21

Hestur wrote:

Wie was er allemaal lid van die schietclub?

Ik niet, heb zelf wel in Venezuela gewoond en kan vertellen dat je daar bijna alles kunt flikken.

22

Raf wrote:

Wie heeft juist die wapens gevonden?

Verder zou er op het dak ook iets gevonden zijn na de aanslag. En om wat het gaat weet ik ook niet, dit komt van een voormalige rijkswachtcommandant. Het ging in ieder geval om iets spectaculair, hij wou niet zeggen om wat het ging.

23

Sorry Renne, maar het is me niet duidelijk: tegen wie wou hij (de rijkswachtcommandant) niet zeggen om wat het ging, en wanneer was dat?

24

Indien de kricko niet in stukken gezaagd was in Ronquieres dan hebben ze hem er gewoon nadien bijgelegd of was hij al gebruikt om op het Planton van de gendarmerie in Nijvel te schieten, 2 weken voor Nijvel 1983?

25

dim wrote:

Sorry Renne, maar het is me niet duidelijk: tegen wie wou hij (de rijkswachtcommandant) niet zeggen om wat het ging, en wanneer was dat?

Tegen een vriend van mij, die info had over de bende. Het ging om een gesprek off the record, misschien 5 jaar geleden. Ik weet niet of die flik toen nog in functie was.

26

OK, bedankt Renne.

27

Volgens een te confirmeren bericht zou het niet op het dak van Delhaize geweest zijn maar op een dak van een gebouw dat nu niet meer bestaat.  Bij nazicht ter plaatse zou dit het gebouw kunnen zijn dat uitgeeft op de parking achteraan. Je mag niet vergeten dat deze parking vroeger een niveauverschil had.

Men zou eigenlijk aan Troch moeten vragen waar de maquette heen is die hij gebruikt heeft op de voorstelling op de bende commissie.

28 (edited by Hestur 25-06-2010 22:02)

Nog even voor de tijdslijn van Aalst, want we dwalen af. Enkele deelvragen:

Volgens de reconstructiefilm van Vos en CBW komt er rond 18:45 (ik vind hierover tegenstrijdigheden, volgens sommige bronnen is het later!) een man bij het texaco-tankstation over de berm van de autosnelweg gelopen. Dit is bizar. Waar kwam die man vandaan? Misschien vanuit Groot-Bijgaarden dorp, maar dat is redelijk ver lopen. Het lijkt waarschijnlijker dat hij aan het tankstation aan de overkant uit een auto stapte.  

Ergo: deze man kwam vanuit de richting van Aalst. Het is verleidelijk om te denken dat hij effectief uit Aalst kwam. Maar dat roept meteen nieuwe vragen op:

  1. Parkeerde die man zijn auto aan het tankstation, voor hij overstak, of werd hij er afgezet?  Het tweede lijkt logischer, omdat je als gangster liefst zo weinig mogelijk sporen achterlaat op plekken waar je gezien wordt. Maar dan was er ook een zevende persoon.

  2. Was het effectief zo gepland dat die kerel eventjes de snelweg ging oversteken, of zat hij in tijdsnood en besloot hij in een gril over te steken?

  3. Wat deed die gangster daar in Aalst? Liep hij er eventueel ongemaskerd rond? In dat geval moeten er getuigen minstens één overvaller gezien hebben.

In elk geval krijg je hier dus de indruk dat er nog een derde wagen was (die onze oversteker tot aan het tankstation reed) en eventueel ook een zevende persoon, die nadien met de wagen zou zijn verdergereden.

29 (edited by Hestur 25-06-2010 23:56)

De Bende rijdt vervolgens van het Texaco-station richting Aalst. Opmerkelijke vaststelling van de getuigen: ze houden elkaar in het oog en blijven achter elkaar rijden. Dit is vreemd, want de overval wordt maar door één wagen uitgevoerd. Waarom achten ze het dan van belang om samen ergens heen te rijden? En naar waar rijden ze? Een mogelijke verklaring is dat ze hun timing op elkaar afstellen. Maar vanuit het tankstation naar de Delhaize is het maar 17,7 kilometer, ofwel exact 10 minuten rijden (volgens google maps). Je krijgt de indruk dat als de Bende van de Texaco rechtstreeks naar het tankstation was gereden, ze er al voor 19.30 moeten zijn gearriveerd. Kan het dan, dat de Bende niet rechtstreeks naar de Delhaize gereden is? (zoals gezegd: de timing is niet 100% eenduidig)

Feit blijft dat de overvallers ongemaskerd in de wagen zaten. Ze moeten zich wel ergens klaargemaakt hebben. In hun auto, op een rustige locatie, of in een safe house. Zouden ze eventueel samen naar een safe house gereden zijn? Overigens ook dan blijft de vraag waarom de Bende absoluut met twee auto's samen naar de safe house reed. Kan het zijn dat de overvallers in de golf niet zelfstandig de weg naar de safe house wisten?  Het zou verklaren waarom de golf achter de mercedes reed (en niet omgekeerd). Eventueel zou je er ook een aanwijzing in kunnen zien dat er een "ondersteunende" vleugel was (die de safe house regelde) en een "uitvoerende" vleugel (die de overval deed en de overvalsite wel kende, maar bv. de locaties van de safe house niet van buiten kende). Het blijft speculatie; misschien zijn er ook andere verklaringen mogelijk

Detail: volgens de getuige zat er een kale man in de zwarte golf!

30

Humo 1985: een lerares zag iets voor de overval het konvooi nabij de Grote Markt rijden. Hun lichten waren gedoofd, een voorbijganger merkte dit op en wees hen er op, waarna ze hun lichten aanstaken, kort nadien ontmoete ze hen opnieuw, weer met gedoofde lichten!