121

Re: Mossad

Lees ook: 'Schaduwoorlog; Het geheime liquidatieprogramma van de Mossad' door Ronen Bergman (Uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN 978 90 468 23798). Een zeer verhelderend boek over het doel en de werkwijze van deze geheime dienst.

122

Re: Mossad

Dank je voor de tip Leo.

123

Re: Mossad

Mossad–Een vrijgeleide in België

België beschikt over een serie inlichtingendiensten maar optreden tegen bijvoorbeeld de Israëlische Mossad is voor hen zeker geen prioriteit, integendeel. Ook al wordt de Mossad hier verdacht van o.m. moord, wapenhandel en een ganse serie andere criminele activiteiten. Zelfs het afluisteren in Brussel van de diplomatieke delegaties van de EU-lidstaten door de Mossad laten onze inlichtingendiensten en overheden ongemoeid. Alles wordt netjes toegedekt.

Camille Huysmans

De geheime activiteiten van zionisten in België gaan al ver terug en begonnen al minstens in de jaren dertig van de vorige eeuw toen zij met hulp van de toenmalige Antwerpse burgemeester Camille Huysmans (BSP) via de Antwerpse haven wapens smokkelden naar hun terreurgroepen in het toenmalig Britse mandaatgebied Palestina.

Met andere woorden: wapens die organisaties als Haganah gebruikten voor hun dikwijls dodelijke acties tegen niet alleen de Britse bezetter maar vooral tegen de Palestijnse bevolking geraakten ginds met steun van een Camille Huysmans en bepaalde leden van de Antwerpse sociaal democratie.

Het was de periode toen het zionisme in veel milieus nog gezien werd als een ‘progressieve’ beweging die streefde naar een socialistische samenleving. Jarenlang bleef die link tussen onze sociaal-democratie en Israël ook bestaan. Israël was een vriend en die mag wat meer.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw wordt die vriendschap van Israël met de sociaal-democratie echter zwakker en zwakker. Mede doordat in Israël het liberale Likoed steeds meer invloed krijgt. Het zullen vooral de liberalen zijn die zowel in Antwerpen, Luik en ook Brussel nadien verder zullen zorgen voor alle mogelijke politieke steun.

Jean Gol

In Antwerpen krijg je figuren als een Andre Gantman (*), de ooit wegens fraude in ongenade gevallen schepen, en Claude Marinower. In Luik is er dan Jean Goldstein, beter gekend als Jean Gol, die zal uitgroeien tot de sterke man binnen de Franstalige liberale partij PRL en nadien de MR. Hij was ook een der grote namen binnen de internationale zionistische beweging.

In zijn spoor duiken ook een aantal andere duistere figuren op zoals jeansfabrikant Pierre ‘Pinkus’ Salik en vooral George Gutelman, Luikenaar en schoolmaat van Jean Gol. De voortijdige dood van Gol in 1995 maakte geen einde aan die nauwe relatie tussen de MR en Israël. Zo staat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gekend als een goede vriend van Israël.

George Gutelman was de man die met zijn Trans European Airways (TEA) in 1985 in het grootste geheim de zogenaamde Ethiopische joden overvloog naar Israël. Daarnaast werden zijn vliegtuigen volgens persberichten ook gebruikt voor het vervoer van wapens in de Iran-Contra Affaire.

Zijn TEA en later City Bird gingen beiden failliet en lieten vele tientallen miljoenen aan schulden achter. Gerechtelijk liep de zaak ook in het honderd en buiten een symbolische boete kwam er van een straf nooit iets in huis.

Daarbij dient men ook te beseffen dat Israël in veel opzichte een sleutelrol speelt in de westerse alliantie. Van zodra het Midden Oosten en de islam ter sprake komt is het Israël die klaarblijkelijk steeds de baas is. Ingaan tegen de uitdrukkelijke eisen van Israël zal men in die dossiers bij Navo en de EU voor zover geweten nooit doen.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Mossad in Brussel zowat vrij spel heeft. Tot heden zijn in België geen maatregelen tegen de organisatie bekend en geen rechtszaken. Geen voornaam Belgisch politicus zal zich ooit publiek tegen Israël en haar buitenlandse inlichtingendienst en terreurorganisatie De Mossad keren. Bert Anciaux was de enige toppoliticus die ooit tegen Israël in ging. Tonnen modder was zijn lot.

Shmira

Zo mogen Israëlische veiligheidsagenten op de luchthaven van Zaventem gewapend rondlopen en mensen die naar Israël willen vliegen fysiek fouilleren. Andere bronnen stellen dan weer dat dit niet zozeer het werk van de Mossad maar van de Shin Bet is, de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst.

Zeker is dat de mensen die dit doen werken voor de Israëlische ambassade in Brussel. Vorig jaar was er trouwens terug een protestactie tegen de aanwezigheid van de Israëlische veiligheidsdiensten op onze nationale luchthaven.

Ook werden in het recente verleden Israëlische militairen ingeschakeld om in Antwerpen joodse scholen te bewaken. Ze waren wel in burger gekleed maar bewapend. Een praktijk die voor zover geweten nu gestopt is en overgenomen werd door Shmira, een eigen bewakings- en inlichtingendienst die onderdeel vormt van het Centraal Israëlitisch Consistorie, een organisatie die onder controle van Israël staat.

Opvallend hierbij is dat er ook elders in de wereld gelijknamige groepen actief zijn. Men ontkent in Antwerpen wel contacten met de Mossad maar dat klinkt weinig geloofwaardig. Geweten is bijvoorbeeld dat Israëlische studenten in België geacht worden regelmatig hier bij de Mossad te rapporteren.

Dat Shmira dus samenwerkt met een grote goed georganiseerde inlichtingendienst als de Mossad is niet meer dan logisch. Het beveiligen en onder controle houden van joodse gemeenschappen in het buitenland is nu eenmaal een van hun specialiteiten.

Gerald Bull

Een van de meest spectaculaire aan de Mossad in België toegeschreven zaken was natuurlijk de moord in Brussel op de Canadese wapenspecialist Gerald Bull. Een gezien zijn beroep uiteraard erg duister figuur die werkte binnen de schemerzone van allerlei westerse militaire inlichtingendiensten, vermoedelijk dus ook de Israëlische AMAN, de spionagedienst van het Israëlische leger.

De man werkte op zeker ogenblik voor de Iraakse president Saddam Hoessein aan een superkanon dat zelfs in staat zou zijn om vanaf Irak Israël te beschieten. Het project raakte nooit af want hij werd in Brussel op 22 maart 1990 in zijn woning neergeknald.

Alhoewel nooit met zekerheid bewezen werd ook hier, mede gezien de professionele wijze waarop de aanslag gebeurde, naar de Mossad verwezen. Zelfs Israëlische bronnen noemden de Mossad als de dader. Feit is alleszins dat het Belgische gerecht de zaak wou stilhouden en er van een onderzoek naar de moord nadien nooit meer iets werd gehoord.

Arno Nejman

Ook in het milieu van de Brusselse wapensmokkel in de jaren tachtig speelde de Mossad overduidelijk een grote rol. Het was de tijd van de Iran-Contra-affaire toen de VS en Israël Iran in het geniep bewapenden mede om zo te zorgen dat in de Iraaks-Iraanse oorlog niemand kon winnen en ze elkaar maar bleven afslachten.

Een belangrijk deel van die smokkel liep via Brussel waar allerlei duistere figuren erin betrokken raakten, en dit in samenwerking met de Mossad. Bekendste figuur is hier de notariszoon Jacques Monsieur uit Lot.

Deze was oorspronkelijk in de jeanshandel begonnen dankzij de zakelijke contacten van zijn vader Paul Monsieur met Pierre ‘Pinkus’ Salik, toen de onbetwiste Belgische koning van deze sector. Deze handel zat toen vooral geconcentreerd aan het Zuidstation in Brussel, gemeenzaam Le Triangle genoemd.

Een handel die toen grotendeels in joodse handen was die daarbij nauw samenwerkte met de sector- en geloofsgenoten in Parijs. Centraal hierbij was de familie Nejman – In sommige documenten noemden ze zich Newman – en hun Geoffrey’s Bank.

Dit was origineel een bank actief in de vleessector rond het Anderlechtse slachthuis maar werd na de overname vooral actief in de textielnijverheid en de …. wapenhandel. Het is deze illegale wapenhandel en een serie mislukte deals die de bank begin 1981 financieel doet over kop gaan. Maar geen probleem, ook hier doet het gerecht niets.

Vader Arno en zoon Geoffrey – de bank was naar zoonlief genoemd – kwamen strafrechtelijk heelhuids uit de zaak. Geoffrey Nejman verhuisde wel naar de regio van Nice om er zakelijk actief te zijn rond vastgoed en de parfumhandel. Niet zonder opnieuw brokken te maken.

Het lijkt een vast gegeven dat men in dergelijke zaken strafrechtelijk vanuit het parket geen acties zal ondernemen. De bank wordt om een faillissement te vermijden overgenomen, het personeel staakt en met de illegale wapenhandel doet men niets.

Jacques Monsieur

Het is hier dat Jacques Monsieur in contact komt met een zekere David Benelie, officieel partner van de familie Nejman in de textiel maar in realiteit contactman voor de wapenhandel. Die liep rond met zeker twee verschillende paspoorten, vervalste douanestempels en bezat ook minstens twee nationaliteiten, de Belgische en de Israëlische.

In realiteit noemde hij echter David Azulay en is hij de broer van Avner Azulay, de rechterhand van de in Antwerpen geboren Marc Reich, beter gekend als Marc Rich, ‘s werelds meest bekende nu in Zwitserland wonende grondstoffenspeculant.

Volgens getuigenissen waren beide broers lid van de Mossad en was Avner op zeker ogenblik zelfs het nummer twee van deze spionage- en terreurorganisatie. Het is mede via David Azulay dat Jacques Monsieur in de wapenhandel en de handel rond de Iran-Contra affaire raakt. Het zal Monsieur veel geld en ook veel herrie opleveren.

Maar David Azulay mag dan misschien tot over zijn horen in de wapenhandel gezeten hebben en met valse paspoorten werken, gerechtelijk hoefde hij zich blijkbaar geen zorg te maken. Hij slijt nu zijn oude dag in een Brussels rusthuis. Als steeds knijpt het Brusselse parket voor zover geweten ook hier de ogen nog maar eens dicht.

Het hoeft daarom niet te verwonderen dat reserveofficier Jacques Monsieur, officieel een informant voor de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), onze militaire veiligheidsdienst, tot ongeveer 2000 deels als wapenhandelaar en deels als spion vooral voor rekening van onder meer de Mossad zal gaan werken. Monsieur groeit zelfs uit tot een voornaam exporteur wereldwijd van het Iraanse wapenspul. Hij kent op dit gebied het land van binnen uit.

Geheim proces

Zo verkoopt hij op vraag van Israël zeker nog in 1993 – zeven jaar na de Iran-Contra affaire – Amerikaanse wapentechnologie aan Iran. Een smokkelzaakje waarbij men zelfs de handtekening van de stafchef van de Belgische luchtmacht vervalst. Officieel was het immers aangekocht voor de legerbasis in Evere. Want wapentuig verkopen aan Iran was in de VS toen streng verboden.

Ook deze zaak wordt in Brussel door het parket op een merkwaardige wijze afgerond. Er komt een geheim proces met daarbij een symbolische straf zodat hij na de rechtszitting direct kan terugkeren naar zijn paardenkwekerij in de Franse Provence.

Geen proces voeren was voor het parket amper nog een optie. Zijn zaak had in de pers immers veel ruchtbaarheid gekregen, mede door zijn veroordeling in Iran waar hij wegens spionage tien jaar celstraf krijgt aangemeten.

Ook was het Comité I, de parlementaire waakhond van de veiligheidsdiensten, op zijn spoor gekomen. Een enorm schandaal dreigde dus. Maar dat wist men als steeds zoveel mogelijk te vermijden.

Abdelkader Belliraj

Een ander voor onze veiligheidsdiensten en de Mossad gênant dossier is zeker dat van de uit Marokko afkomstige Belg Abdelkader Belliraj. De man had dankzij de Veiligheid van de Staat de Belgische nationaliteit gekregen en was ook een van hun informanten. Vooral werkte hij volgens insiders echter voor de Mossad.

Dit laatste volgens drie goed geplaatste en betrouwbare getuigen die ieder apart werden geïnterviewd. Een verhaal dat een andere vierde Belgische expert nadien bevestigde. De zaak raakte in de media doordat de man op beschuldiging van terrorisme in Marokko werd opgepakt en later hiervoor levenslang kreeg.

Dra bleek Belliraj een informant te zijn van onze Staatsveiligheid en zelfs Bin Laden ontmoet te hebben. Een enorm schandaal waarmee Alain Winants heel veel moeite had om het in de klassieke doofpot te stoppen. Bovendien stond in het jaarverslag voor 2009 van het Comité I dat de man ook nog werkte voor een grote buitenlandse veiligheidsdienst.

Dit bleek na wat onderzoek dus te gaan om de Mossad. Bij de dienst van Winants was het dan ook alle hens aan dek. Zeker toen bleek dat de man ook in ons land een serie onopgehelderde moorden op zijn kerfstok had, waaronder die in oktober 1989 op dokter Joseph Wybran, toen een der topfiguren binnen de joodse gemeenschap in onze hoofdstad.

Zo hebben alle mensen van de Staatsveiligheid, incluis dus Winants, volgens dat jaarverslag van 2009 onder ede zitten liegen tegen de onderzoekers van het Comité I. Het staat zo letterlijk in het op het internet te lezen jaarverslag dat ook aan het parlement werd bezorgd.

Amper iemand die er in parlement en pers vragen over stelde, behalve dan George Timmerman die toen nog bij De Morgen werkte. Niet voor lang meer echter. En nochtans was zo te zien dat de wet ook hier grootschalig was overtreden. Maar de doofpot stond al op het vuur te sidderen dankzij al die vorige affaires. Het is een traditie in dit verhaal. Van vervolging is in België nooit sprake geweest.

Justus Lipsius

Dit ongestrafte bleek zeker met het grootste bekende afluisterschandaal uit de Belgische geschiedenis dat op 28 februari 2003 aan het licht kwam. Het situeerde zich in het Justus Lipsiusgebouw van de Europese Unie in Brussel, het zenuwcentrum van de EU waar de topdelegaties der verschillende landen onderling en met elkaar in het soms grootste geheim overleggen.

Die 28ste februari ontdekte een technicus heel toevallig tijdens een herstelling afluisterapparatuur waarbij onbekenden alle gesprekken van de Britse delegatie afluisterden. Dra ontdekte men dat dit ook zo was bij de andere delegaties zoals de Duitse, de Franse en de Spaanse.

Daarbij wees alles naar enkele technici die voorheen hun opleiding hadden gekregen bij het Israëlische telecombedrijf Comverse, een onderneming die bij inlichtingendiensten gelinkt wordt aan de Mossad. Bewezen werd dat die apparatuur er al in de periode 1994-1995 was aangebracht toen België het complex liet bouwen.

Uiteraard waren de daders vrij snel bekend. Het duurde echter tot … maart 2009 – meer dan zes jaar later – voor er huiszoekingen plaats hadden. Ook bleek dat toen het nieuws op 19 maart 2003 in de Franse krant Le Figaro uitlekte men pas dan de dienst contraspionage van de Staatsveiligheid inschakelde. De Staatsveiligheid stond toen onder leiding van de algemeen als zeer zwak omschreven liberaal Koen Dassen.

Begin 2011 liet het federaal parket dan weten dat men na zeven jaar onderzoek besloot niemand te vervolgen. Maar geen zorg, iets later, op 22 januari 2011, lekte dan uit dat ook de politie een gelijkaardig probleem had.

Infiltratie

Deze had haar afluisterapparatuur acht jaar voordien aangekocht bij de Israëlische telecomonderneming Nice, eveneens een bedrijf met goede connecties bij de … Mossad. En ook over dit verhaal zal men later nooit meer iets horen.

Het zijn allemaal verhalen die de vraag doen rijzen wie in dit land werkelijk de baas is. Onze regering of… de Mossad. Ze mag hier als we het allemaal op een rijtje zetten alles doen wat ze wel. En niemand die er een vinger naar durft uit te steken.

Met als bijkomende vraag: Hoe ver infiltreerde de Mossad al in ons land? Over hoeveel spionnen bezit ze in onze politiek, de journalistiek, de magistratuur, de ambtenarij, het veiligheidsapparaat en het zakenleven? Vermoedelijk veel en heel strategisch geplaatst. Hoe anders kan men die steeds weerkerende straffeloosheid verklaren?

1) André Gantman kwam in opspraak in de fraudezaak rond ABC Containerlines toen hij namens Open VLD in de stad Antwerpen schepen was. Hij werd tot ontslag gedwongen. Maar geen probleem voor zijn carrière. Hij liep over naar N-VA en is nu fractieleider voor de N-VA in de Antwerpse gemeenteraad.

Het kadert in de innige relaties die de voorbije jaren ontstonden tussen de N-VA en Michael Freilich van Joods Actueel. Brasschaatenaar Jan Jambon, fractieleider in het federaal parlement voor N-VA, is sindsdien ook toegetreden tot de lobbygroep voor de diamantsector waar joden traditioneel sterk aanwezig zijn. Frieda Brepoels van N-VA was voorheen een groot voorstander van de Palestijnse zaak en, na een amper horend protest, zwijgt sindsdien.

Of hoe soepel politiek soms kan zijn, ook bij diegenen die af en toe beweren moralist te zijn.

2) Pierre ‘Pinkus’ Salik was de man van de ooit zeer populaire jeans van het merk 49’er. Hij financierde mee het vertrek van joden uit de toenmalige Sovjet-Unie.

Bron: Willy Van Damme | 27 februari 2013

124

Re: Mossad

Deze post zou verplichte lectuur voor iedereen hier moeten zijn. Eens goed lezen en dan eens goed nadenken. Ik kan maar blijven herhalen dat het vreemd stil bleef bij de beste inlichtingendienst ter wereld wat betreft de Bende van Nijvel. U daarna eens de vraag stellen waarom bijvoorbeeld Bihay en Balfroid (in mijn ogen topspeurders) uit het onderzoek gewipt werden door Deprêtre. Dat was nadat zij een wapenhandel op het spoor waren gekomen. Wapenhandel van wie naar waar?

Wie was minister van Justitie ten tijde van de Bende? Ik ga verder zwijgen want Van Damme en ook Timmerman konden dat duizend keer beter uitgelegd krijgen dan ik.

125

Re: Mossad

De TEA van Georges Gutelman vervoerde ook wapens van FN naar landen met een boycot in de jaren '70. Liefst onder de benaming van "Machines Agricoles" en "Machines a coudre".

126

Re: Mossad

Gutelman en Gol waren dikke vrienden. Na zijn studies richt hij een eigen reisbureau op: TIFA. Zijn eerste vliegtuig koopt hij samen met zijn jeugdvriend, de latere politicus Jean Gol.

George Gutelman was de man die met zijn Trans European Airways (TEA) in 1985 in het grootste geheim de zogenaamde Ethiopische joden overvloog naar Israël. Daarnaast werden zijn vliegtuigen volgens persberichten ook gebruikt voor het vervoer van wapens in de Iran-Contra Affaire.

127

Re: Mossad

Er zaten hier vroeger een aantal behoorlijk slimme of zelfs brillante "jongens" op het forum. Het is niet aan iedereen gegeven de bende op deze manier te lezen.

"Misschien moeten we eens proberen de Bende op deze manier te "lezen"? Een extreem-rechtse CIA/DIA/NATO-geboren structuur die werd gereactiveerd door de Mossad? Net zoals de mossad ook het extreem-links terrorisme zou gemanipuleerd hebben via Hyperion/Superclan?

Met Jean Gol als stuwende kracht gezien hij als minister van justitie verantwoordelijk was voor de burgerlijke tak van de Belgische Gladio (STC/Mob)? Zou ook Smets voor de Mossad gewerkt hebben met de opdracht WNP over te nemen (op de klippen doen lopen omwille van het neonazi-karakter en tegelijkertijd een aantal Mossad-klusjes uitvoeren)? De Bende: Libanezen, wapenhandel, diamanten, ... allemaal verbonden aan de kwestie Israël.

En bovendien: Lekeu beweerde te werken voor de Mossad, Bouhouche had een joodse vrouw, Beijer is volgens Bouten mogelijk een crypto-jood (davidster rond nek?), Mendez Blaya was een jood, Szombat uit de zaak Haemers was een jood en werkte voor de "organisatie" genoemd in het dossier Van brussel/De Jonghe, Cryns is joods, Deferm, Felix Przedborski, Zwirn, ... het hele dossier Atlas draait rond de joodse maffia (die in het zog van de mossad opereerde), het losgeld van VdB, ... Denise Tyack komt uit joodse prostitutiemilieu's, Verdeyen werkte samen met Abraham Shavit, ... " (Dim)

Zijn theorie wordt eigenlijk in dit artikel bevestigd door Ostrovski


- Wat is buiten allerhande terreuraanslagen de band tussen de CCC en de Bende van Nijvel? Als we Victor Ostrovsky mogen geloven is het de Israëlische geheime dienst de Mossad. En Ostrovsky weet als voormalig Mossad-lid waarover hij praat. Hij was bij de Mossad immers zelf gedeeltelijk verantwoordelijk voor de kontakten met de terreurgroep CCC (Cellules Communistes Combattantes).Op 3 februari 1986 heeft Ostrovsky in Larnaca op Cyprus een ontmoeting met een Belgisch CCC'er, die een vals Brits paspoort op naam van Jason Burton op zak heeft. De CCC'er krijgt van Ostrovsky de sleutels van een in Brussel geparkeerde en met explosieven en duizenden ontstekingsmekanismen volgeladen wagen. Ostrovsky ontvangt in ruil het bewijs dat zo'n 2 miljoen dollar gestort is op een Zwitserse bankrekening."

Als je bovenstaande gaat koppelen aan een post die ik vandaag schreef ivm DOMINO


'Het chantagesysteem waarbij hooggeplaatsten gechanteerd werden met compromitterend beeldmateriaal ..................................................
Zo werden Gerald Lhost, advocaat generaal Generaal van het Brusselse hof van beroep Jaspar en substituut Jean Depretere herleid tot marionetten van de veiligheidsdiensten "

dan heb je een behoorlijk beeld van de bende en hoe het komt dat we na 35 jaar nog steeds geen proces hebben.

Mocht ik Capelle zijn, ik zou ons Denise nog eens op de rooster leggen, wedden dat zij de Bende beter kan uitleggen dan wij.

128

Re: Mossad

@coconut- Wat is buiten allerhande terreuraanslagen de band tussen de CCC en de Bende van Nijvel? Als we Victor Ostrovsky mogen geloven is het de Israëlische geheime dienst de Mossad. En Ostrovsky weet als voormalig Mossad-lid waarover hij praat. Hij was bij de Mossad immers zelf gedeeltelijk verantwoordelijk voor de kontakten met de terreurgroep CCC (Cellules Communistes Combattantes).Op 3 februari 1986 heeft Ostrovsky in Larnaca op Cyprus een ontmoeting met een Belgisch CCC'er, die een vals Brits paspoort op naam van Jason Burton op zak heeft. De CCC'er krijgt van Ostrovsky de sleutels van een in Brussel geparkeerde en met explosieven en duizenden ontstekingsmekanismen volgeladen wagen. Ostrovsky ontvangt in ruil het bewijs dat zo'n 2 miljoen dollar gestort is op een Zwitserse bankrekening."

Hoe kom je bij dit verhaal? Victor had op 3 februari '86 inderdaad een afspraak in Larnaca, niet met een vertegenwoordiger van de Belgische CCC maar met een Palestijnse terrorist uit Amman. Victor Ostrovsky is degene die met het paspoort op naam van Jason Burton, Cyprus binnenkwam, dus ook dat had niets met iemand van de CCC te maken. Overigens, de CCC werd in december '85 opgerold.

129

Re: Mossad

coconut wrote:

Er zaten hier vroeger een aantal behoorlijk slimme of zelfs brillante "jongens" op het forum. Het is niet aan iedereen gegeven de bende op deze manier te lezen.

Het niet te complex maken, Achter de schermen is het gewoon de wet van de sterkste. Vraag het maar aan Lekeu.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

130

Re: Mossad

Je hebt gelijk. Dit stond fout in de Tijd. Omdat ik de passage uit het boek ( die ik wou gebruiken) niet onmiddellijk terugvond heb ik een paar kernwoorden ingetypt op google en kwam ik uit op dit artikel in De Tijd

https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/m … 36695.html

Heb ondertussen de passage gevonden

Victor Ostrovsky :

(...) Het was zes maanden eerder, maandag 3 februari 1986. Het was in het Sun Hill Hotel te Larnaka in Cyprus. Ik was daar om een Belgische terrorist te ontmoeten en had een vals Brits paspoort op naam van Jason Burton in mijn jaszak. De Belg was lid van de links terroristische organisatie Communistische Strijdende Cellen (CCC). Volgens mijn paspoort was ik de vorige dag op het vliegveld van Larnaka aangekomen. En ik had de Olympic Air-ticket pluys instapkaart om dat te bewijzen. De Belg sou van mij de sleutels ontvangen van een in Brussel geparkeerde auto, die beladen was met niet herleidbare plastic explosieven en enkele duizenden geavanceerde ontstekingen. In ruil daarvoor zou ik het bewijs ontvangen dat er ongeveer twee miljoen dollar naar een Zwitserse bankrekening was overgemaakt.


Het was inderdaad Ostr. zelf die een paspoort op zak had onder de naam Jason Burton. De rest klopt wel, had naar eigen zeggen afspraak met Belgische terro.

Maar indien jij zegt dat die afspraak was met een Palestijnse terro.  uit Amman , op welke bron vertrouw jij je dan of stond je er zelf bij?  Of was er een afspraak met beiden?

Sorry he, kan er ook niet aan doen dat er fouten in De Tijd staan.Verder kan ik de fouten of leugens in het boek natuurlijk niet controleren. Maar toch bedankt om dit te corrigeren