1

Topic: Verhaal van Insider

Dat de uitgebrande Golf GTI als dwaalspoor is achtergelaten, is duidelijk. Ik denk dat ik weet wie er schuil ging achter de Bende van Nijvel, maar net als vele anderen heb ik jaren mijn mond gehouden om mezelf en mijn familie niet in gevaar te brengen. Na de reconstructie en de getuigenis van David van de Steen ben ik daar anders over gaan denken en heb toch besloten om mijn kennis te gaan delen met de leden van het forum om te zien wat we nog kunnen reconstrueren.

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat er gezegd zal worden "Weer zo een fantast die interessant wil doen", maar dat moet dan maar. Het alleen moeilijk om te bepalen van welk uitgangspunt we moeten vertrekken, omdat er in die tijd zoveel gebeurde. En er zoveel bekende figuren betrokken waren in dat spel, zowel in Nederland en België. Een paar namen zal ik noemen, namen waar ik later uitgebreid op terug zal komen en in welk verband ze hier mee te maken hadden. De meeste namen zijn hier al voorbij gekomen, het gaat om: Paul Vanden Boeynants, baron de Bonvoisin; Paul Latinus; Madani Bouhouche, Ferrari Calmette, Christian Smets, Carl Armfelt, Cees van den Heuvel als hoofdrolspelers, met nog vele anderen.

Ook kan ik verhalen over de structuur van de WNP en over de cellenstructuur. Deze structuur is ingevoerd door de rechterhand van Armfelt in de WNP tijd, Peter van Haperen die de coup in Suriname moest uitvoeren. Van Haperen wilde niet werken met mensen die tijdens een oefening mensen de keel oversneden en doodschoten en gaf aan dat hij met verschillende cellen wilde werken die niets met elkaar te maken hadden, zodat hij op ieder moment kon besluiten met wie hij bepaalde acties wilde of kon uitvoeren.

Ik was niet betrokken bij de Bende van Nijvel, maar heb ze zien groeien in de WNP, tijdens de oefeningen in de Ardennen bij Houffeliz, voor de geplande coup in Suriname en heb meegedaan aan de Jeff Cooper, schietoefeningen en was betrokken bij de Pirate, Manmoth, Sniper-techniek. Deze training was bedoeld om een team Suriname binnen te brengen voor de liquidatie van Bouterse en directe medestanders.

Deze techniek werd bij de WNP getraind en hierna komt het eerste punt. Deze training werd steeds in een andere samenstelling gedaan. Door in mijn tijd zeker vijf verschillende teams. Later werden er zoveel mogelijk teams van de zelfde samenstelling gezocht, mensen die op elkaar leken, dit op aanraden Bouhouche, die een meester in vermommingen was. Hij gaf aan dat niemand dan zou weten wie er achter zat. Wat heel vreemd lijkt in relatie met Suriname, maar duidelijk wordt in verband met de Bende van Nijvel. Er werden verschillende grote kerels gebruikt die nu worden gezien als de reus. Om als zelfde persoon door te gaan moest er door een tengere reus soms drie jassen over elkaar aangetrokken worden, zodat eventuele getuigen een zelfde beschrijving zouden geven. Dit als er meerdere aanvallen door een team gedaan werden. Op deze manier creëerden ze ook een alibi, "Nee, dat kan ik niet geweest zijn, ik was toen totaal ergens anders".

Over de killer, hetzelfde, het maakte niet uit wie de killer was. In het team had iedereen zijn eigen positie. De killer moest alle tegenstand of iedereen die in de weg stond uitschakelen, dat was zijn taak, alleen, de een doet dat wat fanatieker dan de ander. Wat ik er mee aan wil geven is dat er in mijn tijd heel veel mensen aan deze schiet instructie meededen en dat het daarom zeer naïef is om te denken dat het maar om drie man zou gaan. Wie er allemaal bij betrokken zijn, daar kom ik binnenkort op terug.

Vaak ben ik verbaasd op het forum dat er zulke goede gedachtenlijnen uitgaan over wat er gebeurd kan zijn, maar  misschien is het goed dat wat ik gesteld heb alvast mee te nemen. Ik neem aan dat mijn naam bekend is bij de onderzoekers. Toch mocht ik niet van hen vernemen, misschien bang voor de namen die ik kan en zal noemen? In eerste instantie zal ik anoniem verhalen, wel ben ik van plan binnenkort ook met naam en toenaam te verschijnen, afhankelijk van de veiligheid.

2 (edited by Boemerang 30-10-2010 21:47)

Re: Verhaal van Insider

Ik knipper met mijn ogen.

3

Re: Verhaal van Insider

Insider, ik luister met volle aandacht. Vooral wat betreft Calmette. Zegt de naam Jean-Claude Darville u iets?

4

Re: Verhaal van Insider

De naam Darville, ken ik alleen van het forum hier, zodoende weet ik dat hij bij de bende van Haemers hoorde. Wel ken ik een Jean Claude (weet niet of dit Darville was), die samen met Jean Bultot schietinstructie gaf in Sint-Pieters-Leeuw. Er werd daar getraind in wat zij noemden oorlogssituaties. Ook Ferrari Calmette gaf daar regelmatig les.

5

Re: Verhaal van Insider

Jean-Claude Darville, niet Robert. Interessant personnage!

Re: Verhaal van Insider

Insider wrote:

die samen met Jean Bultot schietinstructie gaf in Sint-Pieters-Leeuw.

Waar was dat in Sint-Pieters-Leeuw?

7

Re: Verhaal van Insider

Ik kan me drie trainingen met Bultot herinneren. De eerste was bij een restaurant in Sint-Pieters-Leeuw. In een bijbehorende zaal waren schietstands opgesteld. Daar dit nog al behelpen was werd er de tweede keer uitgeweken naar een bos in de omgeving, naar ik meen het droogbos. Bultot had hiervoor toestemming  gevraagd aan de gemeente i.v.m. met zijn wedstrijd de JB-run.

Hier werd gericht getraind  op de "Pirate, Mamoth, Sniper techniek. Er werd getraind met verschillende teams en bewegende doelwitten. Hier maakte ik ook mee dat er een vrachtwagen autobanden aanleverde. Deze banden werden gebruikt als muur om kogels op te vangen. Er moeten nog wel mensen zijn die zich dat kunnen herinneren omdat er polite langskwam vanwege overlast.

Het is de bij mijn weten de eerste en laatste keer dat er bij Sint-Pieters-Leeuw in het bos schietoefeningen gehouden zijn. De derde keer met Bultot was bij een schietclub in Etterbeek. Ook daar werd toen getraind in de PMS-techniek, ook Bouhouche was daar aanwezig. Ik ben alles op schema aan het zetten en zal binnenkort verslag doen van de trainingen en wie van de bekende jongens daarbij waren en welke taak ze hadden.

8

Re: Verhaal van Insider

Die Jean-Claude in Sint-Pieters Leeuw had toevallig geen wilde baard?

9

Re: Verhaal van Insider

dim wrote:

Die Jean-Claude in Sint-Pieters Leeuw had toevallig geen wilde baard?

Kan het me niet herinneren, ik heb nog contact met iemand van die tijd, zal het hem vragen.

Re: Verhaal van Insider

Insider, ik ben benieuwd naar je verhaal.