1

Beste forum leden,

‘’Het probleem van dit dossier is dat je, bij gebrek aan harde feiten, voor alle hypotheses aanwijzingen vindt en dat ze allemaal even plausibel zijn. ‘’ (ex-speurder)

“ Op het moment dat het dossier werd overgeheveld, zaten wij met het delicate gegeven van die zachte informatie, waarin inderdaad explosieve zaken staan. Wij hadden niet de bedoeling om met iets daarvan naar buiten te komen omdat het een sisser kan zijn. Wij hebben ook altijd gezegd dat als nog maar een tiende van waar is, België plat ligt. Wij weten ook niet of er een tiende van waar is. Daarmee moeten wij opletten. Er worden hooggeplaatste personen geciteerd, hoge magistraten, mensen met een hoge graad. Daarom is dat nog niet noodzakelijk de waarheid of betreft het niet noodzakelijk de bende van nijvel (...) Het ging om één kast met dossiers. In deze kast ligt (of lag?) het geheim van de bende zonder twijfel verscholen.” (ex-onderzoeksrechter)

Alvorens van start te gaan met de hypthese rond de bende van nijvel, wil ik iedereen op dit forum danken voor jullie inbreng. Ik heb de vrijheid genomen om informatie en meningen,  waarin ik mezelf zeker terugvind, te verwerken in onderstaande hypothese.
Om van start te gaan met de bovenstaande uitspraak van een ex-speurder wens ik te geloven dat dit forum een groot aantal onderliggende linken en samenwerkingsverbanden heeft blootgelegd. Meerbepaald linken die gebaseerd zijn op eigen speur initiatief en die voor mezelf zéker waarheid bevatten. Om mijn hypothese zuiver te houden, heb ik deze bewust niet allen verwerkt daar dat ze in mijn mening niet steeds rechtstreeks verband houden met een mogelijk motief of werking van de verschrikkelijke daden die de bende van nijvel gepleegd heeft. Had ik dit wel gedaan, kwam ook ik op een hypothese van om en bij 4000 verdachten uit.

Aansluitend op eigen bevindingen en eenbepaalde post op dit forum bestaat de organisatie achter de bende van nijvel voor mezelf uit een piramidestelsel met als top een zéér beperkte elite.

Deze piramide kan je jezelf visualiseren van boven naar beneden als volgt, a) de strategische opdrachtgevers b) operationele coördinatoren c) de loopjongens en zondebokken d) de uitvoerende daders.

Onder de loopjongens en zondebokken kijk ik naar

- De Clan De Staerke (aanleveren van chauffeurs, het selecteren en ombouwen van wagens, het verkennen van supermarkten). Laat het laatste nu meteen de eerste reden worden waarom zij onder andere verdacht worden als het aanleveren van een mogelijke dader. Philippe De Staerke wordt omschreven als een individue met heel wat daden op zijn kerfstok, maar een te grote bullebak om koude bloede mensen te vermoorden.

- Patrick Haemers (een schietgrage imago gangster die verblind is door grote sommen geld en er alles aan doet opdat er geen doden vallen). Ook hij heeft in het verleden een Delhaize verkend.

- De Borains trawanten (het plegen van opdracht moorden, het plegen van inbraken om nadien een opbrengst op te drinken.

- Bouhouche & Bejer (het aanleveren van wapens, het huren van appartementen, stockplaatsen, informatie over bewaking van supermarkten, het onderzoek nauwlettend opvolgen en choas strooien waar nodig).

- Jean Bultot (het ronselen van nieuwe geïnteresseerde loopjongens)

- Paul Latinus, Michel cocu, de WNP leden

- ...

Laat mij zeer duidelijk onderlijnen dat dit duistere figuren waren die je liefst niet voor jouw voordeur zag staan. Ook hebben zij vast en zeker hun eigen zaakjes lopende gehouden hebben (inbraken en afpersing, drugstrafieken, witwassen van zwart geld, wapenhandel, ...) Rekeninghoudend met hun daden die op de bende van nijvel invloed hadden (of ze dit nu wisten of niet), hadden zij volgens mij geen contact met elkaar, enkel met de een operationele coördinator. Deze coördinator zorgde er op zijn beurt toe dat er tijdig een oogje werd dichtgeknepen of manipuleerde de uitspraak van een proces/aanklacht op de achtergrond. Mijn excuses indien ik een aantal namen vergeten ben, al begrijpen jullie vast waar ik naartoe wil onder de noemer ‘loopjongens en zondebokken).

Voor de operationele coördinatoren te identificeren kijk ik hoofdzakelijk naar de toplui van de toemalige justitie ,rijkswacht en adjuncten welke voldoende macht uitstraalde om loopjongens en zondebokken in beweging te brengen en deze nadien voldoende te beschermen / zaken te deponeren / documenten te laten verdwijnen. Deze toplui hebben de zijde van de bende gekozen uit eigen winstbelang om op termijn een minister functie of hoofd van te kunnen uitoefenen, ook al is dit niet steeds van een leien dakje gelopen door plichtsbesef of ondervragingen van een latere commissie.

De strategische opdrachtgevers bestaan in mijn mening uit twee top ministers en eén zekere baron. Deze personen hadden gezamelijk macht bij uitstek om druk uit te oefenen, een onschendbaarheid waar mensen tot ver voor achteruit deinsden, een koning op de troon wilden die voldoende bespeelbaar was.

Om duidelijkheid over de daders te scheppen moet ook ik in het ongewisse blijven. Enkel kan ik alvast meedelen dat de daders welke de overval pleegde op de supermarkt, niet diegene waren die een taxi chauffeur of een concierge vermoord hebben. Ook moeten we een duidelijk onderscheid maken van daders in de loop ter tijd van de aanslagen. Onze loopjongens & zondebokken hadden voldoende cowboys achter de hand om deze opdrachten te laten uitvoeren, maar die cowboys konden een te groot risico vormen voor de overvallen op de supermarkten. Ik ga er van uit dat de strategische opdrachtgevers dit liever voor een elite groep hielden. Verder denk ik dat de operationele daders de opdracht gekregen hebben om in de loop van de overvallen hints naar bv een De Staerke of haemers achter de laten naar de getuigen toe.
(lees, als jij een enorme moedervlek of pukkel bezit (jouw kenteken), is dit niet het eerste wat je wil verstoppen? Of wil je inderdaad de gedachtengang naar iemand anders afleiden dan jijzelf & laat je met make up net eentje aanbrengen). Ik zal zeker niet beweren dat alles in scene gezet is, maar bepaalde karaktertrekken of bewegingsmethoden zijn mogelijk met opzet overgenomen tijdens dergelijke overvallen. Als daders gaat mijn vermoeden duidelijk uit naar leden van de groep G & WNP.

Maar waarom aanslagen op een supermarkt keten en bijvoorbeeld niet het ter ontploffing brengen van bommen op drukbezochte plaatsen.

In mijn mening kan men de eerste periode van overvallen omschrijven als op het eerste zicht redelijk amateuristisch. Hiermee bedoel ik de zoektocht naar wapens, enkele moorden plegen omwille van geld en nadien groeien naar een grotere kaskraak. Dit is inderdaad kort door de bocht, enkel niet te vergelijken met Aalst. Wanneer we kijken naar de eerste slachtoffers komt er meteen wapenhandel & leden van de organisatie cepic naar boven, één ding die namelijk finné, van camp, dewit & fourez gemeenschappelijk hadden.

Ik durf te stellen dat CEPIC (VDB als kopstuk) en de roze baletten nauw met elkaar verbonden waren. Een elite samenkomst waar elk prominent lid zijn lusten kon botvieren en waarna VDB chantage boven haalde wanneer het hem uitkwam. Na het breken van de CEPIC organisatie zijn leden één voor één uitgeschakeld onder het mom van aanslag van de bende van nijvel, leden die te veel wisten – te nauw betrokken waren – te veel gezien hadden. Deze uitschakeling kon ter plaatse zijn (beersel – mijn levensverzekering steekt in mijn aktentas), of het schaduwen – gewoontes leren kennen en nadien een aanslag op net die supermarkt.
Ik krijg het idee niet uit mijn gedachten dat de eerste golf van misdaad er eentje was van politieke opkuis waardoor ik meteen denk aan cepic , de roze baletten en de voorgaande poging tot een zachte staatsgreep.

Het feit dat VDB voldoende chantage materiaal bezat tegen het koningshuis, is ook de reden dat staatsveiligheid op bevel van bovenaf zijn handen er heeft van afgehouden.

Na de eerste golf zijn er een bepaald aantal individus gearresteerd, aan de tand gevoeld of kregen ze het te warm aan de schenen waardoor een groot aantal betrokken zich rustig teruggetrokken hebben. Na ongeveer 2 jaar van rust is er opnieuw gebruik gemaakt van de mythe van deze bende om wederom zaken in beweging te krijgen.  In mijn mening werd het opnieuw tijd om een aantal personen hun doen en laten te volgen om nadien uit te schakelen op vraag van de betonheer & koning van brussel.

Zelf ben ik er van overtuigd dat tussen de slachtoffers per daad steeds één zat die roet in het eten had kunnen gooien, was het nu op politiek of economisch vlak, er zijn te veel toevalligheden.

Wanneer we het VDB hoofdstuk afsluiten rest er ons enkel de befaamde ontvoering onder de loep te nemen.

Mijn mening is dat deze opdracht vanuit de top van belgie aan staatsveiligheid is doorgegeven als waarschuwing naar VDB toe. Zijn politieke onschendbaarheid liep ten einde, mogelijk was er sprake van een nieuwe reeks om deze maal een zachte staatsgreep te plegen. Ik kan er niet om dat individu’s die steeds als dubieus beschouwd werden, alles in het werk gesteld hebben om patrick haemers in brazilie te houden (gevangenis). Met de bedoeling dat hij gebruik kon maken van een VIP behandeling en hoogstwaarschijnlijk relatief snel weer vrijgelaten kon worden. Wanneer hij dan toch overgevlogen is, heeft hij in zijn depressie periode beslist om op zijn proces een boekje open te doen. We weten allemaal wat de represaille hierop was.

Meer, de comminicatie over deze hele actie is mogelijk via P. Lacroix gelopen welke nooit echt zijn handjes verbrand heeft (weten wanneer te zwijgen). Patrick was natuurlijk een heel ander persoon en mogelijk is dit aan Lacroix goed uitgekomen. Personen die richting regering konden zwijgen, werden steeds in de watten gelegd.

Op vandaag lukt het om nieuwe linken te leggen of losstaande feiten beter in kaart te brengen, maar wordt het onderzoek nog steeds gedwarsboomd vanuit bepaalde patijen, zij het om inzichtrecht of het bereken van subsisides om dit onderzoek te steunen. Wij zij niet meer in staat, als we dat ooit waren, om deze bende te linken aan bepaalde personen en motieven. Het probleem zit diep verankerd in ons regeringsstelsel.
Wat verwacht ik van onze huidige justitie? Een gemeende en diepgaande verontschuldiging voor het falen van hun systeem naar de slachtoffers of achterblijvende familieleden toe.

Mijn respect naar auteurs van boeken, actieve en inmiddels non-actieve forumleden die mij elke dag bijstaan om voor mezelf een beeld van deze bende te schetsen. Wie weet vallen we ooit op een klein iets die deze hele muur laat instorten!

Beste AJ85, ik wil u bij deze feliciteren voor de goede intellectuele opbouw van uw hypothese. Ik had u graag verwezen naar de eerste post die ik ooit op dit forum gedaan heb zowat een jaar geleden, maar die gewist is. Daar pleitte ik voor een stopzetting van het onderzoek en de vrijgekomen middelen te gebruiken voor de noden van nu, cybercrime, enz. , een zeer grote schadevergoeding (naar verzekeringsnormen ongezien vanwege de jarenlange kwelling) voor de slachtoffers en absoluut last but not least een grote mea culpa vanwege de overheid. Geen sorry-tje, maar een duidelijk niet mis te begrijpen breed signaal. Deze zaak zak door zijn complexiteit en tegenwerking nooit opgelost worden, laat staan dat er juridisch nog iets bereikt kan worden. Dat is een schandelijke vaststelling, maar wel de realiteit. Dit standpunt is me niet door iedereen in dank afgenomen, en dat is zacht uitgedrukt. Dus ik hoop dat dat voor u ook zo niet is.

VERMEULEN

Een zeer verdienstelijke poging denk ik. Een uitgangspunt, een basis waarmee gewerkt kan worden. Mijn voornaamste opmerking is dat je de "buitenlandse diensten" helemaal weg laat en dat slechts één van de 2 ministers genoemd werd. Naast de G force van de rijkswacht zou ik absoluut de eerste lichting Diane genoemd hebben. Zoals gezegd, een mooi uitgangspunt voor discussie.

Laat dit nu net het zwakke punt zijn van dit forum, een overzicht. Of een groep mensen die met alle informatie die hier staat een synthese maakt.

Laatste opmerking, het is helaas geen muur die moet instorten maar ik vrees dat het een heel gebouw is met vele lange gangen en nog meer donkere kamertjes.

Blijf verder doen.

4

Dank je voor bovenstaande feedback en de aanmoediging om het persoonlijk werk voort te zetten.
Een ideaal scenario bestaat uit het aantonen van motieven, en van daaruit verscheidene partijen met elkaar in verband te brengen.
Aan de hand van deze wijze worden lege velden met namen van daders of instellingen ingevuld.

De buitenlandse of verscholen diensten heb ik in deze hypothese bewust niet vernoemd omdat ik momenteel te weinig kennis bezit hierover. Na voldoende onderzoek maak ik hier werk van!

AJ85

Neem het volgende nog even mee in je analyse.
Ik heb het vaak in posts neergepend dat de verhouding dodelijke slachtoffers versus beschikbare wapens, erg gecontroleerd was. Met alle respect voor de slachtoffers. Helaas heeft de aanslag in New-Zeeland, afgaand op de beschikbare informatie, dit nog eens bewezen. Eén "gunman" of "terrorist", noem het zoals je wil, 1 riot gun uit de koffer, een 50 tal gehoorde schoten en ongeveer evenveel dodelijke slachtoffer. RIP voor de slachtoffers.

Het enige wat een beetje anders is, is dat de man op zijn riot-gun beschikte over een moderner dot-vizier, maar dat zal het hele grote verschil niet maken t.o.v. ongewapende slachtoffers.

Om over na te denken. Een hele grote massa mensen doden was dus voor "de" bende, ik zal ze zo maar noemen, dus nooit een motief.

VERMEULEN

PS Dat ze deze man ophangen aan den hoogste boom. Sorry voor deze uitspraak. En het mag wat duren.

6

Een mooie samenvatting van de feiten AJ85, die zeker voor uitbreiding vatbaar is. Zo te lezen sporen onze gedachten in dezelfde richting. Maar ondanks alles blijven het maar vermoedens 'hoe het zou kunnen gegaan zijn'. Iets boven brengen en kunnen bewijzen is andere koek. We hebben daar als burger ook de mogelijkheden niet voor. Blijf verder denken, ook hier op het forum is aflossing van de wacht nodig!

7

Ik kan er mij grotendeels in vinden. De slachtoffers moet geld en berusting gegund worden. België zal nooit mogen weten wat de kloe is, binnenkort is iedere nog levende piramide deelnemer dood.

Wie waren dan de speciale targets in '85 buiten Finné in Overijse? Er is zelfs na zijn moord bij hem ingebroken. Hij droeg een wapen. Waarom? Bij de andere 2 van de tweede golf waren geen CEPIC-leden vermoord toch. En de andere CEPIC'ers zijn vermoord in de eerste golf. Volgens mij kan je CEPIC evengoed vervangen door roze balletten in de ergste graad.

Waarom geen Carrefour of zo? Een schoolplein? Station? ...

Warenhuismoorden: Als je een staatsgreep wilt plegen, waarom stoppen na Aalst? Dan is die toch snel mislukt of Is er betaald door Delhaize? Of was de opdracht = uitschakeling Finné, na Overijse afgelopen en hebben ze er nog 1 voor en bijgedaan om politie op de verkeerde motief pistes te sturen?

De tweede groep uitvoerders en vooral in Aalst schoten volgens kenners de bendeleden zo slecht. Strookt niet met bovenstaande elite groep tenzij ze met opzet in de muren schieten en van close range missen? Feit is dat niemand gepakt wordt en de wapens op wat grut na om linken te leggen, nooit gevonden worden.

En wat dan te denken van de moord op Mendez? En zijn gedrag in '85?

8

Voordat je met allerlei veronderstellingen of hypotheses komt, is het misschien verstandig jezelf eerst even in te lezen. Alles waar je nu meekomt is al tot vervelens toe uitgekauwd. ook Hilde Geens en Paul Ponsaers hebben we de laatste tijd genoeg als bron mogen lezen. Waren zij erbij? Hebben zij het enigma van de 'Bende' opgelost?

Nee, Ponsaers is een historicus, die hebben geen fantasie en moet je meer zien als archief-ratten. Hilde Geens heeft fantastisch werk gedaan maar beschrijft eigenlijk alleen pv's. Zij heeft verder geen pretenties, het zal dus van mensen met inside information moeten komen en daar zit juist het probleem. iedereen hier is zo overtuigd van het eigen gelijk en zijn of haar eigen hypothese dat men geen oog heeft voor onderzoek.

Waarschijnlijk is dat de reden dat de oude garde massaal afhaakt. Het wordt een roddelforum in plaats van een onderzoeksforum.

9

Paul Ponsaers is criminoloog, geen historicus.

10

Aubanel wrote:

Paul Ponsaers is criminoloog, geen historicus.

Je hebt gelijk, hoogleraar criminologie zelfs, maar zoals ik al zei, niets uit eigen ondervinding. Dus een archief-rat. Niks mis mee, maar hang aan zo iemand niet je hele onderzoek op.