61

Re: Tunnelvisie

The End heeft op basis van verschillende getuigen van verschillende feiten een onderscheid kunnen maken tussen de verschillende daders aan de hand van hun wapen hantering, koelbloedigheid.

Re: Tunnelvisie

Om iets te verhelderen, ik heb het steeds over vele getuigen van verschillende feiten en voorvallen, die veelvoud is belangrijk. Stap niet in de tunnel van er zijn er niet veel die weten of er zijn geen zekerheden. Vele getuigen zijn zeker van wat ze gezien of meegemaakt hebben.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

63

Re: Tunnelvisie

Vele getuigen waarvan hun pv nooit in het dossier heeft gezeten, of getuigen die in angst leefde of nog leven?

Een antwoord hierop kan veel verklappen.

Re: Tunnelvisie

Als het op basis van getuigen is, dan bouwen we op los zand. Ik ben vorige week nog getuige geweest van een ongeval en de dader sprak mij tegen waardoor ik aan mezelf begon te twijfelen. Getuigen die wapenmanipulaties kunnen beschrijven lijken me schaars, tenzij die wapenmanipulaties extreem duidelijk waren of de getuige een wapenexpert is.

Re: Tunnelvisie

Het is wel een feit dat een persoon die een wapen op zich gericht krijgt meestal meer focust op het wapen dan op de persoon die het hanteert.

66

Re: Tunnelvisie

Eerder hebben we al gezien dat The end 1e hands materiaal heeft rechtstreeks uit het dossier. Zijn beeld bepaald hij dus obv wat hij daar gelezen en gezien heeft. Of die conclusies zelf staan daar al in. Volgens mij moeten we het niet moeilijker maken..

Re: Tunnelvisie

The end beweert 1e hands materiaal te hebben.

Re: Tunnelvisie

Kijk had de bende maar één feit gepleegd dan kan je dit stellen. Dat is juist wat de bende anders maakt ze plegen vele feiten over vele jaren, er is niet alleen de vele getuigen van van alles en nog wat maar ook de vele materiële elementen, plus de daders tekenen hun daden zelf.

Om jullie een voorbeeld te geven, er is bijvoorbeeld getuige Lhost die iets moest doen op 27/9/85 en eerdere observaties van hem, er zijn in die context meerdere getuigen die dezelfde beschrijven deze die Lhost moest observeren. er zijn dus vele getuigen van de feiten zelf maar van er rond, veel zelfs.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

69

Re: Tunnelvisie

the end wrote:

Om jullie een voorbeeld te geven, er is bijvoorbeeld getuige Lhost die iets moest doen op 27/9/85 en eerdere observaties van hem, er zijn in die context meerdere getuigen die dezelfde beschrijven deze die Lhost moest observeren. er zijn dus vele getuigen van de feiten zelf maar van er rond, veel zelfs.

Nu is het voor mij moeilijker deze post te vatten dan datgene wat je eerder al aanhaalde. Om meerdere feiten op basis van taal- en wapengebruik aan mekaar te linken, moet je over inside information beschikken. Gewone getuigen/slachtoffers kunnen dit onmogelijk gedaan hebben ...

70

Re: Tunnelvisie

De Basis wrote:

The end beweert 1e hands materiaal te hebben.

Nee, dat heeft hij » Forum

Al zie ik nu dat de betreffende schetsen niet meer op het forum staan.