11

Re: Jean-Philippe Elise

Xenophon wrote:

Is de rechtse niet Fagniart?

Ja, Jacques Fagniart.

Re: Jean-Philippe Elise

Vernaillen werd op 11 mei 1989 door onderzoeksrechter Lacroix persoonlijk ondervraagd. In dit verhoor deed hij uit de doeken hoe hij Finné via de commissarissen van gerechtelijke politie Reyniers en De Vroom had leren kennen in een bijkantoor van de Bank Copine aan de Louisalaan. Finné leidde dit kantoor.

Zimmer en Reyniers van de Gerechtelijke Politie Brussel die alles eraan deden om de Deltacel te laten falen en in diskrediet te brengen. Wat ook lukte.

De Vroom die zijn commissaris Elise stiekem het onderzoek van Troch verder liet doen. Waarom? De GP Brussel was toen al onderbemand.

De Cel Waals Brabant die furieus hierop reageerde toen ze dit ontdekten en uiteraard de eerste onderzoeksresultaten van Elise tegenstrijdig en nietig verklaarden.

Waarom werd er toch zoveel onzin verteld over het onderzoek van Delta-cel? Waarom werd er heel de tijd benadrukt dat de Delta-cel Philippe De Staerke als dé dader van de Bende Van Nijvel zag, enkel gebaseerd op een getuigenis van zijn ex Yvette Van Hemelrijck?

De Delta-cel wou de verschillende sporen en links onderzoeken van de Bende Van Nijvel tot de Bende van Baasrode, de moord op Mendez, de wapendiefstal bij groep Diane, de groep G bij de Rijkswacht, het dossier van de Westland New Post én de Bende Haemers. Niet enkel 1 persoon Philippe De Staerke.

Wie “stuurde” Vermeersch, zodat het onderzoek naar De Staerke leidde en exclusief daar bleef hangen?
En waar werkte Achten voor hij voor de BOB Halle werkte?

Een onderzoek dat Elise van de GP Brussel dus stiekem en gedeeltelijk wist verder te zetten met resultaat. Van zodra het eerste resultaat bekend was (1991) werd hij van de zaak gehaald en overgeplaatst.

Het was Elise die de garagebox van Haemers ontdekte in Ukkel mét de carnavalsmaskers die nooit onderzocht geweest zijn. Het was Elise zijn onderzoek die aantoonde dat er bij deze wapens een wapen zat dat gestolen werd uit de privé-collectie van Mendez.

Het was op basis van dit bewijsstuk dat de Bende Haemers via Robert Darville én via Madani Bouhouche aan elkaar konden gelinkt worden!

De reden waarom het dossier Mendez nooit aan dat van de bende gelinkt mag worden? Als het ene dominosteentje een tikje aan het ander geeft dan valt op termijn alles om.

13

Re: Jean-Philippe Elise

Allez Witse, je hebt ook de P-magazine gehaald (nu CNN nog!) Smiley. Wat hebben jullie toch allemaal chance dat ik de pen van den Debels vasthou! (Niet dus, ken hem niet eens.)

Zoals een forumgebruiker op het Vlaamse forum van de Bende van Nijvel terecht aangeeft: de Delta-cel was niet zozeer gefocust op Philippe De Staerke, maar wilde de verschillende sporen en links onderzoeken van de Bende Van Nijvel tot de Bende van Baasrode, de moord op Mendez (in 86), de wapendiefstal bij Diane, de groep G bij de rijkswacht, het dossier van de Westland New Post (WNP) én de Bende-Haemers. Niet enkel die ene persoon Philippe De Staerke dus.

Wat het dossier-Haemers betreft gaat het om een dossier waarover het toenmalige parket-generaal van Brussel moest beslissen en ook hier pakte Freddy Troch ernaast.

In een garagebox gehuurd door de bende Haemers-Lacroix in Ukkel werden immers twee wapens, een FNC nr. 013868 en een FAL nr. 2500414, gevonden die gestolen waren bij Juan Mendez.

Straffer: naast die wapens lagen carnavalsmaskers.

De cel Gamma die de bende Haemers onderzocht, beschikte bovendien over serieuze aanwijzingen dat leden van de bende Haemers, Lacroix, Bajrami en Smars aanwezig waren bij de bende-overvallen in Overijse, Eigenbrakel en/of Aalst.

Gamma kreeg evenwel nooit een officieel verslag over enig onderzoek naar die twee wapens en bende-wapens. De carnavalsmaskers werden evenmin door bende-speurders onderzocht.

Dat forumlid: “Het was (Jean-Philippe) Elise die de garagebox van Haemers ontdekte in Ukkel mét de carnavalsmaskers die nooit onderzocht geweest zijn. Het was Elise zijn onderzoek die aantoonde dat er bij deze wapens een wapen zat dat gestolen werd uit de privé-collectie van Mendez.”

“Het was op basis van dit bewijsstuk dat de Bende Haemers via Robert Darville én via Madani Bouhouche aan elkaar konden gelinkt worden!”

“De reden waarom het dossier Mendez nooit aan dat van de bende gelinkt mag worden? Als het ene dominosteentje een tikje aan het ander geeft dan valt op termijn alles om.” Opdracht geslaagd dus…

14

Re: Jean-Philippe Elise

Insp. Witse wrote:

Vernaillen werd op 11 mei 1989 door onderzoeksrechter Lacroix persoonlijk ondervraagd. In dit verhoor deed hij uit de doeken hoe hij Finné via de commissarissen van gerechtelijke politie Reyniers en De Vroom had leren kennen in een bijkantoor van de Bank Copine aan de Louisalaan. Finné leidde dit kantoor.

Zimmer en Reyniers van de Gerechtelijke Politie Brussel die alles eraan deden om de Deltacel te laten falen en in diskrediet te brengen. Wat ook lukte.

De Vroom die zijn commissaris Elise stiekem het onderzoek van Troch verder liet doen. Waarom? De GP Brussel was toen al onderbemand.

De Cel Waals Brabant die furieus hierop reageerde toen ze dit ontdekten en uiteraard de eerste onderzoeksresultaten van Elise tegenstrijdig en nietig verklaarden.

Waarom werd er toch zoveel onzin verteld over het onderzoek van Delta-cel? Waarom werd er heel de tijd benadrukt dat de Delta-cel Philippe De Staerke als dé dader van de Bende Van Nijvel zag, enkel gebaseerd op een getuigenis van zijn ex Yvette Van Hemelrijck?

De Delta-cel wou de verschillende sporen en links onderzoeken van de Bende Van Nijvel tot de Bende van Baasrode, de moord op Mendez, de wapendiefstal bij groep Diane, de groep G bij de Rijkswacht, het dossier van de Westland New Post én de Bende Haemers. Niet enkel 1 persoon Philippe De Staerke.

Wie “stuurde” Vermeersch, zodat het onderzoek naar De Staerke leidde en exclusief daar bleef hangen?
En waar werkte Achten voor hij voor de BOB Halle werkte?

Een onderzoek dat Elise van de GP Brussel dus stiekem en gedeeltelijk wist verder te zetten met resultaat. Van zodra het eerste resultaat bekend was (1991) werd hij van de zaak gehaald en overgeplaatst.

Het was Elise die de garagebox van Haemers ontdekte in Ukkel mét de carnavalsmaskers die nooit onderzocht geweest zijn. Het was Elise zijn onderzoek die aantoonde dat er bij deze wapens een wapen zat dat gestolen werd uit de privé-collectie van Mendez.

Het was op basis van dit bewijsstuk dat de Bende Haemers via Robert Darville én via Madani Bouhouche aan elkaar konden gelinkt worden!

De reden waarom het dossier Mendez nooit aan dat van de bende gelinkt mag worden? Als het ene dominosteentje een tikje aan het ander geeft dan valt op termijn alles om.

To the point, Witse.

Vernaillen is in 2018 nog verschillende malen aan een verhoor onderworpen. Ook i.v.m. zijn verklaring van een nekschot bij de heer Finné waar absoluut geen sprake was van zulke verwonding. Vernaillen had dit uit de pers vernomen.

De Valkeneer heeft ook een onderzoeker in richting willen duwen om de Cel Delta te kunnen beschuldigen niettegenstaande deze speurder toezegde de Cel Delta 100% te vertrouwen.

15

Re: Jean-Philippe Elise

Zou hij nog leven? Zou hij nog willen spreken, durven spreken? Indien ik mij niet vergis kwam hij ook uit de groep Diane en het zou mij niet verbazen mocht hij wat dit laatste betreft ook één en ander te vertellen hebben. Hij zou het onderzoek in ieder geval anders aangepakt hebben en in mijn ogen beter, gerichter, efficiënter.

Jean-Philippe Elise was in de jaren 90 commissaris van de gerechtelijke politie (GP) te Brussel. Hij deed een poging om de misdrijven van de Bende van Nijvel op te lossen. Zijn rapport werd begin juni 94 overgemaakt aan de procureur-generaal te Bergen.

Het initiatief van Elise viel niet in goede aarde. Dat is een understatement. Tijdens de Bendecommissie-bis wordt er dieper op ingegaan.

Elise: “Mijn onderzoek was vooral gebaseerd op de dossiers Haemers, Mendez, WNP, Veiligheid van de Staat en andere. Uit die dossiers zouden de wezenlijke gerechtelijke elementen moeten worden gehaald die dan weer de basis moeten vormen van een nieuwe aanpak: misdaadanalyse waarbij niet de feiten maar de personen centraal staan.”

“Die keuze zou moeten leiden tot de blootlegging van relaties, bindingen, activiteiten en zelfs manipulaties van mensen zoals Haemers, Lacroix, Smars, Mendez, Bouhouche, Beijer, Libert, Barbier, Weykamp, Lekeu, Murat, ... om er maar enkelen te noemen.”

“Dankzij die strategie zouden we ons kunnen toespitsen op een beperkt aantal personen, die zouden worden geselecteerd volgens objectieve criteria. Aldus zouden we het risico op een onderzoek in alle richtingen kunnen ontlopen - anders dus dan de CWB, die onderzoek voerde naar drieduizend (3.000) verdachten, waartoe ook ik volgens onderzoeksrechter Hennuy behoorde. Bovendien zou het verstandig zijn de rol van de verdachten in de respectieve zaken na te gaan, met behulp van een chronologische ordening.”

“Ter wille van de transparantie en om ontsporingen, geruchten en verwarring te vermijden, dienen alle relevante elementen en aanwijzingen daarenboven te worden bevestigd, getoetst en verduidelijkt in processenverbaal die bij de procedurestukken moeten worden gevoegd.”

“Ter staving van de voorgestelde strategie, geef ik twee voorbeelden:

1. Misschien kunnen we wijzen op de activiteiten van de genaamde (...), die geregeld de schietclub van Overijse bezocht en waarschijnlijk heeft gesleuteld aan de Colt.45 ESSEX Corporation-pistolen, die werden teruggevonden in het bezit van WNP en van de bende Haemers.

2. Tevens bestaat er een verband persoon / wapen dankzij de diefstal van FAL's en FNC's bij Mendez, op 15 mei 1985. Die wapens werden in het kader van de zaak Haemers op 7 februari 1989 teruggevonden in een box van het Apollocomplex te Ukkel. Pas in december 1991 wijst het onderzoek uit dat Bouhouche de wapens aan de genaamde (...) afstond. Die laatste bezorgde ze aan (...) die ze aan (...) en (...) verkocht.”

“Anderzijds denk ik dat de sleutel van het mysterie in Brussel moet worden gezocht. Zoals de procureur des Konings van Brussel, de heer Poelman, al verklaarde voor de parlementaire onderzoekscommissie die de wijze bestudeerde waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, is het mogelijk dat het onderzoek van binnen uit werd verraden. De vrees bestaat dus dat de ‘worm’ nog steeds in de ‘appel’ zit. Ik weiger te geloven dat het de onderzoekers volledig aan bekwaamheid ontbrak.”

“Neem nu het aanstaande proces voor het hof van assisen van Brabant, aangaande de zaak-Mendez. Men kan zich vragen stellen over de identiteit van de vier beklaagden: Bouhouche, Beijer, Lekeu en Amory. Allen hebben vroeger bij de rijkswacht gewerkt. Ik kan moeilijk geloven dat zij alleen en op eigen houtje hebben gehandeld.”

“Afgaande op mijn beroepservaring en overtuiging, denk ik dat de ware toedracht van de aanslagen van de Bende van Nijvel te vinden is in voornoemde dossiers. In de veronderstelling dat mijn werkvoorstel uw goedkeuring wegdraagt, dan zouden van in het begin een strikte gedragscode en een nauwgezet actieplan moeten worden uitgewerkt, met inachtneming van de strafprocedure.”

De procureur-generaal zag in dit ‘goedbedoelde’ advies echter helemaal niets. In de periode Charleroi deden zich niet alleen tussen magistraten ernstige conflicten voor in relatie tot het onderzoek naar de bende van Nijvel.

Het archief van het parket-generaal te Bergen bevat ook dat dossier uit 1994 over Elise die weliswaar niet behoorde tot de CBW (Cel Waals-Brabant), maar die desalniettemin langs de zijlijn probeerde mee te rechercheren, en dit op een vrij bijzondere manier, onder andere door te proberen via een gewezen officier van de rijkswacht de naam van een tipgever van de CBW te achterhalen. Dit volgens hem met de bedoeling “die persoon te ontmoeten om in zijn bezit zijnde informatie te checken”.

Niet alleen de rijkswacht, maar ook de procureur van Charleroi (“Ik wil dat die persoon tot de orde wordt geroepen: de periode waarin je nog op eigen houtje kon handelen, is afgesloten.”) en Hennuy (“moest in dat onderzoek dringend de wegen bewandelen die iedereen kent en volgt.”] waren zéér verbolgen over diens ‘onverantwoorde’ optreden.

In het team van Elise zat een decennium daarvoor ook Frédéric, bekend als Frédo, Fredo of Freddo Godfroid. Hij was de jongste commissaris van het land van het team van Reyniers, Marnette, Baudesson en Elise. Godfroid werd misdadiger.

De bende van Fredo Godfroid wordt door sommigen omschreven als één van de best georganiseerde die België ooit heeft gekend. Anderen vinden dat onterecht. Godfroid nam in 1983 ontslag bij de Gerechtelijke Politie omdat hij 'walgde' van de praktijken van de GP. Hij zou toen beschikt hebben over gouden gegevens over de Bende van Nijvel, die hij niet kon of mocht uitspelen. Godfroid was bevriend met Jean Bultot.

Jean-Philippe Elise is in de jaren nul een specialist inzake Oost-Europese misdaadorganisaties van de 23ste nationale brigade van de gerechtelijke politie in Brussel. Later wordt hij directeur van de GP.

Bron: P-magazine

Re: Jean-Philippe Elise

Ben je zeker dat hij bij het SIE heeft gezeten?  Hij werkte bij de GP.

Waarom vindt iedereen wat hij deed een goed idee?  Politieman die niet belast is met onderzoek in het dossier tracht zich binnen te wurmen, stelt onderzoeksdaden, tracht de identiteit van informanten te weten te komen.

En dan wordt geklaagd over manipulatie in het dossier?  Terwijl daarop geen commentaar komt? 

Het parket had -minstens op dit punt- groot gelijk dat ze dat niet accepteerden.

17

Re: Jean-Philippe Elise

Meende mij toch te herinneren dat er drie van de groep Diane aanwezig waren op een evenement van scientologie zijnde Pattyn, Fiasse en Elise. Vind niet direct terug waar ik dat gelezen heb.

Re: Jean-Philippe Elise

Elise is nooit lid geweest van Diane, Pattyn en Fiasse wel.

19

Re: Jean-Philippe Elise

De drie grote idealen van de mensheid: het ware, het schone en het goede.

Wanneer we het goede negeren en het vervangen door het slechte vervaagt schoonheid en wordt waarheid een leugen

Sommige mensen slagen er in deze waarden te definiêren maar slagen er vervolgens niet in er naar te leven, toch beweren ze een grote bewondering voor Steiner te hebben.

Man wird immer finden,daß diejenigen, die wirklich wissen, die bescheidensten Menschen sind. ( Rudolf Steiner)