1

(544 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Django68 wrote:

Spectator, je ziet Mendez louter als slachtoffer, maar op basis van wat? Hilde Geens heeft in een interview gezegd dat ze gecontacteerd is door mensen die meer weten maar toch niet durfden te spreken. Ik kan me indenken dat die mensen ook Ben contacteren met hun verhaal. Het is belangrijk dat hun anonimiteit gegarandeerd wordt. Natuurlijk stroomt er ook verkeerde info door op die manier. Dat kan niet anders. Mendez is vermoord, Vandeuren is vermoord, er zijn nog heel wat andere moorden gebeurd in de periferie van de bende. Maakt hen dat allemaal tot onschuldige slachtoffers of louter onbetrouwbare handlangers die uit de weg geruimd moeten worden?

Wat jouw laatste vraag betreft, een combinatie van beiden I guess. Wat jouw eerste vraag betreft; profiling + gebrek aan degelijk bewijs tegen Mendez. Ben laat half in zijn full house kijken (ligging van zijn villa, vindplaats Santana, herkenning Sartillot, eventueel El Pais) maar de argumenten die ik lees zijn me veel te pover. Als ik naar de feiten kijk, zie ik marginalen, huurmoordenaars en psychopaten. Een introverte zeer kundige man in de eerste plaats verzot op zijn verzameling zie ik niet. Over één feit zou ook ik durven twijfelen, dat zijn de feiten bij Dekaise. Het profiel van de daders is daar onduidelijk en mogelijk verschillend van andere feiten. Echter als hij daar een verdachte is, is hij één van de zovelen.

Voorts heeft forumgebruiker Asjemenou op uitmuntende wijze Mendez verdedigd in de Bende van Nijvel zaak, ergens tussen pagina 35 en 40 van dit topic. Een werkelijk diepgaande en uitzonderlijk sterk onderbouwde verdediging waarbij me niet veel meer kan resten dan het vinden van stilzwijgende aansluiting.

Scaramouche wrote:

En Eddy Vos die jaren en jaren aan een stuk afkwam met "de oude", "de killer" en "de reus". Heeft die man de slachtoffers zo lang aan het lijntje gehouden ? Als dat zo is, zou die moeten bestraft worden.

Ik schaar me graag onder de steenezels want de evidentie dat de tweede golf een andere bende was dan de eerste golf zoals Xeno stelt, zie ik niet als overdreven duidelijk en zeker. Eddy Vos had misschien ietwat van een tunnelvisie maar ik denk wel dat hij oprecht was/is in zijn denken en spreken.

Dat zogenaamde nieuwe narratief van het parket is niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken; men houdt vast aan dezelfde Bende feiten en als men spreekt van een eerste en tweede golf behoudt men de klassieke indeling. Een nieuwere en volgens mij geschiedkundig eerder correcte benadering is spreken over een geweldvolle periode tussen de late jaren '70 en midden jaren '80 met veelal protagonisten die meer dan één keer voorbij komen.

Modus operandi; er zijn verschillen maar evenzeer belangrijke gelijkenissen, bijvoorbeeld de manier waarop de zogenaamde Killer opereert. Heterogeniteit van de feiten? Van aan de buitenzijde misschien wel maar met de opvallende vaststelling met betrekking tot de hierboven genoemde terugkeer van protagonisten. De moord op Mendez bijvoorbeeld wordt -in het beste geval- genoemd als feit uit de tweede golf maar had niet misstaan tussen de feiten van '83.

Het discours gebracht door het parket (steeds andere bendes) moet dan verwijzen naar copycats; dat is mogelijk maar met de bedenking dat een centrale figuur alle bewijsmateriaal heeft verzameld. Dat laatste valt al moeilijker uit te leggen.

En daarop gelijkend discours is de centrale opdrachtgever die steeds andere bendes aanstuurt om dood en verderf te zaaien. Dat is mogelijk maar met de bedenking dat een teveel aan betrokkenen voor de opdrachtgever meer risico in verband met geheimhouding betekent.
Een invalshoek die naar mijn mening te weinig wordt belicht is de omgekeerde van bovenstaande; steeds dezelfde Bende met vaak andere opdrachtgevers. Een soort clubje van criminelen en huurmoordenaars bekend in de onderwereld waarop voor een aantal jaren beroep werd gedaan.

Het postmodern denken dringt nu ook door in het Bende dossier. Ik ben daar lang niet zeker van, deze gehele deconstructie. Wat men eigenlijk zegt; we hebben na veertig jaar geen idee dus het zullen wel allemaal andere bendes zijn geweest, vandaar dat we ze niet hebben gevonden. Ik zou wel eens meer meningen van profilers willen horen, Eddy Vos beweert dat de Killer bij zeer veel feiten aanwezig was.

4

(6 replies, posted in Slachtoffers)

Ik denk dat de voorzichtige conclusie mag zijn dat advocaat Vandenbussche met de juiste ingesteldheid in dit dossier -voor zover er nog één is- staat. Als je zo alles eens doorleest in verband met de werkzaamheden de laatste jaren krijg je allesbehalve een positief beeld en lijkt het erop dat de manipulatie nooit is gestopt.

5

(160 replies, posted in Bende Farcy)

Met daders bedoel ik vanzelfsprekend eventuele opdrachtgevers, uitvoerders en alles eromheen. Dat met het overlijden van P. ook een groot deel van de ware toedracht is begraven, wil ik graag geloven.

6

(160 replies, posted in Bende Farcy)

Xenophon wrote:
Spectator Of Life wrote:

Zoals fenix zegt; dit is de theorie van David alsook Vos spreekt over meerdere executies; het vertrouwen in eigen denken en piste moet wel groot zijn om deze zo halsstarrig te blijven verwerpen.

Ik maak minstens uitdrukkelijk voorbehoud bij één 'uitschakeling' en dat is die van Van Camp.  Daar denk ik persoonlijk dat het inderdaad een liquidatie zou kunnen zijn.  Zou kunnen, niet 'is' of 'zeker'.  De redenen dat ik dat denk zijn lang en technisch.

Toon me objectieve, materiële gegevens die een liquidatiethese mogelijk maken en leg me eens exact uit hoe de daders dat klaargespeeld hebben, zonder een mysterieuze deus ex machina die bovenaardse toeren kan uithalen.  Als je in die theorie gelooft moet je ook kunnen uitleggen hoe ze het gedaan hebben.  En wie waren de doelen dan volgens jou?  Mijn theorie behoeft geen ingewikkelde uitleg.

Wie van de specifieke slachtoffers doelwit waren, is een vraag die enkel door de daders kan worden beantwoord. Wat ik wel wil stellen; van zodra één 'schijnoverval' een executie was, wordt de poort naar het vaker toepassen van dit truukje geopend. Waar we elkaar hopelijk vinden, is het feit dat per verhoging van target de missie moeilijker wordt. Echter denk ik niet dat een deus ex machina nodig is om één iemand op een bepaalde plaats te krijgen op een bepaald moment. Sterker nog, als deze persoon wekelijks de plaats rond hetzelfde uur frequenteert wordt het allemaal nog simpeler.

Ik heb al vaak gesteld dat B&B op vlak van technologie/communicatie hun tijd vooruit waren + wat betreft Aalst weten wij veel en tezelfdertijd niets; voor hetzelfde geld was er op/aan de parking of in de winkel reeds uren een mededader aanwezig die in contact stond met zijn kompanen. Er is zoveel mogelijk...

7

(160 replies, posted in Bende Farcy)

Xenophon wrote:

Ik zie persoonlijk geen elementen die de stelling van gerichte liquidaties onderbouwen, met mogelijk 1 uitzondering wat betreft Ohain.  Je moet eens grondig nadenken over de logistiek daarvan, dat is quasi onmogelijk en zeker niet uitvoerbaar met gegarandeerd resultaat.

De tweede golf, de enige plausibele verklaring die ik daarvoor zie is afpersing van warenhuizen, i.c. Delhaize.  Dat was een ander 'circuit' dan de drugsbusiness en de wapens.  Er is geen verband met de drugbusiness.  Behalve een paar personen waren het totaal andere betrokkenen.   Christian Smets heeft daarover verklaard dat hij eerstehands info had van een betrokkene dat hij betaald had.

Uit de post van Smets:

'Pour les DEL, le racket n’est PAS UNE PISTE mais UN FAIT, ce que je sais d’une source FAMILIALE très bien placée pour me l’affirmer. Aux imbéciles qui disent «et ils n’ont rien dit à la justice» je réponds : fallait-il ne PAS PAYER, risquer d’autres massacres, d’autres vies innocentes et contraindre des milliers de gens peu qualifiés au Chômage ? Chacun ses choix.'.


Waarom zouden afpersing en de grote 'drugsbusiness' niet hand in hand kunnen gaan? Ik raad aan de verklaringen van Van Malderen nogmaals te lezen (niet enkel aan jou maar aan iedereen, volgens mij de beste verklaring die we hebben bevattend een schat aan informatie expliciet en impliciet) en dit naast de Congel affaire te leggen. Ik begrijp de trend en drang tot deconstructie van de Bende(s) van Nijvel, maar tezelfdertijd heb ik gerede twijfel. Het is tezelfdertijd een zwaktebod om te stellen dat het steeds andere bendes en pistes betrof; omdat we al die jaren hebben gefaald om de juiste verbanden te leggen. Net alsof het volgens mij fundamenteel fout is steeds de liquidatie theorie te verwerpen omdat het volgens jou logistiek niet mogelijk is. Een eindeloze discussie. Zoals fenix zegt; dit is de theorie van David alsook Vos spreekt over meerdere executies; het vertrouwen in eigen denken en piste moet wel groot zijn om deze zo halsstarrig te blijven verwerpen.

8

(160 replies, posted in Bende Farcy)

En wie zwijgt, die blijft.  Wie praat, die gaat.

Een interessante foto verzameling aanleggen kan ook al eens helpen om te blijven.

9

(31 replies, posted in Organisaties)

Xenophon wrote:

Witse,  ik weet dat alles wel.

Waar je me verliest is met de bewering dat de DEA laat staan andere diensten rechtstreeks betrokken gebleven zijn.  Na 'François' hebben ze de zaak 'verzelfstandigd' maar de Belgische betrokkenen hadden op dat moment al verdomd goed door hoe ze eea zelf moesten blijven runnen.  Zie ander topic.

Dat die zogenaamde privatisering van 'louche deals' ervoor gezorgd heeft dat het allemaal is gelopen zoals we weten midden jaren '80 ga ik voor een groot stuk in mee; eigenlijk niets meer dan een maatschappelijke weerspiegeling; onder publieke vlag loopt zeer veel fout maar je hebt tenminste nog iets van een controle orgaan; als dat wegvalt riskeer je helemaal in de Far West te belanden.

Waarvan ik niet overtuigd ben is het feit dat officiële diensten helemaal buiten schot blijven (een term als rechtstreeks betrokken opent zich tot het voeren van semantische discussies en de vraag wanneer een dienst 'as such' betrokken is doet dit nog veel meer). De Rijkswacht als schuldige aanduiden is in mijn opinie te kort door de bocht maar als je de saga Aalst bekijkt; het is moeilijk te ontkennen dat de Rijkswacht -of bepaalde elementen hierin- de feiten hebben gefaciliteerd. Dan spreken we ons nog niet uit over latere (mogelijke) manipulaties waarvan het moeilijk te geloven is dat ze louter onder invloed van private 'kartels' zijn gebeurd. Misschien is de scheidingslijn niet zo zwart/wit als hierboven gesteld.

10

(31 replies, posted in Organisaties)

Als 'men' hem wilde hebben, hadden ze ook kunnen aanbellen en wanneer hij opendeed:  'bang'

Wat je schrijft is dat een moord indekken als ongeval louter in film scenario's voorkomt.