31

Wat wel opvalt, is dat al deze magistraten die jarenlang “doorgedreven” onderzoek doen, niets vinden. En daarna allemaal doorstoten naar de top van de magistratuur. In elk normaal bedrijf is het dan gedaan met de carrière…

Zeer terechte opmerking!

Niets bereiken en dan nog zo arrogant zijn.

Enfin, niets bereikt is overderven. Hij heeft Bouhouche en Beijer laten veroordelen voor de moord op Francis Zwarts. Maar je kan hem wel een tunnelvisie verwijten en een teamspeler was hij ook niet. Hij heeft Acke en Troch geen toegang tot zijn dossiers willen geven wat het onderzoek niet ten goede is gekomen, al was het maar om bepaalde zaken uit te sluiten. Eigenlijk kan hij niets over de betrokkenheid van het illustere duo bij de Bende van Nijvel zeggen omdat hij er simpelweg geen onderzoek naar heeft gevoerd.

35

Je hebt een punt Django, maar deze magistraat zit nu rond te bazuinen dat hij voor 100% zeker is dat Beijer en Bouhouche absoluut niks te maken hebben met de bende. Hij heeft immers geen onderzoek gedaan naar de bende. Vanwaar dan deze uitspraken?

Inderdaad. Over hun betrokkenheid bij de bende kan hij niets zeggen omdat hij er geen onderzoek naar heeft gedaan. Het getuigt overigens van een enorme arrogantie van hem om de mening van andere magistraten die wel onderzoek naar de bende hebben gedaan zomaar  terzijde te schuiven. Een van de basisvragen van dit hele dossier is: wie had de mogelijkheid om de boel te saboteren? Zoveel kandidaten zullen er hiervoor wel niet zijn

Luc Hennart? Tja...

Zo is er de verklaring van adjudant-chef Guy Goffinon van de BOB tijdens het proces van Bouhouche-Beijer. “Na de onthullingen van Beijer over de Staatsveiligheid, heeft onderzoeksrechter Hennart, mij verboden door te gaan met het onderzoek naar de Veiligheid, met het onderzoek naar extreemrechts en naar mogelijke verbanden met de Bende van Nijvel”, zei Goffinon. “Op bevel van de onderzoeksrechter heb ik zelfs het verhoor van commissaris Massart van de Staatsveiligheid moeten stopzetten. Ik begreep dat niet. Ik had immers zeer preciese onderzoeksopdrachten gekregen. Toch moest ik stoppen. Dat is de reden waarom ik uit het onderzoek ben gestapt.”

Op 11 september 1989 meldt de Staatsveiligheid aan eerste substituut Van Doren, de chef van de 23ste Brigade, dat Madani Bouhouche in een residentie in de buurt van Torremolinos verblijft. Van Doren speelt deze informatie door aan onderzoeksrechter Luc Hennart. Luc Hennart vertikt het echter om de Spaanse politiediensten te vragen Madani Bouhouche te arresteren. Dit vindt de Staatsveiligheid al te gortig en de directie bezorgt daarom al haar gegevens over Bouhouche aan de vijf procureurs-generaal. Hierdoor onder druk gezet, contacteert Luc Hennart uiteindelijk de Spaanse autoriteiten.


Die man heeft nogal "culot" nietwaar ... Ongelooflijk. En arrogantie te koop ...

Ze waren 23 instructie magistraten.

Scaramouche wrote:

Die man heeft nogal "culot" nietwaar.... Ongelooflijk. En arrogantie te koop...

Gelukkig straalt rechter Michel intelligentie uit.

Finale wrote:

Wat wel opvalt, is dat al deze magistraten die jarenlang “doorgedreven” onderzoek doen, niets vinden. En daarna allemaal doorstoten naar de top van de magistratuur. In elk normaal bedrijf is het dan gedaan met de carrière…

De rechters zijn onafzetbaar, maar ze kunnen worden bevorderd.

J'ai des documents sur les perqisitions de Goffinon par monsieur Hennart et Beijer, à demain, bonne nuit ...