The end, dank je voor de correctie!

Op het moment van het onderzoek naar het NDB (alsook de eigenlijke aanslag op Vernaillen) stonden Beijer en Bouhouche in kort contact met de bende Farcy. Dit op de eerste plaats door het onderzoek, voor wie tussen de lijnen leest mogelijk om persoonlijke handeltjes. Meerdere personen zien eveneens de hand van Farcy in de aanslag op Vernaillen. Mogelijke daders: Bouhouche, Beijer? Een luitenant van Farcy?

Volgens het gerechtelijk labo van Parijs waren de kogelhulzen van de aanslag van Vernaillen dezelfde als die van Bouhouche, die bij zijn goede vriend Weykamp teruggevonden werden. Bouhouche was dus volgens deze expertise de dader van de aanslag op Vernaillen. Maar een ander Belgisch expert Tombeur, die aanvankelijk in zijn officieel rapport een identieke expertise had opgemaakt, kwam tijdens het Assisenproces op zijn verklaringen terug en getuigde plots het tegenovergestelde. Advocaat-generaal Morlet trok hierop deze beschuldiging tegen Bouhouche in, zodat hij hiervoor niet veroordeeld werd.

De namen die H. Vernaillen in 1989 uitsprak waren P. Vanden Boeynants, J. Desmartes, J. Militis, Vivario, R. Charles en Beaurir.

83

Philippe DS wrote:

Volgens het gerechtelijk labo van Parijs waren de kogelhulzen van de aanslag van Vernaillen dezelfde als die van Bouhouche, die bij zijn goede vriend Weykamp teruggevonden werden. Bouhouche was dus volgens deze expertise de dader van de aanslag op Vernaillen. Maar een ander Belgisch expert Tombeur, die aanvankelijk in zijn officieel rapport een identieke expertise had opgemaakt, kwam tijdens het Assisenproces op zijn verklaringen terug en getuigde plots het tegenovergestelde. Advocaat-generaal Morlet trok hierop deze beschuldiging tegen Bouhouche in, zodat hij hiervoor niet veroordeeld werd.

Type Remington 2,21, zeldzame munitie.

Tombeur maakte voor de zaak Vernaillen expertiseverslagen op rond de kogelhulzen die gevonden werden. Hoogst waarschijnlijk gaat dit over het feit dat deze in zijn oorspronkelijke expertiseverslag schreef dat kogelhulzen die gevonden werden na de aanslag op Vernaillen, dezelfde waren als kogelhulzen van Bouhouche die (in bewaring?) gevonden werden bij Weykamp. Echter, tijdens het proces werd Tombeur als getuige gehoord en daar verklaarde hij onverwachts het tegendeel: dat de kogelhulzen toch niet dezelfde waren. Dat was (een van) de redenen waarom (o.a.) Bouhouche vrijuit ging i.v.m. de aanslag op Vernaillen.

Werd Tombeur onder druk gezet om in de rechtszaal een andere verklaring af te leggen dan deze welke hij in zijn expertiseverslag schreef?

Ter info: Tombeur, die in het dagelijkse leven te werk gesteld was als ingenieur bij FN, was ook betrokken in expertises rond de befaamde "Ruger van Cocu". Hij was een van de experten die er van overtuigd was dat de Ruger van Cocu gebruikt werd bij de Bende-aanslag op Delhaize in Beersel. De expertise gedaan door de BKA (Bundeskriminalamt) in Wiesbaden-Duitsland, werd door Tombeur in twijfel getrokken. Nochtans, de Duitse experten stonden zowat aan de wereldtop wat wapenexpertises betrof. Uiteindelijk moest expert Tombeur het onderspit delven en werd het expertiseverslag uit Wiesbaden als het meest betrouwbare beschouwd.

In het verslag van Bendecommissie 2 wordt er melding gemaakt van het expertiseverslag van Tombeur in de zaak van de aanslag op Vernaillen:

De commissie plaatst vraagtekens bij de rol van de experten in ballistiek die in het dossier van de Bendevan Nijvel zijn opgetreden. Ze verwijst onder meer naar de houding van de expert Tombeur en zijn verslag over de aanslag op de heer Vernaillen. In een eerste verslag schrijft de expert dat het wapen van Bouhouche zeker werd gebruikt, om vervolgens in de volgende verslagen op deze stelling terug te komen. Geconfronteerd met deze vaststelling rijst de vraag welke waarde er aan een expertiseverslag gehecht kan worden.

Tombeur deed o.a. ook expertises op het gevonden moordwapen in de zaak André Cools.

Met dank aan de post van FreCR!

85

De kogels die gebruikt zijn was Remington 221.

Neen kenza, die kogels zijn niet gebruikt.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
kenza wrote:

De kogels die gebruikt zijn was Remington 221

Het was een Colt AR15 in kaliber 222 Remington, die waren vrij te koop voor 1991.

Merovinger wrote:

Op 24 december 1981 levert Dery zijn rapport 202/81 af. Volgens hem ging het om een wapen van het type Armalite AR18.

De munitie en het wapen volgen dezelfde weg. 11 jaar lang was het een AR18 wat ook logisch is.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

89

De mij onbekende auteur van dit stuk gewag van een bij de op 25-10-1981 gepleegde aanslag op majoor Vernaillen gebruikte Mazda 626, die door Bonkoffsky is gestolen » archive.org

Ik citeer:
Op zondag 25 oktober 1981, even na middernacht, na eerst te hebben aangebeld, openen onbekenden het vuur op rijkswachtmajoor Vernaillen. De voorgevel van zijn privé-woning wordt letterlijk doorzeefd. De majoor wordt tweemaal geraakt, zijn vrouw blijft dodelijk gewond liggen en zal achteraf voor veertig procent invalide blijven.

Majoor Vernaillen, commandant van het District Brussel ging iets te doortastend te werk in de drugzaak rond commandant François en minister VDB en moest gestopt worden. Speurders tellen 33 kogelinslagen. De afgevuurde kogels waren kogels die in dit land alleen experimenteel gebruikt zijn tijdens oefeningen door het SIE. De daders zijn Bouhouche en Beijer. De Mazda die gebruikt werd voor de aanslag werd door voormalig rijkswachter Christiaan Bonkoffsky gestolen. De daders gebruikten een voertuig Mazda 626 van een zekere Faez Al Ajjaz, goede kennis van Carl Magnus Armfelt, Bouhouche, Latinus en prins Albert. Later zal blijken dat terwijl de majoor en zijn echtgenote in het ziekenhuis verblijven, Bouhouche, Beyer en Goffinon door de hogere rijkswachtoverheid (Beaurir) terug naar de BOB werden overgeplaatst en ver der deelnemen aan de onderzoeksactiviteiten.

Motief: Uitschakelen van rijkswachtmajoor Vernaillen

Ik heb begrepen dat de broer van Bonkoffsky heeft verklaard dat hij begin jaren 80 Robert Beijer en Madani Bouhouche, thuis bij Bonkoffsky heeft gezien; zie » Nieuws

Zie ook » Nieuws

90

Darty, dit ziet er wel interessant uit, na al die toestanden rond Christiaan Bonkoffsky is wel of niet de reus. Volgens mij heeft die broer zelf gezegd dat Christiaan Bonkoffsky enkel zei dat hij iets te maken had met bende van Nijvel. Dat hij de reus was is volgens mij een te snel getrokken conclusie.