Re: Prullenmand

"Onder ede tegen mij getuigd? Nee Coconut, dan zou er tegen mij een proces geweest moeten zijn. Dat is nooit gebeurd"

Klopt, tegen de Bende is er ook nooit een proces geweest, ondanks alle moorden. En Mimi Snoek had waarschijnlijk ook hersenkronkels waarmee jij je destijds amuseerde.

Back on topic please.

72

Re: Prullenmand

P-51 wrote:

B & B : ttz Beijer en Bouten : nooit een goede match geweest. Zal dat ook nooit worden. Keep it in mind ...

Insider : wat kom je hier weer doen ? Je slaagt er nergens en bij niemand in om jouw verhaal verkocht te krijgen. Je kan triestig afgaan, troosteloos ook en in jouw geval : de beide.

Wat is JOUW bijdrage aan heel de BvN-saga ? Ik zal het jou zeggen : NIHIL.

De trollen komen uit alle hoeken en gaten. En zo komen we bij de slimste trol van het BvN-forum. Hij was degene die Cobra op het forum introduceerde.
P-51 komt op 18 november 2017 op het forum. Typisch, 11 dagen na Coconut komt P-51 op het forum. En begint gelijk de onzin en desinformatie te fulmineren van onze ex-commissaris Pierre aka Cobra. Een man met een enigszins labiele gesteldheid.

Maar onze P-51 speelt zijn rol met verve. Hij probeert soms ook mee te denken met andere posters. Tot ze met een item komen dat te dicht bij de waarheid komt, dan begint hij te trollen, niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Ben heeft ons een machtig wapen gegeven om dit soort figuren te ontmaskeren. Bij userslist, kun je de nickname invoeren en zijn 691 postings nalezen. Ik zou zeggen, doe dat en vorm uw eigen mening.

Wat in de casus heel frappant is: Op het moment dat iedereen er al van overtuigd was dat de oud-commissaris niet helemaal meer spoorde, was de enige die alles nog steeds voor waarheid aannam en dat ook hier liet weten, onze P-51. Alleen, hij steunde zijn vriendje niet op zijn twee leden forum. Vraagje: hebt u indertijd wel eens op die site gekeken? Dat zal in ieder geval niet vaak zijn geweest. Al moet ik toegeven dat Cobra soms best goede inzichten en humor had. Neem zijn kwalificatie van Coconut als Mata Hari. Alleen alle onzin erom heen en zijn frustratie richting mij en ook naar Ben toe.

Met het gegeven dat er op ieder forum zich trollen bevinden moet je omgaan, het is niet anders. Jammer is wel dat dit het onderzoek verstoord. Het gaat niet om het oplossen van het gebeuren maar het ventileren van hun frustratie. Hebt u in de gaten hoeveel van de beste onderzoekers het forum reeds verlaten hebben, na eerst hun frustratie hierover geuit te hebben. Ik ben nu uitgetrold!

Re: Prullenmand

Leonidas wordt verbannen uit het Franstalige forum en als bij toeval begint er een discussie tussen elisa en van happeren. Toeval of niet?

74

Re: Prullenmand

Insider wrote:
P-51 wrote:

B & B : ttz Beijer en Bouten : nooit een goede match geweest. Zal dat ook nooit worden. Keep it in mind ...

Insider : wat kom je hier weer doen ? Je slaagt er nergens en bij niemand in om jouw verhaal verkocht te krijgen. Je kan triestig afgaan, troosteloos ook en in jouw geval : de beide.

Wat is JOUW bijdrage aan heel de BvN-saga ? Ik zal het jou zeggen : NIHIL.

De trollen komen uit alle hoeken en gaten. En zo komen we bij de slimste trol van het BvN-forum. Hij was degene die Cobra op het forum introduceerde.
P-51 komt op 18 november 2017 op het forum. Typisch, 11 dagen na Coconut komt P-51 op het forum. En begint gelijk de onzin en desinformatie te fulmineren van onze ex-commissaris Pierre aka Cobra. Een man met een enigszins labiele gesteldheid.

Maar onze P-51 speelt zijn rol met verve. Hij probeert soms ook mee te denken met andere posters. Tot ze met een item komen dat te dicht bij de waarheid komt, dan begint hij te trollen, niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Ben heeft ons een machtig wapen gegeven om dit soort figuren te ontmaskeren. Bij userslist, kun je de nickname invoeren en zijn 691 postings nalezen. Ik zou zeggen, doe dat en vorm uw eigen mening.

Wat in de casus heel frappant is: Op het moment dat iedereen er al van overtuigd was dat de oud-commissaris niet helemaal meer spoorde, was de enige die alles nog steeds voor waarheid aannam en dat ook hier liet weten, onze P-51. Alleen, hij steunde zijn vriendje niet op zijn twee leden forum. Vraagje: hebt u indertijd wel eens op die site gekeken? Dat zal in ieder geval niet vaak zijn geweest. Al moet ik toegeven dat Cobra soms best goede inzichten en humor had. Neem zijn kwalificatie van Coconut als Mata Hari. Alleen alle onzin erom heen en zijn frustratie richting mij en ook naar Ben toe.

Met het gegeven dat er op ieder forum zich trollen bevinden moet je omgaan, het is niet anders. Jammer is wel dat dit het onderzoek verstoord. Het gaat niet om het oplossen van het gebeuren maar het ventileren van hun frustratie. Hebt u in de gaten hoeveel van de beste onderzoekers het forum reeds verlaten hebben, na eerst hun frustratie hierover geuit te hebben. Ik ben nu uitgetrold!

Dan nog liever een troll dan een uitgebluste, gefrustreerde en finaal opgebrande drol. Ga elders stinken, kerel.

Re: Prullenmand

Gloacoster

Merci de ne pas me prêter des intentions que je n'ai pas. J'ai expliqué plus haut quel est mon intérêt pour les Tueries du Brabant, pas pour les querelles personnelles entre membres. Je suis inscrit sur ce forum depuis un an environ, donc bien avant mon 'bannissement' sur le forum francophone.

Au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai trouvé que les analyses de Insider sur le bouquin de Bouten (sur le forum francophone) sont intéressantes, bien réfléchies. Ses querelles avec Elisa par contre ne m'intéressent pas. Ce qu'ils pourraient savoir tous les deux sur les Tueries en revanche m'intéresserait beaucoup.

Cordialement

Leonidas


gloacoster wrote:

Leonidas wordt verbannen uit het Franstalige forum en als bij toeval begint er een discussie tussen elisa en van happeren. Toeval of niet?

Re: Prullenmand

Zo had ik het nog niet bezien, mss heb je gelijk. Misschien kan je alleen complottheorieën bedenken als je ze zelf toepast en is de commentaar op anderen niet anders dan in de spiegel kijken. Ik vond het grappig dat insider een complot gezien had tss P-51 en mij. (  we kwamen blijkbaar 7 dagen na elkaar op het forum ). Ik kom hier al vast mijn boek niet promoten. Kunnen we ons dan nu aub op Bouten focussen. De grove borstel van Ben zal weer veel te keren hebben. Ik ben het roerend eens met insider, de besten zijn hier weg. Jammer.

Re: Prullenmand

Waarde Cocnut en insider,

Dhr Peter van Hapereren was een belangrijke bron van Guy Bouten. Van Haperen is mijn inziens een geniale oplichter.
Jammer dat iemand die zo getalenteerd is, zijn talenten zo moet verspillen. Bouten had ten onrechte vertrouwen in Peter.

Ik ben niet Mevr. Coconut die ik als veel verstandiger dan mezelf beschouw. Logisch ook : ik ben slechts een goedkope hoer. 

Ik heb nooit iemand gestalkt. Beijer wou met me afspreken, Smets ook. Insider heeft bij mijn weten nooit een klacht tegen mij ingediend. Ik heb zijn adres dus ik zou hem makkelijk echt kunnen stalken, maar dat ga ik niet doen. Waarom heeft De Morgen eigenlijk beslist om niet met jou in zee te gaan, Insider? Dat zou ik wel eens graag willen weten. Hadden ze je door?
Ps : Vergeet die oudjes hun geld niet terug te geven :-)  Het is nooit te laat om het juiste te doen.
Groeten,
Elisa

Re: Prullenmand

Correctie : zijn echte naam is Peter van Haperen en niet Van Hapereren. Soms haper ik ook wel eens, wel minder dan mijn goede vriend Peter. Laat eens wat bewijzen zien, vriend !

79

Re: Prullenmand

Vragen gesteld door de leden van de (Nederlandse) Tweede Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden:


3384
Vragen van de leden Eijsink,
Gill’ard en Leerdam (allen PvdA)
aan de ministers van Defensie en van
Buitenlandse Zaken over vermeende
betrokkenheid bij plannen voor
invasie in Suriname. (Ingezonden
2 juli 2009)
1
Heeft u kennisgenomen van het
bericht onder de kop «Bouterse had
gelijk over coup»?1
2
Kunt u de strekking van dit bericht
bevestigen? Zo nee, op welke
onderdelen is dit bericht volgens u
niet waar?
3
Heeft de ex-militair Peter van
Haperen, in het begin van de jaren
tachtig werkzaam voor de
Nederlandse militaire
inlichtingendienst NMID, vooraf
contact gehad met de NMID of
andere medewerkers van Defensie
over zijn voornemen om contact op te
nemen met de raadsman van
Bouterse of om zich als getuige voor
het proces tegen Bouterse aan te
bieden? Zo ja, welke informatie is
daarbij precies uitgewisseld?
4
Wilt u de Kamer precies en volledig
informeren over deze vermeende
plannen van Nederland, België en/of
de VS, gericht op een invasie in
Suriname in de eerste helft van de
jaren tachtig van de vorige eeuw?
1 de Volkskrant, 1 juli 2009.
Antwoord
Antwoord van minister Verhagen
(Buitenlandse Zaken), mede namens
de minister van Defensie (ontvangen
3 augustus 2009)
1
Ja.
2
Neen. De personeelsadministratie
van het Ministerie van Defensie wijst
uit dat de heer Peter van Haperen
nimmer in dienst is geweest van het
Ministerie van Defensie. De bewering
van de heer Van Haperen dat de
slachtoffers van de
Decembermoorden in samenwerking
met de Nederlandse, Belgische en
Amerikaanse regering betrokken
waren bij de voorbereiding van een
invasie en een coup in Suriname
moet enkel en alleen aan hem
worden toegeschreven.
3
Neen. Zoals aangegeven in het
antwoord op vraag 2 is de heer Van
Haperen volgens de
personeelsadministratie van het
Ministerie van Defensie niet
werkzaam geweest bij Defensie.
Op een door hemzelf belegde
persconferentie op vrijdag 3 juli jl.
heeft de heer Van Haperen gezegd
dat hij zich niet uit eigen beweging
als getuige in het proces tegen de
heer Bouterse heeft aangeboden,
maar dat hij daartoe was benaderd
door de raadsman van de heer
Bouterse, mr. Irwin Kanhai.
4
Zoals moge blijken uit de literatuur
over deze periode en uit eerdere
beantwoording van Kamervragen
(bijvoorbeeld in 2007, Tweede
Kamer/2006–2007/2136) is bekend dat
de mogelijkheid van een interventie
in Suriname in die periode in overleg
tussen Nederland en de Verenigde
Staten aan de orde is geweest, maar
dit heeft niet geleid tot enige actie. Dit
overleg vond plaats in een breder
kader van besprekingen over
mogelijke tegen het militaire bewind
in Suriname te nemen.


https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwi92_-JqPvoAhUjsaQKHa3tAis4ChAWMAJ6BAgDEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3Dd0ec3a65-376c-4f94-a419-fef60e315b53%26title%3DAntwoord%2520op%2520vragen%2520van%2520de%2520leden%2520Eijsink%252C%2520Gill'ard%2520en%2520Leerdam%2520over%2520vermeende%2520betrokkenheid%2520bij%2520invasieplannen%2520in%2520Suriname.pdf&usg=AOvVaw0IhdoVmRrMhA0tkBW6P_ki

Re: Prullenmand

Misschien kunnen we de pensioenfiche van insider opvragen, daar uit zal blijken of hij al dan niet voor defensie gewerkt heeft.
Geloof het of niet maar van een mogelijke Belgische verdachte staat op zijn pensioenfiche wel degelijk vermeld dat hij in die periode voor de "gendarmerie" gewerkt heeft ook al was hij daar zogezegd na een zeer korte periode ontslagen.