91

Re: CCC

Volgens Jean Gol waren de CCC en de Bende twee takken van 1 boom.

Uit dit artikel:

"Ook Lucien Dislaire, door Marlair aangeduid als de partizaan van de streek, ging later aan het praten. Hij legde in een driedelige documentaire van de BBC een uitvoerige verklaring af die gelijkloopt met de onthullingen van Marlair. De vraag of hij zelf lid was van Gladio wilde hij niet beantwoorden. Hij verwees naar een artikel van René Haquin waarin vermeld werd dat hij bij zijn aanhouding in Luxemburg in het bezit was van een authentiek Belgisch diplomatiek paspoort. Dislaire voegde ook nog elementen toe aan het verhaal van Marlair. Op 9 juni 2008 herhaalt Lucien Dislaire in een open brief gericht aan Justitie en de Belgische pers alle elementen."

Denk nu is allemaal goed na bij volgende zin,

(...) René Haquin waarin vermeld werd dat hij bij zijn aanhouding in Luxemburg in het bezit was van een authentiek Belgisch diplomatiek paspoort. Dislaire voegde ook nog elementen toe aan.

Dislaire, CCC met een authentiek (geen vals dus) Belgisch diplomatiek paspoort. 3 niet 1 maar drie kolonels van het leger die verklaringen afleggen over de Bende. Volgens de auteur van het artikel staat er over de wapenfeiten van bij kolonel Marlair 1 nietszeggende bladzijde in het dossier. (?)

Volgens dossierkenners staan er in het dossier ongeveer duizend bladzijden over een rode golf die zwart geschilderd werd. Ik zou eens graag weten hoeveel bladzijden er over het onderzoek van prof. Cassiman in het dossier zitten.

Ook in dit artikel de zoveelste toespeling over het feit dat de reus gekend was.

Re: CCC

Gol was te slim om dat te geloven. Hij was een geweldige manipulator. Pas op voor politici. Vooral degenen die de clown uithangen.

93

Re: CCC

Kende hem niet persoonlijk Etienne. Heb wel mensen gekend die voor hem gewerkt hebben. Dus hoe slim of sluw hij was weet ik niet. Wist wel dat hij zijn eigen onderzoekscel op zijn kabinet had.

94

Re: CCC

Nog drie aanhoudingen in terrorisme-onderzoek CCC » Nieuws

Op basis van hetgeen in dit artikel staat én de eerste posts hier over de CCC plus o.a. de uitspraken van Jean Gol kan je toch niet anders dan concluderen dan dat de CCC en "De Bende" twee takken van één boom waren. En dat heel die santeboetiek bindingen had met o.a. Italië.

Vergeet trouwens ook niet te noteren dat het hier om één van de handlangers van Habran gaat!