111

Re: Rijkswacht

Wel, ik dacht het al op basis van bepaalde details in je doordacht schrijven. (Je schreef: hij kent rijkswachters.) Bedankt voor de verduidelijking. Het wordt alleen maar interessanter! Los van bovenstaande de misdaad van die Paul Wenner valt samen met een paar andere rijkswacht misdaden:

  • 1 Mei 1981: Rijkswachtkazerne Etterbeek, diefstal van een Jet-radio » Forum

  • 7 Mei 1981: Rijkswachtkazerne Erpe-Mere, diefstal van wapens en munitie » Forum

Dit is een kleine reeks in de periode dat de rechtszaken (uitspraak) tegen het VMO en Front de la Jeunesse was.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Rijkswacht

Reneke wrote:

Weet jij dan wie dat is?

Niet meer dan wat er op het forum staat over hem.

113

Re: Rijkswacht

Dus Aubanel, jij hebt het niet over de Polle van Manchet, wie blijkbaar ook interessant lijkt. Je maakt mij echt nieuwsgierig. Ik had een mailtje naar Ben gestuurd maar blijkbaar wil je de info niet delen? Ik ben echt benieuwd.

114

Re: Rijkswacht

Kenza, nee hoor, ik heb Paul Wenner - Polle van Manchet - destijds gesignaleerd als een interessant persoon maar ik denk niet dat hij iets te zien had met de Bende van Nijvel. Volgens mijn bronnen maakte hij ook geen deel uit van het zogenaamde 'doodseskader' van het SIE. Over de neonazistische WNP'er kan ik om deontologische redenen niets meer zeggen dan datgene wat ik gezegd heb.

Re: Rijkswacht

the end wrote:

De misdaad van die Paul Wenner valt samen met een paar andere rijkswacht misdaden

Neen the end, de misdaad van Wenner gebeurde op 7 november 1979. In mei 1981 vond wel het proces tegen Wenner plaats.

116

Re: Rijkswacht

Aubanel, ik begrijp je standpunt wat niet wil zeggen dat ik enorm benieuwd blijf.

117

Re: Rijkswacht

Misschien is het interessant om eens de rijkswacht en hun oversten onder de loep te nemen! Waarom "leken" zij dekking te geven aan de gangsters? Niet alle rijkswachters van toen, kunnen toch in het complot zitten?

» Nieuws | Nieuws | Nieuws | Nieuws | Nieuws
» www.vanhover.com/pers/

Wat was nu precies de rol van de rijkswacht in het geheel? Graag oud-rijkswachters aan het woord.

118

Re: Rijkswacht

Men zou in feite beter en juister spreken van "de Rijkswachttop" in plaats van het algemene "Rijkswacht". De Generale Staf van de Rijkswacht was de "staat in de staat", de straatgendarm volgde onvoorwaardelijk de bevelen van hogerhand op! Ten slotte waren ze militair geschoold en gedoodverfd als 'elite'.

Wat betreft de archieven van de Rijkswacht? Ik wens je veel geduld. Eens vielen ze onder Landsverdediging, dan onder Justitie en daarna onder Binnenlandse Zaken. En als politieke kroon op het werk werden ze ontmanteld en verstrooid in wat de "ééngemaakte politie" moet veronderstellen. En bij iedere overdracht werden de archieven, naargelang de betreffende minister, gezuiverd. Ik heb uit familiale overwegingen eens een poging ondernomen. Noppes dus, er werden aan mij meer vragen gesteld dan ik aan hen!

119

Re: Rijkswacht

Dus rijkswachters die bevelen kregen, desnoods om gangsters dekking te geven, voerden die bevelen gewoon uit? Is er dan geen enkele die durft zeggen dat hij opdrachten heeft uitgevoerd die niet koosjer waren? Waarbij mensenlevens op het spel stonden? Rijkswachters die toen meegewerkt of niet meegewerkt hebben met die maffia? Niemand doet zijn mond open. Onvoorstelbaar vandaag nog ... waar spreekt niemand?

120

Re: Rijkswacht

Sherlock en Leo: jullie hebben beiden gelijk. Doe vooral geen afbreuk aan de Rijkswachters die geprobeerd hebben hun job naar best vermogen uit te voeren maar (mond)dood gemaakt werden. Da's ook vandaag nog een pijnlijke vaststelling maar het zij zo - hopelijk komen ze - ongeacht hun achtergrond & leeftijd - naar buiten. Je weet maar nooit. En blijf maar hopen, zelfs tegen beter weten in.

Het zou mooi zijn dat bepaalde mensen met zichzelf in het reine willen komen en dat ook - niet noodzakelijk via dit forum - gaan doen. Je weet maar nooit ... er zijn er volgens mij nog velen die tot op de dag van vandaag zwijgen, om redenen die wij allicht niet kennen. Ook dat moeten we in acht nemen, willens of nillens.