreland leest moet maar zijn gevolgtrekkingen nemen! De nota staat hier ergens op het forum. De diefstal van de NATO telexen, de overval op de kazerne in Vielsalm, operatie Oesling, SHAPE, US Airbase Chiévres, cuttshell techniek uit de US, verkenningen door Joël Lhost. Het steeds spoorloos komen en gaan van de moordenaars ...

117

AJ85 wrote:

Alleen heb ik het gevoel dat er te veel overbodige linken in het verleden gelegd werden waardoor het dossier veel te dik geworden is.

Ik denk dat het niet gemakkelijk is om alle overbodige linken er uit te halen zonder je enkel en alleen 1 bepaalde potentiële dadergroep in het visier hebt.

Dat dit dossier "veel te dik" is geworden: enkele jaren geleden was het nog véél dikker (maar men heeft het uitgedund). Toch is "het is nogal dik" wel het minste wat je kan zeggen. Als je het totale huidige dossier op enkelvoudig A4-papier zou afdrukken en deze op elkaar zou stapelen, dan is deze stapel papier hoger dan het hoogste kantoorgebouw in België (de Zuidertoren in Brussel).

AJ85 wrote:

Daarom geloof ik een deel in de strategie van de spanning. Als iemand een echt bewijs kan neerleggen dat het bv iets anders was, wordt die volgens mij de eerste in Belgie

Wat vindt jij "echt bewijs" natuurlijk... ons rechtsysteem heeft daar eigenlijk geen echte definitie voor. In principe is een getuigenverklaring die zegt "ik heb eens horen zeggen op café door iemand die ik niet ken dat "strategie van de spanning" het motief is voor de Bende van Nijvel" een geldig bewijs. Of men dit als "voldoende" zou beschouwen, dat betwijfel ik. wink

Met dit als gegeven, zou je dus kunnen stellen dat dit forum boordevol bewijzen staat voor andere motieven dan "strategie van de spanning". Net zoals de bewijzen voor "strategie van de spanning", hebben deze bewijzen volgens mij een te lichte bewijswaarde om als "voldoende" te kunnen gebruiken.

Non semper ea sunt quae videntur

118

Hoi FreCR, dank je voor jouw inzicht!

Met jou ben ik het volledig eens dat er op heden noch geldig bewijs, noch voldoende motief kennis is betreffende deze acties. Enkel lijkt het voor mezelf iets te makkelijk om ideeën als 'niet voldoende bewijs' af te doen, op deze manier staan we idd net als de speurders op 0,0%.

Wat LEO hierboven zegt kan ik enkel beamen, toenmalige regeringen waren op de hoogte en hebben al dan niet samengewerkt.
De strategie van de spanning wordt door een aantal ex speurders in de mond genomen, en daar ben ik me op gaan baseren om zelf een stelling te ontwikkelen. Ben er van overtuigd dat een aantal speurders perfect weten hoe de puzzel in elkaar zit, alleen moet je het kunnen bewijzen, zo veel jaren achter de feiten (wat toen al niet mogelijk was...).

Hoe meer ik naar de invloed van andere regeringen ga zoeken, hoe meer het voor mezelf lijkt te kloppen (het achterliggende verhaal). Want het verhaal van de banden met de leden of gangsters zelf, dat is nog een ander verhaal (brussels milieu).

119

LEO wrote:

Wie de nota van Gen. Westmoreland leest moet maar zijn gevolgtrekkingen nemen

Westmoreland, die ooit de bevelhebber was van het totale Amerikaanse leger (en daarmee de hoogste actieve officier in rang van de VS was op die moment)... heeft inderdaad een document die toegeschreven wordt aan hem. Nu stel ik me luidop de vraag of het wel slim is voor een natie om te handelen naar een nota welke opgesteld zou zijn door de opperbevelhebber en waarvan men wist dat dit vroeg of laat verspreid zou worden onder iedereen die het maar wil lezen.

Tweede vraag die ik me stel: Indien men hypothetisch zou aannemen dat men volgens de inhoud van deze nota heeft gehandeld. Afgaande van de inhoud van deze nota, kan iemand mij vertellen waarom deze toepassing-van-techniek noodzakelijk diende toegepast te worden in België vanaf september 1985?

Wij Belgen hebben ons fel verzet tegen het feit dat de Amerikanen hier kruisraketten met kernkoppen wouden leggen (in kader van het NAVO-dubbelbesluit). Heeft ons verzet iets opgeleverd? Niet echt, de kernwapens werden in maart 1985 reeds geplaatst in België waar de Amerikanen het wouden. (een +- half jaar voor de eerste Bende-aanslag in 1985 dus).

Ik wil er ook nog bij vermelden dat de Amerikanen in Nederland ook kernkruisraketten met kernkoppen wouden plaatsen. In Nederland werd er nog véél heviger geprotesteerd door de bevolking daartegen. In tegenstelling tot bij ons in België, zijn de Amerikanen er niet in geslaagd om deze kernwapens in Nederland te plaatsen zoals men in België wel in slaagde. Met in achtneming van de Westmoreland-nota, was Nederland dus véél-meer "noodzakelijk" om daar acties te ondernemen dan in België.

Je kan dan gaan zeggen "ja, maar België was (is) met het hoofdkantoor van de NAVO en de aanwezigheid van SHAPE zeer belangrijk". Ja, dat klopt... maar in Nederland had je ook een zeer belangrijk NAVO-hoofdkwartier: AFCENT (het NAVO-hoofdkwartier die het militaire commando voerde in onze regio).

Men zou "de opmars van communistisch gedachtengoed bij de bevolking" ook als reden kunnen aanhalen (zoals in Italië). Dit lijkt me niet echt van toepassing te zijn geweest. Bij de verkiezingen in '85, haalden de communisten (zowel Vlaamse als Waalse) géén enkele zetel in de Kamer of Senaat. In diezelfde periode had men in Nederland wél parlementsleden van de communistische partij in zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer.

AJ85 wrote:

De strategie van de spanning wordt door een aantal ex speurders in de mond genomen, en daar ben ik me op gaan baseren om zelf een stelling te ontwikkelen.

Ik wil er geen wedstrijdje "om ter meest" van maken, maar ik kan wellicht meer ex-speurders opnoemen die er volledig van overtuigd zijn dat (de bende) De Staerke de daders zijn, dan dat je ex-speurders kan opnoemen die er volledig van overtuigd zijn dat het motief "strategie van de spanning" is.

AJ85 wrote:

alleen moet je het kunnen bewijzen

Daar schuilt inderdaad een van de grootste problemen. Zelfs indien men een tamelijk bewijs zou hebben (ik zeg maar iets... DNA die overeenkomt aangevuld met getuigenverklaringen), veegt een goeie advocaat dit wellicht tamelijk gemakkelijk van tafel. Als je een onnozele PV van een verkeersinbreuk onder de loep neemt kan je geregeld eens een foutje vinden. Ik heb het vermoeden dat er wel ergens een procedurefoutje in het Bende van Nijvel-dossier zal staan wat alles op z'n minst serieus kan rekken in de tijd.

Ik stel me overigens de vraag dat indien men effectief een dader zou vinden en deze zou kunnen berechten met voldoende bewijs... wat er zou gebeuren indien deze dader naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou stappen en klacht zou indienen wegens het schenden van de lange duur van de procedure. Het idee dat een dader van zo'n gruwelijke feiten z'n rechten zou gaan willen verdedigd zien als zijnde het feit dat hij slachtoffer is inzake mensenrechten... zou begrijpelijk voor een enorme vlaag van walging zorgen in onze maatschappij.

Non semper ea sunt quae videntur

120

AJ85 wrote:

De strategie van de spanning wordt door een aantal ex speurders in de mond genomen, en daar ben ik me op gaan baseren om zelf een stelling te ontwikkelen.

Ik wil er geen wedstrijdje "om ter meest" van maken, maar ik kan wellicht meer ex-speurders opnoemen die er volledig van overtuigd zijn dat (de bende) De Staerke de daders zijn, dan dat je ex-speurders kan opnoemen die er volledig van overtuigd zijn dat het motief "strategie van de spanning" is.

Hoi, dit mag inderdaad niet de bedoeling worden! Al hou ik wel van een respectvolle discussie. smile De bende De Staerke heeft me steeds geïnteresseerd, wetende dat ik enorm dicht bij SPL woon. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat zij meer dan hun steentje in de overvallen hebben toegevoegd. Daarom geef ik die ex speurders volledig gelijk dat er een De Staerke in de Bende vna Nijvel zat. Alleen probeer ik het grotere geheel te snappen, dus van waar de organisatie kwam om zo het motief te zoeken of vica versa.