1,081

Ik stelde de vraag. Het parket zal misschien meer zeggen. Wie pleegt zelfmoord zonder reden? Iemand die zich verveelt. Geloof het maar.

1,082

Etienne 1420, Bedoel je tijdje geleden?

1,083

Wie pookte het vuur op, door te stellen dat de Delta-cel pas dagen voordien opeens naar Ronquières werd geleid om de wonderbaarlijke zoekactie met gekend resultaat te ondernemen? Er is een interne nota van 20 september 1986, van de procureur van Dendermonde aan de procureur van Gent, waarin formeel besloten werd de zoekactie in het kanaal uit te breiden tot "Large de Fauquez", de plaats in Ronquières die in het rapport Soignies wordt genoemd.

De Delta-cel ging niet opeens in Large de Fauquez zoeken naar die befaamde zakken, dat was al maanden op voorhand gepland om ook daar te gaan zoeken!

Sinds 6 november 1986 werden er bewust leugens verspreid om de zoekactie van Delta in diskrediet te brengen.

Misschien moet er ook eens nagegaan worden wie het foutieve gegeven verspreidde dat Gérard Lhost ervoor zorgde dat speurder Philippe Vermeersch bij de Delta-cel werd gevoegd, gekoppeld aan de beruchte zoekactie die daarop zou gevolgd hebben... ook dat is niet waar dus.

Alweer een bewust manoeuvre van sommigen. Het is zelfs niet te vatten dat er nog steeds getwijfeld wordt aan manipulatie in het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel'.

1,084

Etienne1420 wrote:

De wonderbaarlijke vangst was frauduleus. De Vlaamse rechercheurs wilden slim spelen.

In een schrijven dd. van Zondag 15 december 2013 heeft de leiding van het Deltateam Dendermonde voor de eerste maal zijn bezwaren kenbaar gemaakt aan de Minister van Justitie en de Procureurs Generaal omtrent de vermeende manipulatie van het onderzoek door de Cel Delta.

Tot op heden, Donderdag 23 februari 2023, heeft het Delta team van geen enkele aangeschreven instantie enige reactie mogen ontvangen. Integendeel, de toon werd door de jaren heen steeds agressiever met rechtstreekse beschuldigingen in de media door de Onderzoeksrechter en de Procureurs Generaal. Men meende te kunnen begrijpen dat onderhand niet meer gedacht werd aan manipulatie “door” de cel Delta maar van manipulatie of poging tot manipulatie van de Cel Delta. De cel Delta derhalve als slachtoffer en voorwerp van manipulaties en/of pogingen daartoe. In de pers en de publieke opinie is dit echter niet zo overgekomen, mede door de bijkomende getuigenis van een assistent duiker.

Enige toelichting is dan ook wenselijk.

Voorgaande:

In de nacht van 10 op 11 november 1985, één dag na de bendeoverval te Aalst, worden verdachte handelingen aan de zwaaikom van Ronquières gemeld, die wijzen op een mogelijke dumping.

Op Dinsdag 12 november 1985 worden door de Rijkswacht van Soignies, op de plaats van de verdachte handelingen ter hoogte het tweede ponton in de zwaaikom, volgende zaken aangetroffen en vastgesteld:

 • 7 lipjes van munitiedozen Legia kal. 12 en Reminton in stukken geknipt

 • Iets verder stukjes koord (twijfelachtig of ze met de verdachte handelingen te maken hebben)

 • Even verder : Naamkaartje tatoueur Rocky Brussel

 • Kolf van wapen die op water dreef

 • Wapentijdschriften

Er wordt een beroep gedaan op een lokale duiker, doch er wordt niets gevonden in het water.

Niettegenstaande deze handelingen de nacht na de feiten in Aalst zijn gebeurd, wordt het Parket Dendermonde noch de gerechtelijke politie of Rijkswacht van Aalst hiervan op de hoogte gebracht.

In 1986 voert het Delta team in Dendermonde onderzoek naar de bende van Baasrode waarvan men vermoed dat sommige leden verband hebben met de Bende van Nijvel. Het Delta team bestaat uit leden van de Rijkswacht en de Gerechtelijke Politie. Uit hun onderzoek blijkt dat de bende het kanaal Brussel Charleroi regelmatig gebruikt als dumpingplaats. Hierdoor ontstaat het plan om het kanaal volledig te doorzoeken. Toch houden de Delta leden er rekening mee, dat rond de feiten van Aalst, de bende in het bezit was van een zwarte VW Golf GTI die nog niet was teruggevonden. (In 1986 stond het niet vast dat de uitgebrande VW Golf in Bois de la Houssiere gebruikt was in Aalst. Een wedersamenstelling op de parking in Aalst in soortgelijke omstandigheden met verschillende types en kleuren Golf bracht geen uitsluitsel over de kleur noch over het type -3 of 5 deurs. Onder aanwezigheid van het kunstlicht spraken verschillende getuigen zichzelf en elkaar tegen.)

Door het technisch team dat verantwoordelijk was voor het sporenonderzoek in het Delta-dossier, werd contact gelegd met de regie van openbare werken. Er werd zelfs het plan opgevat om het kanaal te laten leeglopen. Omwille van het gevaar van implosie van de oevers werd hier echter van afgezien. In hun verdere zoektocht naar oplossingen stuit het team op de Duitse firma Vallon die een prototype van sonar bodemscanner had ontworpen. Deze firma was bereid om voor 30.000 bfr de apparatuur een week ter beschikking te stellen.

In hun onderzoek wordt door de leden van het Delta team nauw samengewerkt met de Rijkswacht BOB Halle. Begrijpelijk, aangezien een deel van de bende afkomstig is uit de regio Lot-Beersel. Eén van de leden van de BOB Halle, Adj. A, is verbindingspersoon tussen Halle en de onderzoekscel Brabant Wallon in Nijvel. Ingevolge de voorbereiding van de doorzoeking van het kanaal maakt Adj. A., één van de leden van het Delta team erop attent inzake het bestaan van het fameuze Proces Verbaal uitgaande de Rijkswacht Soignies rond de verdachte handelingen de nacht na de feiten in Aalst. Dit was in de periode Juni/Juli 1986. Uit vrees voor represailles in Nijvel kopieert de verbindingsman in het geheim het kwestieus PV in het dossier in Nijvel en maakt dit over aan rechercheur V. van het Delta team. Deze overhandiging gebeurde in een openbare drankgelegenheid.

Uit een eerste onderzoek bleek dat er slechts zeer summier gezocht is geweest in de zwaaikom. In het bewust PV werd melding gemaakt van zoeking met een bootje omwille van de sterke stroming. Het Delta team kende de duiker in kwestie, aangezien zij reeds verschillende malen op hem beroep hadden gedaan bij het takelen van voertuigen uit het kanaal. In 1986 sprak men van anderhalf à twee uur zoeken.

Na interne besprekingen en overleg over een nieuwe zoekactie in het kanaal wordt het plan aangenomen om het kanaal te doorzoeken om vervolgens te eindigen bij de zwaaikom. Gezien het aantal vele opzoekingen in het kanaal en waterlopen was er een rechtstreekse lijn met het 11de Genie te Burcht. Gelet op een nota uitgaande van het Parket Dendermonde aan het Parket Generaal te Gent dd. van 20 november 1986, wordt gesproken van 15 augustus 1986. In een interne nota van het Centraal bureau der opsporingen (CBO) wordt deze nakende zoekactie reeds op 18 september 1986 vermeld.

Beide data zijn echter van belang want in 2012 beweerde Charleroi in hun statement van manipulatie door het Delta team, - ten onrechte zoals blijkt -, dat de beslissing pas op het allerlaatste moment in casu 5 november is genomen.

De zoekingen in het kanaal en de zwaaikom worden gepland in de week van 3 op 7 november 1986, en dit omwille de beschikbaarheid van de sonar en het 11de genie, en starten in Brussel samen met het 11de genie in aanwezigheid van personeel van de firma Vallon.

Ook dit detail is van belang want in 2012 beweert Charleroi dat deze zoekactie nooit heeft plaatsgevonden. Dat dit in feite een afleidingsmanoeuvre was in de manipulatie door Delta, volkomen ten onrechte zoals andermaal blijkt. De cel Jumet achtte zich hierin gesterkt door het feit dat de firma Vallon de som van 30.000,- Bfr terug had gestort. Het Delta team heeft zelf het PV van 3 november 1986 van de start van de zoeking in Brussel, in aanwezigheid van de Duitse directeur van de firma Vallon, - PV dat trouwens in hun bezit was - moeten aanbrengen. De firma heeft het bedrag terug gestort omdat zij van oordeel waren dat zij voldoende publiciteit voor hun apparatuur hadden kunnen maken. In een krantenartikel van 1986 steekt de firma trouwens de pluimen van het terugvinden van de wapens op de hoed van hun apparatuur. De stelling van de cel Jumet faalt derhalve manifest.

De werken duurden langer dan gepland en om zekerheid te bekomen dat de zwaaikom wordt doorzocht, onderbreekt de Delta Cel de doorzoeking in het kanaal om in opdracht van onderzoeksrechter Troch op donderdag 6 november 1986 de werken te starten in Ronquières. Deze werken starten ’s morgens.

Dit betekent dat de Cel Delta en het 11de genie ter plaatse zijn op het ogenblik van het opduiken van de zware jute zak door de duiker en zijn assistent Goossens. Zie persbericht Federaal Parket. Blijkbaar heeft betrokkene zelf verklaard dat de cel Delta en het 11de genie ter plaatse waren. Een uitreksel uit zijn verklaring werd op het net geplaatst onder de pseudoniem Merovinger. Diezelfde Merovinger duikt eveneens op in de berichtgeving rond de overhandiging van het PV door A. Ik stel mij daar vragen bij te meer het schrijven van 2013.

De zoekactie van de duiker en zijn assistent is blijkbaar ook niet bekend. In een zoekactie naar wapens in dezelfde zwaaikom lijkt het alvast uitgesloten dat de Delta rechercheurs niet zouden reageren of dit incident niet zouden vermelden in hun Proces Verbaal van vaststellingen. Het zou mij ook logisch lijken dat Goossens, in zijn hoedanigheid van opzichter van het kanaal, betrokken zou geweest zijn bij de duikwerkzaamheden vanaf dag één in Brussel dd. 3 november 1985.

In dezelfde context wil ik ook wijzen op de verschillende versies over de duur van de duikactiviteiten in 1985. Anderhalf à twee uur in 86 en 97. Een halve dag op de Parlementaire commissie, verklaring Procureur Deprêtre. Vier dagen in 2012 (Cel Jumet). Anderhalve dag à twee dagen in 2018. Het Proces Verbaal van de vaststellingen door de BOB Soignies wordt geopend en afgesloten op 12 november '85 en spreekt nergens van zoekactie op 13 november 1985.

Om 15.00 uur wordt een eerste zak bovengehaald op 10 meter van de zuidelijke rand en 4 meter van de waterkant: Voorwerpen bloot op de bodem, niet ingepakt, gedeeltelijk verzonken in het slib:

 • Stukken wapens en wapentuig, munitie

 • Een kraag kogelvrije vest

 • Een lange kaki vest vergroend door het verblijf in het water

Even later, 8 tal meter verder een tweede vondst. Een licht blauwe zak bevattende:

 • Stukken wapens en wapentuig

 • Een kraag kogelvrije vest in twee stukken gesneden.

Tijdstip en plaats zijn opnieuw van belang. In hun manipulatiedossier door Delta stelt Charleroi dat men onmiddellijk en bij wijze van spreken bij het inspringen in het water de zak aantrof. Bij de doorzoeking van de zwaaikom hebben de duikers van de 11de genie beslist om niet de sonar te gebruiken wegens te ondiep en te onzeker, maar de klassieke methode van de lijn. Dit houdt in dat men een ketting spant over de bodem om die vervolgens op de tast af te gaan. Het tijdstip en de plaats weerleggen deze bewering van Charleroi. Andermaal kon men vaststellen, en niet voor het eerst zoals blijkt, dat al deze elementen ten ontlaste in hun bezit waren, maar dat zij die niet hebben gezien.

Niet willen zien of opzettelijk ter zijde geschoven? Uiterst zelfvoldaan? Ten volle overtuigd van hun importantie? Hun nut? Hun recht? Hun gelijk? Hun macht denkende aan derden hun machteloosheid?

De zoekacties worden hierop gestaakt en hervat op Vrijdag 7 november 1986.

In de voormiddag: derde vondst aan zuidelijke kant van zwaaikom aan tweede ponton 15 meter van waterkant: één grijs plastieken zak ter grote van vuilniszak. Deze scheurt bij het overbrengen naar de oever, bevattende twee identiek dezelfde grijze zakken.

Eerste zak:

 • Papieren en cheques Delhaize Aalst

 • Groen metalen brandkoffertje (corrosie op het koffertje wijst volgens experts op langdurig verblijf in het water)

 • Stoffen zakken kas 12

 • Munitie

 • Stukjes verpakking LEGIA Chevrotine kal. 12 en Winchester. (Identiek aan de vondst 12 november 1985)

Tweede zak:

 • 2 delen van kogelvrije vesten.

Op 12 november, om reden van beschikbaarheid van het 11de genie, wordt het slib op eerste vindplaats grondiger onderzocht. Bijkomend worden 17 stukken wapens en wapentuig, 12 patronen en 4 hulzen in de modder aangetroffen. Na contact met deskundigen worden de wapenonderdelen gedroogd met silicagel en worden de papieren die aan elkaar gekleefd waren door het water voorzichtig van elkaar gehaald en te drogen gelegd.

Significant detail:

Het gerechtelijk labo van Brussel was in die periode in het bezit gekomen van een techniek om vingerafdrukken op natte onderdelen te nemen. Dit was echter niet medegedeeld aan andere Politiediensten. Het labo van Brussel had zelfs het verbod gekregen van Hoofdcommissaris Reyniers om samen te werken met het Delta team. Resultaat: geen poging om vingerafdrukken te vinden op de gedumpte onderdelen van wapens of het koffertje van Aalst.

Link dossier Haemers:

Wordt vervolgd…

1,085

Etienne1420 wrote:

De wonderbaarlijke vangst was frauduleus. De Vlaamse rechercheurs wilden slim spelen.

Nee. Gewoon nee.

1,086

Ok, bedankt om dat uit te klaren.

1,087

Het is Beijer die iedereen heeft laten geloven dat de vondst frauduleus was. Vanuit zijn optiek een meesterzet die het onderzoek een fatale slag heeft toegebracht. 10 jaar lang hebben de speuders zich daarop gefocusd. Laten we hopen dat ze Beijer eens goed het vuur aan de schenen leggen en op z'n minst obstructie van het onderzoek ten laste leggen.

Ik ben hier niet helemaal mee vrees ik, we bedoelen met manipulatie het feit dat de zakken enkele dagen voor de zoekactie in het water zijn gedropt zodat Delta dit alles zou vinden, toch? Uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat de zakken niet langer dan 48 uur in het water hebben gelegen. Uit het stuk van Bossi leid ik af dat er reeds interne nota's circuleerden in september '86 dat er in november '86 ging gezocht worden. Die elementen kunnen mogelijk wel wijzen op manipulatie of ontkrachten de theorie van manipulatie sowieso niet?

1,089

Misschien is het begrip ‘diskrediet’ beter om al het voorgaande te kunnen ‘plaatsen’.

Waarbij mijn post hierover eerder deze maand:

Wie pookte het vuur op, door te stellen dat de Delta-cel pas dagen voordien opeens naar Ronquières werd geleid om de wonderbaarlijke zoekactie met gekend resultaat te ondernemen? Er is een interne nota van 20 september 1986, van de procureur van Dendermonde aan de procureur van Gent, waarin formeel besloten werd de zoekactie in het kanaal uit te breiden tot "Large de Fauquez", de plaats in Ronquières die in het rapport Soignies wordt genoemd.

Er valt nog iets heel bijzonders te vertellen over Ronquières als de tijd daar rijp voor is.

Maar wat Django68 reeds eerder vertelde over Beijer - via Hilde Geens-  zijn aandeel hierin klopt maar is verre van volledig -uiteraard. Er worden echt mensen zenuwachtig (“het Instagram-debacle” en andere dingen). En terecht.

1,090

Na 36 -  37 jaar, van mijn kant is de tijd rijp over dat nieuws van Ronquiéres. Ik ben er klaar voor