91

Re: Willy Acke

Maggiore maakte zich zorgen ivm zijn belastingeld en de Delta-cel. Het toeval wil natuurlijk dat Willy Acke hier ooit een brief over schreef.

Reyniers misbruikte in de ogen van de Delta-cel zijn getuigenverhoor door de Bende-commissie I (op 3 november 1988) om af te rekenen met deze onderzoekscel. Op 8 november 1988 schreven zowel Troch als Acke een scherpe brief aan de procureur-generaal van Gent waarin zij niet alleen de kritiek van Reyniers tegenspraken maar hem ook beschuldigden van voortzetting van de politieoorlog op een moment waarop dat totaal ongepast was.

Acke schreef: Deze politie-oorlog wordt als het ware verdergezet voor de ogen van honderduizenden rechtsonderhorigen, die andermaal niets begrijpend achterblijven en zich terecht afvragen waartoe hun belastinggelden dan wel dienen, wanneer deze slechts worden aangewend om blunderende, onbekwame, onbemande en slecht uitgeruste politiediensten te betalen, wiens hoofdcommissarissen nog vr de aanvang van de onderzoeken inzake zwaar banditisme meedelen dat de daders toch nooit zullen gevonden worden.

Dus Maggiore, maakt u geen verdere zorgen ivm uw belastinen en de Delta cel. De Willy was dus ook bezig met ons belastinggeld.

Willy Acke was de ziel, het hart en de nieren van de Delta cel. Geen mens durft tegenspreken dat deze man dag en nacht met de Bende bezig was én (zeer belangrijk) de nodige intelligentie had.

Re: Willy Acke

Willy Acke was de spreekbuis van de Delta-cel omdat hij geen enkele bevoegdheid had.