1

De aandacht van het Gladio-fenomeen raak aangescherpt wanneer bekend raakt dat alvast in Italië dit Gladio-netwerk heeft bestaan. In november 1990 verklaren zowel eerste minister Wilfried Martens als minister van Landsverdediging Guy Coëme dat hun het bestaan van dit Gladio-netwerk nooit officieel is meegedeeld. Minister Coëme vindt het tijd om Gladio op te doeken, want het is voorbijgestreefd. En zo beslist ook de kabinetsraad op 23 november.

Op 20 december wordt de Gladiocommissie opgericht. In 1991 is deze Senaatcommissie actief om duidelijkheid te krijgen over het al dan niet bestaan van een Gladio-netwerk in België en over de activiteiten ervan. Over het bestaan van Gladio verwerft men zekerheid, maar men komt niet te weten wie er deel van uitmaakte of uitmaakt. En men ontdekt geen relatie tussen Gladio en terroristische activiteiten of tussen Gladio en extreem-rechts. Men komt dus niet te weten of er een verband is tussen Gladio of Gladioleden en de Bende van Nijvel, zoals wel eens gesuggereerd is. Ook justitie slaagt er nier in om hier klaarheid over te scheppen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Op de website kan je een uitgebreid verslag vinden over de Gladiocommissie. Hier volgt een korte inleiding :

Op 7 november 1990 verrasten premier Wilfried Martens en minister van Defensie Guy Coëme pers en publiek met de eerste onthullingen over het bestaan van een Gladio-netwerk in België. Zichtbaar zelf verbaasd legden beiden ministers na afloop van de wekelijkse kabinetsraad uit dat de schaarse informatie waarover ze terzake beschikten afkomstig as van de Italiaanse regering en dat een en ander uiteraard nog onderzocht moest worden. Samengevat kwam die eerste officiële verklaring over Gladio hier op neer, naar analogie van de Italiaanse Operazione Gladio zou er ook in België al vanaf de jaren vijftig een parallelle en geheime anticommunistische guerrillagroep bestaan die gefinancierd werd door de Amerikaanse geheime dienst CIA en gecoördineerd door de NAVO.

Dit bleek althans uit de informatie die de Belgische regering op 7 november ontving van de Italiaanse president Giulio Andreotti. De president liet daarin weten dat er in Italië een dergelijk netwerk bestond en dat het wellicht in de loop der jaren een eigen leven was gaan leiden en ontspoord was in extreem-rechts terrorisme. Dergelijke parallelle structuren zouden volgens een Italiaans gerechtelijk onderzoek omstreeks het begin van de jaren vijftig zijn opgezet in vrijwel alle Europese landen, in samenwerking met de militaire inlichtingendiensten. Bovendien zou dit Europese netwerk het voorbije jaar geleid zijn door een Belgische generaal, en had er in oktober 1990 in Brussel een vergadering met vertegenwoordigers van alle Europese geheime netwerken plaats gehad.

Martens en Coëme verklaarden dat ze nog nooit van Gladio of een gelijkaardig netwerk gehoord hadden en dat Coëme de generale staf van het leger om een 'administratief onderzoek' gevraagd had. Coëme sprak bij diezelfde gelegenheid de vrees uit dat deze geheime structuur iets met de Bende van Nijvel, met de terreurorganisatie Cellules Communistes Combattantes of met de neo-nazimilitie WNP te maken zou kunnen hebben. Met dit onderzoek had lang niet iedereen vrede. De PS, de SP, Agalev en de Volksunie vroegen om een parlementaire onderzoekscommissie. Zowel CVP-kamerlid André Bourgeois - ex-voorzitter van de parlementaire Bendecommissie - Wilfried Martens als Guy Coëme verklaarden dat ze niet gekant waren tegen een dergelijk initiatief. Ook de Bendespeurders keken ondertussen met gemengde gevoelens tegen dit Wetstraattheater aan.

Geen enkele van deze specialisten was door de regering of door de militaire autoriteiten gecontacteerd, laat staan geïnformeerd. Wat zij over mogelijke verbanden tussen het stay-behindnetwerk en het Bende-terrorisme wisten hadden ze via de pers moeten vernemen. Van het administratief onderzoek op zich, zoals dat door Coëme gevraagd was, viel weinig of niets te verwachten. De generale staf van het leger en de militaire inlichtingendienst SGR - die in praktijk het onderzoek kregen toegeschoven - hebben geen enkele juridische bevoegdheid. Zij hebben geen toegang tot het gerechtelijk Bendedossier, zij kunnen niemand dwingen tot een ondervraging, zij kunnen geen huiszoekingen verrichten en ten slotte kregen zij vanwege de minister slechts veertien dagen om de klus te klaren. Bovendien stapelde het bewijsmateriaal zich op dat het netwerk geleid werd door de SDRA.

Lees het volledige verhaal via de site » Gladiocommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3 (edited by dim 21-12-2010 12:24)

"De anti-terrorristische adviesafdeling van de Mossad heeft de slapende cel Gladio tot leven gewekt met toestemming van de Belgische staatsinlichtingendienst. De extreme wandaden van de Bende moesten de CCC in de schoenen worden geschoven, waarna deze organisatie geneutraliseerd zou kunnen worden. De Belgische geheime dienst heeft de overvallen laten uitvoeren door Westland New Post met als doel het zaaien van paniek en het destabiliseren van de Belgische overheid. Meerdere leden van de WNP waren Belgische politiemensen in actieve dienst. Tenminste 3 van hun moesten in 1985 België verlaten. Zij ontsnapten naar Israël en kregen van de Mossad een nieuwe identiteit, als onderdeel van de principeovereenkomst tussen de Belgen en de Mossad. Een en ander is opgezet door een Mossad case-officer met de naam Barda. Hoofd van de operatie was Itsik Efrat."

Op wat is deze spectaculaire bewering gebaseerd: de Mossad die de Stay Behind-structuren controleerde en stimuleerde? Wie zijn Barda en Itsik Efrat?

4 (edited by dim 21-12-2010 12:34)

Informatie over Ostrovsky:

The CCC was involved in selling and buying arms from the Palestine Liberation Organization and other Palestinian groups. Putting them out of business would be a major victory for the Massad in combating terrorism. Another reason for the operation was more sinister, and I learned about it much later. Itsik Efrat, head of the Israel desk, handled that part. It involved a veteran case officer named Barda, who in 1984 had tracked down and contacted a band of Belgian renegade lawmen who were originally formed by NATO (North Atlantic Treaty Organization) as an anti-Communist body to be activated in case of a Communist invasion. This plan, which was called Operation Gladiator, was never put into action, but NATO neglected to dismantle the special cells it had created, and so the Mossad stepped in to make use of one of them.

The dormant cell was activated with the consent of the Belgian state secret service and the Mossad's antiterrorist advisory section. Barda made it dear to the Belgians that to create a 'public outcry for a strengthening of the security services, extreme measures were needed-that is, terrorist atrocities that could be blamed on the Communists. "Hesitation should be left to environmentalists and bleedingheart democrats," he told them. In addition to the NATO cell of right-wing lawmen, the Belgian secret service could draw from a deep well of right-wing fanaticsincluding a fascist party called Westland New Post (WNP), or so it was reported by sources within the Mossad.

Under the auspices of the 1. Melucha: Code name for the recruitment branch of the Mossad; the branch is divided into geographical departments that have desks assigned to support stations. This new combined right-wing, element, which included several active policemen, carried out a series of robbenes with extreme violence, eventually earning the nickname "the Murderers of Brabant." In September and November 1985, they hit several supermarkets and carried out the political assassination of a Belgian minister. They also engaged in several truck hijackings that were later attributed to crooks who were "killed in the chase."

The attacks were not financiallv motivated. Their purpose was terror and the destabilization of the Belgian government, which was leaning left. Three members of the group had to leave the country in 1985. They escaped to Israel and were given new identities by the Mossad, as part of the initial agreement made with the Belgian extreme right wing. The Belgians' request that the Mossad find a way to pass arms .to the right-wingers, while keeping the Belgian authorities out of the Picture, led to my being in Cyprus in February 1986 to help WIth the sting. Barda gave the right-wing terrorists the location of the CCC stashes of arms the Mossad had sold them.

Toch een paar kanttekeningen bij Ostrovsky zijn beweringen.

Hij is (voor zover ik het vinden kan) de "single source". De objectieve critici (hij krijgt ook nogal kritiek van Mossad-vriendjes) stellen dat hij zo weinig namen en info geeft dat het allemaal niet te verifiëren valt. Wat betreft deze specifieke beweringen,hij hoort ze "years later" (als hij allang weg is). Wie of wat voor soort persoon het hem vertelt wordt niet duidelijk.  Hoe ik het lees was hij zelf enkel betrokken bij Cyprus.

dim wrote:

In September and November 1985, they hit several supermarkets and carried out the political assassination of a Belgian minister.

Cools (de politicus waarvan hij spreekt neem ik aan) is pas in 91 vermoord. (Het boek is geloof ik uitgekomen in '94.)

dim wrote:

They also engaged in several truck hijackings that were later attributed to crooks who were "killed in the chase."

Wie zouden dit moeten zijn (de criminelen die op de vlucht zijn doodgeschoten)? Het feit dat de bende sinds '82 grotendeels dezelfde wapens gebruikte strookt niet met zijn bewering van de Mossads betrokkenheid sinds '84.

dim wrote:

Barda, who in 1984 had tracked down and contacted a band of Belgian renegade lawmen who were originally formed by NATO (North Atlantic Treaty Organization) as an anti-Communist body to be activated in case of a Communist invasion. This plan, which was called Operation Gladiator, was never put into action, but NATO neglected to dismantle the special cells it had created, and so the Mossad stepped in to make use of one of them.

Volgens mij was Gladio op zijn hoogtepunt in de jaren '80. Het ontmantelen vond plaats v.a. '89. Ik vind het een vreemde opmerking... Het lijkt mij èrg sterk dat de SDRA zomaar een cel aan de Mossad cadeau doet (en dan ook nog uitgerekend dèze cel).

Laat niet onverlet dat de Mossad en hun Sayanims niet stil zaten/zitten. (zie ook de huidige politieke situatie in NL.)

6

Boemerang wrote:

Cools (de politicus waarvan hij spreekt neem ik aan) is pas in 91 vermoord.

Omdat het niemand anders kan zijn, moeten we er wel van uitgaan dat het Cools is. Een Brusselse top-advocaat zei ooit over de moord op Cools: "De moord op Cools is het sluitstuk van de Bende van Nijvel. Nu weet iedereen, hoe hooggeplaatst ook, dat wie dreigt zijn mond open te doen, wordt uitgeschakeld." Er is ook een piste dat de moord op Cools in verband kan worden gebracht met het zogenaamde Superkanon en de moord op Gerard Bull (die waarschijnlijk werd gepleegd door de Mossad).

Motief » Libanese Connectie

dim wrote:

They also engaged in several truck hijackings that were later attributed to crooks who were "killed in the chase."

Men zou kunnen denken dat dit gaat over overvallen op geldtransporten. Maar ik zou niet weten op wie "crooks who were killed in the chase" mag slagen.

Ik wil hier geen oordeel vellen over de man zelf, maar ik betwijfel of hetgeen hij schrijft de waarheid is.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
dim wrote:

They also engaged in several truck hijackings that were later attributed to crooks who were "killed in the chase."

Zou hij dit bedoelen:

"Bij een schietpartij heb je weinig tijd om na te denken. Dat is ook zo als leden van de bende-Haemers daar op 29 juni 1988 in verwikkeld raken tijdens de (mislukte) overval op een geldtransport van Brink's Ziegler nabij een BBL-kantoor in Etterbeek. Een gewapende bewaker heeft bijtijds opgemerkt hoe Marc Van Dam een bom tegen de achterdeur van de geldwagen probeert te plaatsten en opent het vuur. Verwarring alom. Van Dam wordt vijf keer beschoten en raakt gewond aan zijn arm. Niet door de kogels van de bewaker, maar door die van het minder bekende bendelid Jean-Pierre Halla. De man wordt voor het laatst gezien op 13 juli 1988 nabij het Zuidstation. Sindsdien: niets meer. Volgens het geruchtencircuit in de Brusselse misdaadwereld is Halla vanwege zijn blunder door de bende geëxecuteerd en begraven in het Zoniënwoud."

Meer » Bende Haemers

Boemerang wrote:

Cools (de politicus waarvan hij spreekt neem ik aan) is pas in 91 vermoord.

Raad is wie daar de ballistisch expert was.

9

Ben wrote:

Een Brusselse top-advocaat zei ooit over de moord op Cools: "De moord op Cools is het sluitstuk van de Bende van Nijvel.

Nihoul beweerde ook zoiets.

10

Gladio blijft voor mij interessant, ook gezien wat hier geschreven staat:

Military trainers/operatives and civilian operatives
Recruitment (how, criteria)
Training activities (joint international training/war games, sabotage, intelligence ....)
Funding (equipment)
Weapons, weapons-depots.
Both military intelligence and Staatsveiligheid maintained dossiers on Gladio training activities, of which incomplete versions were made available to the parliamentary committee. Events from the list of operations by the military branch was provided by Coëme and is denoted by A, while events from the list from the archives of the Staatsveiligheid (titled "Overzicht oefeningen in het kader ACC – periode 1980-1990") is denoted by B:
(A) 1972: Training on clandestine techniques.
(A) 1976: Training on radio-communications, intelligence, maritime operations, aerial operations and escape routes.
(A) 1977: Training on optimizing techniques to locate downed pilots and the use of escape routes.
(A) 1978: In-door training on clandestine missions.
(A) 1980: Training on parachute-jumping, long distance radio communication and clandestine techniques.
(B) June 1980: OREGAN II
(A) 1981: Lessons and training on clandestine activities.
(A) 1983: Training on escape routes, intelligence, aerial operations and radio communications.
(A) 1985: Six trainings (at least two outside Belgium, one in Belgium): infiltration a parachute-jumping, extracting material through escape routes.
(A) 1986, 1987 & 1988: Trainings outside Belgium on intelligence operations and radio communications.
Minister Melchior Wathelet testified before the parliamentary inquiry that secret weapon depots were created in the 1950s, of which a first one was discovered in 1957 due to a landslide, and a second one in 1959 by playing children. He further stated that after these discoveries it was decided to abandon the depots and transfer the weapons to a military depot. An inventory report, dated 1991, for the military section of Gladio mentions inflatable boats, video-equipment and around 300 weapons, including M1 carbines, MP40 submachine guns and "armes en cocon", weapons packaged for longterm storage.

Bron » Wikipedia