1,091

Re: Nijvel: 17 September

Het waren dus de Borains?

Spectator Of Life wrote:

.... een auto met Borains + Saab met daders + Mercedes 190 met daders.

Is dat niet een beetje te verl van het goede?

1,092

Re: Nijvel: 17 September

Maggiore wrote:

Misschien omdat Marcel Morue het target was.

Ik ben geneigd te denken dat dit de juiste verklaring is.

Re: Nijvel: 17 September

Maggiore wrote:

Het waren dus de Borains?

Dat schrijf ik toch helemaal niet? De aanwezigheid van Borains + een andere groep is wel de meest waarschijnlijke en consistente uitleg voor Nijvel, één van de weinige dingen waarover min of meer(!) consensus is in een delict waar de hypotheses de pan uit swingen. M.i. is de rol van de Borains beperkt, maar als je een Borain bent (zoals een Cocu) snap ik wel waarom je tijdens een ondervraging verklaart dat je je uit de voeten hebt gemaakt van zodra er werd geschoten in plaats van toe te geven dat je ook nog snel even hebt geholpen met het verplaatsen van lichamen. Inbraak of medeplichtigheid aan een drievoudige moord scheelt nogal wat jaartjes.

1,094

Re: Nijvel: 17 September

Maggiore wrote:

Misschien omdat Marcel Morue het target was.

En het echtpaar Fourez-Dewit? Wat waren die volgens u?

Re: Nijvel: 17 September

P-51 wrote:

Twee schutters betekent niet noodzakelijk twee killers. Drie ook niet ... maar als ze in Nijvel - zoals C.P. beweert - met drie waren en ze daar driest te keer gegaan zijn ... dan blijft mijn vraag nog steeds dezelfde: waarom Fourez, Dewit en Morue beestachtig afmaken en Lacroix niet?

Eenzelfde denkpatroon dat vragen oproept lees je ook in het interview met Vos. 1 type wapen = 1 en dezelfde dader, 1 type outfit = 1 en dezelfde dader. Verre van een certitude.

1,096

Re: Nijvel: 17 September

Scaramouche wrote:

En het echtpaar Fourez-Dewit? Wat waren die volgens u?

Op het verkeerd moment op de verkeerde plaats.

1,097

Re: Nijvel: 17 September

Zou je denken, Maggoire ? Kan zijn maar mss ook niet. Te veel zogeheten 'toevalligheden' in dit dossier, het speuren kan nog eeuwenlang voortgezet worden.

1,098

Re: Nijvel: 17 September

Als het echtpaar Fourez-Dewit het target waren hadden ze nooit die deur met een snijbrander open gesneden maar Fourez-Dewit al dan niet onder dwang naar het Darts-gelokt en bang-bang-bang gedaan en weg. Zich toegang verschaffen tot de opslagruimte van de Colruyt had tot doel de politie te lokken en niet het echtpaar Fourez-Dewit.

1,099

Re: Nijvel: 17 September

In ieder geval waren ze er zeker niet voor financieel gewin, aangezien de sieraden en tas van mevrouw Dewit niet werden meegenomen.

1,100

Re: Nijvel: 17 September

Enkele jaren geleden heb ik eens de moeite genomen om, op basis van de beschikbare foto’s, een schets op schaal te maken van de plaatsing van de voertuigen en schutters ten tijde van het vuurgevecht met de rijkswachters aan de Colruyt. Dat heeft bloed zweet en tranen gekost, maar het is mogelijk. De ondertussen verbannen The End had ook jaren gespendeerd om zelfs een 3D model te maken, ook dat was zeer welgekomen. Doe zelf de oefening en dan kan U meespreken over wat daar nu juist wel of niet kan gebeurd zijn.

De inslagen en bloedvlekken op de combi zijn duidelijk zichtbaar en zelfs een leek kan het verschil zien tussen 9 gaten dicht bij elkaar van een riot gun, en één enkel gat van een zwaar kaliber pistool. De nota van Wezel en de akte van beschuldiging van het proces Borains beschrijven wanneer welke schoten gevuurd zijn, en in bepaalde gevallen zelfs waar men hulzen gevonden heeft en/of inslagen. Het is dus mogelijk, maar vraagt wel tijd en inspanning om dit allemaal in kaart te brengen.

Duidelijk is ook dat de getuigeis van Lacroix cruciaal is, vooral voor wat betreft de plaatsing van de Mercedes en de Saab en het algemene verloop van het vuurgevecht.

Lacroix, van het ogenblik dat hij uitstapte, tot het ogenblik dat de daders naderbij konden komen omdat Lacroix niet meer vuurde, is steeds in dekking geweest. De schutter aan de Mercedes kon hem dus niet raken, de schutter in het uitgesneden deurgat ook niet.

Morue bevond zich in dekking achter zijn openstaande deur, enkel zijn enkels waren ongedekt. Hij viel neer toen hij door .45 kaliber kogels in de enkel(s) werd geraakt. Dat was vlak nadat Lacroix om de achterkant van de combi was gekomen, en Morue hem had toegeroepen om hulp te vragen via de radio.

Duidelijk te zien aan de bloedvlek, viel Morue buiten de dekking van het portier op het beton, duidelijk zichtbaar voor de schutter aan de Mercedes EN de schutter aan het deurgat. Het is dan ook logisch dat er twee wapens begonnen schieten op het enige zichtbare doel: Morue. Lacroix lag dan immers al dood te spelen in de camionette, ook afgedekt door het openstaande portier.

Er is een volle lader kal.45 afgevuurd op Morue en de camionette. Ik vermoed dat de daders dan nog eens met een riotgun vanuit dat deurgat geschoten hebben op de zieltogende Morue. Vandaar al die riotgun wonden.

Hij had ook 2 kogels .22 in de voorarm. Volgens mij heeft de killer, die ook van aan de Mercedes voorheen vuurde op Lacroix, Morue op het einde van nabij een schot in het hoofd willen geven. Die heeft waarschijnlijk ter bescherming zijn arm opgeheven. En toen was de lader van het pistool.22 van de killer leeg (tel maar de .22 schoten voorheen op mvr Dewit ). Zijn laatste schot in de riotgun (opnieuw tel maar de voorafgaande schoten) heeft hij dan op het hoofd van Morue afgevuurd. En dan waren de wapens van de killer leeg. Het is niet noodzakelijk zo dat hij extra munitie bij de hand had. Die was er misschien wel, maar mogelijk in de Saab.

Eén van de andere aanwezigen heeft  dan mogelijk het beructe "schamschot" op Lacroix geschoten. Mogelijk één van de minder bloeddorstige daders. Mogelijk degene die heeft moeten braken bij het zien van de toegetakelde lijken van Dewit-Fourez. (Vinden van braaksel expliciet vermeld door onderzoeksrechter Wezel.) Eén die er zich vlug van af wou maken.

In ieder geval, een schampschot zoals beschreven in het geval van Lacroix is mogelijk. Sterker nog, het had zich al voorgedaan: bij de dood van agent Haulotte in Waver werd in diens haardos een sterk vervormd 9mm projectiel gevonden. Hij was erdoor geraakt, maar niet door verwond. De kogel had eerst zijn rechterschouderstuk geraakt en was afgeketst. (Bron: Bendecommissie I, p99)

Men heeft Lacroix niet opzettelijk laten leven om de versterking te lokken. De daders hebben namelijk niet op die versterking gewacht. Feit. Toen de versterking arriveerde aan de Colruyt waren ze zeer waarschijnlijk al in Eigenbrakel, 7,5 Km verderop, of was zelfs de schietpartij aan de Diable al achter de rug.

Men kan moeilijk volhouden dat ze Lacroix opzettelijk lieten leven, om dan een beetje gaan rond te toeren in de hoop dat ze “ergens” politie of rijkswacht tegenkomen op een willekeurige lokatie om het daar dan tot een schietpartij te laten komen in de hoop dat ze er goed vanaf komen. In zo een theorie zijn er veel te veel onzekerheden en elementen waar men totaal geen controle over heeft dan dat ook maar iemand het zou wagen zoiets te plannen, laat staan het dan ook nog uit te voeren. Ze hadden maar één schietgrage Rijkswachter moeten tegenkomen, goed gewapend met zijn eigen 9 mm pistool, met dumdum munitie en getraind in practical shooting. Bouhouche was er zo ene, en ik ben zeker dat hij niet de enige was. Versterkingen lokken is enkel voorstelbaar indien ze dat konden doen op een daarvoor geschikt terrein, waar ze in het voordeel waren en van waar ze makkelijk konden wegvluchten. De lokatie aan de Diable voldoet zelfs niet eens aan deze voorwaarden en ze hebben daar waarschijnlijk erg veel geluk gehad.

Men zou kunnen denken dat de inbraak in de Colruyt tot doel had rijkswachters te lokken, maar ook dat lijkt niet waarschijnlijk. De daders hadden de Saab en de Mercedes zodanig kunnen plaatsen dat ze de camionette van drie tot vier kanten tegelijk onder vuur hadden kunnen nemen en dan waren zowel Lacroix als Morue reeds van bij het uitstappen allebei meteen doodgeschoten. Dat is overduidelijk NIET gebeurd, er is initieel maar van twee kanten op de camionette geschoten.

Hoe ik de beschikbare feiten, kogelgaten, verslagen en foto’s ook draai of keer, ik kom steeds weer bij hetzelfde resultaat  uit: de daders werden verrast toen de combi opdook, er was maar één schutter buiten die weliswaar meteen onmiddellijk en met bruut vuurgeweld reageerde.

De verhalen als zou Morue in verlof geweest zijn, ziek, dat hij een speciaal onderzoek voerde, zou ik eerst toch graag uit betrouwbare bronnen bevestigd zien, vooraleer er allerlei conclusies aan gaan te verbinden. Tot dan beschouw ik het als indianenverhalen, zoals er ondertussen al zovele zijn.

Dat Lacroix niet meer van zich liet horen, en zelfs geen contact opnam met de familie, vind ik helemaal niet verdacht. De man schaamde zich waarschijnlijk dood. Het zal je maar overkomen, twee burgers doodgeschoten, je collega aan flarden geschoten en jijzelf, als enige overlevende, weet zelfs niet echt opmerkelijke details te vertellen die het onderzoek vooruit helpen.

Ik geef toe, ik heb ook wel eens gedacht dat er iets niet klopte met het verhaal van Lacroix. Maar feit is dat de forensische sporen overeenkomen met de hoofdlijnen van zijn verhaal. Eveneens niet uitgesloten is dat Lacroix zich mogelijk minder dapper gedragen heeft dan hij verklaarde. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor en dus is dat slechts speculatie.

De daders hebben daar aan de Colruyt twee burgers afgemaakt en een rijkswachter. En dan zouden ze één kroongetuige opzettelijk in leven laten “om de versterking te lokken” , waar ze dan wel niet eens op wachten.

Dat geloof ik niet.

En blijven proberen rechthoekige blokken in cirkelvormige gaten te willen wringen omdat men nu éénmaal niet wil geloven dat er plausibele redenen zijn waarom Morue gestorven is zoals hij is gestorven, helpt niemand verder.