1

(527 replies, posted in Hypotheses)

Bovenstaande kwam ik vandaag ergens tegen. Lijkt op eerdere verhalen die ik hier tegenkwam.

2

(527 replies, posted in Hypotheses)

"In mei 1981 hoorde ik van Armfelt dat Desi Bouterse samen met Harvey Naarendorp een bezoek bracht aan Cuba. Dit was een indicatie dat Suriname nu echt de communistische kant op ging. Ondertussen was Ronald Reagan president van Amerika geworden. Dit had tot gevolg dat behalve de CIA ook de Defence Intelligence Agency (DIA) en de National Security Councel (NSC), waar Oliver North de leiding had, zich aansloot bij plannen voor een eventuele overname van Suriname. Vanaf mei werd mij verteld actiever aan het werk te gaan met het voorbereiden van een eventuele overname, dat, indien het nodig was ze gelijk in konden grijpen."

"Het leek mij doordat de opdracht van Armfelt kwam op een Amerikaanse operatie maar op mijn vragen hierover kreeg ik te horen dat er geen Amerikanen bij betrokken mochten worden. Hij dacht meer aan Nederlanders, Belgen en Fransen. Gedacht werd ook aan huurlingen met een militaire achterrond. Weer kwamen dezelfde vragen naar voren: welke wapens? Hoe komen we daaraan? Hoe wordt alles gefinancierd? Maar meer nog, wie zou ik als backup hebben in Suriname? Vanaf dat moment gingen de trainingen echt van start. Dit ging in samenwerking met de Westland New Post, een Belgische stay-behind organisatie opgericht in opdracht van Armfelt, waar een groot gedeelte van de opleidingen en werving plaatsvond."

"Door Armfelt werd ik in contact gebracht met een vriend en zakenpartner van hem, en wapenhandelaar die ik eerder ontmoet had op Cyprus, Faez Al Ajjaz. Ook stelde hij mij voor aan Madani Bouhouche. Hij was lid van Groep G (Groupe d'action Politique) binnen de Rijkswacht van België. Later bleek dat Al Ajjaz voor de financiering zou zorgen en Bouhouche een liquidatie team zou leiden om Bouterse, Alibux en Naarendorp te vermoorden. Al Ajjaz bracht mij in contact met een goede vriend van hem, de huurlingenleider Bob Denard, die mij in twee weekenden een spoedcursus gaf in het plegen van een staatsgreep."

"Trainingswapens kregen wij via mijn directe meerdere kolonel Kurt Görlitz. Hij regelde ook faciliteiten zoals het gebruik van militaire schietbanen en gezamenlijke militaire trainingen met de Natres en O & I, de Nederlandse Gladio. Binnen deze groep werden ook deelnemers voor de coup geworven. Bouhouche zorgde voor de speciale aanvalswapens middels diefstallen uit Nato-depots en door een inbraak op 1 januari 1982 bij de elite eenheid Diane van de Rijkswacht waarbij onder andere tien moderne Heckler en Koch automatische pistoolmitrailleurs met geluidsdempers en patroonmagazijnen met munitie werden gestolen. Deze waren bestemd voor speciale doelwitten bij de aanval in Suriname."

Source by Professor Giles Scott-Smith in his 2012book

3

(88 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Dank Ben voor alle aanvullingen. We houden het nieuws in de gaten.

4

(382 replies, posted in Getuigen)

Welkom terug.

5

(175 replies, posted in Magistraten)

Kunnen we al namen invullen?

6

(40 replies, posted in Wagens)

Ik neem toch aan dat dit niet Jacques Culot de bekende oud voetbalprof is?

7

(40 replies, posted in Wagens)

Dit kan toch ook geen toeval zijn geweest? Hoe hebben ze kunnen weten dat die altijd daar gerepareerd werd? Vindt dit toch wel een heel raar detail uit het dossier. Wie was Jacques Culot eigenlijk? Iets in over te vinden in het dossier?

8

(21 replies, posted in Plaatsen)

Ben, dank je!

9

(40 replies, posted in Wagens)

Bizar feit dit, wat zou hier nou achter zitten.

10

(21 replies, posted in Plaatsen)

Weet je iets van de bereikbaarheid van deze brandhaard Ben?