1,101

Re: Nijvel: 17 September

Indrukwekkend. Dank je.

1,102

Re: Nijvel: 17 September

Bij Haulotte heeft men het niet gelaten bij 1 (schamp)schot. Bij Lacroix blijkbaar wel niettegenstaande men 2 riotguns ter beschikking had en al minstens 1 riotgun had gebruikt om Morue verder af te slachten zodat deze zeker en vast morsdood zou zijn. Het is Eddy Vos die ons wil laten geloven dat ze Lacroix in leven hebben gelaten om versterking te roepen, niet ik of enig ander forumlid.

Billy& wrote:

Men zou kunnen denken dat de inbraak in de Colruyt tot doel had rijkswachters te lokken, maar ook dat lijkt niet waarschijnlijk. De daders hadden de Saab en de Mercedes zodanig kunnen plaatsen dat ze de camionette van drie tot vier kanten tegelijk onder vuur hadden kunnen nemen en dan waren zowel Lacroix als Morue reeds van bij het uitstappen allebei meteen doodgeschoten. Dat is overduidelijk NIET gebeurd, er is initieel maar van twee kanten op de camionette geschoten.

Als zowel Lacroix als Morue het target waren zou dat idd. een goede strategie zijn geweest. Maar niet als alleen Morue het target was. De Mercedes was trouwens per toeval in hun bezit gekomen.

1,103

Re: Nijvel: 17 September

Maggiore wrote:

Het is Eddy Vos die ons wil laten geloven dat ze Lacroix in leven hebben gelaten om versterking te roepen, niet ik of enig ander forumlid..

Mijn post was dan ook niet “tegen” U gericht. Wel is het zo dat om de zoveel tijd de omstandigheden waarop Morue het leven liet hier weer es worden aangehaald om daar dan allerlei wilde theoriën aan te koppelen. Ik heb er vroeger al es een uitgebreide post aan geweid maar ik ben zeker dat over enkele weken de hele discussie weer van voor af aan begint. Meestal dan door forumisten die geen idee hebben van hoeveel schoten er werden afgevuurd, door wie van waar enz.

Het halve wapenmagazijn dat de daders wel degelijk bij zich hadden is totaal irrelevant voor waarom Morue stierf en Lacroix niet. Zoals ik reeds beargumenteerde is het cruciale element namelijk WIE het wapen hanteerde waarmee op Lacroix werd geschoten. Ik verwijs naar mijn vorige post.

Ik blijf geloven dat de daders deels verrast werden door de aankomst van de combi met rijkswachters. Cruciaal hierin is het feit dat Morue NIET schoot, noch met zijn Uzi, noch met zijn pistool. Nochthans stond Morue achter zijn combideur op zo’n zes meter van dat uitgesneden gat in de deur. Dat gat was deels verlicht, er waren immers meerder lampen boven aan het magazijn die ’s nachts brandden en zoals de combi stond geplaatst moeten de koplampen dat gat ook deels verlicht hebben.

Waarom schoot Morue dan niet, als daar een dader in dat gat klaarlag? En waarom werd Morue pas geraakt nadat Mercedes-man al 4 keer op Lacroix had geschoten met zijn riotgun, nadat Lacroix al om de rechterachterhoek van de combi was aangekomen, en Morue hem had toegeroepen om versterking op te roepen? En als Morue dan toch het doelwit was, en Lacroix niet, waarom werd dan eerst vier keer op Lacroix geschoten, en initieel totaal niet op Morue?

Omdat er initieel geen schutter aanwezig was in dat opengesneden gat. Omdat de andere daders binnen in het magazijn nog buit aan het verzamelen waren, zich een hoedje schrokken toen ze de riotgun schoten van hun kompaan hoorden, waarop één van hen vlug vlug zijn .45 nam en van in dat gat dan toch met zijn .45 schoot op het voor hem enige zichtbare doelwit. Dat was dan Morue.

Dus lag men niet te wachten op toesnellende rijkswachters na opzettelijk het alarm te hebben laten afgaan. Ze werden verrast. Ze lagen niet te wachten op toesnellende rijkswachtcombis en dus ook niet op Morue.

Morue heeft noch met zijn Uzi, noch met zijn pistool geschoten. Feit. Omdat hij, tot hij werd geraakt, niets zag om op te schieten. Zelfs als we veronderstellen dat zijn Uzi blokeerde, hij heeft evenmin zijn pistool getrokken en daarmee gevuurd naar een eventuele schutter, zo’n zes meter verder in een verlicht deurgat. Ook was hij niet versteend van angst, want hij had de tegenwoordigheid van geest om de plots verschijnende Lacroix nog toe te roepen dat hij versterking moest oproepen, net voor hij werd neergeschoten en neerviel.

Ik meen te weten waarom Vos nu ineens met de theorie komt aandraven dat ze “opzettelijk Lacroix hebben laten leven om versterkingen te lokken”. Ik denk zelfs dat hij zelf niet gelooft wat hij daar beweert. Vos kent de pappenheimers van de pers na al die jaren wel, en weet best wat ze van hem verwachten. Hijzal ook wel alle boeken ondertussen gelezen hebben en leest ook hier meer dan waarschijnlijk mee. Na de eerste deugddoende rustperiode van zijn pensioen zal hij zich ondertussen al wel stierlijk vervelen en maar al te blij zijn dat hij nog eens een serieuze spectaculaire boom kon opzetten over de Bende.

1,104

Re: Nijvel: 17 September

Billy& wrote:

Waarom schoot Morue dan niet, als daar een dader in dat gat klaarlag? En waarom werd Morue pas geraakt nadat Mercedes-man al 4 keer op Lacroix had geschoten met zijn riotgun, nadat Lacroix al om de rechterachterhoek van de combi was aangekomen, en Morue hem had toegeroepen om versterking op te roepen? En als Morue dan toch het doelwit was, en Lacroix niet, waarom werd dan eerst vier keer op Lacroix geschoten, en initieel totaal niet op Morue?

Morue schoot niet omdat hij niet wist dat er iemand in dat gat klaar lag om te schieten op hem. Behalve Lacroix kan niemand "getuigen" wat u schrijft waaronder dat er al 4 keer geschoten was op Lacroix vooraleer Morue geraakt werd. Wat ik ook niet erg "clever" vind is dat er de politiecombi tot stilstand wordt gebracht juist aan de metalen poort. Dus geen 10 meter er voor of geen 10 meter er achter. Poorten, deuren, vensters, openingen, e.d. zijn potentiële gevaarlijke plaatsen. Dat weet men toch bij de politie, of niet soms. Gaat U anders maar rustig door met uw lange posten. Hier is nog niet alles van gezegd. Nog lang niet.

Re: Nijvel: 17 September

Het halve wapenmagazijn dat de daders wel degelijk bij zich hadden is totaal irrelevant voor waarom Morue stierf en Lacroix niet

Ik blijf geloven dat de daders deels verrast werden door de aankomst van de combi met rijkswachters.

Losstaand van de mogelijke betrokkenheid van Lacroix -dit maakte geen deel uit de initiële post/interview Vos - en het feit dat je Vos verdenkt van bepaalde motieven om hypotheses in de pers te lanceren; voor iemand die blijkbaar erg met de zaak bezig is moet bovenstaande toch wringen? Vergeef me de kinderlijke vergelijking maar een half wapenmagazijn mee sleuren voor een simpele inbraak klinkt als met drie zwemzakken naar het water gaan om daar gewoon wat bij de rand te zitten. Je hebt veel moeite gedaan om de feiten te reconstrueren, de dingen die je daar schrijft wil ik ook niet betwisten vermits ik minder tijd heb besteed aan dit aspect, maar het lijkt me gevaarlijk om van daaruit tot vaststaande conclusies te komen.

Ook is het in tegenspraak met de beweringen van Cocu (ik kan goed begrijpen dat je een gangster niet op zijn woord gelooft) maar jouw schets roept een beeld op van een heleboel gangsters die daar tezelfdertijd wat aan de deur van de Colruyt staan te prutsen. Ook gerede twijfel daarbij. Half wapenmagazijn + auto's suggereren een flink aantal daders, en zelfs indien Cocu's versie van de feiten niet helemaal klopt; als je met zoveel bent ga ik er vanuit dat ieder wel een bepaalde taak heeft.

1,106

Re: Nijvel: 17 September

Mijn mening. Cocu sprak in Nijvel over" de echten". In Overijse zei een gangster; "wij waren het niet die op dat kind geschoten hebben" (ken de juiste bewoording niet meer). Hetgeen ook een tweede groep veronderstelde. In Aalst was er een bekentenis van iemand die met een Golf een andere vluchtweg moest nemen als dwaalspoor. Joël dacht dan weer dat hij een vluchtweg moest verkennen etc. ... Dus is mijn conclusie dat er bij de meeste overvallen minsten twee groepen of ploegen aanwezig waren.

1,107

Re: Nijvel: 17 September

Billy& wrote:

Waarom schoot Morue dan niet, als daar een dader in dat gat klaarlag? En waarom werd Morue pas geraakt nadat Mercedes-man al 4 keer op Lacroix had geschoten met zijn riotgun, nadat Lacroix al om de rechterachterhoek van de combi was aangekomen, en Morue hem had toegeroepen om versterking op te roepen? En als Morue dan toch het doelwit was, en Lacroix niet, waarom werd dan eerst vier keer op Lacroix geschoten, en initieel totaal niet op Morue?

  1. Morue schoot niet omdat hij daar geen enkele reden toe had.

  2. Als er al idd. al 4 keer geschoten was denk ik wel dat Morue zou terug geschoten hebben met de UZI in de richting van waar de schoten kwamen. Tussen de open deur van de combi en de politiecombi zelf was hiervoor een driehoekige opening

  3. Waarom heeft Morue zelf geen versterking opgeroepen i.p.v. Lacroix terug te sturen van de rechterachterhoek van de combi naar de bestuurderszetel waar het dan nog zeer gevaarlijk was vanwege het geschut met de riotgun. Of waarom neemt Lacroix zelf geen initiatief om versterking op te roepen via de combideur van de bijzitter? Nogmaals, wij hebben hierover geen getuigenis, alleen de verklaring van Lacroix.

Billy& wrote:

Er is een volle lader kal.45 afgevuurd op Morue en de camionette. Ik vermoed dat de daders dan nog eens met een riotgun vanuit dat deurgat geschoten hebben op de zieltogende Morue. Vandaar al die riotgun wonden.

Kan niet want er is maar 1 riotgun gebruikt en dat door de dader die al 4 keer had gevuurd op Lacroix met die riotgun vooraleer Morue geraakt werd. Zie » Forum

1,108

Re: Nijvel: 17 September

Billy&, ik was zelf een heel epistel aan het schrijven maar ben het (en ik heb hier ook al heel wat tijd in gestoken inclusief een 3-D computermodel op schaal met schootsvelden e.d.) in grote lijnen roerend eens met Billy& zijn analyse, ga die dan ook gewoon onderschrijven.

Paar kanttekeningen:

De deuren van die combi gaven geen dekking tegen '0' of '00' hagelpatronen noch tegen munitie zwaarder dan .22. Een voertuigdeur is zowat de slechtst mogelijke dekking aan een wagen. Morue ging neer na 2 treffers .45 in zijn scheenbeen. Daarna werd hij nog 3 keer geraakt door hagel, de laatste keer van vlakbij in het hoofd. Bloedspatten zichtbaar op de combi en de rechterachtervleugel van de Saab. Ik vind niets terug van .22 treffers in de voorarm van Morue, wel van hagel (eerste schot hagel).

Er is m.i. geen enkele aanwijzing voor een val teneinde één of meer specifieke rijkswachters te doden. De daders hebben ongelooflijk veel geluk (en de gendarmes onnoemelijk veel pech) gehad. Als ze hun combi iets anders hadden geparkeerd dan hadden ze dekking gehad tegen schoten vanuit dat luik in de deur want door de plaatsing van de wagens zou de schootshoek van daaruit onmogelijk geworden zijn. Maar het heeft niet moge zijn.

Idem aan de diable. De daders hebben geluk gehad. De politie heeft - geen verwijt - een serieuze blunder begaan door verder te rijden. Als ze op 50 meter waren gebleven hadden die RG's niets meer betekend.

En zoals Billy zegt: als ze één practical shooter in uniform waren tegengekomen aan de Colruyt en die had een deftig pistool gehad ipv een proppenschieter in 7.65 dan durf ik er geld op zetten dat de outcome anders was geweest. Maar opnieuw, het heeft niet mogen zijn.

Ik vind dat veel volk hier wat nederiger en vooral minder veroordelend zou mogen zijn over Lacroix. Vanachter een pc is het allemaal makkelijk.

En o ja, de 'professionele' criminelen hebben in Nijvel hun eigen wagen vol hagel geblazen en ei zo na hun achterwiel lekgeschoten. Een professionele val voor de rijkswacht zou anders opgezet geweest zijn.

1,109

Re: Nijvel: 17 September

Xenophon wrote:

Ik vind niets terug van .22 treffers in de voorarm van Morue, wel van hagel (eerste schot hagel).

Deux autres projectiles de 22 LR sont retrouvés dans l'avant bras gauche, le moment de ce tir ne peut être déterminé.

Bron » Forum

Zoals u zegt. Nederigheid siert de mens.

1,110

Re: Nijvel: 17 September

Maggiore wrote:

Morue schoot niet omdat hij niet wist dat er iemand in dat gat klaar lag om te schieten op hem. Behalve Lacroix kan niemand "getuigen" wat u schrijft waaronder dat er al 4 keer geschoten was op Lacroix vooraleer Morue geraakt werd. Wat ik ook niet erg "clever" vind is dat er de politiecombi tot stilstand wordt gebracht juist aan de metalen poort. Dus geen 10 meter er voor of geen 10 meter er achter. Poorten, deuren, vensters, openingen, e.d. zijn potentiële gevaarlijke plaatsen. Dat weet men toch bij de politie, of niet soms. Gaat U anders maar rustig door met uw lange posten. Hier is nog niet alles van gezegd. Nog lang niet.

En net omdat hij niet wist dat er iemand klaar lag om op hem te vuren had hij niet de vooruitziendheid om mooi buiten dat schootsveld te parkeren of nog beter, met z'n voorwiel voor die poort te gaan staan.

Gebaseerd op de plekken waar hulzen gevonden werden én op het ballistisch onderzoek en de getuigenis van Lacroix is hetgeen in de nota Wezel beschreven wordt zonder meer de meest logische gang van zaken die verenigbaar is met de vaststellingen.

Klavierridders ...