21

(660 replies, posted in 1983)

pyrénéen wrote:

Deze verklaring komt voor in 42 en 43 van de aanklacht tegen de boraine sector ( M.B is Michel Baudet ).

Ah, dat komt mooi uit, want die verdenk ik er inderdaad van lid te zijn geweest van de BvN. Na alles gelezen te hebben wat er hier over de Boraines te vinden is https://bendevannijvel.com/daders/filiere-boraine/ ben ik tot de conclusie gekomen dat de daders in deze hoek gezocht moeten worden, waarbij Christian Amory de "missing"  link zou kunnen zijn die de bende voorzien heeft van de inside information die nodig was voor de actie in Temse. Ik las hier https://bendevannijvel.com/daders/filie … derzoek/2/ dat hij ook contact had met Madani Bouhouche, dus die zou er op die manier ook zijdelings bij betrokken kunnen zijn, vooral in het geval van Temse.

Het was doordat ik me (plotseling) realiseerde dat de daders van de taximoord een/hun verblijfplaats in Bergen moesten hebben, dat ik ben gaan zoeken naar zaken die aan Bergen gelinkt zijn, en dat bleken er heel wat te zijn. Voor mij is Bergen nu dan ook het brandpunt van mijn aandacht geworden. De verregaande topografische kennis die de BvN had van andere gebieden in België, kan uiteraard voortkomen uit het feit dat één of enkele leden eerst ergens anders hebben gewoond, voordat zij in de omgeving van Bergen terecht kwamen.

22

(660 replies, posted in 1983)

Now wrote:

Zal je de moeite doen om je hersenen te gebruiken? Maubeuge komt nadat een tipgever op 10 augustus vermoord is. dit heeft met R Gray te maken en dus Waver. Erna  Auberge du Chevalier is men via het moordonderzoek op een nogal groot fraude carrousel gestoten. Maar wat niet geweten is, en ik je nu schrijf is dat er via een frontfirma (wapens/drugs) keukentoestellen in de keuken stonden van het restaurant. Oei zeg!  Van  Auberge du Chevalier spring je opeens naar Anderleus, wel hoe zat het weer daar met het gestolen goud.  Je hebt nogal wat over het hoofd gezien volgens mij. Dit laatste is niet zomaar iets.

Ik geloof niet dat mijn hersenen in staat zijn om hier chocola van te maken. Ik heb werkelijk geen idee waar je het allemaal over hebt en/of welke verbanden je hier allemaal legt tussen keukentoestellen, wapens en drugs.Ik heb heel wat gelezen over de moord op Van den Eynde, maar dit ben ik nog nergens tegengekomen. Het gestolen goud in Anderlues was vooral nepgoud/nepsieraden volgens mij en de totale buit had weinig tot geen waarde toch?
Ik heb dan ook geen flauw idee wat je me hier probeert te vertellen of wijs te maken.

23

(660 replies, posted in 1983)

pyrénéen wrote:

Op de ochtend van Anderlues verklaarde M.B :" je zult zien , er gaat iets gebeuren, je zult zien dat ik het niet ben ".
Toeval of niet ?

En M.B. is...Madani Bouhouche?

Ik weet niet tegen wie hij dat gezegd heeft en of het echt waar is, maar dat zou wel erg dom van hem zijn geweest uiteraard, want daarmee laat hij juist merken over daderkennis te beschikken en bereikt daarmee hij dus het tegengestelde van wat hij ermee wilde bereiken. Zou hij werkelijk zo dom zijn geweest om dat te zeggen? Of is het een verzinsel geweest van iemand die hem erin wilde luizen?

Dan heeft B.B. (Balou Becker) het een stuk slimmer aangepakt in ieder geval, want die beschikte wellicht ook over daderkennis en heeft gemaakt dat hij die avond in het gezelschap was van enkele rijkswachters, door aan een biljardwedstrijd mee te doen waar zij ook aan deelnamen. Ook wel een beetje verdacht natuurlijk, omdat dat soort figuren meestal niets moet hebben van rijkswachters en normaal gesproken dan ook zo ver mogelijk uit hun buurt willen blijven.

24

(660 replies, posted in 1983)

Ik zal het nog één keer zo simpel mogelijk uitleggen, want je bent blijkbaar erg traag van begrip.

Het recht zal pas zegevieren als de werkelijke daders gepakt worden (voor zover ze nog niet dood zijn). Jij denkt echter dat jouw waarheid de enige juiste is en denkt dus ook dat er geen gerechtigheid zal zijn voordat déze waarheid bewezen wordt. De waarheid hoeft wat jou betreft niet meer gevonden te worden, want je meent hem al te kennen. Er zijn echter meerdere opvattingen mogelijk, die hier op het forum ook uitgebreid besproken worden en waarvoor argumenten worden aangedragen door deze en gene. Het dossier kent vele verschillende verdachten, waarbij het ook wemelt van de zigeuners, maar om de één of andere reden vindt jij dat belachelijk en mag ik het daar van jou niet over hebben omdat ik daarmee de slachtoffers zou kwetsen. Dat laatste slaat gewoon helemaal nergens op en is geen argument tegen mijn hypothese maar een drogreden.

Ook nu ga je dit nog steeds niet snappen waarschijnlijk, daarom hoop ik maar dat Ben het je/jullie een keer uit gaat leggen, want naar mij luister je toch niet.

25

(660 replies, posted in 1983)

Now wrote:
ddd wrote:

Komt nog bij, dat, als hun intel goed is georganiseerd, ze weten dat er na 02h00 geen patrouilles meer rondrijden. Dus dat parkeren op de kant van de weg valt wel mee. Herinner u dat ze in Nivelles moedwilllig zich op de kant van de weg hebben gezet om hun achtervolgers te beschieten. Ze kiezen confrontatie boven verschuilen, blind zijn of vluchten. Omdat ze daarop getraind zijn...dat zegt al wat.

Correct!

Maar als ze alles zo goed overdacht en georganiseerd hadden, waar waren ze dan in godsnaam mee bezig in Maubeuge, in Auberge du Chevalier en in Nijvel? Waarom dan Anderlues? Om een paar marginale criminelen waar zij niets mee te maken hadden een alibi te bezorgen? Anderlues heeft immers enkel enige zin gehad indien die moorden bedoeld waren om een alibi te verschaffen aan degenen die op dat moment vast zaten (wat ook algemeen gedacht werd), want de opbrengst was praktisch nihil.

26

(660 replies, posted in 1983)

pyrénéen wrote:
amateurspecialist wrote:

In het geval van Temse lijkt er inderdaad sprake te zijn van inside information, dat ontken ik niet. Ik vraag me alleen af wat daar dan achter heeft gezeten, omdat er vóór dit "professionele" delict zó veel amateuristische delicten zijn gepleegd waar geen enkele professionele organisatie zich aan zou willen wagen/branden. Je krijgt het gewoon niet verzonnen, bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen.


Wat als Nijvel een keerpunt was ?
Een ontmoeting tussen een team van gewelddadige gebroken armen die kwamen voor geld, en een ander team dat de eerste  gebruikte om gewelddadige handelingen te plegen .
Dit verklaart waarom de Riot-Guns pas in Thames in actie komen.

Extreem gewelddadig waren ze al vanaf het begin, zoals in Maubeuge en Waver, maar toen was het nog enkel om aan de politie te kunnen ontsnappen. Met de moord op Van den Eynde werd duidelijk dat ze er ook geen moeite mee hadden om weerloze, onschuldige slachtoffers af te maken, zodat deze niet meer tegen hen konden getuigen waarschijnlijk. Van daaruit is het geweld steeds verder geëscaleerd, maar het spreekt voor zich dat ze een supermarkt niet gaan overvallen met een .22 long riffle (het wapen dat tot die tijd veel door hen gebruikt werd).

Ik ben geen wapenkenner, maar heb ik het goed dat zo'n .22 LR toch best wel een groot wapen is dat niet zomaar in je zak stopt?

Ik denk in ieder geval dat ze gewoon van inbraken zijn overgestapt op overvallen en dáárom ook andere wapens zijn gaan gebruiken.

27

(660 replies, posted in 1983)

In het geval van Temse lijkt er inderdaad sprake te zijn van inside information, dat ontken ik niet. Ik vraag me alleen af wat daar dan achter heeft gezeten, omdat er vóór dit "professionele" delict zó veel amateuristische delicten zijn gepleegd waar geen enkele professionele organisatie zich aan zou willen wagen/branden. Je krijgt het gewoon niet verzonnen, bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen.

28

(660 replies, posted in 1983)

Dus Madani Bouchouse was de tipgever volgens jou, die de BvN op pad heeft gestuurd om die kogelvrije vesten te stelen voor hem?
Zou kunnen, maar sluit niet uit dat de BvN (voornamelijk) uit zigeuners bestond.

Of was Madani Bouchouse zelf lid van de BvN,samen met andere overheidsdienaren, en zijn die zelf op pad gegaan om de vesten te stelen?
Ik heb je al eerder uitgelegd waarom dat (soort complotten) voor mij erg ongeloofwaardig is en toen reageerde je daarop met te zeggen dat dit de opvatting van professor Ponsaers is en niet (per se) van jou zelf. Uit dit bericht blijkt dan weer dat dit tóch ook jouw eigen opvatting is, of ga je me nu (weer) vertellen dat jij daar zelf geen mening of theorie over hebt?

29

(660 replies, posted in 1983)

Now wrote:
amateurspecialist wrote:

Al bij al vind ik de diefstal van deze vesten het meest opmerkelijke delict dat de BvN heeft gepleegd, juist vanwege het feit dat zij over inside information beschikt moeten hebben.

Het is de start van de riotgun periode, voor Temse waren er al 4 doden te betreuren, Vanaf 10 sept 83 maken de daders nog minimum 24 dodelijke slachtoffers. Hoe de daders Linda beschoten hebben in haar slaapkamer is extreem gruwelijk! Het menselijk leed dat de daders zaaien is het meest opmerkelijke.

Opmerkelijk veel schieten en slachtoffers voor een geringe opbrengst ja, maar dat is een constante geweest, geen uitzondering op hun gebruikelijke modus operandi. Temse was dat wel in zekere zin.

30

(660 replies, posted in 1983)

J&B wrote:

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … hp?id=1160

Gedropt door jouw zigeuners in het kanaal...

Er zijn dus twee vesten teruggevonden en vijf zijn er spoorloos verdwenen?

Verder zijn wel alle wapens en auto's die ze gebruikt en/of gestolen hebben teruggevonden toch?

Dat houdt de mogelijkheid open dat ze deze vesten in opdracht van iemand gestolen hebben.