1

Topic: Brussel: 24 Juli 1975

Samenvatting

  • Wat? Moordpoging op een 27-jarige man uit Kortrijk

  • Wanneer?  24 Juli 1975

  • Waar? Op de hoek van de Emile Jacmainlaan en de Circusstraat » Google Maps

  • Wie? Lucien Koller ("Lulu") en Patrick Claes ("Pierrot le Fou")

  • Wapen: 6.35mm-pistool

  • Status: Opgelost

De crimineel Lucien Koller kwam in de jaren '80 vaak in bar VIP. De eigenaar van dat gebouw (niet van de bar) was Jacques Fourez. Die kwam zelf ook vaak in bar VIP.

Moordpoging op Kortrijkenaar te Brussel opgehelderd

Twee mannen uit het Brusselse milieu, betrokken bij de moordpoging op de 27-jarige Kortrijkzaan André Dupont, bijgenaamd Dede, konden reeds enkele uren na de feiten worden aangehouden. Het betreft de 27-jarige Lucien Koller, bijgenaamd “Lulu”, uitbater van de bar “Gaslicht” Keizer Karellaan 20 te Ganshoren, en de 21-jarige Patrick Claes, bijgenaamd “Pierrot le Fou”, ingeschreven Circusstraat te Brussel.

Het slachtoffer is wel enigszins aan de beterhand maar kon nog steeds niet worden ondervraagd. De vriendin van André Dupont verstrekte evenwel een versie over de feiten die met de werkelijkheid schijnt overeen te stemmen.

De vrouw had donderdagochtend samen met haar vriend een paar glazen in het Café des Boulevards op de hoek van de Em. Jacmainlaan en de Circusstraat gedronken. Ze besloten beiden een taxi op te bellen om huiswaarts te keren. Even later gingen Dupont en zijn vrouw op straat een taxi opwachten, maar toen kwam plots een Citroën DS aangereden met aan het stuur Lucien Koller. De chauffeur was bepaald dronken en het scheelde niet veel of hij reed Dupont en diens vriendin omver. Dupont begon de dronken autobestuurder uit te schelden, met als gevolg dat de wagen bleef staan en de inzittenden Lucien Koller, diens vriendin en Patrick Claes uitstapten.

Bierglas

Koller had een 6.35mm-pistool op zak waarvan hij dadelijk gebruik maakte en op Dupont begon te schieten. De Kortrijkzaan die in de borst werd geraakt, liep het Café des Boulevards binnen, achternagezeten door Koller en Claes. Laatstgenoemde was het trouwens die met de scherven van een bierglas de hals van het slachtoffer bewerkte.

De politie van Koekelberg trof Koller donderdagnamiddag met bebloede handen aan in de hal van een flatgebouw waar ook zijn vriendin woont. Claes werd later op de dag door de politie van Brussel ingerekend. Geen van beiden wilden aanvankelijk tot bekentenissen overgaan, maar ze vielen weldra door de man toen ze door commissaris Asselman werden ondervraagd.

Volgens Koller zou hij op Dupont hebben geschoten omdat deze van op straat naar een zwart animeermeisje achter het raam van een aanpalende bar zou hebben geglimlacht. Doch deze versie is heel vermoedelijk verzonnen, want ze is helemaal strijdig met wat de getuigen verklaarden.

Uit het onderzoek bleek voorts dat Dupont zich onlangs op Brussel Kermis als knecht bij een foorreiziger had laten aanwerven. Het slachtoffer schijnt de twee daders trouwens nooit voordien te hebben ontmoet. Koller en Claes werden wegens poging tot doodslag onder arrest geplaatst.

Bron: Gazet van Antwerpen | 26 Juli 1975

Maximumstraffen voor vechtersbazen te Brussel

De Correctionele Rechtbank te Brussel veroordeelde woensdag de 27-jarige Lucien Koller, dancinguitbater uit Dilbeek, tot drie jaar gevangenis en 21.000 fr. boete en de 21-jarige Patrick Claes, matroos uit Brussel, bij verstek tot twee jaar cel en 6.000 fr. boete.

Beiden maakten zich op 24 juli schuldig aan slagen en verwondingen op André Dupont uit Kortrijk. De feiten gebeurden ’s morgens om 7u toen André Dupont samen met een vriendin en een vriend, op de hoek van de Circusstraat en de Emiel Jacqmainlaan te Brussel op een taxi wachtten. Dupont wilde zich naar de Brusselse foor laten overbrengen, waar hij enkele dagen voordien als knecht was aangeworven.

Verwensingen

Op zeker ogenblik kwam er een Citroën aangereden met aan het stuur Lucien Koller in het gezelschap van een vriendin. De wagen sloeg de Circusstraat in en het scheelde bitter weinig of Dupont werd omvergereden. Hij slingerde dan ook een hele reeks verwensingen naar het hoofd van Koller.

Deze bracht zijn wagen enkele tientallen meters verder tot stilstand, stapte uit en kwam op Dupont toe. Beide mannen, die tamelijk dronken waren, geraakten slaags op een kleine parking aan de Circusstraat. Koller haalde plots een 6.35mm-revolver tevoorschijn waarmee hij een kogel afvuurde die in de borst van Dupont terechtkwam zonder gelukkig het hart te raken.

Toevallig

De gekwetste Dupont liep verder een café binnen, waar toevallig een vriend van Koller, de genaamde Patrick Claes aan een tafel zat. Via de vriendin van Koller vernam Claes dat Dupont het met eerstgenoemde aan de stok had gekregen.

Toen sloeg Claes, die eveneens dronken was, een bierglas stuk en met de overblijvende scherven kwam hij op Dupont toe die hij slagen toebracht in het aangezicht en de hals.

Het slachtoffer, dat heel wat bloed verloor, geraakte met veel moeite weer buiten maar zakte weldra op de stoep in elkaar.

Koller en Claes, die ondertussen waren verdwenen, konden nog dezelfde dag worden aangehouden. Volgens de verklaringen, die Koller aflegde,  was het schot heel toevallig afgegaan. In zijn rekwisitoor eiste eerste substituut Jaspar tegen Koller niet alleen een straf wegens slagen en verwondingen, maar eveneens wegens verboden wapendracht. Deze rechtbank gaf gehoor aan deze eis en beval meteen de onmiddellijke aanhouding van Claes.

Bron: Gazet van Antwerpen | 22 Januari 1976

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube