imazibraine wrote:

Je viens de poser la question à Gérald Damseaux lui-même.

En hij bevestigt mij dat die papiertjes, nadat ze door een informant van de Staatsveiligheid uit het bureau van Bultot zijn gestolen, bewaard werden op de Staatsveiligheid. Er bestaat zelfs een intern transmissierapport van, zegt hij mij, dat aantoont dat ze via de hiërarchie zijn doorgestuurd voor bewaring.

De speurders van de Cel Waals Brabant hebben dat rapport in 2013 ingekeken, nadat ze het boek van Damseaux gelezen hadden. Ze hebben hem toen ook gecontacteerd. Geen twijfel mogelijk : het moet allemaal in hun verslag staan. 

De grote vraag is dus inderdaad hoe die papiertjes vanuit een kast op de Staatsveiligheid in een brandhaard in het Bos van Houssière zouden zijn terechtgekomen. En dan nog tamelijk intact ...

En het is uitgerekend de Staatsveiligheid die ze aan het gerecht heeft overgemaakt.

A vous de tirer vos propres conclusions ...


>>>>Maar hoe kunnen we er zeker  van zijn dat de gestolen papieren  de papieren zijn die in de brand zijn  gevonden ?
Mais comment être sur que les papiers volés sont les papiers retrouvés dans le feu ?

Dat is nu uitgerekend de taak van de speurders.

Het volstaat de man te ondervragen die ze gestolen heeft bij Bultot, en de agent van de Staatsveiligheid die ze in ontvangst genomen heeft.

183

Vergeet ook niet het militaire identiteitsplaatje van Bernard Grandjean dat samen met de snippers van Bultot gevonden werd. een detail dat vaak over het hoofd gezien wordt

En dat in dezelfde richting lijkt te wijzen : die van een 'False flag' : de indruk geven dat de Bende te zoeken is ter rechterzijde.

Want die Grandjean had gewerkt op het kabinet van Cécile Goor (PSC).

Est ce qu'il y a des liens connus entre les 2 personnes (C.F et B.G) dont on retrouve des effets personnels dans ce qu'il restait du feu dans le bois de la Houssière (question déjà posée par Pyrénéen dans le sujet sur B.G)?

Zijn er verbanden bekend tussen de 2 personen (CF en BG) wier persoonlijke bezittingen te vinden zijn in wat er is overgebleven van het vuur in het bos van La Houssière (vraag die Pyreneese al heeft gesteld in het onderwerp over BG?)?

186

Over Bernard Grandjean is heel weinig bekend. Een beetje vreemd aangezien hij een van de weinigen is die met materieel bewijs aan de bende gelinkt kan worden. Naast het feit dat hij net als Latinus zijn legerdienst op het kabinet van Cecile Goor vervulde wist forumlid the end ook te vertellen dat hij lid was van het Front de la jeunesse en bedreven in close combat

Trobken

Quand a eu lieu l'affaire Nestlé? A-t-on retrouvé les auteurs de ce chantage? Le parallèle avec l'affaire de la rue de la buanderie est en effet troublant.

Trobken

Wanneer vond de Nestlé-affaire plaats? Hebben we de auteurs van deze chantage gevonden? De parallel met de Laundry Street-affaire is inderdaad verontrustend.

Het lijkt mij dat C.F, een vriend van J.B, op dat moment ook  op het kantoor van mevrouw Goor  werkte.
Controleren .

Il me semble que C.F, amie de J.B à l'époque, travaillait aussi au cabinet de Mme Goor.
A vérifier .

imazibraine wrote:

Je viens de poser la question à Gérald Damseaux lui-même.

En hij bevestigt mij dat die papiertjes, nadat ze door een informant van de Staatsveiligheid uit het bureau van Bultot zijn gestolen, bewaard werden op de Staatsveiligheid. Er bestaat zelfs een intern transmissierapport van, zegt hij mij, dat aantoont dat ze via de hiërarchie zijn doorgestuurd voor bewaring.

De speurders van de Cel Waals Brabant hebben dat rapport in 2013 ingekeken, nadat ze het boek van Damseaux gelezen hadden. Ze hebben hem toen ook gecontacteerd. Geen twijfel mogelijk : het moet allemaal in hun verslag staan. 

De grote vraag is dus inderdaad hoe die papiertjes vanuit een kast op de Staatsveiligheid in een brandhaard in het Bos van Houssière zouden zijn terechtgekomen. En dan nog tamelijk intact ...

En het is uitgerekend de Staatsveiligheid die ze aan het gerecht heeft overgemaakt.

A vous de tirer vos propres conclusions ...

Welk belang heeft de staatsveiligheid bij het stelen van rapporten die door Falkenburg zijn geschreven tijdens openbare lessen gegeven door Bultot over self-defense ?

190

Nog even deze post in herinnering brengen:

the end wrote:
imazibraine wrote:

Latinus is geboren in 1950. Hij was in die periode 33 jaar oud. Een identiteitsplaatje zal hij dus niet gehad hebben.

Latinus had heel zeker een plaatje! Bernard Grandjean had ook een plaatje.Je bedenkleningen over het plaatje kloppen niet. Leeftijd of beroep doen er niet toe.

imazibraine wrote:

Is er eigenlijk wel een bewijs dat dat plaatje bestaat?

Het identiteitsplaatje is samen met vele andere dingen iets dat men uit beeld houd. Wat er ook uit beeld gehouden wordt zijn de contacten van Moyen ivm de bende, de rol van Baugniet, de buitenlandse spionnen die overvloedig in het dossier aanwezig zijn. Van voorgenoemde feiten bestaan er documenten met namen en plaatsen die buiten het bestaand dossier gehouden worden. Ooit al lijsten van schaduwopdrachten van de staatsveiligheid gezien ivm de bende? Wel ze bestaan en werden gedaan.

Zo zijn er tal van zaken die uit beeld gehouden (moeten) worden.
De tweede foto van de man met de Franchi SPAS-12 om maar iets te noemen...