41

Moesten we alle informatie dat we hebben van Guy Bouten moeten wissen dan staan we zo goed als nergens. We mogen blij zijn dat we Guy Bouten hebben. Ik heb al een hoop zever gelezen van schrijvers die denken dat ze het warm water hebben uitgevonden maar tot vandaag volg ik het spoor van Guy Bouten. Ook vind ik het spijtig dat Hippa niet meer actief is op het forum, zijn info is wel een gevaar voor zij die willen dat het nooit uitkomt maar wel een verrijking voor zij die willen dat het wel uitkomt.

42

Het boek Loden Jaren van Paul Ponsaers is zeer degelijk. Elke aanvulling die Guy Bouten daarop maakt is uit de lucht gegrepen speculatie. Als er iemand is in dit dossier die denkt het warm water uitgevonden te hebben, dan is het Guy Bouten wel.

43

De Loden jaren interessant? Zoals? Ik beweer ook niet dat Guy Bouten de waarheid in pacht heeft maar Guy Bouten is wel een krak als het over de Bende van Nijvel gaat.

kenza, mijn mening over Bouten was/is niet gekleurd, en was eerder als kritische vraagstelling bedoeld. Als we zo goed als nergens staan zonder Bouten, zoals jij beweert, moeten we ons wel eens vragen stellen over het feit dat zowat al onze kennis is gebaseerd op de pen van iemand die weinig om correcte bronvermelding geeft.

Ik denk ook wel dat je overdrijft met dat nergens staan, ik lees nu ook het Bouten boek en wat betreft hoofdfiguren ed is er veel vergelijking mogelijk met bijvoorbeeld Beetgenomen. Het verschil zit hem in het feit dat ik laatstgenoemd boek veel genuanceerder vind op vlak van schrijfstijl; ook veel meer puur beschrijvend en minder subjectief.

Maar goed, zowat alle bekende en minder bekende onderzoekers noemen Bouhouche als de spilfiguur, daarvoor hebben we heus Bouten niet nodig. Ook Ponsaers is wat betreft Bouhouche zeker van zijn stuk, hetzelfde geldt voor Geens. De hoofddader is hetzelfde, enkel schildert Bouten er een veel complexer complot verhaal om heen.

45

Wat ik wil zeggen ivm Bouten is dat hij volgens mij met zijn piste aan het goede eind zit. Ook heeft hij enorm veel moeite gedaan en heel wat mensen gesproken en misschien zelfs met de daders, wie weet. En uiteindelijk staat iedereen nergens want het mag niet uitkomen. Ook krijgt de Bende van Nijvel overduidelijk bescherming. Wat de boeken van Geens en Ponsaers betreft staan er zeker interessante zaken in. Ikzelf  heb geen enkele baat bij wie de daders zijn. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen door locaties in kaart te kunnen brengen. Maar het onderzoek stopt aan de heilige huisjes.

kenza wrote:

Moesten we alle informatie dat we hebben van Guy Bouten moeten wissen dan staan we zo goed als nergens. We mogen blij zijn dat we Guy Bouten hebben.

Meende gij dat nu?

The truth nothing but the truth

Laatste boek van Bouten is niet eens het papier waard waarop het gedrukt is.