1

(100 replies, posted in Hypotheses)

Xenophon wrote:

Ik kan enkel herhalen:  als er per feit minstens één gekozen slachtoffer was en die het eigenlijke doel zouden geweest zijn:  wie en waarom al die moeite en de hele setup? 

Ik zal later nog antwoorden op een aantal andere elementen, heb een vlucht die gaat....


Ik heb deze vraag bewust ontweken omdat deze rechtstreeks peilt naar het wie en waarom van de Bende. Ik ben niet zo voor het noemen van namen op dit forum en bovendien is mijn theorie per definitie niet meer waard dan de theorie van bijvoorbeeld Mevrouw Callebaut of speurders die jarenlang aan de zaak hebben gewerkt; om nog maar te zwijgen over mensen die op dit forum waardevol werk hebben verricht om nog iets te maken van de zaak; the end en Trojan (in hun vroege periode), Merovinger, Boemerang en andere mensen die hier het schip hebben verlaten nadat het forum een toevluchtsoord werd voor typetjes.

Goed, om toch enigszins op jouw vraag te antwoorden, in kernwoorden : zaak Francois stopt niet met proces Francois - ARI - liquidaties - drugs, wapens & diamant - Aalst : meerdere connecties + overmoed. Niet zo nieuw allemaal, het boek van Geens heet niet voor niets hoe de zaak Francois leidt tot de Bende van Nijvel.

De vraag mbt het vermommen onder de noemer van schijnovervallen is al zo vaak gesteld en kent een eenvoudig antwoord : moord wordt 'ongeval' en je zit al met een aantal bende feiten die vrij duidelijk liquidaties zijn (Anderlues om er nog eentje te noemen) zodat ze zich niet konden permitteren om een aaneenschakeling van gewone moorden te plegen zonder te veel argwaan te wekken.

Bovendien : B&B waren cowboys die moeilijk in de pas konden lopen. Dat was zo bij de Rijkswacht, waarom dan ook niet in functie van hun nieuwe werkgever?  Door liquidaties onder de vlag van schijnovervallen te organiseren in 1985  konden ze twee vliegen in één klap slaan. Opdrachten in functie van hun broodheer en tezelfdertijd het afpersingsplan Bouhouche tegenover supermarkten uitvoeren.

2

(100 replies, posted in Hypotheses)

Laat ik om te beginnen akkoord gaan met het werken vanuit een vertrouwd frame en een kader dat haar sporen reeds heeft verdiend. Ik geloof in waarheid, ben absoluut niet van het post modernistische denken en geloof eveneens dat wij mensen onderling meer op elkaar lijken dan wat ons wordt voorgespiegeld, dit geldt evenzeer voor onze drijfveren en motieven aangaande alles wat ons voortbeweegt in het leven. Ik heb op dit forum vaak gepredikt dat de Bende nog altijd een zaak is van mensen (een onmens is ook een mens) en dat hun gedrag ook vanuit deze zienswijze dient te worden verklaard. Alleen is onze Bende nu eenmaal geen gewone Bende en schiet ratio in deze zaak veelal tekort; althans ratio vanuit ons logisch perspectief. De diefstal van de Audi van Culot om maar iets te noemen is hier een treffend voorbeeld.

Uiteraard was Morue niet het hoofd van Hamas, maar wel een respectvol Rijkswachter en bovenal iemand die mogelijk een doorn in het oog was van de Brabant Killers. Vanuit dat perspectief dus gewoon een target. Oke het kon toeval zijn dat deze goede man wordt gedood door een Bende waarnaar hij onderzoek verrichtte, maar aangaande slachtoffers toch wel zeer veel toeval in dit dossier en zelfs jij zal je wellicht eens afvragen wanneer toeval teveel toeval wordt om nog toeval te zijn.

Ik vind vanuit 'jouw ratio' de idee dat alle slachtoffers at random zijn opvallend. Zelfs Vos - toch niet de meest progressieve als het komt tot Bende theorieën - heeft (meen ik) een aantal jaren geleden gezegd dat ze er nu vanuit gaan dat er per overval minstens één gekozen slachtoffer was. Zelf denk ik dat die 'één' een vrij conservatieve schatting is.

Ik kan de bal ook terug kaatsen, vermits je gelooft in willekeur. Stel je jezelf dan niet volgende vragen:

Rijkswachter Morue krijgt een gruwelijk aantal kogels te verwerken terwijl zijn metgezel het inferno gewoon overleeft. Is dat niet bizar?

In Aalst doet een gangster teken naar een kind om weg te kijken, terwijl de gangster op zoek gaat in de winkel naar een ander kind om het neer te schieten. Kan men dan nog spreken van willekeur?

Dan heb ik het nog niet over Finné en één op één killings (Angelou?) die per definitie toch afrekeningen zijn? Tenzij je redeneert dat de Bende iets dacht in de zin van hé laten we vanavond eens een taxichauffeur vermoorden.

Bovendien; stel jezelf eens volgende vragen; waarom werden getuigen niet verhoord? Waarom geen grondige reconstructie van de feiten? Zou het misschien kunnen dat een reconstructie (kogelinslagen/werkwijze/volgorde slachtoffers) iets had gereveleerd wat het daglicht niet mocht zien? De getuigenissen later opgevist door een onderzoeksjournalist (Overijse) schetsen een ander beeld van de feiten.

+ nogal wat mensen werkelijk geëxecuteerd en niet gewoon neer geschoten. Modus Operandi toch vrij belangrijk in een onderzoek, ook vanuit een gekend kader?

Ik kan zo nog zeer lang doorgaan, wil vooral duidelijk maken dat als je van de piste random slachtoffers vertrekt (die mogelijk wél de juiste kan zijn, we weten hiet niet) er voor de kritische denker één en ander moet wringen, bovenstaande kan je niet zomaar negeren.

... en dan nog dat hele Bouhouche & Beijer consult; als je er vanuit gaat dat dit een zelfstandig opgerichte organisatie was; twee gebuisde Rijkswachters met meteen zo een klantenaantal, personeelslijst, infrastructuur enz? Ofwel bovengemiddeld goede ondernemers ons duo of misschien toch iets minder zelfstandig dan we denken?

3

(100 replies, posted in Hypotheses)

Hier dan maar even reageren teneinde we een boze webmaster willen vermijden.

Xenophon wrote:

Welke feiten wijzen volgens jou op gerichte moorden? (misschien best in een meer relevante thread).

Ik zie vooral enorme logistieke problemen om een gerichte moord zodanig aan te pakken. Problemen die er niet zijn door iemand rechtstreeks uit te schakelen als de dader dat wil.

Ratio is een constante in jouw posts, ik denk dat het - een zeldzaamheid in het leven - hier een hinderpaal is. Ik denk vooral dat je de genialiteit op technologisch en organisatorisch vlak van de consultants gruwelijk onderschat. In 'Beetgenomen' staan enkele passages die de begaafdheid van het duo op dit vlak schetsen.

Er is zoveel geschreven over wapens, auto's, kledij, loodsen ea maar zelden ging het over walkie talkies, antennes, afluister apparatuur, tracking systems, radio connecties, spionage technieken; kortom het hoogstaande technologische aspect van de Bende. Volgens mij stonden zij op dat vlak drie stappen verder dan de rest

Ik geef toe, drie targets tezelfdertijd op een parking lokken is niet vanzelfsprekend maar de moord op Morue bijvoorbeeld; een goed plan en een mol binnen de Nijvelse Rijkswacht; veel meer heb je niet nodig en laat ons eerlijk zijn dat beiden verre van onwaarschijnlijk zijn.

Ik gebruik de metafoor met het kind van vier dat alleen in een kamer zit zonder hulpmiddelen terwijl het een test maakt dewelke enkel op te lossen valt door kinderen van 12+. Toch heeft het kind alles juist op de test. Je zou denken dat het niet kan, maar het staat toch maar mooi op papier. Het is een zienswijze om naar de Bende te kijken.

4

(206 replies, posted in Westland New Post)

Zelf geloof ik niet in WNP als belangrijkste spoor omdat:

  • ze een leider hadden waarvan niemand heeft beweerd dat hij veel had met geweld

  • nogal wat leden zoals Saucez of De Lombaerde niet passen in een groep van gewelddadige moordenaars

  • extreem rechts gedachtengoed een vrij flauw motief is voor de minstens 28 moorden gespreid over drie jaar tijd

Let wel, mede dankzij de contacten met Bouhouche is het zeer goed mogelijk dat een aantal WNP leden hebben geklust voor de Bende, met name een figuur als Elnikoff die, als we de verhalen mogen geloven, blij was zodra hij wat mocht schieten en de gepatenteerde huurdoder Lammers (als er zoiets bestond als 'The Killer' zelfs de belangrijkste kandidaat). Dat soort figuren is zo geweldbelust dat ze geen lid hoeven te zijn van een bepaalde organisatie om hun delicten te plegen.

In de US afpersing theorie als hoofdmotief geloof ik evenmin als in strategie van de spanning of het gewone boevenverhaal; al deze theorieën hebben gemeen dat het om willekeurige terreur ging en niet om gerichte executies, naar mijn mening is dit in tegenspraak met de feitelijkheden die we kennen. Bovendien biedt dit enkel een verklaring voor 1985 terwijl Nijvel uit 1983 toch ook geen kattenpis is. Ik geloof evenwel dat het Bende verhaal een Delhaize-afpersingscomponent kent.

5

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Men moet ook wel eens eerlijk durven zijn met zichzelf. Als het hier over achtergrond van slachtoffers gaat, staan sommigen hier op hun achterste poten en wordt er gevraagd om het topic te sluiten. Nochtans als men naar de modus operandi kijkt is de kans niet onbestaande (ik wik mijn woorden) dat het hier een reeks huurmoorden betreft en dan is het volgens mij onontbeerlijk in een onderzoek om de achtergrond van het slachtoffer te bekijken. Als je zo hard roept om de waarheid; vraag jezelf dan af of je de waarheid wil kennen, hoeveel waarheid je kan verdragen en of de waarheid voor jou niet gelijk staat aan bevestiging van eigen hypothese.

Bovendien, zelfs al waren alle slachtoffers at random, reeds jaren terug waren er advocaten die opperden dat nabestaanden geen nood meer hadden aan informatie rond de zoveelste nieuwe piste of plot twist. Begrijpelijk ook, steeds opnieuw de hoop die aanwakkert om te concluderen dat het alweer eens tot niets leidt. Dertig/veertig jaar in een mensenleven is lang en men voelt de nood om te kunnen afsluiten. Het onderzoek heeft nu eenmaal gefaald, zelfs als morgen de complete waarheid wordt gereveleerd, zolang na de feiten is dit altijd te laat.

Dan zijn er uiteraard bepaalde hogere instanties; dit hoeft zelfs geen uitleg, tenzij men echt gelooft dat alles wat mis is gegaan voortspruit uit onkunde en niet uit slechte wil. Het volledig reveleren van de waarheid zou een geheim publiek maken uit een potje dat dient gedekt te blijven. Dat geheim is wellicht de voornaamste reden dat mensen vandaag op dit forum zitten en waarom de Bende historie zo tot de verbeelding spreekt. En zelfs dat geheim is al een deeltje onthuld door onze lieve dame Mevrouw Geens die terecht stelt dat de Bende voortvloeit uit de zaak Francois.

Naast bovenstaande zijn er ongetwijfeld nog mensen/instanties die baat hebben bij niet teveel publieke aandacht voor dit dossier. Dat 'baat hebben' omvat dus meer dan je in eerste instantie zou denken. Je kan de vraag ook omkeren, wie, naast een aantal onverbeterlijke speurneuzen hier, heeft wel nog baat bij een diepgaand en alles onthullend onderzoek rond de Bende van Nijvel?

6

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Als buitenstaander kan ik daarover niet oordelen, maar ik geloof wel in gedrevenheid en bekwaamheid van mensen. Dat niemand, noch vroeger noch nu, de volledige puzzel weet te leggen, verbaast me dan ook. Toegegeven, de organisatorische tak van de Bende heeft slim spel gespeeld, maar het is ook geen hogere wiskunde en niet onoplosbaar. Ik blijf hier dus zeker geloven in veeleer niet mogen dan niet kunnen.

Voor mij geldt dit ook voor dit hele DNA onderzoek, wie denkt dat met wat DNA van een marginale gangster de Bende puzzel kan worden gelegd verkeert in dezelfde sferen als zij die zoeken naar reuzen van 2,05 meter, kreupele dwergen en andere karikaturen, een bende die dagen in het bos woont, rechtse scoutsgroepjes, doordeweekse Franse boeven enzovoort.

Interesse in de stukken die Mevrouw Callebaut heeft verzameld in haar onderzoek en het nogmaals ondervragen van Beijer suggereren dan weer voortschrijdend inzicht, al is het dan ook ontmoedigend dat men Beijer nog maar eens moet laten gaan.

7

(58 replies, posted in Filière Boraine)

Geheel onschuldig zal hij wel niet zijn, maar in het beste geval was hij een hulpje van de hulpjes. Dat deze naam nog steeds zoveel 'clicks' heeft, verbaast me dan ook. Ik kan me lelijk vergissen maar Cocu heeft allesbehalve het profiel van een professionele doder.

Een hypothetische vergelijking: wat Cocu was voor enkele feiten van '83 was De Staerke voor Aalst, voor afleiding zorgen en de weg vrij maken voor de echte (huur)moordenaars, verkennen, bezoedelde wapens laten verdwijnen en dat soort dingen. Ik zie Cocu wel inbreken voor wat champagne en sigaretten terwijl de echte moordenaars zich op hun target kunnen concentreren. Het Rüger debacle is onbeslist maar op zich is het niet onmogelijk dat Cocu zo dom was om voor wat geld een Bende wapen te verpatsen aan een marginale copain. Daar is De Staercke dan wel wat slimmer in.

Dat hij feitenkennis heeft is dan ook logisch, hij was er wellicht bij, en ik zeg ook niet dat men medelijden moet hebben met Cocu, maar in dit complexe en gewelddadige verhaal is zijn rol volgens mij vrij onbeduidend.

Zijn interessantste verklaring is voor mij deze waar hij zegt nooit te zullen spreken omdat hij bang is van enkele zeer gevaarlijke mededaders. Dat onderschrijft bovenstaande hypothese, zo spreek je eerder over een bende (huur)moordenaars waarvoor je een klein karwei opknapt dan over je mede borains.

8

(68 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Volgens mij heb ik deze piste hier ooit eens neer geschreven als één van de vele mogelijke pistes, het 'Hostel' scenario.

9

(68 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Blijft vooral de vraag of ze ook een "Rent a Killer"-winkeltje hadden.

10

(68 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

ARI als zelfstandige organisatie, daaraan zou ik sterk durven twijfelen (zie ook post 9 in dit topic van Merovinger en de relevantie van dit figuur/connecties in dit dossier).

Beijer met zijn Russen en zijn functie voor Belgische staatsveiligheid, daar geloof ik dan weer geen snars van.