1

Topic: Iran-Contra

Echogain wrote:

IranContra-wapens aan Iran 1981-ASCO-Bierset Airport-dossier ECOOVIE- Francis Dessart-drugsmokkel-zaak François-Euromeat-bank BCCI (klant van Hill&Knowlton)-Leon Finné(?)-Zaak Kirschen & Co; IranContra-CIA-Casey(Knight of Malta)-Mossad-Likud-Jean Gol; Israel-Mossad-Jean Gol-Invasie Libanon-Beiroet -Falangisten Bashir Gemayel-Ingram Mac10 Dekaise-moordpartij in kampen Shabra&Shatila.

Iran-Contra > ASCO > Bierset > Ecoovie > Dessart > Drugshandel > François > Euromeat > BCCI > Finné > CIA + Mossad > Gol > Falangisten > Ingram > Dekaise

2

Re: Iran-Contra

Wat was de rol van Youssef Chebib, Attala Pierre en Arouk Antoine in de zaak Dekaise? Hoe was dit gerelateerd aan de Falangisten in Libanon? Is het correct dat men via Arouk Antoine uitkwam bij de hoogst merkwaardige journalist Ajjaz (Ayash/Ayaz...) ?

3

Re: Iran-Contra

Ik plaats nog 1 nieuw item dat zeker van belang is voor de gebeurtenissen van de 80's, namelijk de Iran-Contra affaire.

Wat? In 1985 kwam aan het licht dat de USA in het geheim wapens had geleverd aan Iran. Er bestond een wereldwijd embargo tegen Iran. Iran was in oorlog met Irak. In 79 was de Shah gevlucht, de religieuse leider Khomeini nam de macht over. De wapenleveringen waren illegaal. Ze gebeurden op initiatief van Reagan-Bush, die kolonel Oliver North van de National Security Agency inschakelden om de zake te organiseren. Wapens naar Iran + naar de Contra's in Nicaragua. Drugs uit Centraal-Amerika naar USA (Florida, Miami).

Wat nooit aan het licht werd gebracht: de wapenleveringen begonnen niet in 1985 zoals Ollie North getuigde, maar wel in 1981, namelijk in België. Deze gebeurden in het grotste geheim, gestuurd door het '208 comittee' van Reagan-Bush. De wapenleveringen waren compensatie voor het niet-vrijlaten van US gijzelaars in Teheran, hetgeen Carter de verkiezing 80 kostte. In 'October Surprise' van Barbara Honegger en van Gary Sick wordt België expliciet vermeld, ook de BBL, vliegveld Bierset etc. De leveringen gingen via Israël.

Ook daar was de operatie niet door de regering goedgekeurd. Het was een Likud operatie om de kassa te vullen. Steeds werd er grote moeite gedaan om onderzoeken naar de beginfase van IranContra vóor 1985 te boycotten. De feiten zouden zowel de US Republikeinen als de Israëli Likud in grote problemen gebracht hebben. De affaire heeft in vele Europese/ NATO- landen en in de USA diepe sporen nagelaten: politieke schandalen, corruptie, geheime ops, uitschakelen van getuigen en journalisten... Het is uitgesloten dat deze affaire geen invloed heeft gehad in België, hoewel een directe link met de Bende niet direct voorhanden is.

Was het toeval dat de Belgische minister van justitie Jean Gol (PRL) een jood was in deze periode? Wie organiseerde het perslek dat er voor zorgde dat de rechtse kliek rond Paul Vanden Boeynants en zijn CEPIC verhuisde naar de PRL van Jean Gol? Heeft men de getuigen van de allervroegste IranContra leveringen, die nog in de CEPIC-kringen te vinden waren, nadien uitgeschakeld? Had de Bende een preciese lijst van 'targets', die werden uitgeschakeld onder het mom van 'blinde, willekeurige terreuraanslagen'? Niet enkel op dit punt zouden de Bende-operaties grote gelijkenis vertonen met die van de 'Doodseskaders' in Centraal-en Latijns Amerika. Waren dit de wapentrafieken (van uit Bierset) waarover Cools belangrijke verklaringen zou gaan afleggen.

» www.globalresearch.ca

Re: Iran-Contra

Over de munitieleveringen in de jaren 80 kan ik wel zeggen dat ze bestemd waren voor Irak. Ik heb ze zelf zien vullen (obussen) in Limburg. Op de houten kratten stond Irak vermeld. Wat we toen zagen gebeuren was strikt geheim. Ik was als militair (nu ex) op bezoek in die fabrieken naar aanleiding van de cursus munitievernieuwer die ik toen volgde.

5

Re: Iran-Contra

Thanks! Inderdaad waren er gelijktijdig wapenleveringen aan Irak, o.a. uit Frankrijk, USA. Saddam was een CIA-vriendje, aan de macht gebracht door de USA. (zie IraqGate). De leveringen aan Iran kunnen volgens mij meer belangrijk zijn geweest in de Belgische context omdat ze in verband stonden met de vrijlating van Amerikaanse gijzelaars in de US Ambassade in Teheran.

Eén persoon die op Bierstet werkte in die tijd sprak over de 'operatie Phenix'. Er was ook sprake over transport van 'Singer naaimachines' naar Afrika (midden 80s). Mogelijk waren de Singer-zendingen een camouflage voor bv. obussen 155 mm of 175 mm (nuclear capability, PRB Balen) voor Zuid-Afrika. Indien dit niet 'Singer' maar 'STINGER' (SAM) ladingen waren, graag meer info, bijvoorbeeld welk jaar, bestemming?

6

Re: Iran-Contra

FN durfde ook al eens exporteren onder de noemer "machines a coudre" en "machines agricole".

Re: Iran-Contra

Wat zeker voor een link tussen Iran-Contra en de Bende spreekt is dat de Bende na het publiek worden van de affaire Iran-Contra (november 1986) geen aanslagen/overvallen heeft gepleegd.

Maar toch: Iran-Contra was een deal om Israëlische wapens via tussenpersonen aan Iran te leveren. Het smerige aan Iran-Contra was niet de wapenlevering aan zich, maar het verschuiven van de winst ten behoeve van de Contra rebellen in Nicaragua. De vraag rijst bijgevolg, nu dat er sprake was van een willing buyer en willing seller, hoe men overvallen op warenhuizen en zelfs de overvallen op Dekaise en Wittock-Van Landeghem in deze context dient te plaatsen. Wat is de punt van deze overvallen als Israël zeker in staat was om soortgelijke wapens te leveren?

Overigens: Gaat het voorliggend niet wellicht om twee verschillende deals? Ik kan zo 1-2-3 niet zien (behalve de link met het jaar 1986) dat er een duidelijke band tussen de Bende en Iran-Contra zou bestaan. Bultot zei bij Panorama dat er een band zou bestaan tussen de Bende en een deal waarin Israëlische wapens aan Arabische landen via België in ruil voor drugs (aan Nederland) zouden zijn geleverd. In tegenstelling hiertoe was Iran-Contra een transactie om wapens aan Iran te leveren. Het land in de regio dat over de grootste productiecapaciteit van drugs beschikte was toen Libanon.

Er bestond in dat land in de vorm van de Forces libanaises een willing buyer met een ideologische verbondenheid aan Israël en fysieke controle over de drugsproductie in de Bekaa. Interessant is verder dat de alliantie tussen de Forces libanaises en Israel in 1985 eindigde (Lebanon Christians Close Israel Office » www.nytimes.com), maar volgens dezelfde bron in 1986 werd hervat. Momenteel maken de Forces libanaises deel uit van een alliantie met the VS en Saoedi-Arabië. De timing van de moord aan Finné zou zeker in deze piste passen nu dat de deal was afgelopen en hij enkel een gevaar betekende.

Re: Iran-Contra

Het gebruik van Belgische paspoorten door de Amerikanen bij de ontzetting van de ambassade in Iran is bij de Belgische staatsveiligheid niet in goede aarde gevallen. Het kwam de Belgische wapenhandel niet goed uit. Vanaf toen zijn de relaties tussen Raes en de VS heel zuur geworden. Tevens is ook door de Amerikanen beslist om een super geheime SF eenheid op te richten die gelinkt is aan Chièvres. Trouwens Iran was ook een opium producent.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Iran-Contra

Overigens, bij Panorama zei Bultot dat hij overtuigd racist is en nu dat (via Tueries) » Forum

Ehm, er is kennelijk iets veranderd bij hem.

Re: Iran-Contra

Gewoon ter info: 'Gun in Paris terror attacks linked to ‘Iran-Contra’ Florida arms dealer'. Meer » www.rt.com

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.