21

Nog een klein detail over De Valkeneer: in mei 2014 verscheen in De Standaard een artikel over het netwerk van Jean-Luc Dehaene. Eén van de mannen uit dat netwerk is Christian De Valkeneer.

(...) Dat netwerk bestaat naast de twaalf kabinetschefs, van wie de voorzitter van het Grondwettelijk Hof André Alen, huidig CM-topman Marc Justaert en Eric Kirsch de bekendste zijn, ook uit mensen die op andere kabinetten werkten, diplomaten en mensen met wie hij de laatste jaren intens samenwerkte.

In totaal gaat het om zeker 42 personen (zie beneden) die, hoewel ze zeer uiteenlopende posities bekleden in de samenleving, nog tot aan zijn dood geregeld samenkwamen. Dat het netwerk bestaat, wordt door verschillende leden ook bevestigd.

Dat zo’n heterogeen netwerk zo lang blijft samenhangen, is verbazend. Dat lukt maar als de deelnemers ervaren dat het nut heeft. Hoe vaak en waarvoor Jean-Luc Dehaene een beroep op de leden deed, en hoe vaak en hoe intens ze onderling een beroep op elkaar deden en doen, is moeilijk te achterhalen. Maar Jean-Luc Dehaene nam vaak zelf het initiatief voor de bijeenkomsten, zijn secretaressen Marie-Claire Robijns en voordien Rosa Debaus organiseerden het.

Hoe lang het netwerk nog actief kan blijven, is niet duidelijk. Een belangrijk gegeven is dat een flink aantal leden een zekere leeftijd hebben bereikt. Velen naderen of zijn al 65 jaar. Sommigen gingen recent met pensioen, anderen gaan binnenkort. Maar het gemeenschappelijk kenmerk van de meeste 65-plussers is dat ze (nog) niet inactief zijn.

Geen van de gecontacteerden had ook bezwaar tegen de vermelding dat ze tot het netwerk behoren. Een groot contrast met andere netwerken, die vaak het daglicht schuwen. Veel, hard en lang werken, is wat alle gecontacteerden opgeven als kenmerk van het werken bij Jean-Luc Dehaene. Wie dat niet graag deed, of niet erg intelligent was, kwam niet in het netwerk terecht. (...)

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube