Als "men" pertinent weigert om recent bewijsmateriaal in beslag te laten nemen, en daar is niets tegen te doen, verenig u en breng het zelf naar buiten! Verenig u en maak een einde aan deze ellende. Laat ze het dan maar eens uitleggen!

82

sherlock wrote:

Als "men" pertinent weigert om recent bewijsmateriaal in beslag te laten nemen, en daar is niets tegen te doen, verenig u en breng het zelf naar buiten! Verenig u en maak een einde aan deze ellende. Laat ze het dan maar eens uitleggen!

Daar zijn we mee bezig.

@Bossi: Denk je dat het onderzoek van binnenuit nog steeds gemanipuleerd wordt door mensen die aan de vroegere rijkswacht gelinkt zijn of zijn er gewoon zodanig veel sporen om te onderzoeken dat de speurders gewoon de tijd en de middelen niet hebben? David Van de Steen vertelde onlangs dat volgens hem de boel nog steeds gemanipuleerd wordt. In dat geval lijkt het mij ook het beste om gewoon alles in de openbaarheid te brengen.

Ik ben ook de mening toegedaan dat er nog steeds gemanipuleerd wordt.
Ik denk zelfs dat nieuwe tips die binnenkomen bij de cel Jumet zelfs niet meer worden onderzocht.
Zo ver gaat het m.i. !

Hoi Bossi, tot in welke mate is het recent (geweigerde) bewijsmateriaal te onderzoeken?
Ik kan me voorstellen dat wanneer heel wat verdachten intussen het loodje gelegd hebben, het moeilijk wordt om 30 jaar terug te graven naar bewijzen.

Dat er vandaag nog steeds sprake is van manipulatie, zeer zeker akkoord mee! Nieuwe tips komen net als toen op een wachtlijst te staan welke in de onderste lade van het bureau ligt.

86

Kleine update i.v.m. de klacht waarover dit topic gaat:

Bossi wrote:

Ik waarschuwde voldoende om familienamen en voornamen niet voluit te schrijven. Toch achtte men het nodig om mijn gebruikte afkortingen alsnog voluit te schrijven.

Men kan wel degelijk het voorwerp van een klacht uitmaken en als verdachte (met mogelijke vrijheidsberoving) verhoord worden als je UITSLUITEND afkortingen hebt gebruikt (en dus NOOIT de naam in kwestie voluit hebt geschreven).

Bossi wrote:

Het gaat hem om forumgebruikers die te pas en te onpas iemands naam en voornaam gebruiken waarvoor klacht is ingediend voor laster, eerroof en zelfs smaad.

De klacht waarover dit topic gaat is uitsluitend laster (en dus geen eerroof noch smaad).

Bossi wrote:

Zou het iemand verwonderen als de zaak door de raadkamer zou verwezen worden naar een correctionele kamer?

Info uit eerste hand: ja.

87

Django68 wrote:

@Bossi: Denk je dat het onderzoek van binnenuit nog steeds gemanipuleerd wordt door mensen die aan de vroegere rijkswacht gelinkt zijn of zijn er gewoon zodanig veel sporen om te onderzoeken dat de speurders gewoon de tijd en de middelen niet hebben? David Van de Steen vertelde onlangs dat volgens hem de boel nog steeds gemanipuleerd wordt. In dat geval lijkt het mij ook het beste om gewoon alles in de openbaarheid te brengen.

Beste Django,

Het onderzoek wordt wel degelijk gemanipuleerd. Het diensthoofd van de CWB betreft een ex Rijkswachter Adjudant. Momenteel beschikt men over 25 speurders waarvan 4 deel uitmaken van het labo voor continue spooronderzoek. Vorig jaar beloofde de Minister van Justitie dat er bijkomend 5 enquêteurs zouden toegevoegd worden van het Comité P. Laat me daarbij vermelden dat de meeste enquêteurs deel hebben uitgemaakt als onderofficier of officier bij de vroegere Rijkswacht. Laat ons hierbij niet vergeten hoe onder andere het onderzoek verliep inzake de feiten te Temse en op welke wijze een getuige is verhoord.

Ten tweede beschikken we over belangrijke overtuigingsstukken bestaande o.a. uit wapens en munitie. Zowel het Federaal parket als de CWB is daarvan op de hoogte. Deze stukken zijn tot op heden nog steeds niet in beslag genomen, laat staan dat belangrijk labo onderzoek is aangevat qua spooronderzoek.

Niet alleen ikzelf hebben belangrijke redenen en aanwijzingen dat het onderzoek gemanipuleerd wordt.

Om verder een antwoord te bieden op Philippe DS, zal ik een tipje van de sluier oplichten. Aanvullend dat ik de reactie van scaramouche volledig moet delen vanuit onze ervaringen. We beschikken trouwens over schriftelijk bewijsmateriaal uitgaande de CWB en dat mij ook persoonlijk is toegekomen op aandringen.

Wanneer een tip is doorgegeven inzake de mogelijke betrokkenheid van een Nato legerofficier en waarvan ooggetuigen niet ontbrekende zijn, dewelke volgens de CWB zijn onderzocht, deden we daaropvolgend verder onderzoek. We namen contact met de tipgever en de ooggetuige. Zij werden nooit gecontacteerd noch verhoord door leden van de CWB of andere politionele diensten. Ondanks de hoogdringendheid die met redenen zijn omkleedt.

Overigens is het voor ons nog te vroeg om de bewijsmaterialen kenbaar te maken. Om redenen dat we nog belangrijk bewijsmateriaal op het spoor zullen komen. Van zodra wij alles hebben ingezameld, zal ik niet nalaten om ons bewijsmateriaal alhier op het forum te plaatsen en kennis te geven op welke wijze wij op het spoor zijn terecht gekomen. We hebben al heel wat kritieken doorstaan maar de tijd zal voor ons onomstotelijk aanbreken waar het lachen van sommige criticaster zal vergaan.

88

Blijkbaar zijn er momenteel drie wetboeken in de maak die volledig worden herschreven. Betreffende het Gerechtelijk Wetboek, een wetboek van Strafvordering en het strafwetboek. Daarin zal ook een artikel opgenomen worden, indien men I.A. schrijft en dat ook toegankelijk is op het world wide web, zonder enige toevoeging van enig geluid en verifieerbaar bij een koppige ezel, dat men onmiddellijk en zonder dralen van zijn vrijheid kan beroofd worden.

Deze drie wetboeken, dat ontegensprekelijk ook rechtsonzekerheid zal teweegbrengen en opwerpen, zullen uitgegeven worden door uitgeverij ZENGA.

Scaramouche wrote:

Ik ben ook de mening toegedaan dat er nog steeds gemanipuleerd wordt.
Ik denk zelfs dat nieuwe tips die binnenkomen bij de cel Jumet zelfs niet meer worden onderzocht.
Zo ver gaat het m.i. !

Er wordt al van bij de overval in Waver gemanipuleerd vanuit het hoogste niveau. Als wat de kern van het bende probleem is bovenkomt heeft die gevolgen voor bevriende naties. Die info is nog steeds heel gevoelig. Het zit heel hoog, op het eerste zicht valt dit totaal niet op maar het is wel zo.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

90

Moderatie: topic gesloten, niet meer relevant.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube