Re: Colruyt Nijvel

Een procureur die hulzen weg schopt is dermate onprofessioneel dat mijn twijfels hieromtrent gerechtvaardigd zijn. Heeft men het van horen zeggen? Werd er hieromtrent een officiële verklaring afgelegd? Of is het de zoveelste kwakkel? Het is niet omdat anderen zo maar alles klakkeloos geloven wat er hen wordt verteld dat ik dat ook moet doen.

62

Re: Colruyt Nijvel

Maggiore wrote:

Ik denk dat het aan de auteur zelf is om hieromtrent initiatief te nemen en uitleg te verschaffen. Ik van mijn part heb de ondervraging van Jean Depretre door de parlementaire commissie overlopen maar heb over het wegschoppen van hulzen niets terug gevonden.

Dan moet je blijkbaar maar wat beter zoeken…

In de -inmiddels achterhaalde en verre van onvolledige maar door jou als enigste naar waarheid geachte bron van inmiddels 27 jaar oud, waar allicht de auteur van het artikel ook de ‘mosterd’ vond:

“Enerzijds wordt gemeld dat de procureur des Konings Deprêtre het bestond om: “onmiddellijk na de driedubbele moord op de parking van de Colruyt in Nijvel nijdig de kogelhulzen in het rond te schoppen.”

Re: Colruyt Nijvel

En uit welke al dan niet officiële geschriften komt deze tekst dan?

64

Re: Colruyt Nijvel

Wat zijn volgens jou officiële geschriften Maggiore? Misschien kunnen we daar mee beginnen ? Of nog beter, wie waren getuigen van deze feiten?

Re: Colruyt Nijvel

De ondervraging van Jean Deprêtre waar ik het in een voorgaande post over had komt uit BC I
De tekst waar Tiens het over heeft in een voorgaande post komt uit BC II - 573/8 - 95/96 - blz. 145
Ziehier de volledige post met betrekking tot de grieven aangaande de inbraak in de Colruyt te Nijvel.

V.5. De inbraak in de Colruyt te Nijvel
De grieven betreffende het onderzoek in deze zaak hebben opnieuw betrekking op het sporenonderzoek. Enerzijds wordt gemeld dat de procureur des Konings Deprêtre het bestond om (551):
«onmiddellijk na de driedubbele moord op de parking van de Colruyt in Nijvel nijdig de kogelhulzen in het rond te
schoppen »
.
Verder zouden de specialisten van de dienst gerechtelijke identificatie van het commissariaat-generaal van gerechtelijke politie aanvankelijk « geen tijd » hebben gehad om de gevonden vingerafdrukken te onderzoeken. Overigens werden deze afdrukken pas « een hele tijd later »naar deze dienst gestuurd (552).

Had men nu onmiddellijk de bron vermeld van dit gegeven had er geen probleem geweest maar dat heeft men - voor zover ik weet - niet gedaan.

66

Re: Colruyt Nijvel

Maggiore wrote:

En uit welke al dan niet officiële geschriften komt deze tekst dan?

Dus nogmaals:
Deze tekst komt uit het 'Parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel'.

Omdat jij 'Maggiore' daarop stond, dat de informatie uit deze documenten MOEST komen omdat je het anders niet wil/wou aannemen.
Deze documenten zijn ondertussen echter grotendeels achterhaald want 27 jaar oud.
Ondertussen zijn er tal van onderzoeksdaden gebeurd die veel informatie uit deze documenten weerleggen of aanvullen.

Re: Colruyt Nijvel

Ik heb geen toegang tot het dossier en weet dus niet welke onderzoeksdaden er werden uitgevoerd die bepaalde informatie uit de documenten m.b.t. de parlementaire commissies I en II zouden kunnen weerleggen of aanvullen.
Maar mocht U daarentegen wel over bepaalde informatie beschikken die ik niet heb mag u dat gerust op het   forum gooien zodat we met z'n allen slimmer worden. Een mens kan nooit genoeg weten, zeg ik altijd.

68

Re: Colruyt Nijvel

Tiens wrote:
Maggiore wrote:

En uit welke al dan niet officiële geschriften komt deze tekst dan?

Dus nogmaals:
Deze tekst komt uit het 'Parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel'.

Omdat jij 'Maggiore' daarop stond, dat de informatie uit deze documenten MOEST komen omdat je het anders niet wil/wou aannemen.
Deze documenten zijn ondertussen echter grotendeels achterhaald want 27 jaar oud.
Ondertussen zijn er tal van onderzoeksdaden gebeurd die veel informatie uit deze documenten weerleggen of aanvullen.

Ik kan Maggiore wel bijtreden in deze. Tal van onderzoeksdaden : ok. Maar tot wat hebben die geleid ? Niente, niente, niente ... je kunt PV's, bijlagen etc. blijven uitpluizen maar niets brengt bij tot wat zich daar afgespeeld heeft.

EEN voorbeeld : niemand is in staat (geweest) om het aantal daders (heb het nu even niet over de killers) juist te becijferen. Dat stelt alles in vraag ... en vragen zijn er intussen al in een veelvoud van antwoorden.

69

Re: Colruyt Nijvel

Maggiore wrote:


Maar mocht U daarentegen wel over bepaalde informatie beschikken die ik niet heb mag u dat gerust op het   forum gooien zodat we met z'n allen slimmer worden. Een mens kan nooit genoeg weten, zeg ik altijd.

Misschien komt er ooit wel een momentum waarop je gaat beseffen dat het geen goed idee is waarom iedereen (!) kan meelezen wat de recentste onderzoeksdaden in een lopend gerechtelijk dossier opgeleverd hebben.

Iedereen op dit forum kan zich engageren om de trias politica aan te pakken en zelf verbeteringen trachten aan te brengen, in plaats van op een forum te verkondigen dat het allemaal op niks trekt.

Mocht je dat dan ook niet willen dat let niks je nog om te verhuizen naar landen waar er (in de praktijk) geen scheiding der machten is zoals pakweg Noord-Korea, Rusland, Iran, Syrië, etc…

Dat sommigen forumleden (en anderen ‘hierbuiten’) opmerken dat het lopende gerechtelijke onderzoek inzake de zogenaamde Bende van Nijvel nog steeds niet geleid heeft tot een proces waarop de daders gepast gestraft kunnen worden en gerechtigheid eindelijk zou kunnen geschieden… dat is uiteraard volkomen terecht. Zoals ik ook vind, maar dit terzijde.

Tenslotte, om nog even terug te komen op het (strafbaar) lekken van onderzoeksgegevens die dan eenvoudig en efficiënt kunnen gebruikt worden door de advocaten van de verdediging om hun cliënten vrij te pleiten:
“Als er morgen iemand op zijn sterfbed zegt dat hij het heeft gedaan of de daders aanwijst, zou ik er niet mee kunnen leven dat die vrijuit gaan.” (David Van de Steen).

70

Re: Colruyt Nijvel

Tiens:" Iedereen op dit forum kan zich engageren om de trias politica aan te pakken en zelf verbeteringen trachten aan te brengen, in plaats van op een forum te verkondigen dat het allemaal op niks trekt." Je weet drommels goed dat een redelijk aantal forumleden dit gedaan hebben. Met als resultaat??? Ook slachtoffers en advocaten hebben zich  geëngageerd met als resultaat....???

en verder

"Deze documenten zijn ondertussen echter grotendeels achterhaald want 27 jaar oud.
Ondertussen zijn er tal van onderzoeksdaden gebeurd die veel informatie uit deze documenten weerleggen of aanvullen."

Zucht.

Ik sluit mij dus aan bij Maggiore en P-51. Gelukkig is er hier ene die op de hoogte is van de stand van het onderzoek. Helaas kan hij hier niets over zeggen want " Misschien komt er ooit wel een momentum waarop je gaat beseffen dat het geen goed idee is waarom iedereen (!) kan meelezen wat de recentste onderzoeksdaden in een lopend gerechtelijk dossier opgeleverd hebben."

Weet je hoe ze dat in Limburg noemen ? de graute jan authangë.