Een wapenhandelaar uit het Brusselse: “De mensen wilden in ieder geval eens een riot shotgun in handen houden. In de kranten werd er trouwens net iets te veel over geschreven. Ik probeer hen dan diets te maken dat een riot shotgun een veel te gevaarlijk iets is om een appartementje te beschermen. Met één schot op korte afstand kan iemand doormidden worden geschoten. Een verdedigingswapen is het dus zeker niet.

Het wapen is veel te krachtig. Als mijn overredingskracht niet lukt, vraag ik de identiteit van de koper. Maar als deze weigert zich kenbaar te maken kan ik er niets aan verhelpen. Het wapen en dus ook de munitie wordt hier beschouwd als jachtwapen en is dus vrij te koop. Het is trouwens niet duur. Een riot shotgun vind je al tegen 15.000 frank en de prijzen gaan tot hooguit 30.000 frank. Als munitie wordt gewone jachtmunitie kaliber 12 gebruikt. Maar in dat kaliber kan je zowel fijne korrel, zware hagel als één grote kogel vinden. En dan wordt het gevaarlijk.”

De riot shotgun werd in feite ‘uitgevonden’ tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Amerikaanse soldaten hier in Europa werden ingezet, bemerkten ze dra dat hun ‘Springfields’ niet bruikbaar waren in een lijf aan lijf gevecht. Daarom opteerden ze voor zware jachtgeweren waarvan de loop werd afgesneden om de hagel nog breder te verspreiden en de trefzekerheid op korte afstand te verbeteren. De riot shotgun was geboren en werd nadien gebruikt bij het bewaken van krijgsgevangenkampen en voor het ‘intomen’ van rellen. Een paar jaar geleden kwam het op de Belgische markt en werd het hier verkocht als jachtwapen.

Ook politie en rijkswacht namen het wapen op in hun arsenaal. Als eerste in ons land werd bijvoorbeeld de Brusselse politie met dit verschrikkelijke wapen uitgerust. Inspecteur Van Houtvinck van het opleidingscentrum van de Brusselse politie: “De riot shotgun heeft nog weinig uitstaans met een jachtgeweer. Niet alleen wordt het wapen geladen met pompaktie, maar ook is de loop – in tegenstelling met het gewone jachtgeweer met gedraaide loop – glad om de vuurkracht te verhogen.

Met een kaliber 12 kogel (een kogel met een diameter van zowat 18 mm) kan vanop korte afstand een gat in een motorblok worden gevuurd. Daarom wordt het wapen gebruikt om bijvoorbeeld bij groot banditisme een vluchtwagen tot stoppen te dwingen. Als verdedigingswapen is het allerminst bruikbaar. Daarvoor is de vuurkracht te groot en zijn de gevolgen te verschrikkelijk.”

Bron: Het Nieuwsblad | 11 oktober 1983

Share

32

In maart 1986 doet de politie een onderzoek naar de mensen die bij Cora (een warenhuisketen) een riot gun hebben gekocht. De keten had in 1982 de goedkeuring gekregen om dit wapen te verkopen. Het resultaat van dit onderzoek is me niet bekend.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Share

De info uit het onderstaande artikel bleek achteraf toch fout te zijn.

Politie vindt wapen Nijvel-bende

Een Riot Gun, één van de wapens die op 27 september 1985 door de zogenaamde bende van Nijvel werden gebruikt bij de bloedige overval op een supermarkt in Overijse-Jezus-Eik, is door de Belgische politie teruggevonden in de curieuze wapencollectie van Juan Mendez-Blaya, de op 7 januari jl. vermoorde directeur van de FN wapenfabrieken nabij Luik, aldus twee Belgische dagbladen. Ook na de formele ontkenning van deze vondst door de Procureur des Konings (officier van justitie) in Nijvel werd de bewering staande gehouden door de RTBF, de Franstalige Belgische televisie.

Aan de bende van Nijvel toegeschreven overvallen kenmerkten zich niet alleen door niets ontziende en redeloze willekeur waarmee 28 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen in koelen bloede om het leven werden gebracht. De aanslagen, die in 1982 begonnen, onderscheidden zich ook door een aanpak die wees op een militaire of para-militaire training van de daders en op een ruime kennis van de procedures bij de Rijkswacht en van de tekortkomingen in haar structuur. Van die kennis werd steeds een voordelig gebruik gemaakt bij de keuze van de doelwitten en de vlucht na afloop van de aanslagen. In de wapenverzameling van de vermoorde FN-baas werd ook een Heckler & Koch-machinepistool gevonden, dat deel uitmaakte van een partij wapens die op Oudejaarsdag 1981 werd gestolen uit het Brusselse onderkomen van de speciale terreurbestrijdingseenheid Dyane van de Rijkswacht.

Eén van de mensen die verdacht wordt van medeplichtigheid aan deze wapendiefstal is ex-Rijkswachter Madani Bouhouche (33), een goede vriend van FN-directeur Mendez-Blaya. Bouhouche werd eind januari gearresteerd, nadat bij hem thuis het 9 mm pistool was aangetroffen waarmee Mendez om het leven was gebracht. Bouhouche ontkent tot nu toe iedere bemoeienis met de dood van zijn vriend.

Bron: De Telegraaf | 24 februari 1986

Share

Ben wrote:

Ik heb eens geprobeerd om op te lijsten welke verdachten in het bezit waren van een riot gun (of er ooit één hebben gehad). Onderstaande lijst is onvolledig en mag aangevuld worden.

 • Een getuige zag Philippe De Staerke een maand voor de aanslagen op Delhaizes van Overijse en Eigenbrakel drie riot guns kuisen. Dit was bij Bob Eckhardt thuis.

 • Bij Alain Moussa thuis werden riot guns teruggevonden.

 • Philippe De Staerke ging soms met wapens oefenen in Humbeek. Daar werden ook riot guns gebruikt.

 • Een lid van de Bende van Waterloo - een houthakker van 1m90 groot - had onder zijn bed een geladen riot gun liggen.

 • Jean Bougerol beschikte ook over twee riot guns. Wanneer speurders aan Bougerol vroegen wat er met de wapens was gebeurd, hing telkens een warrig verhaal op dat hij de geweren had weggeschonken. Op enkele foto’s van zijn slaapkamer kon je de riotguns nog zien staan, verpakt in een zelfgemaakte tas in bruin skai.

 • Net voor zijn vlucht deed het parket een huiszoeking bij Paul Latinus en ontdekte men onder andere een riot gun. In die tijd nog een zeldzaam wapen.

 • Leden van WNP gingen soms in het Bois de la Houssière oefenen met wapens. Daarbij werden ook riot guns gebruikt. De munitie die men daarvoor gebruikte was Franchi 8 en Legia munitie van kaliber 12.

 • In 1984 kocht Robert Beijer bij Dekaise twee riot guns. Hij zou die hebben doorverkocht aan een oude schoolkameraad in Chaumont-Gistoux.

 • Door de diefstal bij het SIE hadden Bouhouche en Beijer de beschikking over 5 riot guns.

 • Tijdens een huiszoeking bij de broer van Nicolas Karafilis trof men een riotgun kaliber 12

Aan dit lijstje mag nog het volgende worden toegevoegd:

 • Michel Libert was sinds 1982 in het bezit van twee riot guns. Ondanks het feit dat zeker één van deze riot guns op een bepaald moment (na 1988) bij de CWB is beland, werd er nooit een expertise uitgevoerd op deze riot gun! Beide riot guns zijn ondertussen vernietigd zonder expertise.

Share

35

Merovinger wrote:

Sinds de verplichte registratie op 1 juli 1989 van riot guns en aanverwante vuurwapens, zijn 15.565 riot guns aangegeven bij de politie. Volgens het ministerie van justitie vertegenwoordigt dit 85% van het totaal aantal riot guns dat in ons land is verkocht vóór de vrije verkoop van dit type wapen werd verboden.

Nog een artikel uit de oude doos over de verplichte registratie en vergunning:

Vergunning noodzakelijk voor bezit van riot gun
 
Voor de aankoop van een 'riot gun' is vanaf vandaag een vergunning noodzakelijk. De personen die een riot gun bezitten, moeten vóór 1 mei dit wapen bij de gemeentepolitie laten inschrijven. Het bezit van een riot gun zonder dat men over de vereiste vergunning beschikt, is vanaf 1 mei strafbaar met een gevangenisstraf van één maand tot één jaar of een geldboete van 6.000 tot 300.000 fr. Dezelfde straffen zijn vanaf vandaag reeds van toepassing op de verkoop van dergelijke wapens zonder voorafgaande vergunning.

Deze maatregelen werden getroffen door minister van justitie Wathelet die op deze wijze de vrije verkoop van gevaarlijke wapens aan banden wil leggen. De twee koninklijke besluiten die de materie regelen, staan vandaag in het Belgisch Staatsblad en zijn onmiddellijk uitvoerbaar. Minister Wathelet wil ook de bestaande reglementering voor andere wapens herzien. Hiervoor is echter een wetswijziging noodzakelijk. De minister wil het betreffende wetsvoorstel - waaraan momenteel nog gewerkt wordt - zo vlug mogelijk aan de ministerraad voorleggen.

Jachtgeweer

De riot gun is oorspronkelijk een jachtgeweer. Kenmerkend voor het wapen is dat zeer snel verschillende patronen na elkaar kunnen worden afgevuurd die elk meer dan tien kogels bevatten. Het wapen is geschikt voor de jacht op middellange afstand. Door de waaier van hagel kan bewegend klein wild geraakt worden. Nu wordt de riot gun niet meer gebruikt voor de jacht. De loop werd verkort zodat de verspreiding van de hagel vergroot wordt en het wapen gemakkelijk kan worden opgeborgen. Wegens de korte loop is de terugstoot van een "riot gun" echter veel te groot en het schot niet precies genoeg om het bij de jacht nog doeltreffend te zijn.

Wel wordt het wapen meer en meer gebruikt door politiediensten en misdadigers. Vorige eeuw reeds werd het wapen ingezet om opstanden in de Amerikaanse gevangenissen te onderdrukken. Dit verklaart ook de naam van het wapen. In 1917 werd het wapen in Europa ingevoerd door de Amerikaanse troepen. Sedertdien wordt het ook gebruikt door politiediensten. In België is het wapen sinds 1981 het reglementair wapen van de gemeentepolitie. Maar de riot gun wordt ook meer en meer voor kriminele doeleinden gebruikt. Zo werden vorig jaar 62 overvallen gepleegd met riot guns.

Het nieuwe KB steunt zich op de internationale norm om jachtwapens te onderscheiden van verweerwapens. Deze norm bedraagt 60 cm en het KB verbiedt alle wapens met een of meer gladde lopen korter dan 60 cm. Het verbod betreft "riot guns" met een pomp en een half-automatisch mechanisme, maar ook tweeloopsgeweren waarvan de lopen korter zijn dan hoger genoemde norm. Met dit KB wordt de riot gun op gelijke voet geplaatst met andere verweerwapens zoals pistolen en revolvers.

Een tweede KB verbiedt de verkoop van wapens waarvan de kolf is afgezaagd of vervangen door een greep. Ook de wapens die op deze wijze vervaardigd worden, en de wapens met een glijdende, plooibare of gemakkelijk uitneembare kolf vallen onder dit KB. Deze wapens worden eveneens verboden omdat zij kunnen weggestoken worden onder een kledingsstuk of in de wagen.

Voor de bezitters van dergelijke wapens is een termijn van vier maand voorzien om zich in regel te stellen. Het volstaat zich met het wapen vóór 1 mei op het politiekommissariaat van zijn woonplaats aan te melden. In landelijke gemeenten kan men eveneens terecht bij de plaatselijke rijkswachtbrigade. Het wapen wordt dan onmiddellijk ingeschreven op naam van de eigenaar en er wordt een inschrijvingsgetuigschrift afgeleverd.

Bron: De Tijd | 6 januari 1989

En:

Wapenwet

Volgens het wetsontwerp ter wijziging van de wapenwet zullen wapenhandelaars een erkenning moeten vragen aan de provinciegoeverneur. Verder zal voor het kopen van de karabijnen ".22' en de halfautomatische vuurwapens een vergunning van de politiekommissaris vereist zijn. Deze vergunningen kunnen door de bevoegde autoriteiten worden ingetrokken. Verder verbiedt het wetsontwerp het dragen van nepwapens, de verkoop van vuurwapens op schriftelijke bestelling en de verkoop van bepaalde types van munitie (bv. dum-dum kogels). Ook wordt de publiciteit voor vuurwapens gereglementeerd. Tot slot bepaalt het ontwerp dat iedereen die in het bezit is van een vuurwapen dit moet laten registreren in het wapenregister. Voor nieuwe wapens is dergelijke registratie nu reeds noodzakelijk.

Minister voor justitie Wathelet deelde gisteren nog mee dat de termijn voor de verplichte aangifte van de riot-gun met twee maanden is verlengd tot 1 juli. Op 6 januari had de minister een KB uitgevaardigd waardoor voor de aankoop van een riot-gun een vergunning noodzakelijk is. De eigenaars die reeds een riot-gun in het bezit hebben, moesten deze wapens aangeven. Volgens Wathelet blijkt de registratie in de praktijk traag te verlopen. Met de verlenging van de termijn geeft de minister de eigenaars alsnog de kans zich in regel te stellen. De minister leverde tenslotte kritiek op de gemeentebesturen die voor de aangifte een taks vragen. Hierdoor wordt het publiek immers afgeschrikt om aangifte te doen.

Bron: De Tijd | 29 april 1989

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Share

dolorean wrote:
Merovinger wrote:

In de overzichtsnota van de speurders op de eerste pagina van dit topic staat:

Armes utilisées: 1. Deux Riot Gun (ou fusil semi-automatique) cal. 12 dont le chargeur peut contenir au moins 6 cartouches cal. 12 3" Magnum.

Ik ben absoluut geen wapenkenner maar hoe of waardoor kunnen de speurders stellen dat de Riot Guns een lader moesten hebben waar plaats was voor minstens 6 hulzen? Omdat getuigen verklaard hebben dat ze de schutter zijn wapen niet hebben zien herladen met nieuwe hulzen? Of is er een technische verklaring hiervoor?

Met deze post van Merovinger zou ik dan kunnen stellen dat ze:

1. Fabarm cal 12 met lange laadbuis

http://picturearchive.gunauction.com/6847212120/5424294/fab1.JPG

2. Winchester 1200 defender

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Winchester1200Def-1.jpgDeze wapens kunnen met 6 patronen cal 12 geladen worden.

dolorean wrote:

Kan het zijn dat die twee riot guns niet van het merk Winchester waren bij Libert? De gebruikte bende riot guns zijn Winchesters. Dit bleek aan de hand van de typische beschadigingen die Winchester riot guns op de uitgeworpen .12 hulzen nalieten.

Ik weet niet vanwaar je deze informatie hebt dolorean over die typische beschadigingen. Kan je dit verduidelijken? Ik denk nl. niet dat het vaststaat dat de Bende effectief Winchester riot guns gebruikten. Wel staat om één of andere reden zo goed als vast dat de laders van de riot guns minstens 6 patronen konden bevatten. Heeft een getuige gezien dat een dader zes keer of meer geschoten heeft zonder te herladen?

Ik heb gisteren nog wat verder gezocht naar riot guns die zes of meer patronen kunnen bevatten en kwam het volgende tegen. Een Brusselse wapenhandelaar 'Charzy' had in de jaren '80 zelf een riot gun uitgebracht de 'riot gun Manager'. Volgens onderstaande advertentie kon deze riot gun blijkbaar met 8 patronen geladen worden. Ik ben helemaal een leek in wapens. Kan er iemand bevestigen of je met deze riot gun Manager van Charzy de Legia kaliber 12 - 9 of 12 ballettes (FN) en/of Winchester X cal 12 3" magnum kon afvuren? Zouden de riot guns van Libert van dit type geweest zijn aangezien het een Brussels wapen (en wapenwinkel) betrof?

http://nsm07.casimages.com/img/2017/03/14//17031412281014738714917376.jpg

Het adres in de advertentie is niet helemaal correct. Het adres volgens het staatsblad was Steenstraat 27 (27 rue des Pierres).

Over Charzy is er nog de volgende informatie:

 • Ondernemingsnummer: 0400.510.921

 • Status: Actief

 • Rechtstoestand: Opening faillissement sinds 27 juni 1991

 • Begindatum: 12 december 1960

 • Maatschappelijke Naam: Charzy, benaming in het Frans, sinds 21 februari 1974

 • Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening, sinds 27 juli 2013

 • Adres van de maatschappelijke zetel:
  Steenstraat 27
  1000 Brussel
  Sinds 12 december 1960

Charzy Partner Belgium

Mais est-ce vraiment Belge? En fait, non !! Elle n'a évidemment rien de belge. Charzy est le nom d'une firme de Bruxelles, aujourd'hui disparue. Elle a commercialisé plusieurs armes (bon marché) de diverses provenances : un riot gun (aussi "Manager"), une carabine semi-auto, et ce fameux revolver à rallonge, peu populaire auprès des autorités policières à cause de sa facilité de changer de taille...

Quant à CHARZY : il s'agissait d'une maison d'import-export de diverses marchandises (dont des armes), établie rue des Pierres à Bruxelles, et où deux personnes étaient associées : Danielle THIMOTEE (dite Dany) et M.ZYGISMOND. D'où la marque DZ.

Le terme CHARZY semble venir de la contraction du prénom (Charles ou Charlie) et du nom du père de M.ZYGISMOND. Donc CHAR(les)ZY(gismond). A une époque, le jeune fils de Dany Thimothée, Grégory, tenait une petite armurerie dans le quartier... mais cette aventure n'a pas duré longtemps.

Nog wat meer informatie over één van de bestuurders van Charzy:

Le nom exact du gérant était ZIGGY MONK et non pas ZYGISMOND. Effectivement les armes étaient fabriquées en Allemagne par Reck ,à l'époque nous nous sommes rendus ensemble sur les lieux de productions pour un autre projet concernant une carabine de survie , mais Mr Monk est décédé entretemps d'une crise cardiaque dans un ascenseur , ce qui mit un terme définitif au projet.

Share

Dag Merovinger,
twee dagen na de slachtoffervergadering heb ik jou die info omtrent typische beschadigingen doorgegeven via mail en van wie ik dit vernomen heb. Ivm met het merk Winchester, Eddy Vos verklaarde dit na huiszoeking bij verongelukte Bouhouche thuis in Frankrijk.

Share

38

dolorean wrote:

twee dagen na de slachtoffervergadering heb ik jou die info omtrent typische beschadigingen doorgegeven via mail en van wie ik dit vernomen heb.

Zou je misschien kort - voor degenen die geen toegang hebben tot jullie e-mailverkeer - kunnen uitleggen hoe je kan zien dat er met een Winchester geschoten is?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Share

Als je met een riot gun schiet, wordt het slaghoedje van je patroon ingeslagen door een slagpin. Als je dan diezelfde riot gun herlaadt, wordt de lege huls uit de kamer geslingerd en het nieuwe patroon verdwijnt in de kamer vanuit de herlaadbuis/magazijn. Er gebeurt dus een manipulatie van de huls in beide gevallen. Ik heb vernomen dat bij Winchester door deze handeling(en) te stellen, een bepaalde beschadiging optreedt die typisch is voor dit merk.

Share