951

gloacoster wrote:

Betreffende die zak hebben we een getuige: Goossens. En wat zegt die getuige? (Volgens zijn interview in het programma Faroek). Ze hebben die zak heel vlug gevonden. Ze hebben die zak op de oever van het kanaal getrokken. Daarna zijn die 3 mannen gekomen, hebben in de zak gekeken, hebben gezegd: "wij hebben wat we zoeken", en hebben een "bachke" (een zeil) over de zak gelegd.

Iets anders? Nee.
Zegt Goossens dat die mannen die zak meegenomen hebben? Nee.
Zegt Goossens dat die mannen daarna weggereden zijn met hun R4'tje? Nee.
Als dit zou gebeurd zijn, dan zou hij dit toch verteld hebben?

Waarom staat er dus niets in de PV's van deze duik? Laten we eens kijken wat Vermeersch verklaarde aan de commissie over die dag:

"Wij hebben zelf zakken in het water gegooid om te kunnen vaststellen of die zakken zich verplaatsen,"

En verder:

"Wij hebben eerst een test gedaan met voorwerpen om te weten wat al dan niet afdrijft

Voorwerpen? Wat zegt Goossens tijdens zijn interview in eerste instantie:

"volgens mij waren dat een soort van buizen"

En verder:

"het kan ook een zak met rommel zijn dat ze erin gekapt hebben"

Dus ja, het zou dus best kunnen dat het die "testzak" waarover Vermeersch sprak, die ze opgevist hebben. En dan kan je toch niet iets in beslag nemen wat je zelf in het water gegooid hebt.

Misschien is het inderdaad wel zo simpel .

Dat verklaart ook het verschil tussen het material waarvan de zakken gemaakt zijn. Deze zak was een jute zak en de zakken met wapens waren plastic zakken. Als de speurders een testzak in het water hebben gegooid wisten ze niet naar wat voor zakken van welk materiaal ze op zoek zouden moeten zijn.

952

Als je nu een jutte zak met metalen buizen in het water gooid of een baksteen mag je eens raden hoe die zak of baksteen gaan vallen

953

kenza wrote:

Als je nu een jutte zak met metalen buizen in het water gooid of een baksteen mag je eens raden hoe die zak of baksteen gaan vallen

Vandaar dat ze die jute zak zo snel konden vinden. wink

Ronquières lijkt mij meer op het lozen van onterecht verkrijgbaar bewijsmateriaal / iemand die uit de biecht gesproken heeft. Maar de vraag die we ons moeten stellen (wat volgens mij ook zo is), is dat dit het grootste dwaalspoor van allen is. Het laten lijken dat al deze overvallen / raids door één dezelfde groep uitgevoerd is.

Tijdens het gesprek in het bos wordt er uit de biecht gesproken. Om het onderzoek te laten versnellen wordt al het bewijsmateriaal verdeeld over een aantal zakken. De enige vraag die niet gesteld werd, wat als de persoon die uit de biecht sprak, het grootste dwaalspoor bedacht.

955

Bossi wrote:

Zo vertelde duikerassistent Jef Goossens het speurdersteam recent hoe hij samen met zijn vaste duiker op 6 november 1986 voor de aankomst van de Dendermondse cel Delta de opdracht kreeg van drie BOB’ers om voorwerpen te zoeken in het kanaal.
Bron » Nieuws

Het is best mogelijk dat de opdracht tot duiken werd gegeven voor de aankomst van de Delta-cel maar dat betekent nog niet dat er ook daadwerkelijk werd gedoken voor de aankomst van de Delta-cel.

Bossi wrote:

Nergens is een PV terug te vinden noch van de onderstaande formulieren van o.a. "inbeslagneming ter plaatse" in verband met het jute zakje in het dossier. Heb speciaal nog een formulier toegevoegd waarop de naam Rijkswacht vermeld.

Om tot dat besef te komen moet ge geen bolleboos zijn. Als Commissaris-professor zich nu eens zou willen verwaardigen om ons te vertellen waarom er nergens een PV en/of formulieren terug te vinden zijn.

coconut wrote:

Hij [Freddy Troch] trekt ook de nieuwe getuigenis in twijfel van een duikersassistent.

En de reden is?

Bossi wrote:

Ik kan nog meedelen dat de CWB nog niet alles weet in het dossier Bende van Nijvel.

En weet Commissaris-Professor het dan misschien?

Bossi wrote:

Tot op heden is de betreffende jute zak nog steeds spoorloos en heeft men de drie personen nog niet kunnen identificeren, Leo.

Denkt ge misschien dat ze dat aan uwe neus gaan hangen?

The truth nothing but the truth

956

Pontius wrote:
Bossi wrote:

Nogmaals voor alle duidelijkheid, duiker met de Toyota Jeep en Goossens zijn opnieuw ter plaatse teruggekomen om de werkzaamheden van de Genie bij te wonen. Goossens is daarvoor opgevorderd gezien zijn verantwoordelijkheidsfunctie.

Neen, dat is helemaal niet duidelijk. Met welk voertuig is Goossens terug gekomen? En dat ik U niet weet liegen, hoor.

En? weet ge nu al met welk voertuig Goossens is terug gekomen?

The truth nothing but the truth

957

De eerste vondst van Ronquières.

Een duiker en zijn assistent hebben verklaard dat zij in de ochtend van 06-11-1986, een gesloten jute zak met inhoud die aanvoelde als buizen, uit de zwaaikom (in het Kanaal Charleroi-Brussel) bij Ronquières naar boven hebben gehaald (zie: https://www.youtube.com/watch?v=bZVnlzSfrNI).

Deze zak met inhoud, die volgens de duik-assistent als metalen buizen aanvoelde, is vervolgens meegegeven aan hem onbekende personen, die zich voordeden als rijkswachters en rondreden in een Renault 4. Dit gebeurde net voordat het andere (duik)team ter plaatse was, aldus die duik-assistent. Situatie doet mij denken aan die op 09-11-1985, toen de Rijkswachtbewaking van de Aalster Delhaize een poos was weggevallen, op bevel van de Rijkswacht(!), met alle noodlottige gevolgen van dien. Mijn punt is dat ook over voormelde vondst en wat daaromheen is gebeurd, veel meer bekend moet zijn dan het federaal parket doet voorkomen. Die duiker en zijn assistent hebben toen één of meer personen van (heel) dichtbij gezien, wier uiterlijk zij wel zullen hebben beschreven. Wat ik nou zo bizar vind, is dat er kennelijk geen rijkswachters of politieambtenaren ter plaatse waren, die toezicht hielden op de naar bewijsmateriaal zoekende duiker en zijn assistent. Die duiker en zijn assistent waren daar toch in het kader van een strafrechtelijk onderzoek? Hun verklaringen zullen zijn vastgelegd in processen-verbaal. Waarom worden die en andere mogelijk relevante processen-verbaal niet door het federaal parket aan het publiek overgelegd?

Was hier onder andere (en niet voor de eerste keer!) sprake van een situatie waarin personen zich voordeden als rijkswachters, die ze in werkelijkheid ook waren, in het kader van door de Rijkswacht (als onderdeel van de Rijkswacht!) gepleegde parallelle opsporing, zoals beschreven door oud-rechter Walter De Smet, ook achter de rug om van zowel de staande magistratuur (procureur des Konings) als zittende magistratuur (onderzoeksrechter)?

Dit probleem zou zich evenzeer kunnen hebben voorgedaan in de thans actuele zaak-Alain Vincx, waarin de Rijkswacht in de Rijkswacht optrad, teneinde ervoor te zorgen dat de vuile was (van de Bende van Nijvel) binnen bleef.

958

Aanvulling op mijn post, hiervoor.

Zie en hoor Faroek - Bende van Nijvel 30/10/2018: https://youtu.be/bZVnlzSfrNI.
De presentator van dat programma, Faroek Özgünes, verklaart daarin het volgende:
“Tijdens een verhoor onthult de duikers-assistent een nieuw, mogelijk belangrijk element. Hij vertelt dat hij erbij was, toen de duiker op 06-11-1986 ook al in het kanaal heeft gedoken, net voor het andere team ter plaatse kwam. Volgens hem, op vraag van de Rijkswacht. Over deze duik is nooit iets vermeld in het dossier.”

Net als bij de Delhaize te Aalst, op 09-11-1985 en op zoveel andere momenten waarop de Bende van Nijvel toesloeg, is de komst van de criminelen goed getimed.

De inmiddels overleden duiker, die in de ochtend van 06-11-1986, naar zijn zeggen op verzoek van de Rijkswacht, in de zwaaikom van Ronquières, kort voor, zo neem ik vooralsnog aan, de verschijning van onderzoeksrechter Freddy Troch en/of zijn entourage, een gevulde jute zak overdroeg aan (drie) personen die zich voordeden als Rijkswachter, zou toch tot op het bot moeten zijn verhoord. Sterker nog, die duiker had toen direct de status van verdachte moeten krijgen, althans te verklaren dat hij heeft gedoken in opdracht van de Rijkswacht, zou hij bij mij niet zijn weggekomen. Ik kreeg allesbehalve de indruk dat de woordvoerder van het federaal parket, Eric Van der Sypt, het publiek voldoende deelgenoot maakte van alle, bij het federaal parket bekende elementen met betrekking tot deze kwestie.

Aangezien die duiker niet meer leeft, kunnen ook zijn verklaringen in de openbaarheid worden gebracht, zolang daarbij de op de levenden van toepassing zijnde privacywetgeving maar niet wordt overtreden.

959

De duiker en/of zijn assistent heeft (hebben) (met wie?) een afspraak gemaakt om op 06-11-1986 te duiken naar een of meerdere objecten, in de zwaaikom van Ronquières. De duiker haalde een jute zak met inhoud uit het water. Die zak met inhoud werd meegegeven aan drie mannen, waarvan de duik-assistent kennelijk dacht: die zullen wel bij de Rijkswacht horen, met dat Renaultje 4. Naar zeggen van (o.a.) de duik-assistent namen de drie mannen die gevulde zak mee, kort voor de aankomst van het andere (duik)team, dat naar ik aanneem wel zou hebben gewerkt/gedoken op last van onderzoeksrechter Freddy Troch. Dot alles maak ik op uit de woorden van de duik-assistent.

Wat mij betreft is het onmogelijk dat er tijdens of kort na dat moment niet met Troch en/of een of meer personen die optraden namens Troch, is gesproken over  'dat er aan drie mannen (rijkswachters) een opgedoken gevulde zak is meegegeven'. De duik-assistent spreekt immers over 'kort voor de aankomst van het andere team'.

Zaak stinkt en ik durf zelfs te beweren dat Freddy Troch c.s., hier niet zonder nadere uitleg mee weg mogen komen. De rol van de inmiddels overleden duiker, komt mij ook als niet al te fris voor., maar dat gaf ik hiervoor al aan.

960

Volgens de duikershulp: Drie zogezegde rijkswachters , twee Franstalig en één Nederlandstalig. Gokje: Lionel Ruth en Alain Lachlan (Fr) en Philippe Vermeersch (NL).  En wat steekt er ook in de steengroeve van Lessines: Een wit "BOB" Renault 4'tje!