261

Re: DNA-onderzoek

Als dit artikel 100% klopt, dan belooft dit toch veel goeds voor het komende proces? Zoals in m'n eerste post, blijf ik op een doorbraak hopen via DNA en wat lezen we vandaag?

Trobken wrote:

M’n deelneming aan alle slachtoffers en hun familie en vrienden. Sterkte en hoop. Zelf blijf ik geloven in een - weliswaar minuscule - kans op een doorbraak (vooral via het DNA-onderzoek in Lyon).

Nieuw DNA-onderzoek in dossier-Bende van Nijvel

De speurders in het Bende-onderzoek vragen honderden oude verdachten om DNA af te staan. Leopold Van Esbroeck en Philippe De Staerke deden dat al. Het federaal parket wil niet zeggen naar hoeveel mensen precies brieven zijn gestuurd met de vraag om DNA en vingerafdrukken af te staan. Maar het zou al zeker gaan om enkele honderden mensen van wie de namen in de loop der jaren in het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn opgedoken. De (ex)-gangsters Philippe De Staerke en Leopold Van Esbroeck bevestigen dat ook aan hen is gevraagd om DNA af te staan.

Lees hier het volledige artikel » Nieuws

262

Re: DNA-onderzoek

Het lijkt mij ook dat ze hierom in het verleden meldden dat het DNA niet bruikbaar zou zijn, om bepaalde verdachten niet op voorhand te waarschuwen ... Nu ben ik wel benieuwd naar de personen van wie ze de stalen willen afnemen. Tussen die 'enkele honderden' zullen dus wel personen zitten die hier nog niet vermeld werden op het forum. Het moet om te beginnen al om mensen gaan die nog in leven zijn, dus er kunnen al heel wat hier besproken 'verdachten' uitgesloten worden.

Mijns inziens wordt deze daad vooral gesteld (zoals Ben ergens anders ook al vermeldde) om enerzijds bepaalde verdachten uit te sluiten en aan de andere kant misschien ook wel om eens 'aan de boom te schudden'. Of dit allemaal veel zal uithalen, dat wacht ik nog even gespannen af (mijn excuses voor enige zwartgalligheid na jaren van non-resultaten en valse sporen ...).

263

Re: DNA-onderzoek

Advocaten van nabestaanden hebben veel vertrouwen in DNA-onderzoek in Bende-dossier: “Stille getuigen die niet kunnen liegen”

Honderden mannen en vrouwen worden verzocht om DNA te laten afnemen in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. “Een erg goede zaak, want DNA, dat zijn de stille getuigen die niet kunnen liegen”, zegt strafpleiter Jef Vermassen die enkele nabestaanden van de slachtoffers vertegenwoordigt. Ook Walter Vansteenbrugge reageert positief op het nieuws en gelooft in een mogelijke doorbraak.

De rest van het artikel zit achter een betaalmuur » www.hln.be

En ook (de krant) De Tijd specifieert:

Nieuw DNA-onderzoek naar Bende van Nijvel

De speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel hebben tien nieuwe DNA-sporen ontdekt die aan de daders van de moordende raids gelinkt kunnen worden.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

En dan lees je de nuance; wat weer eens bewijst dat de media dikwijls onbevestigde informatie opnemen in hun artikels...

Honderden DNA-stalen opgevraagd in onderzoek naar Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel moeten honderden mannen en vrouwen een DNA-staal afstaan. Dat bevestigt het federaal parket. Op die manier proberen de onderzoekers mogelijke verdachten te linken aan de DNA-sporen in het dossier. "Het is in zo'n onderzoek even belangrijk om een aantal pistes te sluiten, dan om mensen erbij te betrekken", zegt Eric Van der Sypt van het parket.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Re: DNA-onderzoek

De DNA-technieken evolueren nog elke dag. Dat er nu veel meer mogelijk is dan enkele jaren geleden, staat vast. De vraag is wel of het ook werkelijk om dader-DNA gaat. Een sigarettenpeuk in de taxi van Angelou kan theoretisch ook door een onschuldige passagier van een vroegere rit zijn achtergelaten en het eventuele bloed op een kogelvrij vest is misschien wel afkomstig van een slachtoffer en niet van een dader. Maar soit, laten we uitgaan van een optimistisch scenario en veronderstellen dat de speurders op grond van andere aanwijzingen kunnen zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk wel dader-DNA is. En hopen dat ze van een aantal reeds gestorven verdachten ook nog iets van DNA op de plank hebben liggen, én ook de kans hebben om te vergelijken met internationale DNA-databanken. Dit is de ultieme poging om er wat van te maken.

265

Re: DNA-onderzoek

Mooi nieuws, ook wetende dat de foutkans extreem klein is, zeker als het gaat om een volledig DNA-spoor. Zo’n in een ambtsedig proces-verbaal beschreven spoor geldt als wettig bewijs, welk bewijs door een rechter kán worden beschouwd als overtuigend bewijs. Stel dat een onvolledig DNA-spoor kan worden gekoppeld aan één van de in deze zaak bekende verdachten, waarbij de op wetenschappelijke wijze vastgestelde kans 1:10.000 is dat dat spoor niet aan hem kan worden gekoppeld, zal die verdachte van goeden huize moeten komen om zich daar onderuit te praten. Als daarbij die verdachte ooit heeft verklaard daar toen niet aanwezig te zijn geweest, zal het net zich nog verder rond hem sluiten en kan een rechter hem het predicaat ‘leugenachtig verklarende verdachte’ toekennen, wat hem nog dichterbij een strafrechtelijke veroordeling zal brengen. Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

266

Re: DNA-onderzoek

Wekelijks is er een vergadering tussen het diensthoofd van de Cel, de Fed. Procureur en de Onderzoeksrechter. Continue behartigen twee speurders zich met de databank en vier speurders van het TW labo met het sporenonderzoek. Ondanks de voorgeschiedenis hanteren zij wel een gans andere werkwijze.

267

Re: DNA-onderzoek

CleverTrevor wrote:

En hopen dat ze van een aantal reeds gestorven verdachten ook nog iets van DNA op de plank hebben liggen, én ook de kans hebben om te vergelijken met internationale DNA-databanken. Dit is de ultieme poging om er wat van te maken.

Ook van een lijk kan je nog DNA-afnames doen, lees maar bijvoorbeeld » www.standaard.be

Het lijk mag dan wel niet gecremeerd zijn (zoals bv. in het geval van Madani Bouhouche):

"(...) Nee, na verbranding zijn de dna sporen volledig verloren. De as van een overledene bevatten alleen nog de onbrandbare stoffen zoals zouten. De meest voorkomende vorm daarvan zijn de calciumzouten (skelet). Door de hoge verbrandingstemperatuur is all het biologisch materiaal en alle organische componenten verbrand. DNA, het materiaal waarmee je iemand kan identificeren is dan ook allemaal verbrand. Het enige wat je nog met enige zekerheid mogelijks zou kunnen bepalen is aan de hand van de isotopen de regio waar iemand vandaan komt."

Overigens... het parket beschikt over het DNA van Madani Bouhouche.

Wanneer er nu nieuwe DNA-afnames gebeuren en er is een match dan gaan er zelfs automatisch belletjes af in het geval van cold cases, dankzij recente nieuwe wetgeving: En in "Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen" door Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme, Philip Traest lezen we ook ondermeer (ik citeer):

"De beheerder van de nationale databanken (het gaat hier wel degelijk over de Belgische databanken, het is geen artikel uit Nederland) vergelijkt alle opgeslagen DNA-profielen systematisch, zonder daartoe een specifieke opdracht van een magistraat te ontvangen (art.5 quater DNA-wet). In geval van een positief verband stelt de nationale cel een proces-verbaal op, dat wordt overgemaakt aan de betrokken magistraat."

Het gaat dus inderdaad enerzijds om uitsluiten van sporen maar anderzijds ook om het slecht onderzoek van het verleden min of meer recht te zetten.

CleverTrevor wrote:

Het eventuele bloed op een kogelvrij vest is misschien wel afkomstig van een slachtoffer en niet van een dader.

Dat kan eenvoudig uitgesloten worden CleverTrevor. Ik ben er vrijwel zeker van dat - als ze al geen DNA-analyses hebben van alle slachtoffers van de Bende Van Nijvel, dat familieleden welwillend zijn om een DNA-staal af te staan om deze DNA-sporen te kunnen uitsluiten...

Het is mooi dat betrokkenen potentiële daders blijven beweren dat ze niks met deze Bende van Nijvel-affaire te maken hebben. Maar het is lastig ontkennen als er sporen op slachtoffers of bewijsmateriaal gevonden zijn. Het kan een alibi bevestigen of waardeloos maken... Het is in dit geval een "als en dan" met een bijzonder ingewikkelde puzzel.

De puzzelstukken worden hier - op dit forum - aangereikt, de puzzelstukken liggen soms ook letterlijk op tafel bij de speurders. Als je al de stukjes kan scheiden in "hoort er wel bij" en "hoort er zeker niet bij", dan ben je alweer een eind verder op weg natuurlijk.

Re: DNA-onderzoek

De kans op een directe DNA-match met een persoon lijkt me vrijwel nihil. Het moet echt van verwantschapsonderzoek komen en daar liggen goede kansen. Met een aantal gedeeltelijke matches bij mensen die elkaars (bet)achterneven of -nichten zijn, kan een stamboom worden ge(re)construeerd die uiteindelijk precies tot een al dan niet nog levende dader kan leiden.

Misschien is het daarom een idee om niet alleen DNA af te nemen bij mensen uit het criminele milieu, maar ook aselect, wellicht door het lot bepaald, bij anderen, dus bij 'brave' mensen. Vooral ook omdat er heel veel signalen en aanwijzingen zijn, dat de Bende niet uit het criminele milieu komt, maar een volstrekt geïsoleerde club is.

Mensen van het type Tinck en Bonkoffsky dus. Die hebben/hadden niets(?) met de Bende te maken, maar er kunnen door aselect verwantschapsonderzoek nieuwe namen opduiken. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Het lijkt echt de allerlaatste kans te zijn.

Re: DNA-onderzoek

Ik zie zeker de mogelijkheden van dit onderzoek en hoop dat het ook werkelijk op een doorgedreven manier gebeurt en dat verwantschapsonderzoek een serieus onderdeel van de oefening is. Al vrees ik dat er van aselect verwantschapsonderzoek geen sprake zal zijn, want dan heb je vermoedelijk een veel grotere groep nodig dan "honderden" Belgen om een goede kans op een resultaat te krijgen.

Ook nog dit: je kan iemand enkel uitsluiten van verdenking als je DNA hebt van álle bendeleden en er geen enkele match is. Als er maar twee profielen zijn, ontbreekt er al een, want de bende bestond uit minimaal 3 personen. Dus is het cruciaal dat er zo veel mogelijk DNA is. Anders kan iemand wiens DNA geen match geeft, in theorie nog altijd die ontbrekende derde zijn (of vierde, vijfde enz.).

Het veiligste is en blijft een match. We steken een kaarsje op.

270

Re: DNA-onderzoek

CleverTrevor wrote:

Ook nog dit: je kan iemand enkel uitsluiten van verdenking als je DNA hebt van álle bendeleden en er geen enkele match is. Als er maar twee profielen zijn, ontbreekt er al een, want de bende bestond uit minimaal 3 personen

Exact.

Dit is helemaal geen hoera-verhaal volgens mij maar een schouwspel om het volk te laten zien dat ze ermee bezig zijn. Ik vrees dat ze kwa bewijslast nog nergens staan. Hopelijk vinden ze een paar DNA matchen maar wat dan? Wat geeft dit dan als effectieve bewijslast naar de feiten toe? Was bv. die sigarettenpeuk wel van de Angelou moordenaar? Door hoeveel handen zijn die vest en wapens wel gegaan? Denken ze nu echt in Charleroi dat ze met een stel koorknapen bezig zijn die toendertijd hun eerste stapjes in de misdaad hadden gezet?