Re: Freddy Troch

Had voormalig onderzoeksrechter Freddy Troch een aanhoudingsbevel uitgeschreven lastens Martial Lekeu had men de hoofdprijs misschien al lang te pakken. Wat de hoofdprijs dan ook moge geweest zijn.

The truth nothing but the truth

Re: Freddy Troch

Ben wrote:

Een andere piste - die ter sprake kwam ten tijde van de Tweede Bendecommissie - was dat de speurders van de Delta Cel werden misleid. De rijkswachter die de pv van de eerste zoektocht vond (die door de onderzoekers van Nijvel werd gedaan), was nog niet lang in dienst van de Delta cel en was er geplaatst door kolonel Lhost. De parlementsleden hebben zich toen afgevraagd of die rijkswachter er niet met een rede was geplaatst. Was hij misschien degene die het kanaal opnieuw onder aandacht moest brengen zodat de zakken koste wat het kost gevonden werden? Vergeet niet dat dankzij de wapens de verbanden pas zeer duidelijk werden. De wapens om verschillende pistes te verwarren?


Django68 wrote:

Eigenlijk is het toch heel simpel: het onderzoek werd van het begin af aan gemanipuleerd. Dat staat onomstotelijk vast. Het is niet meer dan logisch dat de CWB over bewijzen beschikt die wij niet kunnen weten.
Dan is gewoon de vraag: wie was er in staat om het onderzoek te manipuleren?
...

Zelfs hier op het forum wordt er gestolen en schaamteloos belogen.
Op kap van 28 doden en zoveel gewonden, je moet het maar durven.

Gestolen is de gedetailleerde analyse door de cel Delta van banden tussen leden van de bende De Staerke en andere criminele groeperingen (o.a. de Bende Haemers), of linken naar mensen en groepen met uiterst rechtse sympathieën (de privémilitie Westland New Post, ex-gevangenisdirecteur Jean Bultot, Juan Mendez, ....)

De cel Delta leidde daar destijds de hypothese uit af dat criminele bendes, zoals die van Philippe De Staerke, gerekruteerd en gemanipuleerd zouden zijn door ex-rijkswachters om overvallen te plegen en paniek te zaaien. Die ex-rijkswachters zouden daar in eerste instantie (1982-’83) wraak mee hebben willen nemen op de overheid die hen de laan uit had gestuurd. Bij de nieuwe golf van overvallen (1985) werd de ontstane paniek gerecupereerd door anderen, met politieke motieven. Zoals het indijken van “het oprukkende rode gevaar”, waarvan de Cellules Communistes Combattantes (CCC) een levend bewijs was.


Professoren Fijnaut en Verstraeten hadden in hun monnikenwerk bij het doorploegen van het volumineuze dossier immers geen enkel rechterlijk bevel tot dreggen teruggevonden.
Bovendien, zo stelden zij vast, hadden de speurders van de Cel Delta in dit verband een aantal initiatieven genomen waarvan de magistraten noch vooraf noch achteraf werden ingelicht.

"...Dan is gewoon de vraag: wie was er in staat om het onderzoek te manipuleren?"

Wie waren dan deze speurders die deze initiatieven namen?
Oh, we vallen in herhaling...

Re: Freddy Troch

@ Pontius


Vreemd is inderdaad:
"Onderzoeksrechter Troch, die een voorstander van uitlevering was, maakte echter nooit een rapport daartoe strekkend op, en zette zijn standpunt ook geen kracht bij via de verlening van een bevel tot aanhouding. Begin augustus 1989 waren alle betrokken magistraten - inclusief Troch - het er echter over eens dat het in de gegeven omstandigheden nog het beste was om Lekeu te gaan verhoren in de Verenigde Staten. De voormalige minister van Justitie Wathelet heeft zich ook in dit geval afzijdig gehouden van de discussie over de manier waarop - via uitlevering of anderszins -het verhoor van Lekeu moest worden georganiseerd. Hij heeft er alleen op aangedrongen dat er in deze belangrijke kwestie eindelijk een beslissing werd genomen." BRON


Nochtans is het op het werkveld er toch anders aan toegegaan:

Tot het allerlaatste moment, tot ze hun dossier kwijtspelen, blijven Acke en Troch geloven in hun zaak.
Na een helse polemiek met, alweer, het Gentse Hof van Beroep, krijgen ze in juli 1989 te horen dat België niet om de uitlevering van Lekeu zal vragen..

Vreemd, vreemd, vreemd... hoe kunnen ze Lekeu uitleveren/niet uitleveren als je daartoe geen enkel rapport voor opstelt, noch een bevel tot aanhouding overhandigt aan het Gentse Hof van Beroep?

Wie is hier correct?

En nog even voor de volledigheid, de rest van deze quote, sorry voor de ietwat langere post daardoor

...Het enige wat kan, is hem beleefd vragen of hij zich op 31 augustus 1989 naar het Belgische consulaat te Atlanta wil begeven om er zich te laten ondervragen door een delegatie, bestaande uit onder meer Troch, Acke en onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix uit Charleroi.

Collega-magistraat: "De aanwezigheid van Lacroix, heeft Willy Acke me nog gezegd, is de sfeer daar niet echt ten goede gekomen."

Hele stapels nota's en boze brieven van de hand van Acke geven een idee waarom. Om de haverklap is er hommeles tussen de parketten van Dendermonde en Charleroi, waar men ook naar de Bende zoekt. Dendermonde deelt alle informatie met Charleroi, maar van de andere kant komt, tegen de afspraken in, nog geen snipper van een proces-verbaal.

Acke ontdekt dat Lacroix alle in Dendermonde vergaarde informatie over Lekeu doorspeelt aan een Luikse politiecommissaris die bevriend is met Lekeu, en hem in 1988 meer dan eens opbelt in Orlando. Eerder heeft Dendermonde moeten vernemen dat Didier Miévis, van de Groep G, in Nijvel doodleuk bij het Bende-speurdersteam is ingedeeld.

In die sfeer trekken de magistraten dus naar Atlanta, waar Lekeu hen uiteindelijk bereidwillig te woord zal staan. Hij heeft eerder al een interview gegeven aan een journalist van La Dernière Heure, die hem op de man af heeft gevraagd of hij betrokken was bij de feiten in Temse.

Bovenstaande spreekt dus mekaar duidelijk tegen.
Delta-cel zegt er alles aan gedaan te hebben om de vele duidelijke sporen in het dossier van de Bende Van Nijvel te kunnen onderzoeken maar ze hebben daar nooit enig document voor opgesteld.

Niet voor het duiken in 1986 in Ronquières, niet voor de aanhouding van Lekeu, de getuigenis van R.D bleek 'onder de mat' geschoven te zijn, en er volgt nog!

Re: Freddy Troch

Tricke wrote:

Geloof blijkt een rode draad te zijn bij waarheidszoekers.  Zo geef jij veel vertrouwen aan Troch Trobke, een man die bijvoorbeeld verguist wordt door Walter De Smet die het boek "Het land van de onbestrafte misdaden" schreef.  De promotie die Troch maakte na zijn rol als onderzoeksrechter maken zijn woorden zeker niet ongeloofwaardig voor me
....

Het is erg moeilijk Tricke, inderdaad.
Wie valt/viel er in dit dossier, in dit onderzoek te betrouwen?
Maar die vraagstelling is alweer koren op de molen van zij die van in het begin het onderzoek wilden manipuleren!
Iedereen die mogelijk in de goede richting zit (hoewel dat inderdaad niet altijd zo was of is) in diskrediet brengen.


Het is logisch dat Troch zijn Delta-cel verdedigde/verdedigt als 1 samenhangende ploeg.
Het is NIET logisch om ervan uit te gaan dat er bij de Delta-cel NIET gemanipuleerd werd.

De cel Delta is pas opgericht na de overval van de Bende van Nijvel op het Delhaize-warenhuis van Aalst op 9 november 1985 en toen was het onderzoek naar de Bende Van Nijvel reeds 1 geforceerde miskleun.

Waarom zou er dus NIET gemanipuleerd geweest zijn bij de Delta-cel als dat ervoor en erna wel overduidelijk bleek?
Speurders uit het mislukte onderzoek naar de moord op José Vanden Eynde hadden bijvoorbeeld ook duidelijk hun invloed op leden van de Delta-cel om maar 1 ding te noemen!De mantra dat de cel-Delta moest gestopt worden omdat ze desondanks in de goede richting zaten, geloof ik echt.
Maar dat is mijn persoonlijke mening.

Wat was die goede richting dan?

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie (bijlage 5): In welke richtingen wilde Delta dan naar openingen zoeken? Zowel Troch als de politieleiding wilden diverse kanten uit; maar met name die van extreem-rechts en de Bonvoisin, de bende Haemers, de Borains, Gladio, het dossier Reyniers, en Bouhouche, Beijer en Mendez. Enkelen onder hen verklaarden hier nadrukkelijk bij dat ze ook metterdaad al deze richtingen waren uitgegaan, maar niet ver genoeg.


Als je leest en blijft lezen (zoals mijn post hierboven), dan kan je inderdaad ook merken dat Troch niet alles volgens het boekje deed of kon doen.
Lees bv het verhoor van Sonja Camps door Troch...
Dat kan je dus verdacht vinden, maar omgekeerd deden andere magistraten het bewust wél punctueel volgens het boekje juist om het onderzoek dwars te zitten.

Er is 1 constante in heel de Bende Van Nijvel, een constante die ook hier terug komt.
De vele elementen die in het grote spinnenweb alles met elkaar verbinden moesten verdwijnen en blijven vandaag nog steeds verdwijnen.
Troch was maar pas begonnen aan zijn onderzoek om de verschillende zaken te herbekijken in functie van de Bende Van Nijvel toen hem het onderzoek afgenomen werd.


Maar ook als je meer details leest over de rol van Troch dan merk je dat hij de rol van de Rijkswacht nooit (voldoende) onderzocht...
"Waarom is ook Dendermonde -onder leiding van Freddy Troch- er niet in geslaagd om te ontdekken dat de rijkswacht al voor 1982 contacten had met Wittock-Van Landeghem? Was het geen interessant dossier voor hen?"

En toch lees je een citaat van Freddy Troch:
"In die tijd, in de jaren ’80, was er een enorme normvervaging in bij verschillende geledingen in Brussel.”
Onder meer doelend op leden van de rijkswacht.
“Ze waren bang dat we andere potjes zouden opentrekken."

Anderzijds, omdat je Walter De Smedt aanhaalt Tricke:

"...Toen De Morgen de Front de la Jeunesse-lidkaart van Johan Demol publiceerde, kwam het onderzoek tot stilstand.
Door een gunstige wind landde het dossier echter op mijn bureau (dat van Walter De Smedt dus).
Samen met een lid van de dienst Enquêtes, mijn vriend Jos Van Herck, ontdekte ik dat de documentatie die bij de leider van FJ in beslag was genomen al die jaren onbenut bij de griffie in Brussel was blijven liggen.
De documenten waren opgeborgen in originele Rijkswachtenveloppen die nog netjes dichtgeplakt waren.
Men had ze dus nooit geopend.
Erg verwonderlijk was dat want de parlementaire onderzoekscommissie had opdracht gegeven om deze na te kijken. (!)
De inhoud van de omslagen leverde niet alleen het bewijs van het FJ-lidmaatschap van Demol, maar ook van zijn deelname aan de vele vergaderingen.
De documenten gaven verder een beter inzicht in de contacten en de werking van FJ als georganiseerde extreemrechtse organisatie.
Onze vaststellingen vielen echter bij voorzitter Freddy Troch NIET in de smaak.
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis werd tegen mij klacht neergelegd bij de begeleidingscommissie.
Dat had tot gevolg dat het comité-onderzoek stilviel.
Waarom waren de door mij aangebrachte documenten destijds niet opgenomen in het Bende-onderzoek of het parlementair onderzoek dat erop volgde?
Paste FJ niet in de piste 'ontwrichting van de staat door extreemrechts'?

Toch wel gek dat oud-onderzoeksrechter Troch, destijds zogezegd uit het Bende-onderzoek gezet, als voorzitter van Comité P niet alleen geen belangstelling had in stukken uit zijn vroegere onderzoek, maar dat hij bovendien klacht neerlegde tegen een collega die daarop wél verder onderzoek deed!"

En later ook nog:

"Freddy Troch, toenmalig voorzitter van het Comité P, wist te verhinderen dat het rapport van De Smedt over Operatie Rebel openbaar werd gemaakt.
Pas in 2001 publiceerde het Comité P een kort en nietszeggend verslag over zijn onderzoek naar Operatie Rebel, waarin de rijkswacht volledig werd witgewassen."

Of dus het ene zeggen en het andere doen of niet doen.
Kon Freddy Troch de rol van sommige leden van de rijkswacht niet onderzoeken?
Mocht hij het niet?
Of wou hij het niet?

Bij de laatste vraagstelling is het dan inderdaad niet verwonderlijk dat Troch ook zijn speurder, ex-rijkswacht, ex Delta-lid blijft verdedigen ondanks de stelling van het gerecht dat hij het allicht was die de gemanipuleerd heeft bij de wonderbaarlijke vondst te Ronquières?
Ah overigens..., deze manipulatie werd door het gerecht aangekondigd en met de pers met veel aandacht neer geschreven... maar ondertussen houdt het gerecht deze stelling niet meer aan... ze hanteren nu de stelling "...dat sommige speurders zich lieten gebruiken."

Het resultaat van dit gesjoemel blijft hetzelfde en de reden daarvoor ook: laten geloven dat het om 1 Bende Van Nijvel gaat.
Verbonden door de wapens, die door ballistisch onderzoek aan bepaalde daden van de Bende konden toegeschreven worden.
De Bende van Kwak, Said en Boemel.

Het enige wat hij (Philippe De Staerke) zegt, is dat hij nooit iets zal zeggen, en dat "men hem om die reden gekozen heeft"

...schreef substituut Acke.

Of hoe je met zo'n nietszeggende zin zoveel kan zeggen.

75

Re: Freddy Troch

Mensen willen het liefst van al zaken waar ze niet mee om kunnen: macht in dit geval.  Natuurlijk is er haantjesgedrag bij diegene die in een machtspositie zitten.  Twijfel ten zeerste of dat vandaag anders zou zijn dan in de jaren '80 van vorige eeuw. 

Wanneer je als hooggeplaatste op de hoogte bent van wie met wie al dan niet overeenkomt kan het echt niet moeilijk zijn om een ondoordringbaar kluwen te creëren volgens mij. 

Maak in alle eerlijkheid voor de eerste keer kennis met substituut Acke.  Ben het eveneens met je eens dat er niet veel woorden nodig zijn  om meningsvolle uitspraken te doen Trobken!

76

Re: Freddy Troch

De oprichting Delta-cel was een blunder volgens Frans Reyniers in de Bendecommissie.
Delta moest gestopt worden want er werden teveel juiste linken gelegd.

Het aantal 'acties' dat de Gerechtelijke Politie van Brussel onder leiding van Frans Reyniers daartoe ondernam is schrikwekkend lang.
Zonder volledig te willen/mogen/kunnen zijn... enkele van de -ook reeds eerder vernoemde- zaken:

1.WIE pookte het vuur op, door te stellen dat Delta pas dagen voordien opeens naar Ronquières werd geleid om de wonderbaarlijke zoekactie met gekend resultaat te ondernemen?
Er is een interne nota van 20 SEPTEMBER 1986, van de procureur van Dendermonde aan de procureur van Gent, waarin FORMEEL besloten werd de zoekactie in het kanaal uit te breiden tot "Large de Fauquez", de plaats in Ronquières die in het rapport Soignies wordt genoemd. De Delta-cel ging niet opeens in Large de Fauquez zoeken naar die befaamde zakken, dat was al maanden op voorhand gepland om ook daar te gaan zoeken! Sinds 6 november 1986 werden er bewust leugens verspreid om de zoekactie van Delta in diskrediet te brengen.
2.Misschien moet er ook eens nagegaan worden wie het foutieve gegeven verspreidde dat Gérard Lhost ervoor zorgde dat speurder Philippe Vermeersch bij de Delta-cel werd gevoegd, gekoppeld aan de beruchte zoekactie die daarop zou gevolgd hebben... ook dat is NIET WAAR dus. Alweer een bewust manoeuvre van sommigen.
3.Nog een voorbeeld: Onderzoeksrechter Freddy Troch hoopte via het bestuderen van het dossier Reyniers en het ontwarren van de onderlinge relaties met de andere dossiers, het aspect van mogelijke chantage in bepaalde kringen na te gaan. Zo kende Sonja Camps, een highsocietyfiguur, Frans Reyniers persoonlijk, maar had ze eveneens dubieuze contacten met bijvoorbeeld Robert Darville, de wapentrafikant van de Bende Haemers. Ze kreeg de volledige dekking van Frans Reyniers zodat Freddy Troch voorzichtig moest te werk gaan: ‘Ik moest op een bepaald ogenblik Sonja Camps verhoren. Zij was – dat is algemeen bekend – goed bevriend met de heer Reyniers. Ik wist voor zij bij mij naar het bureau kwam, dat ze Reyniers al had gesproken. Dat verhoor was een steriel verhoor, dat ik zelfs niet durfde voeren op de manier die ik het wou, omdat ik wist dat zij, vanaf het ogenblik dat zij mijn bureau verliet, opnieuw naar Reyniers ging. Ik voelde me geblokkeerd. Achteraf stond er een artikel in de krant waarin Sonja Camps zegt dat Troch haar heeft verhoord en vragen heeft gesteld over leden van de parketten van Nijvel en Brussel, waarover ik uiteraard geen enkele vraag had gesteld. Dat zou mijn bevoegdheid niet geweest zijn. Trouwens, het zou toch direct aan de oren van Reyniers gekomen zijn. Toch lanceert men dat bericht, erbij zeggend: “ik heb niets gezegd”. Dat zijn van die zaken waarbij ik me afvraag: laat u nu de alarmklok luiden of hoe zit het? Wat voor nut heeft dat?’


Het is dus zelfs niet te vatten dat er tot op de dag vandaag nog steeds getwijfeld wordt aan manipulatie in het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel'.

Re: Freddy Troch

Volgens het laatste boek van Hilde Geens werd de CWB getipt dat er een informant leidde naar de wapenvondst in Ronquières door niemand minder dan Beijer. Op het moment dat de speurders zich opnieuw in het spoor De Staercke hadden vastgebeten.
Hetzelfde spoor dus dat de Delta cel volgde. Dat geeft inderdaad te denken...